مطالعه و تحصیل مستقل دروس و اخذ مدارک

مواردی از قبیل تحصیل در منزل و اخذ مدارک آموزشی از قبیل شرکت در امتحانات در حین مطالعه بدون شرکت در کلاسهای حضوری و همچنین حضور در کلاسهای آنلاین یا برخط را میتوان به عنوان یکی از روندهای رو به رشد در سالهای اخیر در نظر گرفت که همچنین برای بسیاری از داوطلبین و متقاضیان ادامه تحصیل که به هر نحوی امکان ثبت نام در کلاسهای حضوری در مدارس را ندارند به عنوان راهکار سودمندی در نظر گرفت. در واقع حتی برخی مسافرین که به همراه خانواده شان در خیلی از شهرها و کشورهای گوناگون اقامت دارند میتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند تا به اخذ دیپلم تحصیلی در رشته مورد علاقه و ثبت نام خود نائل شوند. اما چه نکاتی را میتوان در این رابطه اشاره داشت که میتوانند برای متقاضیان و محصلین در رده های گوناگون مفید باشند؟

There is a growing trend concerning independent study nowadays worldwide در سطح جهان روند رو به رشدی وجود دارد در زمینه ادامه تحصیل مستقل This trend is pretty popular but what is the reason behind that این روند بسیار محبوب میباشد اما دلیل ورای آن چیست؟ One method to earn credits at high school or college is carried out via independent study courses where you can complete assignments which are actually quite independent from classroom settings and usually are done online and remotely یکی از روشهای دریافت واحدهای دبیرستان یا دانشکده از طریق مطالعات دوره های مستقل صورت میپذیرد که شما از آن طریق میتوانید به انجام تکالیف پرداخته و در حقیقت کاملا مستقل از محیط کلاسها و عموما به صورت آنلاین و از راه دور تحصیل نمائید.

Many people from all corners of the globe have welcomed such new, innovative solutions which can accommodate individuals from all walks of life بسیاری از مردم از سرتاسر جهان از چنین برنامه هائی استقبال کرده اند که به عنوان راه حلهای نوین و خلاقانه شناخته میشوند و برای افراد از هر نوع قشر و صنف در جامعه مناسب هستند For instance, the rate of studying is your own, where you can catch up with other classmates if you feel rather behind the schedule or even graduate earlier should you study hard and dedicate time به عنوان نمونه, نرخ و سرعت مطالعه در اختیار خودتان میباشد, و مثلا چنانچه حس میکنید از دیگر همکلاسیها قدری عقب تر میباشید میتوانید خود را به آنها رسانده و یا حتی سریعتر فارغ التصیل شوید از طریق اختصاص دادن زمان و مطالعه بیشتر.

In some cases, the students can even manage to take units with dual values, both for their high school and college studies در برخی موارد دانشجویان حتی میتوانند اقدام به اخذ واحدهائی کنند که دارای ارزش دوگانه میباشند, برای تحصیلات دبیرستان و دانشکده شان Some college students could be working full time, utilizing their time appropriately and enrolling in independent studies and taking extra units برخی دانشجویان ممکن است که تمام وقت شاغل باشند و از طریق مطالعه مستقل میتوانند زمان را به بهترین نحو برنامه ریزی نموده و در دوره ها و واحدهای اضافی دانشکده تحصیل و ثبت نام نمایند Upon successfully accomplishing the studies and exams, the students would be rewarded the credits and in most cases they are transferable to educational institutes for further higher education in the future as well در صورت اتمام موفقیت آمیز تحصیلات و آزمونها, به دانشجویان واحدها و مدارج اهدا میگردد و در بیشتر موارد آنها قابل انتقال به مؤسسات آموزشی جهت ادامه تحصیل بیشتر در آینده نیز میباشند.