نیمه پر و یا خالی لیوان

شاید این یکی از کلیدی ترین و در عین حال تکراری ترین سوالاتی باشد که ممکن است از هر فردی تا بحال پرسیده شده باشد و طبیعتا پاسخها نیز بسیار با هم متفاوت می باشند. برخی افراد به اصطلاح همیشه نیمه خالی لیوان را در مواجهه با مشکلات و مسائل در زندگی می بینند و چنین افرادی بیشتر مواقع به بزرگ نمائی مشکلات پرداخته و ممکن است دچار یاس شوند, درحالیکه بعضی دیگر از مردم دارای روحیه قویتر و بهتری بوده و در اکثر واقع به نیمه پر لیوان نگاه می کنند که به معنی داشتن روحیه مثبت و قوی می باشد. بر اساس تجربه, این گروه از مردم نسبت به گروه اول از شانس موفقیت بیشتری در هنگام مواجه شدن با مشکلات در زندگی دارا بوده و زود روحیه خود را از دست نمی دهند.

Comparing perspectives on life and the challenges can help us discover how people cope with difficulties in their lives and take opportunities and make use of the chances and also we will be able to have a better idea about various attitudes on life and the everyday issues as they occur از طریق مقایسه نقطه نظرها در ارتباط با زندگی و چالشها میتوانیم دریابیم که مردم چگونه با مشکلات در زندگیشان مقابله می کنند و چطور از موقعیتها و فرصتها استفاده می نمایند و همچنین بهتر درخواهیم یافت تفکرات در ارتباط با مشکلات در زندگی را هنگامیکه آنها بروز می کنند Please have a look at a glass of water in your kitchen. Do you see the glass as half empty or half full? What does that say about your perspective on life

لطفا به لیوانی آب در آشپزخانه خانه خود نگاهی بیندازید. آیا شما آنرا نیمه پر و یا نیمه خالی می بینید؟ این مساله چه نکاتی را در ارتباط با چشم انداز و موقعیت زندگی شما بیان می کند؟ Although you might be surrounded by numerous problems and difficulties in your personal life, it is essential and highly recommended that you maintain a positive perspective in order to have better chances to succeed گرچه ممکن است شما در زندگی شخصی خود با مشکلات عدیده ای مواجه باشید, ولی ضروری است و بسیار توصیه میشود که دارای چشم انداز و نگاهی مثبت باشید تا شانس بیشتری برای موفقیت در اختیارتان باشد. Optimists and pessimists see and experience life and the world in a different way

افراد خوش بین و بد بین به زندگی و جهان به گونه متفاوتی می نگرند Have you ever wondered why some people feel down and defeated when faced with difficult situations, while others feel challenged and hopeful آیا هرگز از خود این سوال را پرسیده اید که چرا بعضی از مردم در هنگام مواجه شدن با موارد دشوار احساس یاس و نا امیدی می کنند درحالیکه دیگران با نشاط و با انگیزه هستند؟ These different reactions are due to how people interpret events – whether they think positively, from an optimistic viewpoint or negatively, from a pessimistic viewpoint. By the way, what is your general rule of thumb when it comes to facing problems and issues in your personal and business life

این عکس العملهای متفاوت نتیجه تفسیر مردم از رخدادها میباشند – چه مثبت اندیش باشند و از دریچه روشن به قضایا بنگرند و یا منفی نگر باشند و با دید منفی به قضایا نگاه کنند. راستی نقطه نظر و دیدگاه و راهکار شما در مواجهه با مشکلات در زندگی شخصی و کاری چیست؟ The difference between optimists and pessimists isn’t a difference in life experiences but rather in how people perceive and respond to problems اختلاف بین افراد مثبت اندیش و منفی نگر از نقطه نظر تجربیات زندگی نیست, بلکه در ارتباط با نحوه تفسیر و مشاهده و پاسخ دادن به مشکلات است And naturally these differences will lead to different perspectives in life و طبیعتا چنین اختلافاتی به دیدگاههای متنوع در زندگی می انجامد.

ادامه نوشته »

ایجاد تعادل بین کار و زندگی

داشتن و حفظ تعادل در زندگی و کار همواره جزو نکات مهم در یافتن آرامش می باشد, بخصوص در دنیای شلوغ و صنعتی امروزی که تقریبا همه مردم ساعات زیادی را هر روزه به کار خود اختصاص می دهند. بسیاری از مردم حتی ممکن است که اوقات کمتری را با خانواده سپری نمایند و بیشتر وقتشان را در اداره و محل کارشان بگذرانند که طبیعتا چنین روند کاری می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. مهم است که همه ما بتوانیم بین محیط کار و خانواده نوعی تعادل ایجاد نمائیم تا از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنیم. خیلی وقتها کار کردن زیاد باعث بروز ناراحتی های روحی و یا حتی جسمی میشود و ممکن است باعث دلخوری در نزد دوستان و اعضاء خانواده نیز گردد. ذکر نکاتی در همین زمینه میتواند مفید واقع گردد.

Can you suggest a few ways to enjoy life more and reduce the problems which are faced by many people in their everyday lives آیا شما میتوانید چند راهکار ارائه نمائید به منظور بهره بردن بیشتر از زندگی و همچنین کاستن از مشکلاتی که بسیاری از مردم در زندگی روزمره خود با آنها مواجه هستند؟ It is absolutely essential and highly recommended to find a balance between life and work قطعا ضروری بنظر می رسد تا بین کار و زندگی نوعی تعادل پیدا شود Are you burning the candle at both ends آیا شما از کار زیاد بسیار خسته شده اید؟ Do you feel you have no time for yourself آیا احساس می کنید که برای خود زمان در اختیار ندارید؟

Do you forget to call your family on birthdays or holidays آیا فراموش می کنید تا با خانواده در مواقع تاریخ تولد و یا تعطیلات تماس بگیرید؟ Have you stopped going out with friends because you’re too busy آیا به دلیل مشغله زیاد دیگر نمیتوانید با دوستانتان بیرون بروید؟ Do you have trouble relaxing and having fun آیا احساس می کنید که در استراحت کردن و داشتن اوقات فراغت دچار مشکل شده اید؟ Believe it or not, there are millions of people worldwide who experience the same types of questions and problems and many times, they are caused by busy urban life which is stressful and not allowing people to dedicate enough time to themselves and their family or create a balance

باورتان بشود و یا نه چنین مشکلات و سؤالاتی را میلیونها نفر از مردم جهان با آنها دست به گریبان هستند و دلیل اصلی زندگی پر فشار و استرس شهری میباشد که موجب شده است تا بسیاری از مردم به دلیل کمبود وقت نتوانند بین کار و زندگی خانوادگی خود تعادل برقرار نمایند But since many of us are living in major cities and encounter the same problems, we need to find some solutions that can help us reduce the problems and enjoy better lives و از آنجائیکه بسیاری از ما در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و از مشکلات مشابهی رنج میبریم, بایستی تا راه حلهائی بیابیم تا به ما در کاستن از مشکلات و لذت بردن از زندگی بهتر یاری رسانند Please have a look at the following guidelines and points to have some ideas in this regard

لطفا به نکات زیر توجه کنید که حاوی راهنمائیهائی در همین ارتباط میباشند If you recognize yourself and have a clear good idea about your life at home and work, you should remember to slow down and take more time for everything با داشتن برداشت و تصویر صحیحی از خود در محیط خانواده و کار, بایستی تا مقداری از کار کردن بکاهید تا برای کلیه امور زمان در اختیار داشته باشید Please note that living a balanced life is about integrating the many vital areas of your life. including your health, friends, family and work لطفا به این موضوع توجه داشته باشید که داشتن یک زندگی متعادل به منزله شامل شدن بسیاری از موارد ضروری زندگی شما از قبیل سلامتی, دوستان, خانواده و کار میباشد.

Here are some tips for restoring a healthy perspective در ذیل به نکاتی جهت داشتن یک چشم انداز صحیح در زندگی اشاره میشود First, remember to make time for the important people in your life اولین نکته این است که به خاطر داشته باشید تا برای افراد با اهمیت در زندگی خود وقت کافی در اختیار داشته باشید Stop over scheduling and spend quality time with friends and family از برنامه های بسیار فشرده پرهیز کنید و اوقات با ارزش خود را در کنار خانواده و دوستان سپری نمائید Don’t forget to drive and eat more slowly and relax more فراموش نکنید تا آرام تر غذا بخورید و رانندگی نمائید و استراحت بیشتری داشته باشید And don’t forget to turn your cell phone off sometimes و همچنین بعضی اوقات تلفن همراه خود را خاموش نمائید.

ادامه نوشته »

برنامه ریزی و اهداف برای زندگی

هر فردی طبیعتا در زندگی خود دارای برنامه ها و طرح های بخصوصی می باشد و مهم است تا بدانیم چگونه و با استفاده از چه روشهائی خواهیم توانست تا به آرزوهای خود در بلند مدت و کوتاه مدت برسیم. برای بعضی افراد ادامه تحصیل مهم ترین هدف به شمار می رود درحالیکه برخی دیگر به ازدواج و یا راه انداختن کسب و کاری جدید به عنوان اهداف مهم در زندگی خویش می نگرند. راستی برای شما کدامیک از اهداف تان ار دیگر برنامه ها مهم تر می باشد؟ آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید؟ دانستن اهداف در کنار شناختن راه های رسیدن به آنها و همچنین داشتن همت و تلاش مضاعف و همچنین بالا بردن میزان علم و آگاهی در همین زمینه می تواند به شما در رسیدن به آرزوهایتان کمک کنند.

It is very important that you create your life plan بسیار حائز اهمیت است تا شما در مورد زندگی خود برنامه ریزی کنید A famous saying goes, a goal without a plan is just a wish به قول جمله معروف, یک هدف بدون داشتن برنامه تنها یک آرزو می باشد If you have goals in your life, but no plan to complete them, you will not be successful چنانچه شما در زندگیتان دارای اهدافی می باشید اما برنامه ای برای رسیدن به آنها در اختیار ندارید, شما موفق نخواهید شد That’s why in order to have success in school, business, and your personal life, you need a life plan به همین خاطر است که به منظور توفیق در مدرسه, کار و تجارت و زندگی شخصی, شما بایستی دارای یک برنامه در زندگی خویش باشید.

A plan will help you turn your dreams into reality داشتن برنامه به شما یاری خواهد رساند تا رویاهایتان را به واقعیت تبدیل نمائید To create your life plan, ask yourself two questions: where am I going? and how will I get there به منظور ایجاد برنامه زندگی از خود دو سؤال بپرسید: به کدام جهت در حال حرکت هستم و اینکه چگونه به آنجا خواهم رسید؟ Now let’s explain a bit more about each of these two important phases in the lives of all of us حال اجازه بدهید تا در باره هر یک از این دو مرحله مهم در زندگی خود مطالبی را بیان کنیم In order to find answer to the first question, please follow the following steps به منظور یافتن پاسخ برای اولین سؤال, لطفا مراحل زیر را دنبال نمائید.

Create a life map – not an ordinary one, but a map of where you have been in your life and where those experiences can take you برای زندگی خود برنامه ای تدوین نمائید – نه فقط یک طرح و برنامه معمولی, بلکه برنامه ای که نشان می دهد شما در کجای زندگی خود قرار دارید و اینکه تجربیات زندگی شما به کدام جهت شما را سوق خواهند داد Write down the important events in your life over the past few years رخدادهای مهم زندگی خود در خلال چند سال گذشته را یادداشت نمائید You decide what is important شما خود تصمیم گیری نمائید که چه چیزی با اهمیت است It is different for everyone because priorities and attitudes are different among people and this is quote natural of course

برای هر فردی اولویتها فرق می کنند چون نگرشها نیز در بین افراد فرق می کنند و این البته امری طبیعی به شمار میرود For example, did you get a new job last year that you like it very much به عنوان مثال, آیا شما شغلی جدید در سال گذشته به دست آورده اید که آنرا بسیار دوست دارید؟ Did you pass an exam which in your opinion was very important for your career or education آیا شما در یک آزمون و امتحان موفق شدید که برای تحصیلات و یا شغل شما بسیار حائز اهمیت بوده است؟ Did you learn something interesting which you believe can help you later on آیا نکته ای جالب را فرا گرفته اید که به عقیده شما در آینده به یاری شما خواهد آمد؟

Did you get married? To see your life in the future, you should first look into your past آیا ازدواج کرده اید؟ به منظور نظاره کردن زندگی تان در آینده, شما بایستی در ابتدا به گذشته تان بنگرید Next, look carefully at your list of priorities, the past life events as well as the noted goals you would like to reach in the future سپس به لیست خود نگاهی بیندازید که شامل اولویتها, رخدادهای گذشته در زندگی تان و همچنین اهدافی که تمایل دارید در آینده به آنها نائل شوید Have your tastes changed over time آیا سلایق شما در طول زمان دچار تغییر شده اند؟ You should set your goals to achieve over the next weeks, months and years شما بایستی اهدافی را که در هفته ها, ماه ها و سالهای آینده قصد رسیدن به آنها را دارید مشخص نمائید.

ادامه نوشته »

استفاده از انرژی پاک و گرمایش زمین

با استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر باد و خورشید میتوان به مرور از مصرف نفت و گاز و دیگر سوختهای فسیلی فاصله گرفت و در کنار صرفه جوئی به هوای پاک هم رسید که میتواند برای همه انسانهای جهان مفید و ایده آل بنظر برسد. کافی است تا به روزنامه های کاغدی و وبسایتهای اینترنتی نگاهی بیندازیم تا به اهمیت این موضوع پی ببریم. شاید تا همین چند سال قبل هیچ یک از ما فکر نمی کردیم که روزی لامپها و چراغهای کم مصرف همه جا گیر شده و در منزل و محل کار همه ما یافت شوند. با استفاده از محصولات و لوازم الکترونیکی از قبیل رایانامه میتوان از قطع درختان و استفاده بیش از حد کاغذ در سراسر جهان جلوگیری به عمل آورد و همچنین با استفاده از بازیافت کاغذ میتوان در مصرف کاغذ صرفه جوئی نمود.

By choosing and using clean energy we can have a better and green life and also help curb global warming با استفاده از انرژی پاک میتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم و همچنین در مهار گرمایش کره زمین سهمی بزرگ داشته باشیم Fossil fuels such as oil, coal, and natural gas – provide energy for our cars and homes, but increase the amount of carbon dioxide in the air سوختهای فسیلی از قبیل نفت, ذغال سنگ, و گاز طبیعی گرچه برای خودروها و منازل ما انرژی فراهم می کنند, اما موجب افزایش میزان دی اکسید کربن در هوا می گردند And the more CO2 in the air, the higher chances of contributing to the global problem of global warming which is a serious issue these days
ند به عنوان
و هر چه میزان CO2 در هوا بیشتر باشد, درصد بروز معضل جهانی گرمایش کره زمین هم بالاتر خواهد بود However, there are choices we can make that lessen their negative impact on the environment اما انتخابهائی وجود دارند که میتوانند از میزان تاثیر منفی چنین عواملی بر روی محیط زیست بکاهند The first idea which can be discussed over here concerns the matter of keeping cars in a good shape اولین نظری که میتوان در این ارتباط مطرح ساخت در ارتباط با نگهداری خودروها در وضعیت مناسب است Take good care of your car and keep your tires properly inflated with air از اتوموبیل خود به خوبی مراقبت نمائید و لاستیکهای خود را تا حد مناسب از باد پر نمائید.

When your car is in its optimal shape, you will use less gasoline and save money هنگامیکه خودرو شما در وضعیت ایده آل قرار دارد, شما بنزین کمتری مصرف خواهید نمود و بیشتر پس انداز خواهید کرد The second suggestion is about trying to make use of the latest and most recent technology in home appliances which can lead to better living پیشنهاد دومی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد استفاده از جدیدترین و بروزترین فن آوری در لوازم منزل اشاره کرد که منجر به زندگی بهتر خواهد شد As an example, replace your old refrigerator or air-conditioner with a new energy-efficient model به عنوان مثال, یخچال و یا تهویه مطبوع و کولر قدیمی خود را با یک دستگاه جدید و کم مصرف تعویض نمائید.

By doing this, not only will you save money on your electric bill, but you’ll contribute to cutting back on the pollution that causes global warming با انجام این کار, نه تنها مبلغ قبض برق شما پائین خواهد آمد, بلکه شما نیز به نوبه خود به کاهش آلودگی که به گرمایش جهانی منجر میشود کمک خواهید کرد Using new energies can be another item to mention in this respect استفاده از انرژیهای نو میتواند به عنوان مورد دیگر در این زمینه معرفی گردد Using new and energy-saving compact fluorescent light bulbs is a great idea استفاده از لامپهای مهتابی کوچک و کم مصرف میتواند به عنوان راهکاری عالی مد نظر قرار گیرد.

These types of new bulbs can produce the same amount of light as older incandescent bulbs, but they use %25 less electricity and last much longer چنین انواع جدید لامپ به همان اندازه لامپهای قدیمی رشته ای نور تولید می کنند ولی بیست و پنج درصد کمتر انرژی برق مصرف می کنند و بسیار بیشتر عمر می کنند The matter of water consumption is extremely important as well and all of us must try to use less water مساله مصرف آب هم بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است و همه ما بایستی تلاش کنیم تا کمتر آب مصرف کنیم Try to reduce the amount of water you use for showers سعی نمائید تا در مصرف آب به هنگام دوش گرفتن بکاهید.

ادامه نوشته »

بررسی تاثیرات اختراعات و ماشین چاپ

با بررسی تاثیر اختراعات و اکتشافات بر روی زندگی ما در قرن حاضر, خواهیم توانست تا بهتر به مقولات علمی بپردازیم و به ارزیابی مسائلی که در ارتباط با موارد مرتبط با دانش هستند مبادرت ورزیم. برخی از اختراعات به مردم کمک نموده اند تا با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار نمایند, به عنوان مثال تلفن و تلفن همراه که با بهره گیری از آنها میتوان با دیگران در اقصا نقاط جهان ارتباط برقرار کرد و به طور شفاف و با کیفیت بالا به مکالمه پرداخت. بسیاری از اکتشافات در زمینه پزشکی مانند واکسن ها و قرص ها و کپسول ها توانسته اند تا به پزشکان در یافتن درمان بیماریهای سخت کمک کنند و به این ترتیب جان افراد بسیار زیادی را نجات دهند. آیا تابحال به مطالعه مقالاتی در این زمینه پرداخته اید؟ آیا به خواندن تاریخچه صنعت چاپ علاقه دارید؟

There are some inventions that help people communicate in words, which do you think was the most important اختراعاتی وجود دارند که به مردم کمک می کنند تا از طریق کلمات با یکدیگر ارتباط برقرار کنند, به نظر شما کدام یک از بقیه مهم تر است؟ Although today’s printers have made the job of having some documents and papers printed out and published like a piece of cake, but studying the history of the printing press can be very fun and at the same time quite educational and interesting گرچه چاپگرهای امروزی کارهائی از قبیل چاپ و انتشار مدارک و اوراق را بسیار آسان نموده اند, و به اصطلاح مانند آب خوردن است, ولی مطالعه تاریخچه دستگاه چاپ میتواند بسیار جالب و در عین حال آموزنده باشد.

If you asked a large number of people what the most important invention has been, many would say the wheel اگر از بسیاری از مردم بپرسید که به نظر آنها مهم ترین اختراع چه بوده است, خیلی از آنها پاسخ خواهند داد که جواب چرخ است It’s debatable which altered history more. But without a doubt, the printing press ranks within the top two or three inventions in history این مطلب قابل بحث است که کدام یک در تاریخ بیشتر تاثیر گذار بوده است ولی بدون شک, ماشین چاپ بین دومین یا سومین اختراع مهم در تاریخ قلمداد میشود Long before the telephone, the television, the radio, and the computer, the written word was the only way to communicate ideas to people in other areas

زمان زیادی قبل از تلفن, تلویزیون, رادیو و کامپیوتر, کلمات و لغات نوشته شده به عنوان تنها راه ایجاد ارتباط با مردم در دیگر نقاط محسوب میشد Until the sixth or seventh century, all books had to be written by hand تا قرن هفت و هشت, تمام کتابها بصورت دستی نوشته میشدند For that reason, very few books existed and, therefore, very few people read them به همین دلیل, کتابهای خیلی کمی وجود داشتند و بنابراین تعداد افرادی که آنها را مطالعه میکردند خیلی کم بودند In the sixth and seventh centuries, the Japanese and Chinese invented a way to print pages by carving characters and pictures on wooden or clay blocks and these were actually the very first printing materials being used by people at that time

در قرن هفت و هشت, چینی ها و ژاپنی ها روشی را برای چاپ صفحات اختراع کردند از طریق حک کردن علائم و نشانه ها و تصاویر بر روی سطوح چوبی و سفالی و درواقع این ها اولین مواد مورد استفاده در چاپ توسط مردم در آن زمان بودند They would put ink on a block and then press paper onto the ink, printing a page from the block آنها جوهر را بر روی سطوح بلوک قرار می دادند و بدین وسیله چاپ صفحات از طریق این بلوکها انجام می پذیرفت This process is technically called letterpress printing این فرایند از نظر تکنیکی چاپ از طریق فشردن حروف نامیده میشود The invention of this technique was a great advance in communication because each block could be inked many times and many copies of each page could be made

اختراع این روش پیشرفت بزرگی در زمینه ارتباطات به شمار میرفت به این خاطر که هر صفحه بلوکی را میشد به دفعات زیادی استفاده کرد و کپی های زیادی از هر صفحه میشد تهیه کرد Many books could now be made and therefore, many people could read the same book and a large number of copies could be prepared and sent to many cities very quickly به این خاطر کتابهای زیادی میتوانستند چاپ شوند . بنابراین خیلی از مردم قادر بودند تا به مطالعه یک کتاب یکسان اقدام نمایند و تعداد کپی های زیادی میشد تهیه کرد و به شهرهای زیادی و با سرعت ارسال نمود Then, the movable type was invented which led to printing books with more ease بعدها, روش چاپ با جابجائی حروف اختراع شد که منجر به چاپ کتب با سهولت بیشتر گردید.

ادامه نوشته »

پذیرش اشتباهات و قبول مسئولیت

شاید برای همه ما پیش آمده باشد که برای جلسه کاری و یا یک مناسبت دیر برسیم و تاخیر خود را به دلیل ترافیک و یا مسائل دیگر بدانیم. در چنین مواردی با عذرخواهی از میزبانان و یا حاضرین در جلسه توضیح خواهیم داد که دلیل تاخیر بوجود آمده چیست. خیلی وقتها به دلیل استفاده نکردن از دفترچه یادداشت و با به خاطر سپردن, چنین مواردی پیش می آیند. جملات شرطی در چنین مواقعی میتوانند در ساختن جملات به ما کمک کنند مثلا شما عنوان میکنید که اگر چنانچه اخبار ترافیک و جاده ها را خوانده و شنیده بودید, میتوانستید بدون تاخیر خود را به جلسه مهم کاری برسانید. بعضی وقتها در هنگام خرید محصولات هم مهم است تا به برچسب آنها و نحوه کار با آنها آشنائی حاصل کنیم و دستورالعملهای آنها را مطالعه نمائیم.

Take responsibility for a mistake قبول مسئولیت یک اشتباه Sorry I’m late. I thought the meeting was tomorrow ببخشید که دیر رسیدم. فکر کردم جلسه فردا است What happened چه اتفاقی افتاده است؟ I’m ashamed to say I just forgot to put it on my calendar ببخشید ولی یادم رفت تا این مورد را در تقویم یادداشت کنم Don’t worry. That can happen to anyone نگران نباشید. این مساله میتواند برای هر فردی اتفاق بیافتد Well, if I had written it down, I wouldn’t have forgotten راستش اگر آنرا یادداشت کرده بودم, فراموش نمی کردم No harm done. We were getting started هیچ مشکلی پیش نیامده است. تازه میخواستیم جلسه را شروع کنیم.

در مواردی که مشکلاتی پیش آمده اند از جملات شرطی در زمان گذشته استفاده زیادی میشود If she had rented a more economical car, she wouldn’t have spent so much money on gas چنانچه وی ماشین اقتصادی تر و مقرون به صرفه تری کرایه می کرد, اینقدر زیاد پول برای سوخت پرداخت نمی کرد. همانطور که در اینجا ملاحظه می کنید یک حالت و عبارت شرطی غیر واقعی در زمان گذشته مطرح شده است چون فردی که درباره وی صحبت شده است از یک ماشین کم مصرف تر استفاده نکرده است و در جمله اما و اگر ذکر شده است I wouldn’t have gone to class if I had known I had the flu اگر میدانستم که آنفولانزا دارم, به مدرسه نمی رفتم.

They could have prevented the accident if they had known the tires were so old آنها میتوانستند از تصادف پیش گیری نمایند چنانچه از فرسوده بودن شدید لاستیک ها با خبر می بودند What would you do if you did not have a phone in your car چنانچه در خودروی خود تلفن نداشتید چه می کردید؟ We couldn’t have this digital video conference if an internet connection was not available در صورت نبود ارتباط اینترنتی, ما قادر نبودیم تا این کنفرانس دیجیتالی ویدئویی را داشته باشیم If our old film camera had not broken, we wouldn’t have bought this digital one اگر دوربین فیلمی قدیمی ما خراب نشده بود, ما این دوربین دیجیتالی را نخریده بودیم.

If that monitor brand was on sale, I would buy it right away چنانچه آن نوع نمایشگر در حراج وجود داشت, بلافاصله آنرا میخریدم If you want a fuel-efficient car, you need something smaller چنانچه شما در جستجوی یک خودروی کم مصرف هستید, به اتوموبیلی کوچک تر نیاز دارید If I were you, I wouldn’t buy that digital camera اگر جای شما بودم, آن دوربین دیجیتال را نمی خریدم If they invented a safe way to text-message while driving, people would be very happy چنانچه روشی ایمن برای ارسال پیامک هنگام رانندگی اختراع میشد, مردم بسیار خوشحال می شدند If he were here, he would explain how to use the remote control and the telephone using the touch screen

چنانچه وی در اینجا حضور داشت, روش کار با تلفن دارای صفحه لمسی و ریموت کنترل را توضیح می داد You forgot to close the windows in your house before a weekend trip شما فراموش کردید تا پنجره ها را در منزلتان قبل از سفر آخر هفته ببندید There was a severe rainstorm and your family blamed you because you were the last to leave the house. If you knew there would be a storm, you would have locked and closed all windows before leaving طوفان شدیدی رخ داد و خانواده شما را سرزنش می کنند چون آخرین فردی بودید که خانه را ترک کردید. چنانچه می دانستید که طوفانی قرار است رخ بدهد, همه پنجره ها را قبل از ترک منزل بسته و آنها را قفل می کردید.

ادامه نوشته »

توصیف فن آوری و اختراعات و اکتشافات

در جهان امروز همه ما با موجی عظیم از اختراعات و اکتشافات و اخبار شگفت اتگیز دنیای فن آوری مواجه هستیم و در هر لحظه خبرهای جالبی از جدیدترین وسائل و لوازم پیچیده ساخته شده به دست بشر مخابره میشوند. کافی است تا نگاهی به دور و بر خود بیندازید تا دستگاههای الکترونیکی و مکانیکی پیشرفته ای را مشاهده کنید که شاید امروزه زندگی بدون آنها کمی دشوار بنظر برسد. همین تلفن همراه را در نظر بگیرید. شاید خود شما هم تا همین چند سال پیش آنها را خیلی جدی درنظر نمیگرفتید ولی الان به محض بیرون رفتن از منزل گوشی موبایل خود را با خود برمیدارید و در طول روز با دیگران به صحبت میپردازید. با داشتن دانش درباره لوازم مدرن و مشخصات آنها, خواهید توانست تا خریدهای بهتری نیز انجام دهید.

Inventions and discoveries are happening just all around us and in the twenty-first century, we should raise our awareness of them in order to have a better and easier life اختراعات و اکتشافات در اطراف همه ما در حال رخ دادن می باشند و در قرن بیست و یکم, به منظور داشتن زندگی بهتر و راحت تر, میبایستی میزان دانش و آگاهی خود را درباره آنها افزایش دهیم When you are trying to describe technology or speak about manufactured products, you can make use of the following adjectives به هنگام توصیف فن آوری و یا صحبت درباره کالاهای تولید شده, میتوانید از صفات زیر استفاده نمائید If the products and items make use of the most recent technologies and innovations, use the following descriptions

چنانچه کالاها و اقلام تولیدی از آخرین فن آوری و ابداعات استفاده می کنند, از عبارات زیر استفاده کنید High-tech or state-of-the-art or cutting-edge که ترجمه همه آنها پیشرفته و مدرن و با آخرین علم روز میباشد If you want a fuel-efficient car, you need something smaller چنانچه در جستجوی اتوموبیلی کم مصرف هستید, بایستی خودروئی کوچکتر خریداری کنید If you buy that model, you will get fuel efficiency and a top-of-the-line car چنانچه آن مدل ماشین را انتخاب نمائید, خودروئی با کیفیت و در عین حال با مصرف سوخت مناسب را خریداری خواهید کرد If I were you, I wouldn’t buy that juicer اگر من جای شما بودم, آن آبمیوه گیری را نمیخریدم They are known to break and not function from time to time

آنها به این خاطر شناخته میشوند که زود خراب شده و بعضی وقتها کار نمیکنند Online shopping portals are very famous and helpful these days, and when you are browsing their pages, if you see something first-rate, you’d better buy it since most of such internet websites usually offer good prices in addition to high-quality ranges of goods سایتهای خرید اینترنتی امروزه بسیار معروف شده اند و هنگامیکه مشغول مرور کردن صفحات آنها میباشید, چنانچه کالائی با کیفیت و قیمت مناسب دیدید, بهتر است تا آنرا خریداری نمائید. دلیل آن این است که چنین فروشگاههای اینترنتی معمولا محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه میکنند But don’t forget to compare products with each other on different websites

اما فراموش نکنید تا به مقایسه کالاها در وبسایتهای مختلف بپردازید If the monitor of the laptop on sale were bigger, I would buy it right away چنانچه صفحه نمایشگر لپ تاپ در حراج بزرگتر بود, بلافاصله آن را خریداری میکردم They won’t be able to upload the photos if they don’t have a good internet connection آنها قادر نخواهند بود تا عکسها را آپلود کنند چنانچه به اینترنت سرعت بالا دسترسی ندارند Many times new inventions and technologies can help solve problems, especially in the medical world where a lot of delicate machines and robots have been invented by scientists and nowadays they are assisting doctors treat patients in a better and more advanced way

خیلی وقتها اختراعات و فن آوریهای جدید میتوانند در حل مشکلات کمک کنند, مخصوصا در علم پزشکی, جائیکه ماشینهای زیاد و با ظرافتی از قبیل روباتها توسط دانشمندان اختراع و ساخته شده اند و امروزه آنها به پزشکان در درمان بیماران به نحو بهتر و پیشرفته تری یاری میرسانند What would you do if your laptop breaks چنانچه لپ تاپ شما خراب شود چه خواهید کرد؟ Would you take it directly to an electronics repair shop or would rather call a technician to have a look at it instead آیا بلافاصله آنرا به یک تعمیرگاه لوازم الکترونیک خواهید برد و یا با یک متخصص تماس خواهید گرفت تا نگاهی به آن بیندازد؟ Try to purchase products with a good valid warranty سعی نمائید تا محصولات با ضمانتنامه خوب و معتبر خریداری کنید.

ادامه نوشته »

اعیاد مذهبی و ملی در کشورها

در کنار تعطیلاتی که در تقویم کشورها وجود دارند, تعطیلات و اعیاد و مراسمی دیگر نیز هستند که بسیار مهم بوده و توسط مردم کشورهای مختلف جهان مورد احترام خاصی میباشند. گاهی اوقات از چند صد سال پیش به این سو این اعیاد و مراسم جشن گرفته میشوند و به یاد همگان هستند. در این درس قصد داریم تا به این مراسم نگاهی بیندازیم و با یکدیگر به مرور نکاتی بپردازیم که میتوانند در هنگام تبادل مکالمه با دیگران از کشورهای مختلف سودمند واقع گردند. راستی آیا تابحال به مطالعه تعطیلات رسمی در دیگر کشورها پرداخته اید؟ آیا مهم است تا علاوه بر داشتن دانش بومی و محلی درباره تعطیلات و اعیاد در کشور خودمان به مطالعه آداب و رسوم دیگر مردم از کشورهای مختلف نیز بپردازیم؟

It is a good idea to exchange information with other tourists and people about holidays in our country and theirs عقیده خوبی است تا با دیگر افراد و جهانگردان درباره تعطیلات در کشورمان و در کشور آنها تبادل نظر داشته باشیم The first subject we are going to talk about is Ramadan, or the month of fasting which is extremely important in Islam and Muslim world اولین مطلبی که قصد داریم تا درباره آن صحبت کنیم ماه رمضان یا ماه روزه است که در جهان اسلام و بین مسلمانان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است May you be well throughout the year is the typical greeting during Ramadan جمله امیدواریم که در تمام سال خوب باشید عبارتی است که در طول ماه رمضان مسلمانان به یکدیگر میگویند.

Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, a special occasion for over one billion Muslims throughout the world رمضان نهمین ماه از تقویم اسلامی میباشد و موقعیتی ویژه است برای بیش از نیم میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان According to Islamic tradition, Ramadan marks the time when prophet Muhammad, peace be upon him, received the word and message of God through holy Quran بر طبق سنت اسلام, رمضان نشانگر دورانی است که در آن پیامبر حضرت محمد, صلی الله علیه و آله و سلم, از طریق قرآن پیام و کلام خداوند متعال را دریافت نمود Throughout the month of Ramadan, Muslims fast – totally abstaining from food and drink from the break of dawn until the setting of the sun

در طول ماه مبارک رمضان, مسلمانان روزه میگیرند و از طلوع خورشید تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن خودداری می نمایند It is also a time of increased worship and giving to the poor همچنین در ماه رمضان مردم بیشتر به عبادت و کمک به فقرا مبادرت می ورزند Ramadan ends with the festival of Eid ul-Fitr celebration ماه رمضان با جشن عید فطر به پایان میرسد There is also a special prayer for Eid ul-Fitr and it is usually held in mosques in Muslim countries نماز بخصوصی وجود دارد که در روز عید فطر در کشورهای مسلمان در مسجدها برگزار میگردد Now let’s have a look at celebrations in some other countries around the world as well حال بیائید با هم به اعیاد در دیگر کشورها هم نگاهی بیندازیم.

سال نو چینی توسط مردم چین در تمام جهان جشن گرفته میشود It marks the beginning of the first month in the Chinese calendar و آغازگر سال نو چینی در تقویم آنها میباشد The celebration usually takes place in February and lasts for fifteen days این جشن معمولا در ماه فوریه برگزار میگردد و به مدت پانزده روز ادامه دارد Before the holiday begins, families clean their houses to sweep away bad luck and they decorate their doors with red paper and big Chinese characters for happiness قبل از آغاز تعطیلات, خانواده ها منازل خود را تمیز میکنند تا بد شانسی را دور کنند و درب های خانه هایشان را با شخصیتها و شکلهای شاد و بزرگ چینی تزئین میکنند.

ادامه نوشته »

پرسش درباره آداب محلی و تهیه هدایا

تقویم کشورها با یکدیگر متفاوت میباشند و طبیعتا تعطیلات و رسومی که در آنها وجود دارند نیز مانند یکدیگر نیستند و شاید همین مطلب موجب جالب تر شدن آداب و رسوم بین المللی در سطح جهان باشد. به هنگام دیدار از شهرهائی که توسط دیگر جهانگردان مورد بازدید قرار میگیرند مانند اصفهان و یزد و یا شیراز و دیگر مناطق دیدنی کشورمان, میتوانید با گردشگران خارجی درباره آداب و رسوم و تعطیلات مناطقی که در آنها زندگی میکنند بپرسید. تعطیلات مذهبی و در سطح ملی تقریبا در همه کشورهای جهان وجود دارند و مردمی که در قاره های مختلف زندگی میکنند به روشهای مختلف این تعطیلات را سپری و برگزار مینمایند. بیائید با هم نگاهی داشته باشید به مساله آداب محلی و تعطیلات در مناطق مختلف جهان.

When arriving in a new city or country, it is a good idea to ask the local residents and people about their local customs به هنگام ورود به یک شهر و یا کشور جدید, نظر خوبی است تا با افراد محلی و بومی که در آن مناطق زندگی میکنند درباره آداب و رسوم شان بپرسید You can start your conversation with foreign tourists or people who live in other countries like this با توریستها و افرادی که از دیگر کشورها هستند میتوانید اینگونه مکالمه خود را آغاز نمائید Do you mind if I ask you about something اشکالی دارد تا از شما درباره مطلبی پرسش نمایم؟ Of course not. What’s up البته که نه. موضوع چیست؟ I’m not sure about the customs here. If someone invites you for dinner, should you bring the host a gift

من از آداب و رسوم در اینجا خیلی با اطلاع نیستم. هنگامیکه فردی شما را برای شام دعوت میکند, آیا شما بایستی برای میزبان یک هدیه تهیه نمائید؟ Yes. It’s a good idea. But the gift that you bring should be inexpensive بله نظر خوبی است ولی لطفا دقت نمائید که بهتر است تا هدیه خیلی گران قیمتی نیاورید Would it be appropriate to bring flowers آیا ایده خوب و مناسبی است تا با خود گل همراه آورد؟ Definitely قطعا Thanks. that’s really helpful ممنونم. نظر شما بسیار به من کمک کرد So it is a good idea that the person who comes for dinner or who is invited for an informal meeting or a ceremony brings a gift like a bunch of flower or a box of chocolate which is not very expensive and costly

پس نظر خوبی است که فردی که به یک میهمانی شام و یا دیگر مراسم غیر رسمی و غیر تشریفاتی دعوت میشود با خود هدایای ارزان قیمتی مانند یک دسته گل و یا یک جعبه شکلات بیاورد In many countries around the world, it is a good tradition that family members pay respect to the relatives who have died recently or gather for their annual funeral ceremonies در بسیاری از کشورهای جهان, سنت پسندیده ای وجود دارد که افراد خانواده به بستگانی که به تازگی مرحوم شده اند ادای احترام می نمایند و در مراسم سالگرد درگذشت آنها گرد هم می آیند There are some funny and exciting ceremonies around in world like in Spain where in one of their holidays people throw tomatoes at each other

مراسم جالب و خنده داری در کشورهای جهان وجود دارند از قبیل یکی از تعطیلات در کشور اسپانیا که در آن مردم به سمت یکدیگر گوجه فرنگی پرتاب میکنند Another example can be the fireworks people set off during the summer festivals in Japan which are beautiful مثال جالب دیگر مراسم آتش بازی در کشور ژاپن است که به مناسبت جشنهای فصل تابستان برگزار می شوند If in the near future you plan on visiting another country and would like to stay there for a few days and want to have a good, pleasant stay, it is a good idea and recommended to find out the local customs and check out their calendars and search the net to become more familiar with their rules and culture

چنانچه در آینده نزدیک قصد بازدید و اقامت چند روزه در یک کشور را دارید, و تمایل دارید تا اقامت خوب و راحتی داشته باشید, توصیه میشود تا درباره آداب و رسوم مردم آن کشور مطالعه نمائید و به تقویم آنها نگاهی انداخته و از اینترنت هم در این ارتباط استفاده کنید تا با آداب و رسوم و فرهنگ اهالی آنجا بیشتر آشنا شوید In some countries and cities, when the new year approaches, you will find many people wearing traditional local costumes and dresses در برخی از کشورهای جهان, هنگامیکه سال نو میشود, شما بسیاری از مردم را با لباسهای محلی و سنتی مشاهده میکنید usually there are some historical points to learn about those clothes as well و درباره چنین لباسهائی نکته های تاریخی هم وجود دارند.

ادامه نوشته »

آرزوی داشتن اوقات خوش برای دیگران

با نگاه کردن به تقویم و مشخص نمودن تعطیلات رسمی و یا هنگامیکه متوجه میشویم که دیگران قصد انجام سفری را دارند, ممکن است از نزدیک با آنها ملاقاتی کوتاه داشته باشیم و برایشان اوقات و لحظاتی خوب و خوش در طول سفر و هنگام بازگشت آرزو نمائیم و یا ممکن است اینکار را با استفاده از وسائلی مانند تلفن همراه و ارتباطات اینترنتی انجام دهیم. شاید شما هم قصد رفتن به سفر و یا پیک نیک را داشته باشید و دیگر اعضاء خانواده و بستگان و دوستان برایتان پیامکهای محبت آمیزی ارسال کنند. با دانستن چند جمله در همین ارتباط قادر خواهید بود تا با دیگر مسافران از دیگر کشورها که از شهر شما بازدید میکنند هم مکالماتی دوستانه داشته باشید و با آنها بهتر در زمینه مسافرت و تعطیلات به صحبت بنشینید.

It is useful to know how to wish someone a good holiday مفید است تا بدانیم چطور برای دیگران آرزوی یک تعطیلات خوب را داشته باشیم I heard there’s going to be a holiday next week شنیده ام که هفته آینده یک روز تعطیل است That’s right. It’s a national holiday بله درست است و آن یک تعطیلی ملی میباشد What kind of holiday is it چه نوع تعطیلاتی است؟ It’s a seasonal holiday that takes place in autumn. people spend time with their families and visit relatives and friends آن نوعی تعطیلی فصلی و در فصل پائیز است و خانواده ها در کنار یکدیگر اوقات خود را میگذرانند و به دوستان و بستگان سر میزنند Well, have a great festival. Thanks! Same to you

خوب, برایتان جشن و مراسم خوبی آرزو میکنم. ممنونم. برای شما هم چنین باشد When you have a brief look at the holidays registered in your calendar, you will realize that they come in types of seasonal, historical and religious هنگامیکه به تعطیلات ثبت شده در تقویم تان مینگرید, در خواهید یافت که آنها در انواع فصلی, تاریخی و مذهبی میباشند It is a good idea to commemorate a holiday and in different countries around the world, people do this through a variety of actions and preparations نظر خوبی است تا تعطیلات را به یاد بیاوریم و یادبود داشته باشیم و در کشورهای مختلف, مردم از طریق روشهای متنوعی تعطیلات و مناسبتها را زنده نگاه میدارند.

In some occasions people may set off fireworks and such events usually happen at night when the views of the ceremonies will be very cool and scenic در برخی کشورها در مراسم مردم آتش بازی و ترقه استفاده میکنند و معمولا چنین رخدادهائی در شب هنگام روی میدهند که منظره بهتر است و بهتر انجام میشود Having picnics with family members can be considered an easy, yet enjoyable international option which is used by millions of people all over the world and for a variety of reasons and events با اعضاء خانواده به پیک نیک رفتن هم جزو برنامه های آسان و لذتبخش و در عین حال بین المللی است که توسط مردم از تقریبا همه کشورها و در مناسبتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

Praying can be observed in many areas of the world, especially in Muslim countries مراسم عبادت و بر پا داشتن نماز در خیلی از مناطق جهان و بخصوص در کشورهای مسلمان مشاهده میشود Sending cards can be one of the oldest traditions which is being used by many people worldwide when it comes to congratulating others in time of national holidays and wishing each other well ارسال کارت تبریک یکی از قدیمی ترین رسومی است که توسط بسیاری از مردم جهان مورد استفاده قرار میگیرد, به هنگام آرزوی خوش و تبریک به مناسبت تعطیلات Giving each other gifts can also be one of the nice and memorable traditions and it will help people pay a visit to each other and have a good time

هدیه دادن به دیگران هم به عنوان رسمی نیک و به یاد ماندنی تلقی میشود و موجب میشود مردم با یکدیگر دیدار داشته باشند و اوقات خوشی را سپری کنند Ramadan is an important religious tradition that falls on a different day every year ماه رمضان مراسمی مذهبی و مهم است که هر سال در روزی متفاوت شروع میشود Please bring your calendar and study the national holidays in your country and write a few statements about them لطفا تقویم خود را بیاورید و به دقت تعطیلات در کشور خود را مطالعه کنید و چند جمله درباره آنها بنویسید How are you going to make yourself prepared for them چگونه میخواهید تا خود را برای آنها آماده نمائید؟

ادامه نوشته »