حمل و نقل عمومی و پیشنهادات

در سفرهای خارج از کشور شما نیز به همراه بسیاری دیگر از مسافران به فرودگاه و یا ایستگاههای قطار و یا اتوبوس خواهید رفت تا مسیر خود را یافته و سفر خود را ادامه دهید. با توجه به اینکه دانستن آدرس و جزئیات سفرهای خارج از کشور برای مسافرانی که به تورهای گردشگری و جهانگردی و همچنین افرادی که به صورت انفرادی مسافرت میکنند از اهمیت زیادی برخوردار است, سعی داریم تا با مرور و نگارش و تمرین جملات و عبارات مفید در این زمینه به تعدادی از سوالاتی که ممکن است در ذهن شما وجود داشته باشد پاسخ دهیم. حمل و نقل عمومی و استفاده از وسایلی مانند هواپیما و تهیه بلیط قطار و نظایر آن به شما در هر چه بهتر انجام دادن مراحل سفر کمک شایانی خواهد کرد و از مشکلات ارتباطی خواهد کاست.

Taking transportation and its significance in today’s busy and fast world استفاده از حمل و نقل عمومی و اهمیت آن در جهان شلوغ و سریع امروزی It is fun and at the same time educational and helpful to look at the departure schedules at online websites or when you are at an airport این کار میتواند امری مفید و جذاب و حتی آموزشی باشد که به تابلوی برنامه عزیمتها در فرودگاه و یا وبسایتهای اینترنتی نگاهی بیندازید Can you please tell me the next flight to Mashhad آیا میتوانید لطفا به من بگوئید که پرواز بعدی به مقصد مشهد چه وقت حرکت میکند؟ I believe the flight to the Kish island is leaving from Gate A من فکر میکنم که پرواز بسوی جزیره کیش از گیت آ در حال انجام است / یعنی مسافران به بخش آ مراجعه کنند.

Passengers traveling to Shiraz on Flight B should hurry and receive their boarding pass quickly مسافرینی که قصد عزیمت به شیراز با پرواز ب را دارند هر چه سریعتر جهت دریافت کارت پرواز اقدام کنند. Flight number C to Qeshm is late today پرواز شماره C به قشم امروز با تاخیر انجام میشود Oh, no! The bus is leaving in ten minutes اوه. نه. اتوبوس ظرف ده دقیقه حرکت میکند Good news. Our flight is on time یک خبر خوب. پروازمان سر موقع انجام میشود I’m looking for gate B5 من دنبال باجه / گیشه / گیت بی 5 میگردم Is this your final destination? Actually, no. I’m on my way to Tabriz آیا اینجا مقصد آخر شماست؟ راستش نه. من در ادامه سفرم به تبریز میروم.

Which is faster, the local train or the express کدامیک سریعتر است؟ قطار محلی یا سریع السیر؟ Which is more scenic? An aisle seat or a window seat? The window seat of course, but you know, since I’m a bit afraid of heights, I’d rather take the aisle به نطر شما کدامیک منظره بهتری دارد؟ صندلی کنار پنجره و یا کنار راهرو؟ مسلم است که جایگاه کنار پنجره دید بهتری دارد ولی راستش را بخواهید, چون من کمی از ارتفاع میترسم, ترجیح میدهم که کنار راهرو بنشینم. In your opinion, which is more convenient? A direct flight or a non-stop flight به عقیده شما کدامیک از این پروازها راحت تر است؟ پرواز بدون توقف و یا با توقف؟ Which is less expensive? A one-way ticket or a round-trip ticket

کدامیک ارزانقیمت تر است؟ پرواز یکسره و یا رفت و برگشت؟ Do you want my advice? You should take the express train. You can take the local, but it takes thirty minutes longer آیا میخواهید تا به شما نصیحتی کنم؟ از قطار سریع السیر استفاده کنید. درست است که شما میتوانید از قطار محلی استفاده کنید ولی به این ترتیب سی دقیقه بیشتر طول میکشد تا به مقصد خود برسید. If you are going to visit another country and stay there for a week and then return home, you should get a round-trip ticket instead of two one-way tickets since this way your vacation will be less expensive اگر تمایل دارید تا به یک کشور دیگر سفر کنید و به مدت یک هفته در آنجا اقامت کنید و سپس به کشور خود بازگردید, بهتر است به جای تهیه دو بلیط یکسره, از یک بلیط رفت و برگشت استفاده کنید تا سفرتان ارزانتر تمام شود.