تستهای آزمایشی تافل و آیلتس

صرفنظر از مسائلی مانند پرداخت هزینه های مربوطه و همچنین صرف وقت برای آمادگی شرکت در امتحانات بین المللی تافل و آیلتس, اتفاق خوبی که در سالهای اخیر به مرور بیشتر و بیشتر مورد مقبولیت داوطلبین در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته اند, امتحانات آزمایشی هستند که توسط موسسات معتبر تهیه و تدوین و به انجام میرسند که از یکسو با مبالغ بسیار پائین تر در قیاس با امتحانات رسمی تافل و آیلتس و از سوی دیگر با سوالاتی که بسیار شبیه به نمونه های اوریجینال و اصلی میباشند مورد توجه شرکت کنندگان نیر قرار گرفته اند. به شما نیز بسیار توصیه میشود تا پس از طی یک دوره آمادگی جهت شرکت در یکی از این دو تست, با شرکت در آزمونهای مقرون به صرفه نمونه, میزان آمادگی خود را محک بزنید.

Even if you have been an avid reader who has been studying diligently for the past months and feel ready to pay the registration fees and take part in either or both of the IELTS and TOEFL English language competency tests, you are highly advised to make the use of the opportunity and try out the practice tests since such mock exams are very affordable compared with the original ones and are administered either by international bodies or local institutes, so they are easy to reach and saving you a lot of money and time and at the same time they can act like an eye-opener, giving you real-time perspectives on how well-prepared you are for the real exams and help you diagnose the weak points

حتی چنانچه شما فردی هستید که زیاد مطالعه میکنید و در ماههای اخیر بسیار درس خوانده اید و بر این عقیده هستید که از آمادگی بالائی جهت شرکت در آزمونهای تعیین توانائی مهارتهای زبان انگلیسی آیلتس و تافل برخوردار میباشید, از دو جهت صرفه جوئی در زمان و همچنین هزینه های ثبت نام, به شما اکیدا توصیه میشود تا در تستهای آزمایشی شرکت کنید که عموما توسط سازمانهای بین المللی و همچنین موسسات داخلی در کشورها برگزار میگردند تا به ارزیابی دقیقی از میزان آمادگی خود برسید و آنها در حقیقت چشمانتان را بر روی نقاط قوت و ضعف شما جهت شرکت در امتحانات حقیقی خواهند گشود Some of them are scored using computer systems whereas others are human scored and reviewed

برخی از آنها توسط رایانه تصحیح شده و دیگران مورد ارزیابی و مرور و نمره بندی مربیان قرار میگیرند Just imagine you have been trying to enhance your communicative skills and have been practicing with a few experienced tutors as well, but don’t you think there might be still some weaknesses which you can spot and then adjust and improve through enrolling in practice tests تصور کنید که شما مشغول تمرین برای بهبود مهارتهای مکالمه خود بوده اید و از تعدادی مدرس خصوصی هم بهره گرفته اید برای نیل به این منظور, با این حال بهتر نیست تا در آزمونهای آزمایشی شرکت کرده و با یافتن و تقویت نقاط ضعف خود پیش روید؟ This is a practice used by thousands of candidates worldwide and you too could try it out

این روشی است که مورد استفاده هزاران نفر از داوطلبین در سراسر جهان قرار میگیرند وشما نیز میتوانید آنرا امتحان کنید When taking the TOEFL exam, you are supposed to undertake two different, yet inter-related writing tasks, independent and integrated and believe it or not, they can be like a predicament for some candidates with limited writing experience به هنگام شرکت در آزمون تافل, شما نیاز به انجام دو قسمت نگارش دارید که ظاهرا از یکدیگر منفک و جدا هستند ولی درواقع به هم مربوط میباشند و آنها بخش نگارش مستقل و ادغام هستند و شاید باورتان نشود ولی برای آندسته از شرکت کنندگان که از تجربه اندکی در زمینه نگارش و انشاء برخوردار میباشند, این دو قسمت را میتوان به عنوان نوعی مخمصه نامید.

Until a few years ago, paper-based TOEFL exam was administered worldwide, but it gradually got replaced by the modern ibt option, in which candidates will sit behind desks, put on headphones and use computer keyboard to interact with the exam module تا چند سال قبل, آزمون تافل بصورت ورقه ای و کاغذی در سرتاسر جهان به انجام میرسید ولی به مرور جای خود را به امتحان مدرن اینترنتی داد که در آن داوطلبین پشت میزهائی نشسته و هدفون بر روی گوش خود قرار داده و از طریق رایانه با سیستم آزمون در تماس هستند Through taking the practice tests, achievement of success in the real exams will be very likely از طریق شرکت در آزمونهای آزمایشی, موفقیت در امتحانات حقیقی بسیار محتمل هستند.

You can also surf the net, looking for tips provided by the test makers شما همچنین میتوانید از طریق گشت و گذار در اینترنت, به نکاتی دست یابید که توسط برگزار کنندگان تستها تدوین شده اند Please note that it is telling to get completely familiar with the format of IELTS and TOEFL exams since not doing so will add to the possibility of losing scores لطفا توجه کنید که بسیار مهم است تا با نحوه برگزاری آزمونهای آیلتس و تافل کاملا آشنا بود چون در غیر اینصورت احتمال از دست دادن نمره وجود دارد Through practice tests, you will also learn how to earmark enough time for each phase of the exams از طریق آزمونهای آزمایشی, شما همچنین با نحوه وقت گذاری برای هر قسمت از آزمونها آشنائی خواهید داشت.