عادات رانندگی خوب و بد

درست است که در کتاب آئین نامه رانندگی همه ما به خوبی با مقررات راهنمائی و رانندگی آشنا میشویم و برای گرفتن گواهینامه همه آن قوانین را به خوبی به خاطر می سپاریم, ولی در هنگام راندن خودروها در خیابانها ممکن است که اشتباهاتی داشته باشیم و مانند یک راننده خوب که به مقررات احترام کامل میگذارد عمل نکنیم. خیلی وقتها سرعت زیاد, مدام خطوط را تعویض کردن و بوق زدنهای فراوان ممکن است باعث بروز مشکلاتی هم برای خودمان و هم برای دیگر رانندگان گردد. بهتر است با صبر و شکیبائی به رانندگی بپردازیم و در اصطلاح خیلی تهاجمی رانندگی نکنیم و با سرعت خیلی زیاد و تخطی از قانون مشکل ساز نشویم. از دیگران هم توقع باید داشت تا بارعایت قوانین به خوبی رانندگی نمایند.

Today we are going to discuss good and bad driving امروز قصد داریم تا درباره رانندگی خوب و بد به صحبت بنشینیم There are certain types of aggressive driving behaviors such as staring at other drivers, gesturing, honking, flashing lights, tailgating, weaving through traffic and cutting someone off and many of these bad driving habits may lead to accidents انواع بخصوصی از رانندگی تهاجمی وجود دارند از قبیل خیره شدن به دیگر رانندگان, به سمت آنها ایماء و اشاره رفتن, بوق زدن, دائما پشت ماشین آنها نور بالا زدن, با سرعت بسیار کم نسبت به اتومبیل آنها راندن / در اصطلاح سپر به سپر رانندگی کردن / در بین خطوط خیابانها و بزرگراهها دائما تعویض لاین و خط کردن و ناگهان پیجیدن در مقابل دیگر ماشینها.

و بسیاری از این عادات بد رانندگی میتواند منجر به تصادف شود Which of the aggressive driving behaviors bother you the most? Which behaviors and habits are the most dangerous? Why کدامیک از رفتارهای تهاجمی رانندگی از بقیه بیشتر شما را آزرده خاطر میکند؟ کدامیک از بقیه خطرناکتر است؟ چرا؟ Let’s have a look at some tips for defensive driving بیائید به چند نکته برای رانندگی ملایم و آرام نگاهی بیندازیم We all know that not everyone drives well همه ما میدانیم که دیگران همه به خوبی رانندگی نمیکنند Some people tailgate, gesture, weave through traffic, and honk – classic signs of aggressive driving that causes one third of all car crashes in almost every country around the world

برخی از مردم با فاصله کم نسبت به دیگر خودروها رانندگی میکنند, به دیگران اشاره میکنند, بین خطوط ترافیک لایی میکشند و بوق میزنند – اینها نشانه های معمول رانندگی تهاجمی هستند و باعث بوجود آمدن یک سوم تصادفهای رانندگی در تقریبا تمامی کشورهای جهان میباشند But more and more people are now talking on the phone, eating, and even watching TV as they drive – examples of multitasking and inattentive driving that is a growing cause of accidents ولی خیلی از مردم امروزه پشت فرمان اتومبیل به صحبت کردن مشغول هستند و یا مشغول غذاخوردن و تماشای تلویزیون میباشند که اینها چند مثال از انجام چند کار هنگام راندن خودرو میباشند و در عین حال جزء عوامل رو به رشد موثر در وقوع تصادفات.

Slowing down can sure be considered one way to reduce risks of car crashes and controling cars better با آرام راندن میتوان از وقوع تصادفات تا حد زیادی جلوگیری کرد و همچنین آرام رانندگی کردن موجب بهتر کنترل کردن خودروها میگردد Pay attention to your surroundings به محیط اطرافتان توجه کنید Be aware of where other vehicles are and what is happening on the road از وجود دیگر خودروها و اینکه در جاده چه میگذرد آگاه باشید Signal your intentions early which means using turn signals to let other drivers understand your plans before entering other streets به دیگر رانندگان قصد خود را قبل از چرخش و پیچیدن به داخل دیگر خیابانها با استفاده از چراغهای راهنما خبر دهید.

Expect the unexpected آماده چیزهای غیر منتظره باشید Assume that other drivers will make mistakes تصور کنید که دیگر رانندگان ممکن است دچار اشتباه شوند Plan ahead what you will do if another driver breaks a traffic law or cuts you off از قبل خود را آماده کنید چون ممکن است راننده دیگری از یکی از قوانین رانندگی تخطی کند و یا ناگهان جلوی شما بپیچد For example, don’t assume that a vehicle coming to a stop sign or a red light is going to stop. Be prepared to stop your own car if necessary مثلا, تصور نکنید که همه خودروها در مواجهه با چراغ قرمز راهنمائی توقف کامل نمایند و یا با دیدن تابلوی ایست توقف کنند, آماده باشید درصورتیکه به حرکت ادامه دادند شما توقف کنید.

ادامه نوشته »

کرایه خودرو بر اساس مشاغل

کرایه یا اجاره خودرو در جهان مدرن و پر ترافیک امروز امری عادی تلقی میشود چون بر اساس موقعیتهای شغلی و بسته به اینکه در چه شهر و یا کشوری قرار دارید, ممکن است که نیاز به در اختیار داشتن اتومبیل به مدت چند روز داشته باشید. حال یک سؤال در اینجا مطرح میشود و آن این است که بهتر است چه ماشینی و با چه مشخصاتی کرایه کرد. آیا اتومبیلهای به اصطلاح شاسی بلند که معمولا شش سیلندر هستند برای راندن در خیابانها و با سرعت کم برای یک مدیر بازرگانی مناسبتر از یک خودرو کوچکتر و با دنده اتوماتیک است؟ مساله دیگر قیمت اجاره روزانه و هفتگی خودرو هاست چون بسیاری از رانندگان ترجیح میدهند از خودروهای ازرانقیمت تری استفاده نمایند, مخصوصا برای رانندگی به مدت چند روز.

We would like to talk about the subject of renting a car and the relevant options and matters قصد داریم تا درباره موضوع اجاره خودرو و موارد مرتبط به صحبت بنشینیم There are various car types to review before renting or purchasing them and depending on the kinds of situations people would attempt to pick one. What are your preferences when it comes to renting a car for a couple of days to drive on the streets of another city or country انواع مختلفی از اتومبیل برای خرید و اجاره وجود دارند و بر اساس موقعیتها و شرایط, افراد یک مدل را انتخاب مینمایند. سلیقه شما در مورد انتخاب خودرو برای کرایه چیست, هنگامیکه قصد دارید تا در خیابانهای شهر یا کشوری دیگربه مدت چند روز به رانندگی بپردازید؟

Let’s assume you are a businessman from Hamedan, attending a business meeting in Tehran. Apparently you do not have a lot of luggage. You only need the car for local travel. What is your suggestion about choosing the finest and best car to rent بیائید تصور کنیم که شما یک تاجر از همدان هستید و قصد شرکت در یک جلسه کاری در تهران را دارید. طبیعتا شما دارای چمدانهای زیادی نخواهید بود و ماشین را جهت سفر داخلی نیاز دارید. پیشنهاد شما جهت انتخاب و اجاره خودرو چیست؟ Ms. Rasouli is a tourist from Kashan, visiting national parks and cities in Iran during the new year with her husband and children. They plan to do a lot of shopping. What would be the finest car for her and her family

خانم رسولی یک جهانگرد و اهل کاشان میباشد. وی قصد دارد در ایام نوروز به اتفاق همسر و خانواده اش به دیدن پارکهای ملی و دیگر شهرهای ایران برود و همچنین آنها قصد خریدهای زیادی را دارند. به نظر شما چه نوع اتومبیلی برای آنها مناسبتر است؟ Mr. Akbari is a banker from Mashhad. He wants to drive to Isfahan to attend an important ceremony and a concert with his family. They have a lot of clothes and things to carry with the rental car. What is your proposition for them آقای اکبری مدیر عامل یکی از شعب بانکها در شهر مشهد میباشد و قصد دارد به اتفاق خانواده برای شرکت در یک مراسم مهم و کنسرت به اصفهان برود. آنها لباسها و لوازم زیادی برای حمل با اتومبیل دارند. به نظر شما چه اتومبیلی بهتر است تا اجاره کنند؟

With a partner or classmate, role-play a phone call to a car rental agency. Rent a car for the trip you planned on your notepad. Choose one of the cars from the catalog you have downloaded from the web recently. Ask about the rate. Discuss the trip and your needs. Then change roles با یکی از دوستان و یا همکلاسیهایتان به ایفای نقش اجاره اتومبیل از یک آژانس کرایه ماشین بپردازید. از بین خودروهائی که از یک بروشور که به تازگی از اینترنت دانلود کرده اید یکی را انتخاب کنید. درباره سفر و نیازهای سفرتان به صحبت بنشینید و سپس به تعویض نقشهایتان در مکالمه بپردازید. Dr. Mansouri is from Qazvin and he is traveling to an international medical meeting in Kish island آقای منصوری پزشک و اهل قزوین است. وی برای شرکت در یک جلسه پزشکی عازم جزیره کیش است. He likes to drive a small car او مایل به رانندگی با یک خودرو کوچک است.

ادامه نوشته »

گزارش عیبهای فنی خودرو

درست است که رانندگی میتواند به عنوان تجربه ای لذتبخش تلقی شود و بسیاری از مردم ساعتها وقت خود را در خیابانها و پشت فرمان اتومبیل میگذرانند, ولی به همان نسبت دردسر های عیب و نقصهای ماشینها میتواند آزار دهنده و به اصطلاح اعصاب خردکن باشد. بعضی وقتها مشکلات زمانی بیشتر نمایش داده میشوند که بخواهید از آژانسهای کرایه اتومبیل ماشین اجاره کنید و متوجه شوید که برخی قسمتهای اتومبیل بخوبی کار نمیکنند. راستی چقدر با قسمتهای ماشین آشنائی دارید؟ اگر بخواهید در کشوری دیگر به پمپ بنزین بروید, آیا میدانید از چه لغات و اصطلاحاتی باید استفاده کنید؟ مواردی همچون بنزین زدن, دریافت ماشین و تحویل آن به شرکتهای کرایه اتومبیل و روشن و خاموش کردن آن بررسی میگردد.

Report a problem with a car گزارش دادن عیوب و نقصهای خودرو Turn on روشن کردن ماشین Turn off خاموش کردن آن Pick up دریافت ماشین و سوار شدن آن Drop off تحویل دادن ماشین Fill up بنزین زدن Please take a closer look at the following expressions and sentences. Each of them can be used in daily conversations and in the proper circumstances لطفا نگاهی دقیقتر به جملات و عبارات زیر بیندازید. هرکدام از آنها میتواند در مکالمات روزمره و در موارد مناسب مورد استفاده قرار گیرد The car’s almost out of gas. Let’s go in here so I can fill it up بیائید در این مکان باک بنزین ماشین را پر کنیم چون تقریبا خالیست It’s raining and I can’t turn on the windshield wipers. They aren’t working and I can’t spot the keys either

دارد باران می بارد. من نمیتوانم کلید برف پاک کن را پیدا کنم و آن را روشن نمایم. کار هم نمیکند Do you have a van for this afternoon? I can pick it up at 3:30 آیا شما ماشین استیشن با ظرفیت بزرگ موجود دارید؟ میتوانم ساعت سه و سی دقیقه آن را تحویل بگیرم We need to return the car before 6:00. Let’s drop it off early at the airport and get something to eat, OK ما بایستی ماشین را ساعت 6 تحویل دهیم. بهتر است که آن را در فرودگاه تحویل دهیم و سپس غذائی بخوریم. موافق هستید؟ I can’t turn off the air conditioning. It’s freezing in here نمیتوانم تهویه را خاموش کنم. هوای داخل بسیار سرد شده است A lot of phrasal verbs are used in daily conversations and they consist of main verbs plus particles

از افعال عبارتی بسیار در مکالمات استفاده میشود و آنها شامل افعال اصلی به همراه اجزاء دیگری میباشند Did you fill the car up آیا ماشین را بنزین زدید؟ Don’t worry, I will drop it off not later than noon tomorrow نگران نباشید. من فردا ماشین را قبل از ظهر تحویل خواهم داد Where will they pick us up آنها کجا ما را سوار ماشین میکنند؟ Hello, I’d like to pick up my car. I made reservation online next week سلام. من مایل هستم تا اتومبیلی را که هفته قبل رزرو کردم تحویل بگیرم You need to drop off the keys شما بایستی سوئیچ اتومبیل را تحویل دهید Unfortunately the taillights aren’t working متاسفانه چراغهای اصلی خودرو روشن نمیشوند I’m expecting the car in front of the hotel this evening

من مایل هستم تا خودرو امشب در مقابل هتل حاضر باشد It’s too cold for air conditioning. Please turn it off by pressing that red button هوا برای روشن کردن کولر بسیار سرد است. لطفا تهویه را با فشردن آن کلید قرمز خاموش نمائید Thanks for fixing the car. What time can I pick it up بابت تعمیر خودرو متشکرم. چه زمانی میتوانم آن را تحویل بگیرم؟ I’m dropping off my car. Was everything OK? Well, actually the windshield wiperes are not working. I’m sorry to hear that. Is the gas tank full? Yes. I just filled it up من مایل هستم تا خودرو را تحویل دهم. همه چیز مرتب بود؟ راستش برف پاک کن کار نمیکند. متاسفم که این را میشنوم. آیا باک بنزین پر است؟ بله. من تازه ماشین را بنزین زدم.

ادامه نوشته »

قطعات اتومبیل و توصیف یک تصادف

چنانچه شما نیز به رانندگی علاقه دارید و همیشه گواهینامه رانندگیتان را هم به همراه دارید, بهتر است پس از کسب مهارتهای لازم در کنترل خودرو و مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی, تا حدی به معلومات خود در زمینه آشنائی با قطعات فنی خودرو بیفزائید چون ممکن است روزی بدرد شما بخورد و همچنین با اعتماد بنفس بیشتری به رانندگی در خیابانها خواهید پرداخت. در هنگام تصادف ممکن است قطعاتی مانند چراغهای عقب و جلو و یا سپرها آسیب ببینند و همچنین به هنگام تصادف ممکن است که علت حادثه سرعت زیاد ماشینها باشد و یا عدم رعایت فاصله جانبی. با استفاده از چراغهای راهنما میتوان بهتر پیچید و به رانندگان دیگر نیز علامت داد تا با رعایت فاصله به شما اجازه عبور و چرخش بدهند.

Accidents may happen from time to time and it is useful to know how to describe them تصادفات ممکن است هر از چند گاهی رخ دهند و بهتر است که بدانیم چطور آنها را توصیف کنیم By the way are you familiar with car parts راستی, آیا شما با قطعات خودرو آشنائی دارید؟ Usually there are two sections related to every car, exterior and interior معمولا در ارتباط با خودروها از دو جنبه صحبت میشود, بیرونی و داخلی Here are some exterior parts of all cars با چند قسمت بیرونی اتومبیلها آشنا شوید Engine موتور خودرو Headlight چراغ بزرگ جلو Hood درب موتور Windshield wiper برف پاک کن Sunroof پنجره سقفی Trunk صندوق عقب Taillight چراغ بزرگ عقب Turn signal light چراغ راهنما

Bumper سپر ماشین Tire چرخ Side-view mirror آئینه بغل Doors دربهای خودرو Here are some interior parts of cars به چند قسمت داخلی خودروها توجه کنید Steering wheel فرمان Horn بوق Dashboard داشبورد Gas pedal پدال گاز Brake pedal پدال ترمز Clutch کلاچ Gearshift دسته دنده Rearview mirror آئینه عقب Emergency brake ترمز دستی Seat belt کمربند ایمنی So now you have a better picture of identifying car parts پس حالا شما تصویر بهتری دارید در ارتباط با شناسائی قطعات خودرو Taillight is a light at the back of a car چراغ جلو به راننده در بهتر دیدن جاده کمک میکند Headlight is a light that helps the driver see the road better صندوق عقب فضائی در پشت ماشین است برای حمل چیزها Trunk is a place in the back for carrying things

چراغ بزرگ عقب در قسمت پشت ماشین قرار دارد A side-view mirror is a light that indicates a turn چراغ راهنما به منظور نشاندادن جهت پیچیدن مورد استفاده قرار میگیرد A steering wheel is a part the driver uses to turn the car فرمان قسمتی از اتومبیل است که راننده بوسیله آن خودرو را میچرخاند A windshield wiper is a part that cleans the front window برف پاک کن برای تمیز کردن شیشه جلو مورد استفاده قرار میگیرد Gas pedal is a part that makes the car go faster پدال گاز برای سریعتر راندن ماشین استفاده میشود A seat belt is a part that keeps passengers safe during an accident کمربند ایمنی وسیله ایست که مسافران را به هنگام تصادف ایمن نگاه می دارد.

The car was making a funny sound while they were driving اتومبیل صدای عجیبی داشت هنگامیکه آنها مشغول رانندگی بودند The headlights are not working چراغهای اصلی خودرو روشن نمیشوند Where were you going when it was raining به هنگام رانندگی شما به کدام مقصد در حال رانندگی بودید She was driving home when she had an accident به هنگام رانندگی او در حال رانندگی به سمت خانه بود I had an accident last night. But fortunately no one was hurt دیشب تصادف کردم ولی خوشبختانه کسی آسیب ندید Thank Goodness / Thank God خدا رو شکر How did it happen چطور اتفاق افتاد Well, the other driver was tailgating, and he hit my car راستش راننده پشت سر فاصله اش کم بود و با من برخورد کرد.

ادامه نوشته »

اتومبیل و رانندگی

برای بسیاری از افراد راندن ماشین یا اتومبیل به عنوان تفریح تلقی میشود و آنها ممکن است در طول هفته ساعتها وقت خود را صرف رسیدگی به خودروهایشان کنند و یا اینکه در خیابانها به رانندگی بپردازند و حتی به مراکز خریدی که در نزدیکی منازلشان قرار دارند با ماشین بروند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا خودروی شخصی شما در وضعیت مطلوب و تمیزی بسر میبرد؟ شاید پاسخ بدهید که علاقه ای به خرید ماشین ندارید و از سرویسهای حمل و نقل عمومی استفاده میکنید. ممکن است روزی مجبور به رانندگی شوید, آن هم نه با خودروی خودتان بلکه با ماشینی که برای شما تهیه شده است و یا اتومبیلی که میخواهید از آژانسهای کرایه خودرو به مدت چند ساعت و یا چند روز امانت گرفته و به اصطلاح کرایه نمائید.

It is sometimes useful to know how to describe an accident بعضی وقتها مفید است که بدانید چطور یک تصادف را توصیف کنید Report a problem with a car گزارش یک عیب و ایراد از یک ماشین Rent a car کرایه یک خودرو Discuss good and bad driving صحبت کردن درباره رانندگی خوب و بد Some car rental agencies serve only cities within their countries while the bigger ones can serve the whole world بزخی از آژانسهای کرایه اتومبیل تنها به شهرهای داخلی کشورهای خود خدمات ارائه میدهند درحالیکه شرکتهای بزرگتر به تمام جهان خدمات ارائه میکنند You can choose from various car types میتوانید از بین چند خودرو یکی را انتخاب نمائید Full-size sedan or compact car or a wagon or a minivan and van

اتومبیلهائی که بیشتر برای مصارف خانوادگی و چند سرنشین ساخته شده اند و خودروهای کوچک و ماشینهای استیشن که در قسمت عقب ماشین فضا برای قرار دادن کالاها و حمل و نقل لوازم و اثاثیه نیز تعبیه شده است A convertible, an SUV, a sports car and a luxury car ماشینی که دارای سقف متحرک میباشد و خودروی شاسی بلند که مخفف Sports utility vehicle یعنی اتومبیلی با لوازم و امکانات ورزشی و خودروی گرانقیمت مانند لیموزین که آژانسهای کرایه اتومبیل میتوانند در اختیار علاقمندان قرار دهند Before picking an automobile from the parking lot of a rental car agency, it is important to know the daily rate, weekly rate plus monthly rate and the pickup plus drop off locations

قبل از اقدام به انتخاب بک ماشین از محوطه پارکینگ شرکتهای کرایه خودرو بهتر است از قیمتهای اجاره ماشین روزانه, هفتگی و ماهیانه اطلاع حاصل شود همچنین از جزئیات محلهای دریافت و بازگرداندن آنها باخبر شد By the way, what factors would influence your choice of a rental car from a reputable agency in your hometown راستی, به عقیده شما چه عواملی در انتخاب اتومبیل از یک آژانس کرایه ماشین در شهر شما تاثیر دارند؟ Please explain the importance of each factor لطفا اهمیت هر یک از این عوامل را توضیح دهید To some people, the location of the rental office seems to be the most important factor since they can rent a car directly from an office branch which is close to their address

به عقیده برخی موقعیت مکانی آژانس اجاره ماشین از اهمیت زیادی برخوردار است چون آنها میتوانند از هر شعبه ای که به آنها نزدیک است خودرو کرایه نمایند Good morning, I have a car reservation صبح بخیر. من قبلا ماشین کرایه و رزرو کرده ام Certainly, just a moment. Oh, yes. We were expecting you حتما. لطفا یک لحظه تامل کنید. بله ما منتظر شما بودیم You would like to rent a compact car. Was it with automatic or manual transmission شما درخواست اتومبیل کوچک دارید. راستی دنده اتوماتیک میخواهید و یا معمولی Either way فرقی نمیکند OK, I’ve got a nice automatic. That’s all ready to go. I’ll need to see your driver’s license and a bank card بسیار خوب. یک ماشین دنده اتومات خیلی خوب حاضر دارم. آماده است. فقط گواهینامه رانندگی به همراه کارت بانکی شما مورد نیاز است.

ادامه نوشته »

انتخاب یک هتل مناسب

هنگامیکه صحبت از رفتن به مسافرت به میان می آید, نا خود آگاه بحث به نوع و انتخاب هتل محل اقامت کشیده میشود و مسافران با یکدیگر صحبت از امکانات و نقطه محلی و آدرس یابی می نمایند. راستی برای شما کدام ویژگی در انتخاب نوع هتل از بقیه مهمتر است؟ آیا دوست دارید که پنجره اتاق شما رو به دریا و مکانهای تاریخی و تفریحی مانند پارک و یا فضای سبز باز شود؟ یا اینکه ترجیح میدهید تا به مراکز خرید نزدیکتر باشید تا بهتر بتوانید خرید کنید و سریعتر هم به هتل برای استراحت باز گردید؟ برخی هتلها در هر شهر و کشوری بیشتر مورد علاقه تجار و بازرگانان هستند چون همانطور که حدس میزنید آنها به مراکز تجاری مانند صرافیها و بانکها نزدیکتر میباشند و بسیاری از جهانگردان به دنبال انتخاب هتل در نزدیکی موزه ها میباشند.

Choosing a nice hotel may not seem that easy at first glance because you are going to choose from dozens or more of hotels انتخاب یک هتل خوب در نگاه اول ممکن است چندان آسان بنظر نرسد چون شما مجبور هستید از بین ده ها هتل یکی را انتخاب نمائید Certain hotels may become very popular and famous among travelers merely by word of mouth and withouht using expensive massive advertising برخی هتلها ممکن است در بین جهانگردان بسیار معروف شوند صرفا بخاطر اینکه آنها به یکدیگر سفارش میکنند و نه از طریق تبلیغات گسترده و پر هزینه Nowadays it is almost pretty easy to book a hotel room simply using the online hotel reservation services which can be so easy to reach

امروزه رزرو اتاق در هتلها بسیار ساده تر از قبل شده است و شما میتوانید براحتی با استفاده از خدمات اینترنتی آنلاین اقامت خود را در یک هتل رزرو نمائید Some travelers may choose to book their hotel rooms from a travel guide book برخی از مسافران ممکن است ترجیح دهند تا اتاق هتلشان را از طریق استفاده از دفترچه راهنما رزرو کنند Have you ever attempted to reserv and fix your hotel reservation using the services of a reliable travel agency آیا تابحال هتل مورد نظر خود را از طریق استفاده از خدمات یک شرکت هوائی معتبر رزرو نموده اید؟ Where to stay in a city you are visiting راستی در چه هتلی در شهری که قصد دیدار از آن را دارید مایل به اقامت هستید؟

There are so many nice hotels in the world to choose and believe it or not, some are not too expensive, you may search for some picks for the best of the best در سر تا سر جهان هتلهای خوب بسیار زیادی برای انتخاب وجود دارند و باورتان بشود یا نه بعضی از آنها خیلی هم گرانقیمت نیستند. میتوانید با جستجو برخی از بهترینها را انتخاب کنید Some hotels which are known as plaza hotels are just around the corners of main squares in many cities around the world and they are as near as it gets to the best shopping centers and museums برخی از هتلها در نزدیکی میادین اصلی ویا سر نبش خیابانهای بزرگ قرار دارند و در نزدیکی مراکز خرید و یا موزه ها واقع شده اند.

All rooms have air-conditioning plus laundry or room service and the hotel staff will take your clothes to the cleaners for you or help you order out for food همه اتاقها از تهویه مطبوع و خدمات نظافتی برخوردار هستند و پرسنل هتل لباسهای شما را برای شستشو خواهند برد و به شما در سفارش دادن غذا از بیرون نیز کمک خواهند کرد This hotel is impeccably clean and very comfortable and I believe it is a real winner این هتل بسیار تمیز است و در عین حال خیلی راحت و به عقیده من یک هتل ممتاز است Suites can be a great deal – with sofa, microwave, mini-fridge, and lots of closet space سوئیتها بسیار عالی هستند با وسایلی همچون کاناپه, مایکروفر, یخچال کوچک و کمد دیواری با فضای زیاد.

ادامه نوشته »

درخواست خدمات رفاهی

درست است که تقریبا در همه هتلها برای مسافران امکانات رفاهی و خدماتی در نظر گرفته میشود ولی بر حسب نیاز و تقاضا خدمات اضافه به آنها ارائه میشود. مثلا ممکن است که به محض ورود به اتاقتان و بازکردن درب کمد متوجه شوید که جالباسی به اندازه کافی وجود ندارد و یا ممکن است که علاقه داشته باشید تا در اتاقتان به اتو کردن لباسهایتان بپردازید و با درخواست از قسمت پذیرش یک دستگاه اتو برایتان ارسال خواهد شد. مهم است که با چنین واژگانی آشنا شویم و در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم. امکانات رفاهی و خدمات هتلها بر اساس تعداد ستاره و درجه بندی آنها مشخص میشود و هنگام رزرو اتاقتان میتوانید از مسؤلان و کارکنان آنها و یا آژانسهای مسافرتی درخواست اطلاعات کافی نمائید.

Do you know how to request housekeeping services آیا میدانید که چگونه درخواست خدمات نظافتی در هتل نمائید؟ Every hotel provides certain room services plus amenities and it is useful to know of them and how to request some هر هتل خدمات و امکانات رفاهی ارائه میدهد و مفید است که درباره آنها اطلاعات داشته باشیم و اینکه بدانیم چگونه برخی از آنها را درخواست کنیم Based on the starts ratings of the hotel you are going to use and reserve a room, you will be provided with some amenities and services بسته به تعداد ستاره و درجه بندی هتلی که در آن قصد رزرو اتاق دارید, برای شما امکانات و خدمات رفاهی تدارک دیده خواهد شد Do you need extra towels آیا شما به چند حوله اضافه نیاز دارید؟

How about some extra hangers نظرتان با چند جالباسی اضافه چیست؟ Usually there are a few skirt hangers in most closets in hotels rooms معمولا در کمدهای اتاقهای هتلها تعدادی آویز دامن وجود دارد You can call hotel reception and ask for an iron میتوانید با قسمت پذیرش هتل تماس گرفته و درخواست یک اتو نمائید Isn’t there a hair dryer in your hotel room’s bathroom آیا در حمام اتاق هتل شما یک دستگاه مو خشک کن / سشوار / وجود ندارد؟ Would you like someone to make up your room آیا تمایل دارید فردی اتاقتان را برای شما مرتب نماید؟ Usuaully the hotel staff will turn down the beds for all guests in the morning معمولا کارکنان هتلها در صبحگاه برای مسافران ملافه هایشان را مرتب مینمایند.

Please send someone up to pick up the laundry لطفا فردی را برای برداشتن لباسها و بردن آنها به خشکشوئی بفرستید Could you please bring up a newspaper for me this morning میخواستم لطفا برایم روزنامه امروز صبح را بیاورید Please send someone up to take away the dishes لطفا فردی را برای بردن ظروف غذا بفرستید Such statements along with some more expressions and sentences can easily be used in hotels atmospheres and by knowing them, you will experience a finer, more pleasing stay چنین جملاتی به همراه عباراتی دیگر براحتی میتوانند در محیط هتلها مورد استفاده قرار گیرند و با دانستن آنها شما اقامت بهتر و دلپذیرتری را تجربه خواهید نمود.

Have you ever listened to a phone conversation between one of the hotel guests and the hotel staff آیا تاکنون به یک مکالمه تلفنی بین یکی از میهمانان هتل و کارکنان گوش داده اید؟ Can you use your own ideas and create such a sample conversation آیا قادر هستید تا از معلومات خود استفاده کنید و چنین مکالمه ای را بسازید؟ Do you know how to complain if there are some problems during your stay at a hotel چنانچه در طی مدت اقامت شما در یک هتل مشکلاتی وجود دارد, آیا میدانید چطور ابراز نارضایتی کنید؟ I would like to ask for a wake-up call لطفا صبح به اتاقم زنگ بزنید و من را از خواب بیدار کنید I would like to leave a message for another hotel guest مایل هستم برای میهمان دیگری در هتل پیغام بگذارم.

ادامه نوشته »

پیغام برای مسافران هتل

آیا تا بحال تجربه این را داشته اید تا برای یکی از نزدیکانتان که در هتلی بسر میبرد پیغامی بگذارید؟ ویا بالعکس, هنگامیکه در هتلی اقامت دارید و از قسمت پذیرش با شما تماس گرفته میشود و پیغامی را که فردی برای شما ارسال کرده است برای شما بازگوئی کنند؟ درست است که با وجود امکانات صوتی و تصویری گسترده امروزی از قبیل تلفنهای همراه هوشمند که به شما اجازه میدهند از سرتاسر جهان با دیگران در تماس باشید زندگی در جهان مدرن راحت تر و در دسترس تر شده است, و با وجود رومینگ بین المللی همواره گوشی موبایل شما قابلیت دریافت پیام را دارید, ولی با این حال مفید است و به اصطلاح ضرری ندارد تا با جملات و مفاهیم پیغام گذاشتن برای مسافران هتلها آشنا شویم.

It is beneficial to know how to leave and take messages سودمند است که بدانیم چطور برای دیگران پیغام بگذاریم و یا اینکه از پیغامهای ارسالی برایمان آگاه شویم و آنها را دریافت کنیم Hello? I would like to speak to Mr. Nili. He’s a guest سلام. ببخشید میخواستم با آقای نیلی صحبت کنم که در هتل شما اقامت دارد I’ll ring that room for you … I’m sorry. He’s not answering. Would you like to leave a message اجازه بدهید تا به اتاق وی وصل کنم … متاسفم. در اتاق نیستند. مایل هستید تا برایشان پیغامی بگذارید؟ Yes, please tell him Mansour called. I’ll meet him at the hotel at two P.M this afternoon بله, لطفا به ایشان بگوئید که من وی را در هتل امروز ساعت دو بعد از ظهر ملاقات خواهم کرد.

You already are familiar with the futute tense, aren’t you? We can use future with will or won’t and the base form of a verb to talk about future plans شما زمان آینده را بخاطر دارید؟ مگر نه؟ برای ساختن زمان آینده و صحبت درباره وقایعی که در آینده روی میدهند از will یا won’t به همراه گونه اصلی افعال استفاده میکنیم I will call back tomorrow من فردا مجددا تماس میگیرم Will you meet me at the restaurant آیا شما من را در رستوران ملاقات خواهید کرد؟ We won’t be able to join you for lunch ما قادر نخواهیم بود تا با شما ناهار صرف کنیم Will they take their car to the motel آیا آنها اتوموبیلشان را به هتل خواهند برد؟ / motel همانطور که میدانید هتلی است با فضای پارکینگ برای میهمانان.

هنگامیکه نمیتوان کاری را در زمان آینده استفاده کرد از will not استفاده میکنیم که مترادف can’t در زمان حاضر است Remember that you can use be going to plus simple present as well as present continuous to talk about the future tense بخاطر داشته باشید که شما میتوانید از زمان حال ساده و همچنین be going to استفاده نمائید تا درباره زمان آینده صحبت کنید I’m going to call again at six o’clock in the afternoon من مجددا با شما ساعت 6 بعد از ظهر تماس میگیرم They’re meeting at noon at the hotel آنها ظهر در هتل ملاقات دارند He arrives on Iran Air Flight 15 tomorrow او فردا با پرواز ایران ایر و با شماره پانزده وارد میشود Contractions of will not is won’t اختصار will not همانطور که میدانید won’t خواهد بود.

Please tell him I will call back later لطفا به وی بگوئید من بعدا تماس میگیرم Please give him this message: I will not be at the hotel until after 6:00 لطفا این پیغام را به وی برسانید: من تا قبل از ساعت 6 به هتل نخواهم رسید Could you please tell the concierge I will need a dinner reservation for four at the restaurant tonight at 8:00 میخواستم لطفا از پذیرش هتل درخواست کنید برای چهار نفر در رستوران امشب ساعت 8 شام جا رزرو کنند Please tell him I won’t be able to pick him up at the airport before 6:00 لطفا به وی بگوئید که من نمیتوانم قبل از ساعت 6 او را در فرودگاه سوار ماشین کنم Please don’t forget to bring your laptop to the meeting لطفا فراموش نکنید که لپ تاپ خود را به جلسه بیاورید.

ادامه نوشته »

شروع اقامت در هتلها

هنگامیکه در یک هتل اقامت دارید و میخواهید از قسمت پذیرش سؤالاتی درباره خدمات بپرسید از چه جملاتی استفاده میکنید؟ آیا تاکنون با قسمت آشپزخانه و یا خشکشوئی هتل محل اقامتتان تماس گرفته اید و درخواستی مطرح ساخته اید؟ از چه زمانهائی و قوانین گرامری بیشتر در هنگام صحبت با پرسنل هتلها استفاده میشود؟ آیا انجام صحبت تلفنی با هتلی در خارج از کشور کمی دشوار بنظر میرسد؟ به هنگام شروع اقامت در هتلها و همچنین خروج از آنها از چه عباراتی بیشتر استفاده میگردد؟ آیا استفاده از جملات خلاصه بهتر است یا اینکه از ساختارهای گرامری کاملتر بهره بگیریم؟ خیلی وقتها مسؤلات هتلها پیشنهادهای تخفیف و یا استفاده از بسته های گردشگری ارائه میدهند, آیا آنها را در تبلیغات دیده اید؟

Nearly all of us have experienced checking into and out of hotels تقریبا همه ما با تجربه اقامت در یک هتل و پایان اقامتمان در هتل آشنا هستیم Is it a professional idea to reserve and book hotels using online services or using services of local travel agencies آیا این نظری حرفه ایست تا از طریق استفاده از خدمات اینترنتی به رزرو هتل اقدام کنیم و یا اینکه بهتر است از خدمات آژانس های مسافرتی بهره ببریم؟ When it comes to speaking of hotel-related expressions, especially about making recommendations, we can make use of had better and the base form of a verb to warn of a possible negative result. It is actually stronger form of advice than should in such situations and forms

هنگامیکه درباره ارائه پیشنهاد در جملات و عبارات مرتبط با هتلها صحبت میکنیم, میتوانیم از ساختار had better و فرم اصلی افعال استفاده کنیم و در چنین حالتهائی پیشنهاد از should قویتر ابراز میشود They’d better make a reservation right away since the hotel is almost full and there are no guarantees that any vacant rooms will be available in the coming days بهتر است آنها جهت رزرو اتاق در هتل سریعتر اقدام کنند چون ظرفیت هتل تقریبا پر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در روزهای آتی اتاق خالی موجود باشد You’d better not check out late because there is a late-checkout fee بهتر است که شما دیرتر از زمان خالی کردن اتاق در هتل نمانید چون مبلغی را باید در آنصورت پرداخت نمائید.

But please remember that we can always make use of should plus the base form of a verb to give a suggestion or piece of advice اما لطفا بخاطر داشته باشید که ما همواره میتوانیم از ساختار should به اضافه فرم اصلی افعال برای ارائه پیشنهاد و توصیه استفاده کنیم You should make reservations right away because a lot of tourists are on their way to this city and most of them will stay in our hotel بهتر است که شما هر چه سریعتر جهت رزرو اقدام کنید چون جهانگردان خیلی زیادی بزودی به این شهر می آیند و تعداد زیادی از آنها در هتل ما اقامت خواهند داشت She shuldn’t forget her passport او نباید گذرنامه اش را فراموش کند و جا بگذارد You should take that airline which is very famous among travelers

شما بهتر است از آن خط هوایی استفاده نمائید که در بین مسافران معروف است Now let’s have a look at some useful conversations in a hotel atmosphere حالا بیائید به مکالماتی که در یک هتل انجام شده اند نگاهی بیندازیم Is the gift shop still open? Yes, it is. But you had better hurry. It closes in five minutes آیا فروشگاه اقلام کادوئی باز است. بله ولی لطفا عجله کنید چون ظرف پنج دقیقه تعطیل میشود Hi. I’m checking in سلام. من اتاق رزرو کرده ام و میخواهم به اتاقم بروم Let’s see. There’s a single for two nights. Non-smoking? That’s right اجازه بدهید ببینم. اتاق یکنفره به مدت دو شب و برای غیر سیگاریها؟ درست است May I see your reservation? Here you go میتوانم لطفا برگه رزرو شما را ببینم؟ بفرمائید

ادامه نوشته »

اقامت در هتلها

به منطور اقامت در هتل محبوبتان بهتر است تا چند جمله کلیدی و مفید همیشه در ذهن داشته باشید تا غافلگیر نشده و براحتی با پرسنل هتل مکالمه نمائید. بعضی وقتها ممکن است تا شما درخواست سرویسهای ویژه ای داشته باشید مثلا میل داشته باشید تا در اتاق خودتان صبحانه و یا وعده های دیگر غذائی صرف کنید و یا اینکه از هتل بخواهید تا بلیط شرکت در یک رویداد فرهنگی را برای شما رزرو و خریداری نماید و یا حتی ممکن است یکی از امکانات رفاهی اتاق شما از کار افتاده باشد مثلا تهویه کار نکند و یا تلویزیون روشن نشود. گرچه عموما جملاتی که در این موارد استفاده میشوند خیلی پیچیده و دشوار نیستند ولی بهتر است با حضور ذهن و آمادگی از قبل آنها را تمرین کنید و به خاطر بسپارید.

Staying in hotels can be considered one of the most useful chapters and units in most educational materials and books در اکثر کتابها و منابع آموزشی, بخش اقامت در هتل همواره یکی از دروس مفید و کاربردی تلقی میشود It is pretty easy to check into hotels خیلی ساده است تا در هتل اقامت کرد Are you familiar with the types of sentences being used when it comes to leaving and taking a message آیا شما با انواع جملاتی که در ارتباط با پیغام گذاشتن و دریافت آنها بکار میروند آشنا هستید؟ Have you ever requested housekeeping services when staying in a hotel آیا تابحال از خدمات نظافتی اتاق در هنگام اقامت در هتل استفاده کرده اید؟

What points would you consider when trying to choose a hotel before going on a vacation قبل از رفتن به تعطیلات, چه نکاتی را در باره انتخاب یک هتل مد نظر قرار میدهید؟ Have you ever made use of online review services to learn about other travelers’ viewpoints regarding hotels you may think of choosing and booking آیا هرگز تابحال از خدمات آنلاین مرور هتلها استفاده نموده اید تا نظرات دیگر مسافران را باره هتلهائی که ممکن است رزرو و انتخاب نمائید را مطالعه کنید؟ Do you know the difference between various room types in a hotel آیا با انواع مختلف اتاقهای هتل آشنا هستید؟ There are various kinds of rooms in a hotel like single, double, suite and twin and rollaway can be an option

اتاقهای متنوعی در هتلها وجود دارند از قبیل یکنفره, دونفره, سوئیت, اتاق با تخت بزرگ و امکاناتی از قبیل مبل تختخوابشو This can be one piece of advertisement being used by many hotels around the world, we’ll never let you down این جمله تبلیغاتی ممکن است توسط بسیاری از هتلها در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گیرد, ما شما را هرگز نا امید نخواهیم کرد / یعنی درواقع هتل به شما این اطمینان را میدهد که از اقامت در آن راضی خواهید بود Twenty-four hour room service خدمات بیست و چهار ساعته اتاق Free internet service اینترنت رایگان Full-service business center بخش تجاری هتل با خدمات فعال Laundry / shoe-shine service خدمات خشکوئی و واکس کفش.

Good morning. I’m checking out of Room 10 صبح بخیر من در اتاق شماره ده اقامت داشتم و میخواهم تصفیه حساب کنم I’ll be happy to help you with that خوشحال میشوم که به شما در این مورد کمک کنم Was your stay satisfactory آیا از اقامتتان رضایت داشتید؟ Yes. Very nice. Thanks بله. خیلی خوب بود. ممنونم Did you use any services during your stay? Yes, I used laundry last night آیا از هیچ گونه خدماتی در خلال اقامتتان استفاده کردید؟ بله. دیشب از خشکشوئی استفاده کردم OK. Let me add that to your bill بسیار خوب. اجازه بدهید آن را هم به صورتحساب شما اضافه کنم. And would you like to put this on your bank card تمایل دارید که مبلغ صورتحساب را از طریق کارت بانکی تان بپردازید؟

ادامه نوشته »