مرور بخشهای آشنائی و معرفی

در درسهای قبل به مباحثی همچون معرفی خود به دیگران و پرسیدن نام و نام خانوادگی افراد و همچنین صحبت راجع به برنامه های تفریحی از قبیل رفتن به سینما و استادیوم های ورزشی پرداختیم و امیدواریم که شما هم با مرور این جملات و تمرین آنها به تقویت قدرت مکالمه خود پرداخته باشید. در این درس نیز به مرور این بخشها و نگاهی دوباره به این موارد و ذکر جملات و الگوهای نسبتا جدید خواهیم پرداخت. لطفا توجه کنید که حتی جملات و عبارات به ظاهر ساده میتوانند به شما در شروع صحبت و پاسخ دادن به دیگران در حین محاوره کمک شایانی نمایند. حتی در هنگام تمرین مکالمه با بهترین اساتید و مدرسین خصوصی در خواهید یافت که داشتن دانش انجام مکالمات روان با کلمات و عبارات بسیار مقدماتی شروع میشود.

You more than probably remember the sentences and patterns mentioned in previous lessons about getting aquainted شما به احتملا زیاد جملات و الگوهائی را که در درسهای قبل در ارتباط با آشنا شدن مطرح شده بودند به خاطر دارید One way to remember such useful topics is to read a short passage of content in a newspaper or magazine and then check the information true or false on a sheet of paper یکی از روشهای بیاد آوری این موضوعات مفید این است که یک متن کوتاه از یک روزنامه یا مجله را مطالعه کرده و سپس اطلاعات آنها را بر روی یک کاغذ صحیح و یا غلط مشخص نمائید. By drawing lines and matching the words with the same meaning from a list of synonyms you will remember them better

یکی از راههائی که به شما کمک میکند تا مترادفها را بهتر بیاد داشته باشید این است که از بین لیست لغات آنهائیکه معنای مشابهی را دارند توسط خط کشی به یکدیگر وصل نمائید Whenever you find some good sentences and articles about a famous personality in a newspaper or on a website, you can write a passage about the same individual and use quotes as well as a formal title هر گاه به جملات و مقالات خوبی درباره یک شخصیت مهم در روزنامه و یا یک سایت اینترنتی برخوردید, میتوانید تا متنی جداگانه درباره همان شخص و با استفاده از لقب و عنوان رسمی تهیه نمائید It is usually true that in any country, some family names are very common and used by many citizens

معمولا این مطلب صحیح است که در هر کشوری تعدادی نام فامیلی توسط عده زیادی از مردم مورد استفاده قرار میگیرند Don’t forget to use contractions, especially when using informal speech فراموش نکنید که از اختصارات در مکالمات غیر رسمی استفاده کنید Those two people standing right over there are my friends, Ahmad is on the right and Ali is on the left آن دو نفر که آنجا ایستاده اند دوستان من هستند, محمد در سمت راست ایستاده است و علی در سمت چپ Both of them have the same occupation as they currently work in the ministry of agriculture and they both are agriculture engineers هر دو آنها مهندس کشاورزی هستند و دارای شغل یکسان بوده و در حال حاضر در وزارت کشاورزی شاغلند.

Choosing the correct responses can be the key both in speech and when writing استفاده از پاسخهای صحیح میتواند مساله کلیدی باشد هم در حین مکالمه و هم در حین نگارش They are my friends from computer class and they are going to study software programming at college آنها از دوستان من در کلاس کامپیوتر هستند و آنها میخواهند در رشته برنامه نویسی نرم افزار در دانشگاه ادامه تحصیل دهند One way to practice grammar is trying to unscramble words and write new meaningful sentences یکی از روشهای تمرین گرامر مرتب کردن کلمات درهم و نوشتن جملات معنا دار و جدید است What do you usually do in your free time هنگامیکه وقت آزاد دارید به چه کارهائی میپردازید؟

Do you know the nationality of some of the CEOs of international firms آیا شما ملیتهای چند تن از مدیران شرکتهای بین المللی را میدانید First names and last names in various countries might sometimes cause temporary confusions for foreigners when they first hear them نام و نام خانوادگی در کشورهای مختلف ممکن است برای افراد دیگر ملیتها هنگامیکه برای اولین بار آنها را میشنوند موقتا گیج کننده باشند Can you write a new article and introduce one of the famous athletes in your country آیا شما قادر هستید تا یک مقاله نوشته و در آن یکی از ورزشکاران مشهور در کشورتان را معرفی نمائید؟ You don’t know where New Delhi is? It’s in India شما نمیدانید که دهلی نو در کجا قرار دارد؟ در کشور هندوستان است.