آمادگی جهت مواقع اضطراری

هنگامیکه از زمان و مکان احتمالی رخدادهای طبیعی با اطلاع هستید, طبیعتا خود را آماده تر خواهید یافت نسبت به وقتی که اتفاقاتی مانند سیل و زلزله ناگهانی رخ بدهند و طبیعتا هر چقدر مجهزتر و با برنامه تر باشید میتوانید بهتر با حوادث برخورد نموده و آثار زیانبار آنها را تا حد امکان کاهش دهید. آیا تابحال کتابچه های راهنما و دستورالعملهائی را که سازمان هلال احمر منتشر کرده است را تهیه و مطالعه نموده اید؟ مواردی مانند تخلیه به موقع نقاطی که به تازگی در آنها هشدارهای بروز سیل و طوفان اعلام شده است و همچنین تهیه بسته ها و جعبه های کمکهای اولیه و یا آمادگی برای همراه داشتن مقادیری آب آشامیدنی و غذا و یا به همراه داشتن رادیو و تعدادی باطری جهت گوش دادن به آخرین اخبار و پیامهای امدادی.

It is very important indeed to be prepared for an emergency, even before it happens بسیار حائز اهمیت است تا خود را برای یک فوریت آماده نمود, حتی پیش از وقوع آن Read some tips and guidelines on emergency preparations and supplies لطفا به چند نکته و راهنمائی در ارتباط با آماده سازی برای فوریتها و تهیه مایحتاج و مواد لازم دقت بفرمائید Sometimes it is a great idea to evacuate some areas which means removing all people from an area that is too dangerous برخی مواقع نظر خیلی خوبی است تا یک منطقه که خطرناک اعلام شده است را از مردم و ساکنین تخلیه نمود How can you define an emergency? It is a very dangerous situation that requires immediate action and some good planning some reduce losses

شما چطور یک موقعیت اورژانس را توصیف میکنید؟ مورد فوریت به حالتی خطرناک اطلاق میشود که نیاز به اقدامی فوری وبرنامه ریزی مناسب دارد تا از تلفات بتوان کاست Have you ever heard of the power outage caused by floods and storms or sever rainfall and snowing آیا تابحال اخباری مبنی بر قطعی برق در اثر اتفاقاتی از قبیل سیل و طوفان و برف و باران شدید شنیده اید؟ Experts believe that having access to a shelter can be a great idea when a catastrophe strikes. It is actually a safe place where people may go when the area they live in has been evacuated کارشناسان بر این عقیده اند که دسترسی به مکانی امن در هنگامیکه حوادث رخ میدهند ایده خیلی خوبی میباشد.

چنین نقطه امنی میتواند توسط مردم مورد استفاده قرار میگیرد هنگامیکه یک منطقه تخلیه شده است A first-aid kit is usually a small box or package containing supplies to treat minor injuries and illnesses بسته کمکهای اولیه جعبه کوچکی است که حاوی مقداری دارو برای درمان بیماریها و جراحتهای سطحی میباشد Perhaps it is a good idea to buy and keep a flashlight in house since this portable, battery-operated light can prove to be handy نظر خوبی است تا یک چراغ قوه را تهیه نمود و در منزل نگاه داشت چون این وسیله که با باتری کار میکند میتواند بسیار سودمند واقع شود The final guideline to recommend in this discussion is keeping non-perishable food ready when emergency situations arise

نکته آخر که در این بحث میتوان به آن پرداخت تهیه و در دسترس نگاه داشتن غذاهای فاسد نشدنی است که در هنگام بروز فوریتها بتوان از آنها استفاده نمود Be sure to have a first-aid kit with scissors and bandages اطمینان حاصل نمائید که یک جعبه کمکهای اولیه به همراه قیچی و باند زخم همراه دارید A battery-operated flashlight is a must when there is a power outage داشتن یک چراغ قوه که با باتری کار میکند در مواقع قطعی برق ضروری بنظر میرسد Do you know what to do to get your car ready for an evacuation آیا شما اطلاع دارید که چگونه خودرو خود را برای تخلیه و ترک یک محل آماده کنید؟ In case of emergencies, make sure your cellphone works در مواقع اضطراری از کارکردن تلفن همراه خود اطمینان حاصل کنید.

ادامه نوشته »

مکالمات در محیط های تجاری

مکالمات و صحبتهای تجاری از اهمیت زیادی برخوردار هستند و نحوه مکاتبه و تعامل مدیران و کارمندان در چنین اماکن و نقاطی که از نظر بازرگانی حائز اهمیت هستند بر روی نتایج اقتصادی شرکتهای وابسته نیز تاثیر گذار هستند. نحوه رفتار در ادارات و همچنین ارتباط بین پرسنل در ارتباط با انجام امور ارباب رجوع میتواند بر عملکرد سازمانها هم تاثیر بگذارد. آیا تابحال در جلسات تجاری با مدیران عامل چند شرکت مهم شرکت داشته اید؟ آیا بهتر است درباره موارد و مسائل مهم اقتصادی در ارتباط با افزایش سود و فروش شرکتها در هنگام صرف ناهار و یا شام در جلسات به گفتگو نشست و یا اینکه بهتر است تا به چنین مواردی در جلسات عادی اداری پرداخته شود؟ جلسات مصاحبه بهتر است طبق چه الگوهائی انجام گیرند؟

When making small talk in business environments, it is essential to be attentive to certain rules of behavior and please reader the tips mentioned below on business etiquette because it is significant to have proper behavior in commercial situations, especially in meetings with top-notch managers of big companies به هنگام شروع صحبتهای کوتاه روزانه و گپ و گفت در محیط های تجاری, ضروری بنظر میرسد تا به نحوه رفتار و حرکات دقت شود و نکاتی که در ذیل به آنها پرداخته میگردد در همین ارتباط و در مواقع شرکت کردن در جلسات با حضور مدیران رده بالای شرکتهای بزرگ مهم میباشند Have you recently reviewed some tips online or offline regarding business etiquette with foreign office employees

آیا اخیرا مقاله ای آنلاین و یا آفلاین در ارتباط با نحوه برخورد و معاشرت با کارمندان از دیگر کشورها مطالعه کرده اید؟ The following tips can be helpful when meeting other people in business and office areas from other countries and greeting them for the first time نکات زیر میتوانند سودمند باشند در مواجهه با دیگر افراد از دیگر کشورها و هنگام خوش آمد گوئی به آنها برای اولین بار It is a good idea to always introduce the most important person in a group first since this will also show how polite you are یکی از ایده های خوب در هنگام معارفه افراد در یک جمع این است که همواره مهم ترین فرد را در ابتدا معرفی نمائید و این امر ثابت کننده ادب بالای شما نیز خواهد بود.

Use your business card as a way to stay in touch with people you meet. Exchanging and saving business cards can help you expand your connections later as well از کارت ویزیت خود به عنوان راهی جهت در ارتباط بودن با افرادی که آنها را میشناسید استفاده کنید. درواقع تبادل کارتهای ویزیت و حفظ و نگهداری از آنها به شما کمک خواهد کرد تا ارتباطات خود را با دیگران در آینده گسترش دهید Being on time is absolutely necessary for business appointments. The rule is to arrive ten to fifteen minutes early. However, for social events, like a dinner, it might be considered impolite to arrive early since the host and the staff might be still busy making preparations and decorations for the event

سر وقت رسیدن در قرارهای تجاری بسیار ضروری بنظر میرسد و معمولا عرف این است که حدودا ده تا پانزده دقیقه زودتر از زمان قرارها آنجا باشید. البته در مورد مناسبتهای اجتماعی مانند دعوت به شام ممکن است کمی نامناسب باشد تا زودتر از موقع آنجا بود چون ممکن است که میزبان و یا عوامل هنوز مشغول آماده سازی و انجام کارها باشند Business conversations can take place during meals میتوان در هنگام صرف غذاها درباره کارهای تجاری و اقتصادی نیز صحبت کرد The meals are a time to relax, get to know the other person socially, and then talk a little business ضیافت صرف غذا میتواند زمانی مناسب جهت بیشتر آشنا شدن اجتماعی با دیگران و همچنین پرداختن به موارد کاری و تجاری باشد.

ادامه نوشته »

توصیف و گزارش رخدادهای طبیعت

اخبار ناخوشایندی مانند سیل و زلزله در تقریبا تمام نقاط جهان اتفاق می افتند و بسته با آمادگی و در اختیار داشتن لوازم و امکانات ممکن است آمار تلفات مالی و جانی نیز متفاوت باشد. درواقع هنوز هم با پیشرفتهای یزرگی که دانشمندان و انسانها در زمینه های مختلف علمی داشته اند, ولی با این اوصاف رخدادهای طبیعت هنوز میتوانند منشا خرابیهای زیادی گردند که بایستی در کنار حفظ خونسردی, برای آنها آماده بود. زمان و مکان وقوع فجایع طبیعی هم میتوانند به عنوان دو عامل تعیین کننده در ارزیابی آثار و نتایج رخدادهای طبیعت تلقی گردند. مثلا زمین لرزه ای که در وسط دریا اتفاق می افتد آثار کمتری نسبت به مورد مشابهی که در وسط یک شهر پر جمعیت و یا بر روی یک گسل رخ می دهد از خود نشان می دهد.

Let’s have a look at the matter of describing natural disasters بیائید به موضوع گزارش اتفاقات طبیعی نگاهی بیندازیم Earthquakes are among the deadliest natural disasters, causing the largest number of casualties and destruction زمین لرزه ها در بین مرگبارترین فاجعه های طبیعی قلمداد میشوند که باعث بروز تعداد خیلی زیاد آسیب دیدگیها و خرابیها نیز میگردند There are four factors that affect the casualty rate and economic impact of earthquakes: magnitude, location, quality of construction of buildings, and timing چهار عامل بر روی میزان تلفات جانی و مالی زلزله تاثیرگذار هستند که عبارتند از: شدت زلزله, مکان آن, کیفیت ساخت ساختمانها و همچنین زمان وقوع آن.

The magnitude, or strength, of an earthquake is measured on the Richter scale, ranging from 1 to 10, with 10 being the greatest شدت زمین لرزه یا قدرت آن بر اساس مقیاس ریشتر سنجیده میگردد که از عدد 1 تا 10 متغیر میباشد و 10 شدیدترین است A severe earthquake that is located far from population centers does not cause the same damage as a less severe one that occurs in the middle of a city یک زمین لرزه شدید که در منطقه ای بدور از جمعیت رخ میدهد موجب بروز زیان با مقدار مساوی که در صورت بروز در وسط شهر رخ میداد نمی گردد Another issue which can be extremely importing in decreasing the impacts of earthquakes is the matter of quality of the buildings construction

مساله دیگری که بسیار مهم است در ارتباط با کاهش آثار زمین لرزه موضوع کیفیت بنای ساختمانها میباشد Modern building construction techniques can lessen the death toll and economic impact of a moderate earthquake that would otherwise cause severe destruction of older-style buildings روشهای مدرن بنای ساختمانها موجب کاهش تلفات مرگبار یک زلزله با درجه متوسط می گردد که همین زلزله میتواند موجب تخریب شدید بناهای با شیوه های احداث قدیمی گردد Finally, the time of occurrence of an earthquake can affect the number of deaths and casualties سرانجام به مساله زمان وقوع زمین لرزه میرسیم که میتواند بر روی تعداد مرگ و میر و تلفات تاثیر بگذارد.

Earthquakes that occur in the night, when people are indoors, usually cause a greater death toll than ones that occur when people are outdoors زمین لرزه هائی که در هنگام شب رخ میدهند, در زمانی که مردم در خانه هایشان هستند, معمولا موجب بروز تلفات مرگبارتری نسبت به آنهائی میگردند که در زمانی بروز میکنند که مردم در بیرون از منزل به سر میبرند Where did the deadliest earthquake in history take place مرگبارترین زمین لرزه در تاریخ در کجا رخ داد؟ You can find information about most earفاquakes happening in history over the web شما میتوانید تا درباره اکثر زمین لرزه هائی که در تاریخ رخ داده اند در اینترنت اطلاعاتی بیابید.

ادامه نوشته »

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

رساندن پیام به دیگران امری است عادی که همه ما با آن آشنا هستیم. شاید شما هم ده ها و یا صدها بار این کار را انجام داده باشید و مثلا پیامی را که معلم کلاستان به شما گفته و درخواست انتقال آن را به دیگران داشته است شما هم به دیگر دوستان و همکلاسیهایتان منتقل کرده باشید. از دو نوع جمله و الگوی گزارشی استفاده میشود تا پیغام را به دیگران منتقل کرد: نقل قول مستقیم و غیر مستقیم. سعی داریم نگاهی گذرا به این دو نوع گزارش داشته باشیم و البته در ترجمه متون و هنگام نگارش کار کمی راحت تر به نظر میرسد چون با استفاده از قواعد گرامری و دستور زبان میتوان این کار را انجام داد. با استفاده از گیومه یا علامت “” و سپس قرار دادن عین جملاتی که دیگران گفته اند ما نقل قول مستقیم انجام می دهیم.

We are going to have a glance at the grammatical point about conveying a message قصد داریم تا نگاهی مختصر بیندازیم به نکته گرامری تبادل یک پیام When using indirect speech, we actually report what someone has said without quoting the exact words هنگام استفاده از نقل قول غیر مستقیم, ما گزارشی ارائه میکنیم از آنچه که فردی بیان کرده است ولی بدون ذکر عین جملات آن شخص Peter said to be careful if you go out during the storm پیتر گفت که هنگام خروج از منزل در موقع طوفان مراقب باشید. حال بیائید به همین جمله و با استفاده از الگوی نقل قول مستقیم نگاه کنیم Peter said, “Be careful if you go out during the storm” And as mentioned, this is the direct speech using the quotation marks

همانطور که عرض شد, لطفا به استفاده از علائم نقل قول مستقیم یا همان گیومه “” دقت کنید Everyone is saying, “Get ready for a great football match” همه میگویند که خود را برای یک مسابقه عالی فوتبال آماده کنید She says, “Don’t go out without a full tank of gas” and the indirect speech model of sentence would be: She says not to go out without a full tank of gas او گفت که بدون یک باک بنزین به رانندگی نروید There is a risk of flooding this week and the radio said to get supplies of food and water in case the roads are closed این هفته خطر وقوع سیل وجود دارد و طبق گفته رادیو, در صورت بسته شدن راهها, مقداری آب و غذا با خود بردارید.

He told me not to leave leave the house door open او به من گفت که درب منزل را باز نگذارم He told me to call him when it starts raining او به من گفت تا هنگام بارش باران به وی تلفن بزنم I’m on the phone with your parents. Would you like to say hello من با تلفن مشغول صحبت با والدین شما هستم, میخواهید با آنها سلام و علیکی داشته باشید؟ I would, but I’m running late خیلی دوست دارم ولی دارد دیرم میشود Anything you’d like me to tell them پیغامی دارید تا به آنها بگویم؟ Yes. Please tell them to turn on the TV tonight at 8:00 P.M. There’s the live national volleyball match بله. لطفا به آنها بگوئید تا امشب ساعت 8 شب تلویزیون را روشن کنند. مسابقه زنده والیبال تیم ملی پخش میشود.

OK. I will بسیار خوب The police said to leave a window or door open when there’s going to be a sever storm پلیس اعلام کرده است که بهتر است به هنگام وقوع طوفان, یک پنجره و یا درب باز بماند He told his parents to read the emergency instructions in the newspaper او به والدینش گفت تا دستورالعمل های نوشته شده در روزنامه را بخوانند The poet told the reporters to look for the interview about him in the magazine the next day شاعر به خبرنگاران گفت تا در شماره روز بعد مجله مصاحبه وی را مشاهده کنند My wife asked me to pick up some supplies for home on my way home همسرم از من خواست تا به هنگام مراجعت به منزل مقداری مایحتاج خانه را خریداری نمایم.

ادامه نوشته »

اخبار و گزارشات فجایع طبیعی

متاسفانه همه خبرها همیشه خوش آیند نیستند و خبرهائی از زلزله و سیل و قحطی و بیماریها و دیگر فجایع طبیعی در جهان بوقوع می پیوندند. هر روز که به اخبار رادیو و تلویزیون دقت میکنید درمیابید که حتی با وجود پیشرفتهای چشمگیر و بزرگی که بشر در زمینه های مختلف علمی و تکنولوژی به دست آورده است, ولی هنوز هم در خیلی موارد با چالشهای زیادی دست به گریبان میباشد. درواقع خبرهای خوب و بد به موازات یکدیگر درحال بوقوع پیوستن میباشند و تعقیب کردن آنها به امری روزمره در زندگی همه ما تبدیل شده است. خبرهائی که از موج گرما حکایت میکنند و یا آنهائیکه مربوط به موج سرما و بارش شدید برف و بوران در دیگر شهرها هستند همگی نشان از پیچیدگیهای طبیعت و رخدادهای جهانی میباشند.

Natural disasters happen in almost all countries around the world فاجعه های طبیعی تقریبا در تمام کشورهای جهان بوقوع می پیوندند If you review some of the old news archives, you will find some news about the influenza epidemic which happened in 1918 and left an estimated 25 million people dead worldwide چنانچه به آرشیو خبرهای قدیمی نگاهی بیندازید, خبرهائی خواهید یافت درباره بیماری آنفولانزا که در سال 1918 رخ داد و در سرتاسر جهان موجب مرگ حدودا 25 میلیون نفر شد In some blizzards, huge amounts of snow are dumped on cities, causing travel delays, school closures and power outages and many injuries in the cities and provinces which are affected by the snow storm

در برخی بورانها مقدار بسیار زیادی برف در شهرها میبارد که موجب بروز تاخیر در مسافرتها, تعطیلی مدارس و قطعی برق میشود و در شهرها و استانهائی که تحت تاثیر موج برف و سرما قرار میگیرند خیلی از افراد آسب می بینند Do you think or worry about epidemics, famines, and weather emergencies? When stories about these events appear in the news, are you interested in reading about them آیا شما به بیماریهای همه گیر, قحطی و یا شرایط اضطراری آب و هوا فکر میکنید و یا درباره آنها نگران میشوید؟ هنگامیکه چنین اخباری منتشر میشوند, آیا به مطالعه درباره آنها پیگیر میشوید؟ Why do newspapers often put such kinds of news on their front pages and provide quick and vast coverage of the reports

چرا روزنامه ها چنین اخباری را در صفحه نخست خود قرار میدهند و پوشش سریع و گسترده ای از چنین گزارشاتی ارائه می دهند؟ Oh, my goodness. Take a look at this اوه, خدای من, به این خبر نگاه کن Why? What’s going on چرا؟ چطور شده؟ There’s this enormous flood in some cities and look at these people on the roof. The water is up to the second floor. And look at these cars. I sure hope there was no one in them and that nobody is injured in the flood یک سیل عظیم در برخی شهرها رخ داده است و به این مردم که بر روی سقف ساختمانها هستند نگاه کن. ارتفاع آب تا طبقه دوم ساختمانها رسیده است و به این ماشینها هم نگاهی بیندازید, امیدوارم که کسی در آنها نبوده باشد و در سیل افرادی مجروح نشده باشند.

That sounds very terrible. Any word on casualties واقعا وحشتناک است. آیا خبری در ارتباط با مجروحین هم نوشته شده است؟ Fortunately no reports of injuries so far خوشبختانه تا این لحظه کسی مجروح نشده است And since the flood has happened right in the middle of big cities, can you just imagine the property damage and how long it will take to clean up the cities و از آنجائیکه سیل در مرکز شهرهای بزرگ رخ داده است, فقط تصورش را بکن که ضرر و زیان مالی تا چه حد است و چقدر طول خواهد کشید تا شهرها را تمیز کرد The experts estimate that almost half of the houses in town are under water already کارشناسان تخمین میزنند که نیمی از ساختمانهای شهر به زیر آب رفته باشند.

ادامه نوشته »

کیفیت مطالعه و کتابهای مصور

به موازات بحث راجع به تهیه کتب و همچنین داشتن عادت خوب و پسندیده مطالعه, بحث داغ دیگری بین کارشناسان و محققین حوزه کتاب و کتابخوانی وجود دارد و آن ارزش مطالعه هر کتاب است. به عنوان مثال, به عقیده شما آیا دو کتاب داستان و رمان از دو نویسنده مختلف از ارزش یکسان آموزشی و علمی برخوردار هستند؟ مدرسین دانشگاهها و مدارس ممکن است بیشتر به تشویق کتب سطوع بالای علمی و آموزشی بپردازند درحالیکه همکارانشان در سازمانهای چاپ و انتشارات حتی معتقد باشند که مطالعه هر کتابی برای حداقل یکبار توصیه میگردد. نظر شما در این زمینه چیست و آیا اعتقاد دارید تا باید پیش از خرید کتابهای متنوع از ارزش آنها اطمینان حاصل کرد و با تحقیق به خرید کتب پرداخت؟

Buying new books can be one thing and discussing the quality of reading materials can be quite another subject خرید کتابهای نو یک چیز است و بحث درباره کیفیت و محتوای آثار مکتوب و خواندنی موضوعی دیگر Do you – or does anyone you know – read comics? Do you think there’s any value in reading them آیا شما یا فردی دیگر که وی را میشناسید به مطالعه کتابهای مصور می پردازید؟ آیا به نظر شما مطالب چنین آثاری دارای ارزش ادبی نیز می باشد؟ Comics are also called graphic novels by some people around the world آثار کمیک به عنوان کتابهای گرافیکی و مصور هم توسط عده ای از مردم جهان شناخته می شوند And usually they are published in series و آنها معمولا در چند سری و قسمت چاپ میشوند.

But no matter what you call them, comics are a favorite source of reading pleasure for millions in many parts of the world اما صرفنظر از اینکه شما آنها را چه بنامید, کتابهای مصور برای میلیونها خواننده از سرتاسر جهان باعث لذت بردن از مطالعه می شوند But ever since comics first appeared, there have been people who have criticized them اما از ابتدای انتشار چنین آثاری, همواره افرادی از آنها انتقاداتی نیز داشته اند Some believe that comic books cause bad behavior among young children بعضی ها معتقدند که کتابهای مصور باعث بروز رفتار بد در کودکان میشوند Even today, many question whether young people should read them at all and these critics have their own ideas and justifications as well

حتی امروزه, بسیاری از منتقدین این پرسش را مطرح می سازند که آیا کتابهای مصور را اصولا باید خواند و یا نه و چنین افرادی دلایل و توجیهات خود را نیز دارند They argue that reading comics encourages bad reading habits and may cause children to receive poor scores at school آنها استدلال میکنند که خواندن کتابهای گرافیکی کمیک میتواند منجر به بروز عادات غلط مطالعه و دریافت نمرات ضعیف در مدرسه شود In more recent years some comics have been criticized for including violence content در سالهای اخیر برخی آثار مصور مورد انتقاد قرار گرفته اند به جهت داشتن محتوای خشن On the other hand, some educators see comics as a way to get teenagers to choose reading instead of television and video games

از طرف دیگر, برخی متخصصین آموزشی اعتقاد دارند که چنین آثار مصور میتواند نوجوانان را به سمت مطالعه به جای تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای ترقیب نماید And because of the artistic pictures and drawings used in such books, a number of educators have argued that comics are a great way to get children to think creatively و به دلیل تصاویر هنرمندانه در چنین آثاری, تعدادی از معلمین و آموزش دهندگان بر این اعتقاد هستند که کتابهای مصور موجب می گردند تا کودکان خلاقانه فکر کنند By the way, what point of view do you have about comics راستی, نقطه نظر شما در ارتباط با کتابهای مصور چیست؟ Explain your reasons please لطفا دلایل خود را توضیح دهید.

ادامه نوشته »

صحبت درباره عادات مطالعه

عادت به مطالعه همواره به عنوان امری پسندیده در تمام فرهنگها تلقی میشود و پاسخ بسیاری از سؤالاتی که در ذهن شما وجود دارد در کتابهای مختلف قابل یافتن میباشد. درواقع با مطالعه بیشتر, شما بهتر در امور خود توفیق خواهید داشت و مهم است که روز به روز بر میزان مطالعه و کتابخوانی خود بیفزائیم. شاید خیلی فرق آنچنانی بین نحوه مطالعه وجود نداشته باشد, مثلا برخی افراد از کتابهای الکترونیکی به دلیل سهولت دسترسی به آنها بیشتر از منابع و آثار چاپی استقبال کنند. فرقی نمی کند که شما چه نوع از مطالعه را بیشتر ترجیح میدهید, همین قدر که هر روز و هر هفته مقداری از وقت خود را با کتاب و منابع آموزشی علمی میگذرانید, نشاندهنده علاقه شما به دانش و اندوختن علم و بسیار پسندیده است.

Although many people spend time on a daily basis to study books, review online articles and have a glance at electronic catalogs and manuals, but it is important to be able to describe various types of reading habits گرچه بسیاری از مردم با صرف زمان بصورت روزانه کتاب مطالعه میکنند, به مرور مقالات اینترنتی میپردازند و به کاتالوگها و دفترچه های راهنما نگاهی می اندازند, ولی مهم است تا بتوانیم انواع و عادات متنوع مطالعاتی را توصیف کنیم As you would agree with this notion, there are more than one single way to enjoy reading and we are going to list some of them which all of us are already familiar with and they can actually cover nearly all kinds of study types being used by people in society

همانگونه که شما هم با این نظر موافق هستید, بیش از یک روش برای لذت بردن از مطالعه وجود دارد و قصد داریم تا برخی از آنها را ذکر کنیم که همگی با آنها آشنا هستیم و درواقع آنها شامل اکثر نحوه های مطالعاتی مردم در جامعه میباشند Some people would like to curl up with a book, especially after buying a new best seller برخی افراد پس از خریدن یک کتاب پر فروش به گوشه ای رفته و مطالعه را آغاز میکنند While still others, especially parents who have little kids, would read aloud to their children درحالیکه برخی دیگر از افراد, بخصوص والدینی که فرزندان خردسال دارند, برای آنها کتابها را با صدای بلند میخوانند Listening to audio books can be an exciting option for those who do not have time to read

Doing puzzles can be fun on the one hand, and on the other hand extremely educational حل پازل و معما از یک طرف میتواند مفرح باشد و از طرف دیگر بسیار آموزشی If you have access to the internet, you might become interested in taking the time and reading some good, well-written articles online as well چنانچه به اینترنت دسترسی دارید, ممکن است علاقمند باشید تا با صرف وقت به خواندن مقالاتی که مفید بوده و به نحو خوبی نگارش شده اند در اینترنت بپردازید Skimming through a newspaper can help you spot the recently read information and daily points میتوانید با نگاه سریعی به روزنامه, مطالب و اطلاعات روزانه را که به تازگی خوانده اید مرور کنید.

E-book readers are everywhere these days and owning one is easier than ever امروزه کتابخوان های الکترونیکی همه جا یافت میشوند و داشتن یکی از آنها از همیشه ساده تر بنظر میرسد Having one, you can find plenty of informative books to read any time you wish and just about anywhere با در اختیار داشتن یک دستگاه کتابخوان, شما قادر خواهید بود تا به بسیاری کتابهای آموزنده دسترسی داشته باشید و آنها را در هر کجا و هر زمان بخوانید Do you consider yourself to be a big reader? Can you explain your reasons please آیا شما خود را به عنوان فردی که زیاد کتاب میخواند در نظر میگیرید؟ آیا میتوانید لطفا دلایل خود را توضیح دهید؟

ادامه نوشته »

درخواست برای قرض گرفتن آثار چاپ شده

شاید نتوان تمام کتابهای چاپ شده در هر سال در زمینه ها و رشته های مختلف را خریداری کرد و یا وقت کافی داشت تا همه مطالب چاپ و منتشر شده در مجلات را مرور کرد ولی میتوان از طریق همفکری و هم صحبتی با دیگران و پرسیدن نظرات آنها و همچنین قرض گرفتن آثار چاپ شده, از متون بسیاری از آنها آگاهی یافت و در جریان آخرین اخبار قرار گرفت. شاید یکی از عادات خوب بین دوستان در مدرسه و دانشگاه و همچنین همکاران در ادارات و شرکتها این باشد تا با یکدیگر به مبادله کتاب بپردازند, بجای اینکه هر کدام از افراد به تهیه و خریدن آثار بپردازند. توصیه کردن کتابها به یکدیگر هم میتواند آمار خواندن و مطالعه برخی کتب و مجلات و همچنین مقالات علمی و آموزشی و خانوادگی را در سطح جامعه بالا ببرد.

It can be a good idea to offer to lend something پیشنهاد قرض دادن و به امانت سپردن چیزها مانند کتب میتواند به عنوان ایده ای جالی در نظر گرفته شود Is that the latest issue of the architecture magazine آیا آن آخرین شماره از مجله معماری است؟ Yes, it is بله, همینطور میباشد Could you tell me where you found and bought it? I can’t find it anywhere. I almost checked all newsstands in my neighborhood but they were all sold out آیا میتوانید به من بگوئید که آنرا از کجا تهیه و خریداری کردید؟ من که نتوانستم جائی آنرا پیدا کنم. به همه روزنامه فروشیها در منطقه زندگیمان سر زدم ولی همه شماره ها به فروش رفته بودند. At the newsstand across the street. But I think it’s sold out

از روزنامه فروشی آن سمت خیابان تهیه کردم ولی فکر میکنم که همه شماره ها به فروش رفته باشند Too bad. There’s an article in there I’m so much interested in reading حیف شد. در آن مقاله ای وجود دارد که من بسیار علاقمند به مطالعه اش میباشم You know, I’d be happy to lend it to you when I’m done with it راستش من خوشحال خواهم شد که آنرا به شما قرض بدهم هنگامیکه خواندن آن را به پایان رساندم Really? That would be great. Thanks راست میگوئید؟ عالی خواهد بود. ممنونم Is that magazine any good آیا آن مجله خوبی است؟ Could you tell me if you’ve finished that newspaper آیا میشود لطفا به من بگوئید که آیا مطالعه آن روزنامه را به پایان رسانده اید؟

Can I borrow your brochure آیا میتوانم بروشور شما را قرض بگیرم؟ I have noticed that in it, there are plenty of useful information on how to operate a machine which I have recently purchased من متوجه شدم که در آن اطلاعات مفید بسیاری در زمینه راه اندازی یک دستگاه وجود دارد که من به تازگی آنرا خریداری نموده ام Tell me what the article is about به من بگوئید که مقاله درباره چه موضوعی میباشد؟ Could you tell me why you decided to read it آیا میشود به من بگوئید که به چه دلیل تصمیم به خواندن آنرا گرفتید؟ I wonder who the writer of that novel is خیلی دلم میخواهد بدانم که نویسنده آن رمان چه فردی می باشد Do you know who recommended the article about improving foreign language skills

آیا میدانید چه فردی مقاله در ارتباط با تقویت مهارتهای زبانهای خارجه را توصیه کرده است؟ Can you tell me whom this email is written for آیا میتوانید به من بگوئید که این ایمیل برای چه فردی نوشته شده است؟ Have you noticed when it was written آیا متوجه شدید که چه وقت نوشته شده است؟ Do you know where the writer is from آیا میدانید که نویسنده اهل کجاست؟ Please tell me what kinds of materials you would like to read لطفا به من بگوئید که از چه نوع مطالبی برای مطالعه خوشتان می آید؟ I wonder what sections of the newspaper you would like to read علاقمند هستم که دریابم که چه قسمتهایی از روزنامه جهت مطالعه مورد علاقه شماست؟

ادامه نوشته »

پیشنهاد مطالعه یک کتاب

آیا تابحال برای شما هم پیش آمده است تا پس از مطالعه یک کتاب خوب و جذاب, آنرا به دیگران هم توصیه کنید؟ و یا دیگر سوی قضیه هم ممکن است برای شما بوجود آید و آن این است که شما از دیگران توصیه و نظر بخواهید در ارتباط با مطالعه یک کتاب جالب که دارای محتوای مفیدی میباشد. در چنین مواقعی از یکسری جملات و عباراتی استفاده میشود که دارای حالتی ادبی میباشند و شما هم با آنها آشنا هستید و شاید از یکسری اصطلاحات هم اسفاده شود که مکالامات را پر بارتر و جذاب تر میکند. بیائید با هم به این عبارات و نمونه مکالمات نگاهی بیندازیم که به شما هم در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کمک میکند و در عین حال به مخاطب نیز کمک میکند با شما در مورد کتاب و کتابخوانی هم صحبت شود.

It is sometimes a great idea to recommend a book to others برخی اوقات نظر خوبی است تا به دیگران مطالعه یک کتاب را توصیه نمائید You can easily make use of the following words and phrases when it comes to recommending a book to others براحتی میتوانید از کلمات و عبارات ذیل استفاده کنید هنگامیکه قصد دارید تا مطالعه یک کتاب را به دیگران توصیه کنید When a book is a page-turner, it is so interesting that you want to keep reading it چنین کتابی آنقدر جذاب است که شما میخواهید همچنان به خواندن آن ادامه دهید When a book is called a cliff-hanger, it is so exciting that you can’t wait to find out what happens next چنین کتابهائی بسیار هیجان انگیز هستند.

و همچنین شما بسیار مشتاق هستید تا دریابید که در قسمتهای دیگر آنها چه اتفاقاتی رخ میدهند Some books are truly best-sellers, meaning that they are very popular in one or more countries and everyone is buying a copy of them برخی کتابها پر فروش هستند و در یک یا چند کشور تقریبا همه به دنبال خریدن آنها میباشند Have you every had the experience of reading a book which has been a fast read? Such titles are easy and enjoyable to read آیا تابحال تجربه مطالعه چنین کتابهائی را داشته اید؟ چنین عناوینی بسیار راحت هستند برای مطالعه و همچنین خواندن آنها لذتبخش میباشد. When a book is hard to follow, it is very difficult to understand and follow the chapters

چنین کتابهائی بسیار سخت هستند برای مطالعه و تعقیب کردن بخشها و فصول کتاب دشوار میباشد Finally when a book is called trash, it is very poor quality and may not be worth buying and reading و در نهایت به کتابهای بی محتوا و بی کیفیت میرسیم که حتی ممکن است ارزش خریدن و خواندن را هم نداشته باشند Have you had the time to finish reading that book? Yes, I have آیا شما وقت این را داشته اید تا مطالعه آن کتاب را به پایان برسانید؟ بله Are there a lot of characters in the story? I think so آیا تعداد شخصیتها در این کتاب زیاد است؟

بله, اینطور فکر میکنم Do you think this thriller will be good آیا فکر میکنید که این کتاب هیجان انگیز خوبی خواهد بود؟ Does the story have a happy ending آیا پایان داستان خوشایند است؟ Have you been reading anything interesting lately آیا اخیرا کتاب جالبی را مطالعه نموده اید؟ Actually, I’m reading a thriller which is a best seller راستش من الان مشغول مطالعه یک کتاب پر فروش پر از هیجان هستم I have found a book on the net called the time machine در فضای اینترنت من یک کتاب را پیدا کردم با عنوان ماشین زمان A scientist builds such a machine and goes into the future and travels back to the previous centuries یک دانشمند چنین دستگاهی را ساخته و به آینده و قرنهای گذشته سفر میکند.

ادامه نوشته »

کتاب و لذت کتابخوانی

مطالعه به عنوان کاری لذتبخش تلقی میشود و به قول دانشمندان و نویسندگان, غذای روح است و هر فردی نیاز دارد تا مقداری از وقت خود را به مطالعه اختصاص دهد. با وجود اطلاعات بسیار مفید و سودمندی که در صحنه آنلاین و فضای مجازی وجود دارد, دستیابی به آمار و جزئیات آخرین و پر فروشترین کتابها و دیگر آثار فرهنگی مانند مجلات و مقالات نسبت به گذشته بسیار آسانتر شده است و با چند کلیک ساده شما میتوانید براحتی دریابید که چه کتابها و عناوینی قابل خریدن در بازار هستند. شاید هم شما به دوستانتان پیشنهاد کرده اید تا کتابی جدید را خریداری نمایند و یا حتی به شما پیشنهاد شده باشد تا کتابی جدید را از کتابخانه به امانت گرفته و تمام صفحات و محتویات آنرا با دقت مطالعه نمائید.

Reading for pleasure مطالعه کتاب برای لذت بردن از مطالعه It is a great idea to recommend some good books and titles to others and friends نظر بسیار خوبی است تا کتابها و عناوین خوب را به دیگران و دوستان معرفی نمود Have you ever offered to lend something آیا تابحال به دیگران چیزی را قرض داده اید؟ Is it difficult to describe your reading habits آیا دشوار است تا عادات مطالعات خود را توصیف نمائید؟ It is possible to discuss quality of reading materials ممکن است تا درباره کیفیت و ارزش محتوای مطالعاتی به بحث بنشینیم Are you looking for a good classic? Have you surfed and searched the internet but still are not able to pick some great, world-famous titles which are worth reading again and again

آیا به دنبال آثار کلاسیک میگردید؟ آیا پس از جستجو و گشت در فضای مجازی هنوز نتوانسته اید تا چند اثر معروف در سطح جهان را بیابید که ارزش چند بار خواندن را دارند؟ Hello, I have never run into you here before سلام, من تابحال با شما در اینجا ملاقاتی نداشتم Hi, good to see you. Are you looking for anything special? I actually was just looking form some catalogs on the latest computer and video games and accessories سلام, چه خوب شد شما را دیدم. آیا به دنبال آثار خاصی میگردید؟ راستش من به دنبال چند کاتالوگ در زمینه جدیدترین بازیهای ویدیوئی و متعلقات آنها هستم That’s very interesting to learn that you are interested in playing video games and are looking for the latest updates and brochures

خیلی جالب است که شما به آخرین اطلاعات و آپدیت ها در زمینه بازیهای ویدوئی علاقه مند بوده و در جستجوی بروشورهای هستید Well, actually I’m not a big fan of video games and was just browsing, how about you راستش من به آن معنا طرفدار بازیهای ویدیوئی نیستم و فقط به عناوین نگاه میکردم, شما چطور؟ I’m just picking some gardening and family magazines for my mom. She can’t get enough of them, so have you found anything interesting you would like to tell me about من دنبال پیداکردن و خرید مجلاتی در زمینه های باغبانی و خانواده هستم برای مادرم که بسیار به این موضوعات علاقه مند است. آیا محصولات جالبی پیدا کرده اید که بتوانید به من هم معرفی کنید؟

This one doesn’t look bad. It’s actually a biography of Saadi, the famous poet and writer. Have you been reading anything good these days or you are just going to buy several new titles and be busy reading them for some weeks این بنظر خوب می آید. زندگینامه سعدی نویسنده و شاعر معروف است. آیا در خلال این روزها به مطالعه آثار خوب مشغول هستید و یا اینکه قصد دارید با خریدن چند کتاب جدید برای مدت چند هفته سرتان گرم خواندن شود Well, you’re a big reader. I wonder if you could recommend something for me از آنجائیکه شما یک خواننده قوی کتاب میباشید, میخواستم که به من هم آثاری را جهت مطالعه معرفی نمائید.

ادامه نوشته »