سالم و سرحال بودن

مهم است که همه ما سعی کنیم تا آنجا که ممکن است در زندگی از اضطراب و استرس دوری کنیم و با داشتن یک زندگی شاد و سالم به همراه ورزش نشاط داشته باشیم و حتی المقدور از بیماریها به دور باشیم. گرچه بسیاری از افراد ممکن است هنوز به دنبال یافتن داروی معجزه آسائی باشند تا جوانی و سلامتی خود را تضمین کنند و برای همیشه از بیماریها به دور باشند, ولی عقیده بهتر آن است که در لابلای رژیمهای پر از سلامتی مانند مصرف غذاهای دریائی و همچنین استفاده از میوه ها و سبزیجات به مقدار زیاد در کنار انجام تمرینات وزرشی و هوازی به فکر تضمین سلامتی خود باشیم. حتی مواردی مانند خوابیدن به مقدار و ساعات کافی در شبانه روز میتوانند نقشی تعیین کننده در سلامتی همه ما ایفا نمایند.

It is possible to look great without cosmetic surgery این امر میسر است تا از لحاظ بدنی در وضعیت سالمی قرار داشته باشیم بدون استفاده از جراحیهای زیبائی Do you want to lose weight آیا شما مایل هستید که وزن کم کنید Would you like to look younger آیا دوست دارید تا از سن واقعی خود جوانتر به نظر برسید؟ More and more people are turning to cosmetic surgery these days امروزه خیل عظیمی از مردم به سمت جراحیهای زیبائی میروند While liposuction or a face-list might sound like an easy way to get the results you want, it’s important to remember that cosmetic surgery is, in fact, surgery and a lot of cautions and warnings should be mentioned and discussed about them

گرچه اعمال زیبائی از قبیل لیپوساکشن و جراحی پلاستیک صورت به عنوان راههای آسان برای دستیابی به نتایج مورد نظر شما بنظر میرسند, ولی باید به این نکته توجه کرد که همه آنها درواقع نوعی جراحی هستند و هشدارها و احتیاطاتی بایستی در ارتباط با آنها مطرح نمود Before you go under the knife, give these safe, low-cost and highly effective ways to improve your appearance a try قبل از آنکه خود را به تیغ جراحی بسپارید, این روشهای مطمئن, ارزان و بسیار موثر را امتحان کنید, به منظور بهبود وضع ظاهری خود Get enough sleep. It’s called “beauty sleep” by many doctors and researchers for a reason به اندازه کافی بخوابید. پزشکان و محققان به استراحت خواب زیبائی نام نهاده اند.

Nighttime is when your skin and hair cells renew and repair themselves شبانگاه زمانی است که سلولهای پوست و موی شما خود را ترمیم میکنند Also, more blood flows to your skin when you’re sleeping, making it brighter همچنین هنگامیکه استراحت میکنید, خون بیشتری به سمت پوست شما در جریان است و درنتیجه آن را روشنتر و درخشانتر میکند It is believed that lack of sleep can cause dark circles under eyes باور بر این است که کمبود خواب میتواند موجب ایجاد حلقه های سیاه رنگ و کبودی در اطراف چشمها گردد Other researches indicate that not getting eight hours of sleep a night can also lead to wrinkles and weight gain which can both seem like problems in real life

تحقیقات دیگر نشان داده اند که خوابیدن کمتر از 8 ساعت در شب میتواند به مشکلات دیگری در زندگی منجر شود از قبیل ایجاد چین و چروک در سطح پوست و همچنین افزایش وزن The second important point to mention in this connection is drinking a lot of water نکته مهم دوم که در اینجا ذکر میشود نوشیدن آب به مقدار زیاد است Get into the habit of drinking more water به نوشیدن آب بیشتر خود را عادت دهید Exercising regularly can also seem very essential انجام ورزش منظم همچنین بسیار مهم است The physical benefits of exercise include reduced body fat and more toned muscles با انجام تمرینات بدنی وزن کاهش پیدا کرده و تناسب اندام حاصل خواهد شد.