آشنائی مجدد با افراد

خیلی وقتها مردم در صف خرید و یا در فروشگاهها به یکدیگر برمی خورند و متوجه میشوند که یکدیگر را میشناسند و پس از رد و بدل شدن چند جمله و عبارت و صحبت از اعضاء خانواده و محل کار بیاد می آورند که همدیگر را کجا دیده اند. شاید هم پس از چند دقیقه متوجه شوند که اصلا یکدیگر را نمیشناسند و کلا یک اشتباه رخ داده است. خیلی وقتها در چنین مواردی از زمان ماضی نقلی استفاده میشود مثلا وقتی که فردی میگوید کسی را دیده است و یا قبلا با وی ملاقاتی داشته است. در بسیاری از مکالمات روزانه مردم از اختصارات استفاده میکنند چون درواقع چنین مکالمات و محاوراتی حالی غیر رسمی و دوستانه دارد. اختلافات جزئی بین زمان گذشته ساده و ماضی نقلی هم در چنین مکالماتی جالب توجه است.

Getting reacquainted with someone can prove to be an interesting topic to discuss آشنائی مجدد با مردم از آندسته موضوعات جالب برای بحث کردن است Hey, have you met him راستی, آیا وی را ملاقات کرده اید؟ No, I haven’t خیر I’d like you to meet him میخواستم شما با وی ملاقات کنید You look familiar, have we met before شما چهره تان آشنا بنظر میرسد. آیا ما همدیگر را تاکنون ملاقات کرده ایم؟ I don’t think so گمان نکنم I know! last month we sat next to each other at the theater حالا یادم آمد. ماه قبل در تئاتر کنار همدیگر نشسته بودیم. Oh, that’s right. How have you been درسته. حالتون چطوره / چه خبرها / همانطور که ملاحظه میکنید, از فعل ماضی نقلی در این نمونه مکالمه استفاده شده است.

هر جا که خواستید از فردی بپرسید آیا تابحال همدیگر را دیده اید از ساختار Have we met before استفاده کنید. As you remember, we can use the present perfect tense to talk about an indefinite time in the past while the simple past tense is used to talk about a definite or specific time همانطور که بیاد دارید, از زمان ماضی نقلی برای بیان زمانی در گذشته نامعلوم استفاده میکنیم درحالیکه از زمان گذشته ساده برای بیان زمانی قطعی و مشخص دز گذشته استفاده میشود I’ve met him twice من او را دوبار ملاقات کرده ام. درواقع از زمان ملاقاتها سخنی به میان نیامده است We met in 1390 and again in 1391 ما همدیگر را در سال 1390 و برای بار دوم در سال 1391 ملاقات کردیم.

Have you met our new teacher آیا شما معلم جدیدمان را ملاقات کرده اید؟ Yes, I have بله I met him in the office this morning من وی را در اداره امروز صبح ملاقات کردم Have you been to his class before آیا در کلاس درس او تابحال شرکت داشته اید؟ No, I haven’t. I am new at this school خیر. من در تازه به این مدرسه آمده ام Have you eaten in the new school restaurant آیا تابحال در رستوران مدرسه جدید غذا خورده اید؟ No, I haven’t. Is it good خیر. آیا غذایش خوب است؟ Have your classmates spoken with the school director آیا همکلاسیهای شما با مدیر مدرسه / دانشکده صحبت کرده اند؟ Have you seen the new science lab آیا شما تابحال از آزمایشگاه علمی جدید بازدید داشته اید؟

Dear teacher, I have always remembered your wonderful art classes معلم عزیز, من همواره کلاسهای خیلی خوب هنر شما را بخاطر دارم I have decided to send you a thank-you note and message to say hello بهمین خاطر تصمیم گرفته ام تا پیام و پیغام تشکری برای شما ارسال کنم و عرض سلامی داشته باشم We have not seen each other in years ما چند سال است که همدیگر را ندیده ایم So let me tell you what I have been up to بگذارید برای شما بگویم که در این مدت به چه کارهائی مشغول بوده ام I am living in Tehran right now من الان در تهران مشغول زندگی هستم I have moved back to Isfahan to visit my relatives من به اصفهان بازگشته ام تا با بستگانم دیداری داشته باشم.

ادامه نوشته »

رسم و رسوم و صحبتهای کوتاه

آشنائی با رسم و رسوم مردم در سراسر جهان و احترام گذاشتن به آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است چون در جهان شلوغ و پر تماس امروز که مردم از گوشه و کنار دنیا با یکدیگر از طرق مختلف در تماس هستند, خواه نا خواه همه ما با دیگر ملیتها و مردمی که از شهرها و مناطق دیگر آمده اند آشنا میشویم, پس چه بهتر است در هنگام برخورد و آشنائی و مکالمه با آنها ادب و احترام را رعایت کرده و راجع به فرهنگ آنها آشنائی داشته باشیم. حتی انجام دادن صحبتهای کوتاه میتواند دلنشین تر شود هنگامیکه ما از فرهنگهای دیگر با اطلاع باشیم. شاید بعضی از افراد دوست نداشته باشند از آنها درباره خانواده شان سوال بپرسیم و شاید بهتر باشد راجع به مسائل مشترک مورد علاقه دو طرف به بحث بنشینید.

Greetings and small talk خوش آمد گوئی و انجام صحبتهای کوتاه Do you think it is a bit difficult to get reacquainted with someone آیا فکر میکنید که دوباره آشنا شدن با افراد کار نسبتا سختی است؟ Can you greet a visitor to your country آیا میتوانید با یک بازدید کننده به کشور خود خوش آمد گوئی کنید؟ What do you think and know of gestures and customs نظر و عقیده شما درباره حرکات و رسم و رسوم چیست؟ Maybe it is a good idea to describe an interesting experience when meeting a new guest شاید عقیده خوبی باشد تا در هنگام ملاقات با یک میهمان جدید درباره یک تجربه جالب صحبت کنید. A lot of exciting points can be mentioned about customs around the world

نکات جذاب بسیار زیادی در ارتباط با رسم و رسوم در سر تا سر جهان میتوان مطرح ساخت People greet each other differently around the world مردم در سر تا سر جهان با یکدیگر به شیوه های مختلفی خوش آمد گوئی میکنند Some shake hands برخی از آنان با یکدیگر دست میدهند most businesspeople exchange business cards when meeting each other اکثر تاجران کارت ویزیت خود را با میهمانانشان به هنگام ملاقات مبادله میکنند Even in terms of exchanging business cards, people have different customs based on which country they come from بسته به اینکه مردم اهل کدام کشور هستند, حتی در حین مبادله کارت ویزیت خود با دیگران به شیوه مختلفی عمل میکنند.

Some customs are very formal. People always use two hands and look at the card carefully بعضی از رسوم خیلی رسمی هستند, بطوریکه افراد کارت ویزیت را با هر دو دست نگاه داشته و با دقت به آن نگاه میکنند Other customs are informal. people accept a card with one hand and quickly put it in a pocket برخی دیگر از رسوم غیر رسمی هستند. افراد کارت را با یک دست گرفته و بسرعت آن را درون جیب خود میگذارند Now let’s point out a few useful tips and guidelines about small talk حال بیائید نکات مفید و راهنمائیهائی درباره صحبتهای کوتاه بیان کنیم What about small talk – the topics people talk about when they don’t know each other well or when meeting for the first time

نطرتان با مکالمات کوتاه چیست؟ موضوعاتی که مردم درباره آنها با یکدیگر به صحبت میپردازند هنگامیکه یکدیگر را به خوبی نمیشناسند و یا وقتی که همدیگر را برای اولین بار ملاقات میکنند In some places, it’s not polite to ask about someone’s age or salary. In others, it’s considered rude to ask about someone’s family در بعضی مکانها خیلی مودبانه نیست تا از افراد درباره سن و یا میزان حقوق آنها پرسیده شود. در برخی جاهای دیگر بی ادبی است که درباره خانواده افراد از آنها سوال کنیم. درهنگامیکه فردی را که به نظر شما آشنا می آید ملاقات میکنید میتوانید از جملات زیر استفاده کنید You look familiar, haven’t we met before? I don’t think so. I’m not from around here

ادامه نوشته »

خرید با دقت و مقایسه کالاها

در هنگام خرید چنانچه با دقت در بازار گشتی بزنید و مقایسه ای بین قیمتهای ارائه شده مغازه ها با یکدیگر داشته باشید خواهید توانست تا معاملات خوبی انجام بدهید و به اصطلاح هوشمندانه خرید کنید. حتی چانه زدن بر سر قیمتهای کالاها میتواند نوعی ذکاوت به حساب بیاید چون از طریق صحبت کردن با فروشندگان خواهید توانست تا اجناس بهتر و با قیمت کمتر را بیابید. آیا علاقه دارید تا پول نقد با خود همراه داشته باشید هنگامیکه وارد مراکز خرید میشوید و یا اینکه ترجیح میدهید از روشهای مدرنی چون کارتهای الکترونیکی بانکی بهره بگیرید که همیشه مانند صندوق پول کوچکی در جیب شما به حساب می آیند؟ آیا تا بحال در کشورهای مختلفی به خرید پرداخته اید؟ آیا توانسته اید تا مبالغ کمتری برای کالاها بپردازید؟

تمام این سوالات در مبحث خرید هوشمندانه قرار میگیرند Shopping smart is actually pretty significant in today’s economic and commercial world خرید هوشمندانه و با فکر در جهان اقتصادی و تجاری امروز از اهمیت به سزائی برخوردار است How do you use an ATM machine? Suppose you are going to get cash from such machines and someone who does not have any information on operating the systems ask for assistance. How would you help him use the options and receive money شما چطور از دستگاههای خود پرداز استفاده مینمائید؟ تصور کنید شما قصد دارید تا از این دستگاهها پول دریافت کنید و فردی هم در آنجا حضور دارد که نمیداند چطور از دستگاه استفاده کند و درخواست یاری مینماید.

شما چطور به وی در گرفتن وجه و کار با سیستم کمک میکنید؟ Here are some instructions and tips which can help even new customers find it easy and practical to handle ATM machines اینها چند نکته و دستورالعمل هستند که حتی به مشتریان جدید کمک میکنند تا از دستگاههای خود پرداز استفاده نمایند First off, take your ATM card اول از همه کارت خود را بردارید Put your ATM card in the card slot کارت خود را به داخل دستگاه و در محل ورودی کارت قرار دهید Choose your language زبان ورودی خود را انتخاب کنید Enter your personal identification number or password رمز عبور خود را وارد نمائید Enter the amount of cash you want مبلغی را که تمایل دارید دریافت کنید وارد نمائید.

Take your cash and your card پول و کارت خود را بردارید A few years ago, all shopping was done using cash and bank notes, but thanks to the modern banking systems and technology which have enabled millions of people use plastic cards to send and receive funds and do shopping like a piece of cake چند سال قبل تمام خریدها توسط پول و اسکناسهای بانکی انجام میشدند ولی به لطف سیستمهای بانکی نوین و فن آوری, میلیونها نفر از مردم از کارتهای پلاستیکی استفاده میکنند تا به ارسال و دریافت پول بپردازند و خرید کردن مانند آب خوردن ساده شده است What shop in your city has really nice stuff کدام فروشگاه در شهر شما کالاهای واقعا مناسبی دارد؟

Are things in this shop usually affordable or more than you want to spend آیا اقلامی که در این مغازه هستند معمولا ارزانقیمت هستند و یا اینکه بیشتر از رقمی که شما توانائی پرداخت آن را دارید؟ Is it OK to bargain for a lower price in your hometown در شهر شما, آیا مناسب است تا برای قیمت ارزانتر چانه زد؟ Is it even possible to bargain at online stores? Is this practical in real world or something to dream of آیا حتی ممکن است که در فروشگاههای اینترنتی و آنلاین به چانه زنی پرداخت؟ آیا در زندگی واقعی چنین چیزی حقیقت دارد و یا فقط در رویاها است؟ Well, bargaining online may not seem that possible but there are discount coupons you can use to place order for products and when checking out, you will be entitled for reductions راستش چانه زنی اینترنتی چندان مرسوم نیست ولی کوپن های تخفیف وجود دارند که شما میتوانید با استفاده از آنها سفارش خرید بگذارید و در هنگام اتمام خرید و موقع پرداخت از تخفیف و کاهش قیمت برخوردار شوید.

ادامه نوشته »

حمل و نقل عمومی و پیشنهادات

در سفرهای خارج از کشور شما نیز به همراه بسیاری دیگر از مسافران به فرودگاه و یا ایستگاههای قطار و یا اتوبوس خواهید رفت تا مسیر خود را یافته و سفر خود را ادامه دهید. با توجه به اینکه دانستن آدرس و جزئیات سفرهای خارج از کشور برای مسافرانی که به تورهای گردشگری و جهانگردی و همچنین افرادی که به صورت انفرادی مسافرت میکنند از اهمیت زیادی برخوردار است, سعی داریم تا با مرور و نگارش و تمرین جملات و عبارات مفید در این زمینه به تعدادی از سوالاتی که ممکن است در ذهن شما وجود داشته باشد پاسخ دهیم. حمل و نقل عمومی و استفاده از وسایلی مانند هواپیما و تهیه بلیط قطار و نظایر آن به شما در هر چه بهتر انجام دادن مراحل سفر کمک شایانی خواهد کرد و از مشکلات ارتباطی خواهد کاست.

Taking transportation and its significance in today’s busy and fast world استفاده از حمل و نقل عمومی و اهمیت آن در جهان شلوغ و سریع امروزی It is fun and at the same time educational and helpful to look at the departure schedules at online websites or when you are at an airport این کار میتواند امری مفید و جذاب و حتی آموزشی باشد که به تابلوی برنامه عزیمتها در فرودگاه و یا وبسایتهای اینترنتی نگاهی بیندازید Can you please tell me the next flight to Mashhad آیا میتوانید لطفا به من بگوئید که پرواز بعدی به مقصد مشهد چه وقت حرکت میکند؟ I believe the flight to the Kish island is leaving from Gate A من فکر میکنم که پرواز بسوی جزیره کیش از گیت آ در حال انجام است / یعنی مسافران به بخش آ مراجعه کنند.

Passengers traveling to Shiraz on Flight B should hurry and receive their boarding pass quickly مسافرینی که قصد عزیمت به شیراز با پرواز ب را دارند هر چه سریعتر جهت دریافت کارت پرواز اقدام کنند. Flight number C to Qeshm is late today پرواز شماره C به قشم امروز با تاخیر انجام میشود Oh, no! The bus is leaving in ten minutes اوه. نه. اتوبوس ظرف ده دقیقه حرکت میکند Good news. Our flight is on time یک خبر خوب. پروازمان سر موقع انجام میشود I’m looking for gate B5 من دنبال باجه / گیشه / گیت بی 5 میگردم Is this your final destination? Actually, no. I’m on my way to Tabriz آیا اینجا مقصد آخر شماست؟ راستش نه. من در ادامه سفرم به تبریز میروم.

Which is faster, the local train or the express کدامیک سریعتر است؟ قطار محلی یا سریع السیر؟ Which is more scenic? An aisle seat or a window seat? The window seat of course, but you know, since I’m a bit afraid of heights, I’d rather take the aisle به نطر شما کدامیک منظره بهتری دارد؟ صندلی کنار پنجره و یا کنار راهرو؟ مسلم است که جایگاه کنار پنجره دید بهتری دارد ولی راستش را بخواهید, چون من کمی از ارتفاع میترسم, ترجیح میدهم که کنار راهرو بنشینم. In your opinion, which is more convenient? A direct flight or a non-stop flight به عقیده شما کدامیک از این پروازها راحت تر است؟ پرواز بدون توقف و یا با توقف؟ Which is less expensive? A one-way ticket or a round-trip ticket

کدامیک ارزانقیمت تر است؟ پرواز یکسره و یا رفت و برگشت؟ Do you want my advice? You should take the express train. You can take the local, but it takes thirty minutes longer آیا میخواهید تا به شما نصیحتی کنم؟ از قطار سریع السیر استفاده کنید. درست است که شما میتوانید از قطار محلی استفاده کنید ولی به این ترتیب سی دقیقه بیشتر طول میکشد تا به مقصد خود برسید. If you are going to visit another country and stay there for a week and then return home, you should get a round-trip ticket instead of two one-way tickets since this way your vacation will be less expensive اگر تمایل دارید تا به یک کشور دیگر سفر کنید و به مدت یک هفته در آنجا اقامت کنید و سپس به کشور خود بازگردید, بهتر است به جای تهیه دو بلیط یکسره, از یک بلیط رفت و برگشت استفاده کنید تا سفرتان ارزانتر تمام شود.

ادامه نوشته »

مرور جملات خرید پوشاک و جزئیات البسه

با دانستن جملات و عبارات مرتبط با خرید پوشاک و البسه در فرمها و رنگهای گوناگون, نه تنها شما در سفرهای خارج از کشور مشکلاتی برای تهیه چنین اقلامی را نخواهید داشت, بلکه قادر خواهید بود تا به دیگر مسافران و همسفران نیز یاری رسانده و برایشان خرید نمائید و شاید هم تخفیف بگیرید. امروزه در بسیاری از سفرها یکی از دلایل رفتن به پاساژها و مراکز خرید استفاده از تخفیف ها برای تهیه و خرید پوشاک است, البته با داشتن آگاهی و دانستن عبارات مفید در زمینه خرید و صحبت کردن با فروشندگان, شما قادر خواهید بود تا خرید دلپذیری را تجربه نمائید. خیلی از افراد حتی قبل از رفتن به سفرهای داخل و یا خارج از کشور به تهیه لیستی از اقلام و پوشاک میپردازند که بعدا و در طول سفر خود برای خرید آنها اقدام خواهند نمود.

Shopping for clothes can be always an exciting and really fun part of most travels and vacations خرید البسه همواره جزو بخشهای مفرح و جالب اکثر مسافرتها و تعطیلات میباشد Can you review some items in a shopping catalog and then label each clothing item with the correct department آیا میتوانید تا اقلامی را که در یک کاتالوگ خرید وجود دارند مرور کرده و سپس آنها را بر طبق فروشگاه و غرفه ای که آنها را عرضه میکنند برچسب بزنید و مشخص نمائید؟ In your opinion, what is important to most customers and shoppers when they shop for footwear به عقیده شما, برای مشتریان و خریدارانی که محصولات برای پوشش پا خریداری میکنند / از قبیل کفش و جوراب و دم پائی / چه مواردی مهم است؟

I always shop at B department store because the clerks are really helpful من همیشه از فروشگاه ب خرید میکنم چون فروشندگان آنجا خیلی به من کمک میکنند They always help me find the right size and even offer to gift wrap آنها همیشه به من در یافتن سایز مناسب پوشاک کمک میکنند و حتی پیشنهاد میدهند تا کالاهای خریداری شده را برایم کادو کنند I’m a student so I don’t have a lot of money من دانش آموز هستم و بنابراین خیلی پول نقد همراه ندارم I usually shop at A store because they always have a big sale من معمولا از فروشگاه آ خرید میکنم چون آنها همیشه یک حراج خیلی بزرگ دارند the shoes I’m wearing now were 50% off and so I took them almost instantly as I saw them

کفشهائی که به پا دارم با 50 درصد تخفیف عرضه میشدند و من بلافاصله پس از دیدن آنها را خریدم Most footwear items introduced and presented at C store are simply amazing and incredibly affordable اکثر اقلام پاپوش / کفش و صندل / که در فروشگاه C ارائه میشوند عالی و بسیار ارزان قیمت هستند They have more than 200 different kinds of footwear آنها بیش از 200 نوع قلم کفش و دیگر محصولات برای پا عرضه میکنند They include boots, sandals, running shoes آن اقلام عبارتند از چکمه, صندل و کفش ورزشی The thing is, I like to have a lot of choices when I shop موضوع این است که من دوست دارم تا در هنگام خرید انتخابهای زیادی داشته باشم.

This sweatshirt is really old. That’s OK. I wear it to exercise سوئیشرت شما / گرمکن ورزشی / خیلی کهنه شده است. خوب است. من فقط برای ورزش کردن آن را میپوشم Could you gift wrap these shirts میشه لطفا این پیراهن ها را کادو کنید؟ How would you like to pay چطور پرداخت میکنید؟ I’m sorry, we don’t have these running shoes in black ببخشید. این کفشهای ورزشی در رنگ مشکی موجود نیستند I was reading an article the other day in a sports magazine about boots and here are the exact words چند روز قبل مقاله ای در یک مجله ورزشی راجع به چکمه ها میخواندم. اینها عین همان عبارات هستند Good boots are light and comfortable and perfect for walking چکمه های خوب, سبک و راحت بوده و برای پیاده روی ایده آل هستند.

ادامه نوشته »

مرور بخشهای تعطیلات و خاطرات سفر

در ارتباط با مرور جملاتی که در درس مربوط به تعطیلات و خاطرات سفر داشتیم حتما بیاد دارید که به هنگام خرید و ارسال کارت پستال و همچنین ارسال نامه های الکترونیک به دوستان و آشنایان میتوانیم از لحظه ورود به هتلها و سایر مراکز اقامتی تا لحظه خروج شرح دهیم که چطور وقت را گذرانده ایم. آیا از صرف غذا در رستوران هتل محل اقامت خود راضی بوده اید؟ آیا از خدمات خشکشوئی و ورزشی استفاده کرده اید؟ آیا دوست دارید تا از یک اتوموبیل کرایه استفاده نمائید؟ آیا در طول مدت اقامتتان در یک شهر و یا کشور دیگر شاهد فعالیتهای ورزشی و تفریحی بوده اید؟ خیلی از شرکتها ممکن است برای شرکت در رخدادهای تجاری مانند برپائی نمایشگاهها در کشورهای دیگر به آنها مسافرتهای کوتاهی داشته باشند.

If you have ever been on a vacation before, perhaps it’s a good time now to tell us briefly about your experiences and memories. In which hotels and cities did you stay and was your stay there satisfactory? Did you have a good time? Did you take some photographs اگر شما تابحال به مسافرت رفته اید, الان زمان مناسبی است تا درباره خاطرات و تجربیاتتان در طول سفر برای ما صحبت کنید. در کدام شهرها و هتلها اقامت داشتید؟ آیا اقامتتان رضایتبخش بود؟ آیا به شما خوش گذشت؟ آیا تعدادی عکس هم گرفتید؟ What do you like to do on vacation شما دوست دارید تا در سفر چه کارهائی انجام دهید؟ In your country, where would you go on vacation and what are your reasons

در کشور خودتان, دوست دارید برای مسافرت به کجا بروید؟ دلایل خود را هم بیان کنید. The following items could be the reasons why some travelers choose a specific city to visit: good food and entertainment, history and culture, family activities and physical activities موارد زیر میتواند جزو دلایلی باشد که برخی از مسافران برای انتخاب یک شهر بخصوص در نظر میگیرند: غذای خوب و فعالیتهای تفریحی, تاریخ و فرهنگ, فعالیتهای خانوادگی و ورزشی Can I give you a hand آیا میتوانم به شما کمک کنم / لطفا توجه کنید که به هنگام کمک به فردی که مشغول حمل کردن لوازم مانند چمدان میباشد از این جمله استفاده کنید. درواقع فرق این جمله با Can I help you در همین زمینه پیشنهاد کمک برای حمل بار است.

So how was the trip خوب از سفرتان برایم بگوئید It was pretty scenic but of course, the train wasn’t on time سفر خیلی خوش منظره ای بود ولی البته حرکت قطار با تاخیر همراه بود The cruise was terrific سفر دریائی بسیار عالی بود The shops were quite nice فروشگاهها خیلی خوب بودند Unfortunately our hotel room was very small and noisy متاسفانه اتاق ما در هتل خیلی کوچک و پر سر و صدا بود In the city, we met a lot of friendly people اهالی شهر بسیار خوش برخورد بودند The good thing about our flight was that it was not very long مطلب خوب راجع به پرواز ما این بود که کوتاه بود Was your bus trip long? No, it wasn’t. It was less than an hour

آیا سفر شما با اتوبوس خیلی طولانی بود؟ خیر. کمتر از یکساعت بطول انجامید Hey Majid. Where were you last weekend? Hi, my wife and I took a little vacation سلام مجید. آخر هفته قبل کجا بودی؟ سلام. من به اتفاق همسرم به یک سفر کوتاه رفتیم The views of the Alborz mountains were amazing منظره کوههای البرز بینظیر بودند We enjoyed good food in northern cities but there wasn’t time for shopping on our trip because we were short of time and had busy schedule ما از غذاهای شهرهای شمالی بسیار لذت بردیم ولی خیلی زمان نداشتیم تا به خرید برویم بدلیل اینکه وقتمان کم بود و برنامه کاریمان خیلی فشرده بود. Was your vacation expensive آیا هزینه سفر شما گران بود؟

ادامه نوشته »

مرور مباحث سلامتی و تناسب اندام

تاکنون با جملاتی که در ارتباط با سلامتی هستند آشنا شده ایم و قصد داریم تا به این مطلب از زاویه دیگری بنگریم و درس امروز جنبه تمرین و مرور نیز دارد. با انجام حرکات ورزشی میتوانیم با سوزاندن و مصرف کالری بیشتر وزن خود را پائین بیاوریم و در حفظ سلامتی خود بکوشیم. با استفاده از دستگاههای ورزشی و همچنین حضور پیدا کردن در مکانهائی مانند باشگاهها و نرمش کردن در پارکها میتوانیم از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کنیم. خیلی وقتها برای حفظ و بالا بردن روحیه تان میتوانید از دوستانتان دعوت کنید تا با شما به باشگاه بیایند و یا مثلا با هم به استخر برای شنا کردن بروید. متاسفانه با در دسترس بودن فست فود ها که در بین مردم رواج زیادی پیدا کرده اند, خیلی وقتها کنترل وزن کمی دشوار تر از قبل شده است.

We are primarily going to discuss staying in shape today ما امروز قصد داریم تا عمدتا به مقوله تناسب اندام بپردازیم Can you name a few physical activities which can help you burn calories آیا میتوانید نام چند حرکت ورزشی را بگوئید که به شما در سوزاندن کالری کمک میکنند؟ walking پیاده روی swimming شنا کردن doing aerobics ورزشهای هوازی انجام دادن playing soccer / football فوتبال بازی کردن running دویدن lifting weights انجام وزنه برداری She has aerobics class on Fridays. She goes to the club every weekend او جمعه ها به کلاس ورزشهای ایروبیک میرود. او آخر هر هفته به باشگاه میرود The first thing I do in the morning is drink tea. I drink tea every day

اولین کاری که من در هر روز انجام میدهم نوشیدن چای است. من هر روز چای مینوشم I play basketball, but not as much as I’d like to. I play once in a while من بسکتبال بازی میکنم ولی دوست داشتم بیشتر بازی کنم چون گهگاهی به ورزش بسکتبال میپردازم They always play tennis on Thursday or Friday. They play tennis once a week آنها همیشه روزهای پنجشنبه یا جمعه تنیس بازی میکنند. آنها هفته ای یکبار تنیس بازی میکنند. How often do you do physical activities? Have you ever managed to lose some weight by doing so? Tell us of your memories and experiences شما چند وقت یکبار به تمرینات ورزشی میپردازید؟ آیا موفق شده اید از این طریق قدری وزن کم کنید؟ از خاطرات و تجربیاتتان برایمان بگوئید.

What are you up to? I’m going running in the park قصد دارید تا چه کاری انجام دهید؟ دارم به پارک میروم تا بدوم Are you in shape or out of shape آیا تناسب اندام دارید و یا خیر؟ Can you play football tonight? Sure. I’m not busy آیا مایلید تا امشب فوتبال بازی کنیم؟ حتما. وقت آزاد دارم Can you go running Monday morning at 10:00? No, I can’t. I have to study for my college exams آیا میتوانید دوشنبه صبح برای دویدن بیائید؟ خیر نمیتوانم. باید برای امتحانات دانشگاه درس بخوانم. Can I sleep late this morning? Have you forgotten something? This morning we are going swimming آیا میتوانم امروز صبح تا دیر وقت بخوابم؟ آیا فراموش کرده اید؟ امروز قرار است با هم برای شنا به استخر برویم.

Why don’t we go bike riding this weekend? Sounds good آیا موافقید تا آخر هفته با هم به دوچرخه سواری برویم؟ چه فکر خوبی! I’m sorry. I can’t. I need to work. When’s good for you? Saturday at noon is perfect ببخشید نمیتوانم. باید کار کنم. چه زمانی برای شما مناسب است؟ شنبه ظهر عالی است. The school athletic field is used for a lot of different sports. Students play football / soccer in the fall and volleyball in the spring زمین ورزشی مدرسه جهت بسیاری از فعالیتهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد. دانش آموزان در فصل پائیز در آن فوتبال بازی میکنند و در بهار والیبال. This five-star hotel has a tennis court and a golf course این هتل پنج ستاره دارای زمینهای تنیس و گلف است.

ادامه نوشته »

مرور عبارات مربوط به اغذیه و غذاخوریها

آیا هنوز یه خاطر دارید که برای سفارش دادن غذا از چه جملاتی بایستی استفاده کرد؟ پیش غذاها و وعده های اصلی در غذاخوریها و رستورانها را بیاد دارید؟ اگر بخواهید از کارکنان رستورانها و فست فودها درخواست راهنمائی کنید در ارتباط با جزئیات مواد غذائی و همچنین دسرهائی که پس از صرف وعده های اصلی صرف میشوند از چه ساختارهایی استفاده میکنید؟ در این درس قصد داریم تا به این مقولات از زاویه دیگری نگاه کنیم و طی انجام یک مرور مختصر با جملات و عبارات و اصطلاحاتی نو آشنا شویم که ممکن است در آینده خیلی نزدیک به کارتان بیایند و در انجام مکالمه در غذاخوریهای خارج از کشور و یا به هنگامیکه یک میهمان از دیگر کشورها به ایران سفر کرده اند و به اتفاق ایشان به یک رستوران میروید, برایتان مفید باشند.

So let us have a glance at the good old discussion and topic of food and restaurants پس اجازه بدهید تا نگاهی مختصر به مقوله آشنا و قدیمی غذا و رستورانها داشته باشیم When two people go to a nice Italian restaurant and would like to order a delicious meal, they will first of all have a look at the menu and then they will naturally have conversation before choosing their meals. Let us have a brief look at some sample conversations as well as sentences which are usually used in such environments and events هنگامیکه دو نفر به یک رستوران خوب ایتالیائی میروند و قصد دارند تا غذا سفارش دهند, ابتدا به منو نگاه میکنند و سپس بین آنها مکالماتی انجام خواهد گرفت.

بیائید با هم نگاهی اجمالی به چنین نمونه مکالمات و جملاتی بیندازیم که در این موقعیتها و مناسبتها استفاده میشوند Are you ready to order? Yes, thanks. I’ll have the fried chicken آیا برای سفارش دادن آماده اید؟ بله. برای من لطفا مرغ بریان بیاورید. Would you like to start with an appetizer? Yes, I’d like a green salad آیا مایل هستید تا با یک پیش غذا شروع کنید؟ بله. لطفا برایم سالاد سبزیجات بیاورید What comes with the entrees? You have a choice of soup or salad با غذاهای اصلی چه چیزی سرو میشود؟ شما میتوانید از بین سوپ و سالاد یکی را انتخاب کنید Anything to drink? Fruit juice, please چیزی هم برای آشامیدن میل دارید؟ لطفا برایم آبمیوه بیاورید.

Please think about your favorite dish at your favorite restaurant. What are the ingredients? Use there is / there are to write some sample sentences and express your ideas and tastes لطفا درباره غذای مورد علاقه تان در رستوران مورد علاقه تان فکر کنید. چه مواد غذائی در آن وعده وجود دارد؟ از عبارات وجود دارد / وجود دارند استفاده کنید تا نظرات و سلایق خود را بیان کنید On today’s menu all children’s meals come with mineral water and desert در منوی امروز همه وعده های غذائی کودکان شامل آب معدنی و دسر میباشند Please help that customer. He is asking about the menu today لطفا به آن مشتری کمک کنید. او درباره منوی غذای امروز سوالاتی میپرسد The server is explaining the menu یکی از پرسنل رستوران درحال توضیح دادن منو است.

Does the grilled chicken come with a salad آیا مرغ سوخاری با سالاد سرو میشود؟ The customer is ordering an appetizer مشتری در حال سفارش پیش غذا است I think I’ll start with the tomato soup فکر میکنم غذایم را با سوپ گوجه فرنگی شروع میکنم I need some more time لطفا به من بیشتر وقت بدهید برای سفارش دادن And what would you like for the main course و برای غذای اصلی چه چیزی میل میکنید؟ Let’s get a table. OK. Let’s see. How about the table by the window? It’s available. Perfect بیا پشت یک میز بنشینیم. (در رستوران) باشد. بگذارید ببینم. نطرتان با نشستن پشت آن میز کنار پنجره چیست؟ آماده هم هست. عالیست.

ادامه نوشته »

مرور بخش خانواده و بستگان

در درسهای قبل با نحوه آشنائی با دیگران و همچنین انجام صحبت راجع به اعضاء خانواده آشنا شدیم و شما با کمی تمرین به راحتی قادر هستید تا خود را به درستی و با استفاده از قوانین جمله سازی و گرامر صحیح بطور کامل معرفی نمائید. روابط فامیلی در حین صحبتها جزو مواردی هستند که معمولا به آنها رجوع میشود پس بهتر است شما نیز خود را در زمینه انجام چنین مکالماتی آماده سازید. شاید هنگامیکه از شما به عنوان مترجم حضوری دعوت میشود تا با فردی که از دیگر کشورها به ایران سفر کرده است صحبت کنید ممکن است در لابلای حرفهایتان راجع به وضعیت تاهل و فرزندان و خانواده آن میهمان هم جملاتی ذکر کنید. با مرور عبارات کاربردی در زمینه خانواده و بستگان در این درس به اصطلاحات جدیدی نیز اشاره خواهیم داشت.

We mentioned several sentences about the extended family and members of relatives in previous lessons plus units and today we are going to talk a bit more in this respect در درسها و بخشهای قبل ما جملات متعددی راجع به اعضاء خانواده و بستگان ذکر کردیم و امروز قصد داریم تا در این باره بیشتر به بحث بپردازیم I am married and live with my wife in a beautiful small apartment across the park من متاهل هستم و به اتفاق همسرم در یک آپارتمان نقلی و زیبا روبروی پارک زندگی میکنم How many children does your sister have خواهر شما چند فرزند دارد؟ Where do you currently live and where did you grow up شما در حال حاضر در کجا زندگی میکنید و کجا بزرگ شدید؟

How often do you visit your grandparents شما چند وقت یکبار به پدر بزرگها و مادربزرگهایتان سر میزنید؟ What time do you get home from work and how often do you buy a bunch of flowers for your wife شما کی از سر کار به منزل بازمیگردید و چند وقت یکبار برای همسرتان یک دسته گل میخرید؟ What do you and your husband do شغل شما و همسرتان چیست؟ Please write a new paragrapgh about someone in your family, you may use questions and answers for ideas as well لطفا یک پاراگراف جدید راجع به یکی از اعضاء خانوادتان بنویسید. شما میتوانید از پرسشها و پاسخها به منظور ارائه ایده هایتان استفاده نمائید. Office employees usually wear dark suits to work and they wear the same color of clothes

کارمندان ادارت معمولا با کت و شلوار تیره رنگ در محل کار خود حاضر میشوند و لباس آنها از یک رنگ است Now let’s shift to another topic which is blending families and some practical advice for stepparents حالا اجازه بدهید تا به موضوع دیگری بپردازیم که خانواده هائی است که در آنها پدرها و مادرها فرزند خوانده دارند و برای آنها چند راهکار هم ارائه میشود Blended families or stepfamilies are common in many parts of the world and in many families children are part of a blended family این خانواده ها که در اصطلاح ادغام شده اند در خیلی از نقاط جهان معمول و مرسوم هستند و در خیلی از خانواده ها فرزندان اعضاء این خانواده ها هستند At first, the changes for children in blended families may be difficult

در ابتدا تغییرات برای فرزندان در چنین خانواده هائی ممکن است کمی دشوار باشد But most blended families are able to work out their problems and live together happily ولی اکثر خانواده هائی که اینچنین ادغام میشوند قادر هستند تا مشکلاتشان را حل کرده و در کنار هم با خوشحالی زندگی کنند By the way can you come up with a good definition and explanation of a blended family راستی آیا شما میتوانید که تعریف و توضیح خوبی از یک خانواده ادغام شده ارائه دهید؟ What can stepparents do والدینی که فرزندان ناتنی دارند چه میتوانند انجام دهند؟ While the new marriage is exciting for the parents in such families, the children may be worried

گرچه ازدواج برای والدین در این خانواده ها جالب است, ولی فرزندان ممکن است کمی نگران باشند. One or both parents may have children from their first marriages and the children at first may not like the new situations or may find it a bit hard to become friendly with their new parents یک و یا هر دوی پدر و مادر ممکن است از ازدواج اولشان صاحب فرزند باشند و فرزندان ممکن است برایشان کمی سخت باشد تا با پدر و مادر جدیدشان صمیمی شوند They may ask what their stepbrothers and stepsisters will be like آنها ممکن است بپرسند که برادر و خواهر ناتنی آنها چگونه هستند؟ Truth is, everything won’t be perfect in the beginning but with good communication and a lot of support kids usually adjust to their new family members حقیقت این است که در ابتدا همه چیز ایده آل نیست ولی با گفتگو و حمایت بچه ها به اعضاء جدید خانواده عادت خواهند کرد.

ادامه نوشته »

مرور قسمت تفریحات و برنامه های هنری

حتما شما با جملاتی که در جلسات قبل و در ارتباط با مقوله تفریحات و گذراندن وقت در برنامه های فرهنگی مانند مسابقات ورزشی و رفتن به رستورانها و سینما آشنا هستید و آنها را بخوبی بیاد دارید. هر از چند گاهی هنگام نگاه کردن به ستونهای تبلیغاتی و فرهنگی روزنامه ها و گشت زدن در محیط مجازی با تبلیغات چنین برنامه هائی مواجه میشوید. حال تصور کنید که نیاز دارید تا آنها را ترجمه کنید و یا در یک پست الکترونیک استفاده کنید. بعضی وقتها علیرغم داشتن اطلاعات کافی درباره برنامه های فرهنگی مانند کنسرتها نیاز است تا از زمانبندی و همچنین آدرس برگزاری آنها هم کاملا با خبر باشید, بخصوص هنگامیکه از یکی از دوستانتان دعوت میکنید تا شما را در چنین برنامه هائی همراهی کنند.

Do you remember some sentences and expressions mentioned earlier about going out? If so, you will find it pretty easy and convenient to look at a newspaper and review concert listings or cinema shows and then call your friend and invite him to join you in such events آیا برخی از جملات و اصطلاحاتی را که قبلا ذکر شده اند در ارتباط باگذراندن اوقات فراغت در بیرون از منزل بخاطر می آورید؟ چنانچه پاسخ شما مثبت است, پس نگاه کردن روزنامه امروز, بخش لیست کنسرتها و برنامه های سینماها کاری ساده و راحت است و میتوانید به آسانی با دوستتان تماس بگیرید و از وی دعوت کنید تا شما را در چنین برنامه هائی همراهی کند. An evening of classical music with world-renowned classical pianist

یک شب موسیقی کلاسیک به همراه نوازنده پیانو که در سطح جهان مشهور است By the way, what is your style in the world of music and multimedia راستی سلیقه شما در زمینه موسیقی و در دنیای رسانه های صوتی و تصویری چیست؟ What time’s the movie show زمان پخش فیلم کی است؟ I’m busy on Friday. Maybe some other time من روز جمعه سرم شلوغ است. شاید وقت دیگری به این برنامه برویم Where’s the basketball game بازی بسکتبال کجا انجام میشود؟ Are you free on Saturday at noon? There’s a great exhibit at the Ocean Gallery آیا ظهر روز شنبه وقت دارید؟ یک نمایشگاه عالی در گالری اقیانوس برقرار است. Well, I’d like to go but I have to meet my boss for an important meeting in my office

خیلی دوست داشتم که بتوانم بیایم ولی متاسفانه مجبورم رئیسم را در اداره برای یک جلسه مهم ملاقات کنم The movie theater is on Azadi avenue سینما در خیابان آزادی قرار دارد There are two featured events this week, the play is on Wednesday and the football game is at 7:00 on Monday دو برنامه ویژه در این هفته برگزار میشوند. نمایش روز چهارشنبه و مسابقه فوتبال ساعت 7 روز دوشنبه برگزار میشود The author’s talk is at five this afternoon جلسه سخنرانی نویسنده کتاب امروز بعداز ظهر ساعت پنج برگزار میشود. Excuse me, I’m looking for an address. Is this Bahar street? Yes, it is. Do you know the address ببخشید من دنبال آدرس میگردم. آیا این خیابان بهار است؟ بله. آدرس چیست؟

It’s a bookstore. It must be around here somewhere but I can’t find it. Oh, I know. It’s down the street from the cafe دنبال یک کتابفروشی میگردم. باید همین اطراف باسد ولی نمیتوانم پیدایش کنم. آها. یادم آمد. انتهای همین خیابان بعد از قهوه خانه است. How do I get to the museum چطور میتوانم به موزه بروم؟ There’s an annual folk festival this year in the park where children can make their own kite to fly in the area امسال یک فستیوال مردمی در پارک برقرار است و کودکان میتوانند بادبادکهائی را که خودشان ساخته اند در محوطه به پرواز در بیاورند You can also watch middle school children from various cities perform traditional plays and singing songs from their regions

شما همچنین میتوانید برنامه های دانش آموزان دوره راهنمائی را تماشا کنید که در آنها ترانه ها و نمایش های محلی از شهرهای خود را اجرا خواهند کرد This festival also features great cooking competitions which are very fun to watch and the winners will be awarded some gifts در این جشن همچنین برنامه های ویژه و سرگرم کننده ای مانند آشپزی برگزار میشود و به برندگان جوایزی هم تعلق خواهد گرفت This festival is held once every year in the same park and children from all high schools in the country can take park and show their talents and skills این ویژه برنامه همه ساله در همین پارک برگزار میشود و دانش آموزان دبیرستانی از سراسر کشور میتوانند در آن شرکت کرده و توانائیها و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.

ادامه نوشته »