ویروسها و بدافزارهای کامپیوتری

در کنار رشد روزافزون صنعت رایانه در سرتاسر جهان, ما شاهد بروز و گسترش تهدیدهای نرم افزاری در جهان اینترنت و آفلاین هم بوده ایم بطوریکه همه روزه مشکلاتی از جانب ویروسها و بدافزارهای رایانه ای در سرتاسر جهان بروز میکنند و طبیعی است که ما نیز به عنوان کاربران کامپیوتر نیاز به این داریم تا میزان آگاهی و هوشیاری خود را از این خطرات افزایش دهیم. ویروسها و بدافزارها امروزه به جزء ثابتی از اخبار رایانه ای مبدل شده اند بطوریکه شما میتوانید با دسترسی به وبسایتهای گوناگون خبری از گسترش و پخش جدیدترین نرم افزارهای مخرب در سطح اینترنت و فضای مجازی آگاهی یابید. در چنین مواقعی بایستی چکار کرد؟ آیا میتوان رایانه های آلوده به بدافزارها و ویروسها را بکلی پاک و آنها را کاملا ایمن نمود؟

Computer software programs are so many out there but along with them, there are a lot of malware and viruses too which all of us need to be wary of برنامه های نرم افزاری خیلی زیادی در بازار وجود دارند ولی در کنار آنها, تعداد بسیاری ویروس و بد افزار هم هستند که بایستی مراقب آنها باشیم They can infect the systems they enter through various ways like opening emails attachments or using an infected Flash drive or even opening a picture آنها میتوانند رایانه ها را از روشهای گوناگونی آلوده کنند از طریق بازکردن فایل ضمیمه ایمیل و همچنین استفاده از فلش درایو آلوده و حتی بازکردن یک عکس But how are we going to cope with all these threats in the cyber world and where are the best strategies and solutions to pick

ولی ما چگونه میتوانیم دربرابر این همه تهدیدها در جهان مجازی مقابله کنیم و از چه راهکارها و راه حلهائی میتوانیم استفاده نمائیم؟ First off, please make sure you will constantly improve your knowledge about computer security, for example it is important not to open any suspicious emails whose sender is anonymous and if you receive such letters, simply delete them unread اول از همه, لطفا اطمینان حاصل نمائید که آگاهی خود را در حوزه امنیت رایانه بالاتر ببرید و مثلا مهم است تا هنگامیکه شما از فرد فرستنده ناشناسی ایمیل دریافت میکنید, آنرا باز نکرده و پاک نمائید Secondly, the important thing is to protect your system through installing a good anti-virus software on your PC and keep it updated constantly

دوما, مطلب بسیار مهم دیگر این است که بر روی سیستم خود یک نرم افزار قوی ضد ویروس نصب کنید و آنرا بطور مرتب بروز نمائید When you have a reliable anti-virus application on your system, the viruses and malware will get identified and stopped even before they attempt to enter your system which can be a very good piece of news for all users چنانچه شما بر روی کامپیوتر خود یک برنامه ضد ویروس نصب کنید, برنامه های مخرب رایانه ای قبل از ورود به سیستم شما شناسائی و متوقف میشوند که این خبر بسیار خوبی برای کاربران است The same thing happens when you enter an infected Flash drive into your PC’s USB port since the security software will first scan the contents of it before loading

همین مطلب عینا درمورد فلش درایو ها صدق میکند چون به محض وصل آنها به درگاه USB محتویات آنها کاملا اسکن شده و سپس بارگزاری میگردند Some other recommendations too can be made in this respect like never using computers in coffee nets to access your main email since your password might get compromised pretty easily and you may have difficulties restoring your email settings برخی راهنمائیهای دیگر هم میتوانند در این زمینه ارائه شوند از قبیل استفاده نکردن از رایانه های کافی نتها برای دسترسی به پست الکترونیکی اصلی خود چون به راحتی ممکن است پسورد شما افشا بشود و پس از آن شاید شما دشواریهایی را داشته باشید تا مشخصات ایمیل خود را به حال اول برگردانید.