اصطلاحات عامیانه در مکالمات روزمره

بسیاری از انواع جملات و عباراتی که در محاورات روزمره مورد استفاده افراد قرار میگیرند به حالت غیر رسمی و دوستانه بیان میشوند و از نوع رسمی و خشک فاصله زیادی دارند. این مساله تقریبا در تمام زبانهای بین المللی صادق بوده و همه ما نیز همه روزه از عبارات غیر رسمی و به دور از ملاحظات رسمی و توجه به قوانین سفت و سخت گرامری استفاده مینمائیم. ضرب المثلها, اشعار و عبارات پند آموز روزمره به بخشی جدائی ناپذیر از مکالمات همه ما بدل شده اند و ما بدون فکر کردن درباره نقش افعال و یا صفات, از آنها در صحبتهای روزمره خود استفاده میکنیم. آیا تاکنون علاقمند به تهیه و مطالعه کتبی در زمینه عبارات و اصطلاحات روزمره و عامیانه شده اید؟ چه مقدار دانش در زمینه تاریخچه چنین اصطلاحاتی دارید؟

Some people might be speaking very well, but defining good speech and writing can prove to be pretty tough and difficult برخی افراد در هنگام صحبت کردن چیره دست هستند ولی توصیف صحبت خوب کاری است قدری دشوار The point is, based on the situation, people will attempt to make a choice of sentences and phrases which in their opinion are suitable to those circumstances نکته در اینجاست که بر اساس موقعیتی که در آن هستیم, افراد مبادرت به انتخاب جملات و عباراتی مینمایند که به عقیده آنها برای چنان مواردی مناسب هستند When it comes to defining slang in everyday speech, it is solely the decision to be made by people who engage in daily conversations with each other

هنگامیکه صحبت از استفاده از عبارات عامیانه به میان می آید, در واقع آن تصمیمی است که توسط مردمی که با یکدیگر مشغول مکالمه هستند اتخاذ خواهد شد Please take a brief look at the following two statements which clearly define and illustrate usage of slang in everyday speech لطفا به دو عبارت ذیل نگاهی مختصر بیندازید که به طور شفاف به بیان و روشن نمودن استفاده از اصطلاحات عامیانه در محاورات روزمره دلالت دارند Wanna get something for you to eat this afternoon آیا دوست دارید تا برای شما در امروز بعد از ظهر چیزی برای غذاخوردن فراهم نمایم؟ Do you feel like having a meal this afternoon with me آیا مایل هستید که امروز بعد از ظهر به اتفاق هم غذائی میل نمائیم؟

The above-mentioned statements both shed light on one aspect of everyday life and that is having a meal but each of them has been mentioned in a different, yet relevant way with the same meaning and concept عباراتی که در بالا به آنها اشاره شده, در واقع به جنبه ای از زندگی روزمره اشاره دارند که همانا صرف غذا میباشد ولی هر یک از آنها به گونه ای متفاوت, و در عین حال مرتبط با یکدیگر و با بیان معنا و مفهوم یکسان ارائه شده اند Before uttering sentences and words, we evaluate the situations and then based on them, our minds will then quickly make a selection of the most appropriate phrases and sentences and then very fast and within a few seconds, expressions are made verbally

قبل از بیان کلمات و جملات, ما به بررسی موقعیتها می پردازیم و سپس بر اساس آنها, ذهنهای ما به سرعت به انتخاب مناسبترین عبارات پرداخته و ظرف چند ثانیه, مفاهیم به صورت شفاهی بیان میگردند Some slang types or informal speech are just created or manufactured very quickly and naturally, in local neighborhoods of societies worldwide برخی از گونه های عبارات عامیانه و گفتار غیر رسمی در جوامع و مناطق شهری به طور طبیعی و به سرعت پدید می آیند و این مطلب در سطح جهانی صدق میکند They are special communicative mechanisms nurtured to get in touch with friends آنها در واقع مکانیزمهای ارتباطی هستند که به منظور ایجاد تماس با دوستان بوجود می آیند و پرورش می یابند.

ادامه نوشته »

گرامر کاربردی و ساختارهای صحیح

با توجه به ساختارهای صحیح جملات و عبارات و همچنین استفاده از گرامر استاندارد که مورد تایید کارشناسان و افراد خبره در زمینه ادبیات هستند قادر خواهید بود تا به مکالمه ای روان و صحیح مبادرت نموده و همچنین شبیه به افراد حرفه ای به نگارش اقدام نمائید. شاید در نگاه اول و به هنگام ثبت نام در کلاسهای آموزشگاهی و یا دوره های خصوصی تقویت مکالمه چندان به نکاتی از قبیل انواع جملات حال و گذشته و آینده و یا نقل قولها توجه نکنید ولی مطمئن باشید که آنها از درجه بالائی از اهمیت برخوردار بوده و میتوانند به راحتی فرق بین افراد را که در حال مصاحبه میباشند از نقطه نظر دانش گرامری مشخص نمایند. امید است نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره میگردد مورد رضایت شما و سودمند واقع گردند.

In the area of functional grammar and sentence structure, we are going to deal with what bulks most areas of speech and writing because we pay attention to the functions of words, nouns, pronouns and adjectives plus adverbs and so many other delicate things در حوزه گرامر کاربردی و ساختار جمله, ما در واقع به مواردی میپردازیم که تشکیل دهنده اکثر انواع گفتار و نگارش و همچنین مورد توجه قرار میدهیم کاربردهای کلمات, اسامی و صفتها و همچنین قیدها و ضمائر و دیگر نکات ظریف When it comes to speaking fluently, each o these materials need to do their jobs i sentences properly هنگامیکه سخن از مکالمه روان به میان می آید, هر کدام از این عوامل بایستی وظیفه خود را به خوبی ایفا نمایند.

It is correct to state that functional grammar leads you in the right direction towards good and accurate speech and writing and assists you in expression of your verbal ideas صحیح است که اظهار بداریم گرامر کاربردی شما را در جهت صحیح به منظور صحبت و نوشتار صحیح هدایت میکند و همچنین برای بیان مفاهیم خود از طریق کلامی کمک میرساند Good expressions and sentence structures are the ones which fit into your speech and writing and help you say what you mean بیان مقاصد مناسب و ساختارهای صحیح عبارات به شما در ابراز نمودن مفاهیم کمک مینمایند In other words, vocabularies and sentences need to be put into each other in a natural, meaningful and beautiful style to meet expectations

به عبارت دیگر, واژگان و جملات نیاز است تا به گونه ای طبیعی و زیبا در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به انتظارات پاسخ دهند When you pay attention to the speaking style of someone who is struggling to choose between I and Me in speech, you are actually focusing on functional grammar type which that individual is going to pick در هنگام توجه به نحوه صحبت کردن فردی که در تلاش است تا از بین I و Me در مکالمه خود یکی را انتخاب نماید, شما درواقع مشغول تمرکز بر روی جنبه کاربردی گرامری هستید که آن فرد انتخاب خواهد نمود So here’s a shortcut and good formula for you to succeed in your speech and writing, try to pick some golden yet brief rules from descriptive and functional grammar

بگذارید برای شما راه حلی مناسب و میانبر ارائه دهیم, چنانچه خواهان موفقیت در گفتار و نوشتار هستید, سعی نمائید تا چند تا از بین قواعد طلائی و همچنین مختصر و مفید گرامر توصیفی و کاربردی انتخاب نمائید Many people who walk past you are speaking over the phone but are all of them speaking in a correct and recommended fashion بسیاری از افرادی که از کنار شما عبور میکنند در حال مکالمه با تلفن خود هستند ولی آیا همه آنها به نحوی توصیه شده و صحیح در حال صحبت هستند؟ Good grammar is something many people are looking for but it is at the same time a bit difficult to define گرامر خوب چیزی است که بسیاری در جستجوی آن هستند ولی توصیف کردن آن کمی دشوار بنظر میرسد.

ادامه نوشته »

بازخوانی و تصحیح ایرادات جزئی متون

در مشاغل علمی و ادبی که به روزنامه نگاری مربوط میشوند, مانند انجام تصحیح اشتباهات تایپی و لغوی که در هنگام نگارش متون رخ میدهند, افرادی که دارای سرعت خواندن بالا و همچنین پیشینه آموزشی مناسبی هستند موفق تر خواهند بود. لطفا توجه کنید که راههای پیداکردن اشتباهات لغوی و گرامری در لابلای متن کتابها به چندان آموزش و تدریس پیشرفته ای نباز ندارد و بیشتر امری است که به درجه مهارت علمی و آگاهی ادبی افراد و در عین حال مقدار مهارت ایشان در هنگام مطالعه متون و کتب و مجلات قبل از نشر باز میگردد. در ارتباط با بازخوانی متون علمی و آموزشی, نکاتی وجود دارند از قبیل مشخص نمودن اشتباهات, یافتن معادلهای متداول و مرسوم و همچنین بررسی متنها از نظر ساختاری.

Professional proofreaders who work at newspapers, publications and online journals know how to put words together in order to express meanings افراد حرفه ای در زمینه تصحیح اشتباهات تایپی و مصححین که در انتشارات, روزنامه ها و مجلات آنلاین به کار مشغول هستند میدانند که چگونه کلمات را در کنار یکدیگر قرار دهند تا منجر به بیان و ابراز معنا و مفهوم گردد There is no need to act in an obsessive manner when it comes to preparing an error-free article or a lecture for someone or review an informative products catalog لازم نیست تا وسواس گونه به تهیه مقاله ای بدون غلط و یا متنی برای سخنرانی افراد اختصاص داد و یا به مرور کاتالوگی حاوی اطلاعات سودمند برای یک کالای بخصوص پرداخت.

Natural writing, speaking and expression of concepts needs to be done in a natural style نگارش, صحبت و بیان مفاهیم بایستی به صورتی طبیعی صورت پذیرد Have you ever examined famous global newspapers and compared them with local ones in terms of the number of typos and grammatical mistakes they contained آیا تاکنون به ارزیابی روزنامه های مشهور در سطح جهان پرداخته و آنها را با روزنامه های محلی از نظر تعداد اشتباهات تایپی و غلطهای گرامری مقایسه نموده اید؟ In order to speak and write in a finer manner, you need to follow some rules and sets of standards شما به منظور نگارش و مکالمه بهتر نیاز دارید تا به پیمودن و انجام یک سری قوانین و نکات بپردازید.

A good writing should meet a requirement or a purpose and seem appealing to the audience یک نوشته خوب بایستی برای رفع یک نیاز و یا هدف و جهت رضایتمندی مخاطب تهیه شده باشد Via searching the net, you will be able to gather a lot of tips on becoming a better writer از طریق جستجو در فضای مجازی, قادر خواهید بود تا نکات زیادی در ارتباط با نویسنده بهتری شدن جمع آوری نمائید For example, by speaking with experts in the field of literature, you will realize that generally speaking, there are two types of grammar to discuss when it comes to writing like a professional, the first one is historical type while the second and more important and practical version is labeled as comparative type

به عنوان نمونه, از طریق صحبت با کارشناسان در حوزه ادبیات, درخواهید یافت که بطور کلی دو نوع گرامر وجود دارد هنگامیکه صحبت از نویسندگی مانند یک فرد حرفه ای به میان می آید, نوع اول به مقوله تاریخی آن برمیگردد و دومی که مهم هم هست به موضوع عملی و تطبیقی دلالت دارد The first kind deals with the happenings since Latin and how history shaped writing and speech نوع اول در ارتباط با رخدادهای تاریخی از زمان لاتین میباشد و اینکه چگونه تاریخ در نوشتار و گفتار تغییر ایجاد کرد The second option is pretty modern and deals with comparing writing and speech types or finding resemblances and differences among them نوع دوم که مدرن هم هست به اشتراکات و اختلافات بین انواع نوشتار و گفتار می پردازد.

ادامه نوشته »

بایدها و نبایدهای ترجمه مطلوب

آیا شما تاکنون برای مقاصد تجاری, آموزشی, علمی و یا موارد دیگر از خدمات موسسات ترجمه در شهر و محله سکونت خود استفاده نموده اید و یا در این زمینه صاحبنظر هستید و تا بحال مقالات و کتب و مجلات متعددی در زمینه برگردان متون به یکدیگر و استفاده از آنها در فضای اینترنتی و یا در تهیه و تدوین کتب استفاده نموده اید؟ چه نکاتی به ذهن شما خطور میکنند هنگامیکه قصد دارید تا جملات را از گونه ای به گونه ای دیگر تغییر داد؟ آیا استفاده از سیستمهای رایانه ای میتواند به شما کمک کنند تا به متونی عالی دست یابید؟ چنانچه شرکتی که در آن مشغول به کار هستید در جستجوی متن میباشد و شما را برای تهیه محتوای سایت اینترنتی مامور نموده اند, از چه منابعی به مقالات و متنهای خوب دست خواهید یافت؟

Have you ever attempted to translate one text or have used services of a reputable agency در عالم امروزی مهم است تا از بهترین متون و خدمات نگارش استفاده نمود و به اصطلاح کپی نویسی کرد, البته این مساله نیاز به توضیح دارد چون درواقع مولفان کپی نمی کنند و پس از مطالعه عمیق متنهای متعدد مجلات و مقالات, اقدام به نوشتن صفحات جدید برای سایتهای اینترنتی و موارد اداری مینمایند In today’s world, it is significant to make use of the best contents and do copy writing, which of course needs a bit of explanation, since copy writers are not merely making copies of contexts, as they thoroughly study a lot of texts and magazines and articles and then attempt to prepare contents for websites or official purposes

Do you believe converting one context to another one is an easy task or on the contrary, a lot of do’s and don’ts should be carefully examined به عقیده شما, برگرداندن متنی به صورت دیگر کاری سهل و آسان است و یا بالعکس, بسیاری از بایدها و نبایدها بایستی بررسی شوند؟ Please note that being a good author for a company’s website or providing publications with excellent materials is different from working in the assembly line of a car manufacturing plant since words are literary assets لطفا دقت نمائید که مسؤل تهیه متون خوی بودن برای یک وبسایت و یا فراهم آوردن آنها برای مؤسسات انتشاراتی با کار کردن در قسمت خط تولید کارخانه تولید اتومبیل فرق میکند چونکه کلمات سرمایه های ادبی هستند.

You need to look at contexts like an artist and try to respect all writing rules, punctuation, know a lot of proverbs and other points شما بایستی به متون مانند یک هنرمند بنگرید و سعی در احترام به همه قوانین نگارش, نکات نویسندگی و دیکته صحیح نمائید و همچنین از مواردی مانند ضرب المثلها آگاهی زیادی داشته باشید It is a good idea to use content writing services which are inexpensive but do not always focus on cheaper items since you will end up using commercial and we copy writing services which are far from perfect به دنبال متون و خدمات متنی ارزانقیمت بودن خوب است ولی تمرکز بیش از حد بر روی محصولات ارزان قیمت منجر به استفاده از متن نویسی بی کیفیت برای وبسایتها و دیگر کاربردها خواهد شد.

Opt for literary agencies and products which are prepared by a team of expert authors and copy writers سعی در استفاده از خدمات شرکتها و محصولاتی ادبی نمائید که توسط گروهی از مؤلفان خبره تهیه شده اند A great copy of content is prepared in a way to appeal to people from all walks of life, both young and old will appreciate it too یک متن خوب و عالی به گونه ای تهیه و تدوین شده است تا به ذائقه اکثر مردم خوش بیاید و همچنین همه از هر نوع طبقه اجتماعی و سن آنرا تحسین نمایند Nowadays webmasters and content writers make use of content management systems a lot امروزه, صاحبان و مدیران وبسایتها و همچنین نویسندگان محتوای سایت از برنامه های مدیریت و تولید متن بسیار استفاده میکنند.

ادامه نوشته »

شناخت عوامل شکست در تافل

به موازات افزودن بر میزان علم و دانش خود در زمینه امتحاناتی از قبیل تافل که امروزه در کشورهای مختلفی و در سطح جهانی برگزار میشوند, مهم است تا با یافتن و برطرف نمودن موانع راه و موفقیت, به سوی نمرات خوب و نوید بخش گام برداشت. بعضی اوقات حتی چند راهکار ساده میتوانند به کسب نمرات بالای صد به شما یاری رسانند و منجر به دریافت کارنامه درخشان گردند. مهم است تا با نوع برگزاری هر آزمون به خوبی آشنا شد چون در کنار داشتن آمادگی علمی ضروری و کافی, شما بایستی با نحوه برگزاری هر تست, مدیریت زمان برای پاسخ دادن به سؤالات و دیگر موارد توجه کافی نمائید. به همین دلیل است که در آموزشگاههای معتبر ساعاتی را به آموزش برگزاری و ثبت نام در آزمونها اختصاص میدهند.

One sign of losing marks is to speak incoherently یکی از نشانه های از دست دادن نمرات صحبت کردن بدون پرداختن به روابط منطقی کلمات میباشد And it can be considered and interpreted as losing communication skills و این میتواند به عنوان فقدان مهارتهای ارتباطی تلقی و تفسیر شود Many candidates have difficulty expressing themselves and their viewpoints when being interviewed بسیاری از داوطلبین در ارائه دیدگاههای خود به هنگام مصاحبه دچار مشکلاتی میشوند For them, speaking with someone from another country is embarrassing برای آنها, صحبت کردن با فردی از دیگر کشورها ناراحت کننده میباشد When talking, they experience great difficulties putting organized sentences together

به هنگام مکالمه, قرار دادن جملات منطقی در کنار یکدیگر کاری دشوار تلقی میشود Correct pronunciation of words and phrases is another major issue for some test takers because their incorrect spelling will be hindering their success تلفظ صحیح کلمات و عبارات از دیگر موارد مشکل زا برای برخی از داوطلبینی است که در آزمونها شرکت میکنند و هجای اشتباه آنها از پیشرفتشان جلوگیری می نماید Since the TOEFL exam requires typing with keyboard, instead of using the good old pen and paper, it is essential to get familiar with the standard keyboard system and placement of the keys and have good practice, to minimize or totally cut out typos and spelling errors in order not to lose marks

از آنجائیکه شما به صفحه کلید نیاز دارید و نه روش قدیمی و آشنای استفاده از قلم و کاغذ برای تایپ کردن, ضروری است تا با سیستم کیبورد استاندارد آشنا شوید و از طریق تمرین, با مکانهای حروف آشنا گردید چون از این طریق خواهید توانست از اشتباهات نوشتاری و تایپی و در نتیجه از دست دادن نمره پرهیز نمائید Some items are actually out of the control of candidates like poor facilities and technical equipment at test centers but they are rare so do not worry about them برخی موارد از قبیل استفاده از امکانات و لوازم با کیفیت پائین در مراکز آزمون ممکن است که وجود داشته باشند و طبیعتا چنین مسائلی خارج از کنترل داوطلبین میباشند ولی به دلیل احتمال کم آنها اصلا به خود نگرانی راه ندهید.

Last but not least, time management and make use of every minute and second you are given is a key matter به عنوان آخرین و در عین حال نکته مهم بایستی به مساله مدیریت زمان و اینکه از دقایق و ثانیه های فراهم شده حداکثر استفاده را برد میتوان اشاره کرد Please note that international tests are time-bounded exams which means you are given a number of minutes to solve problems and provide answers to the questions asked لطفا دقت نمائید که آزمونهای بین المللی بر اساس زمان مشخصی تنظیم میشوند و شما طی زمانی بخصوص بایستی پاسخ سؤالات پرسیده شده را فراهم نمائید So be conscious of time matter of act a bit faster پس از این مساله غافل نباشید و کمی سریعتر عمل کنید.

ادامه نوشته »

چند راهکار برای ارتقاء نمره مکالمه

با انجام جستجوئی در فضای مجازی و همچنین گشتی در بازار کتابفروشیها در شهر و محله ای که در آن زندگی میکنید, درخواهید یافت که بسیاری از افراد به دنبال یافتن استراتژیهائی جهت افزایش نمره مکالمه و مصاحبه در آزمون آیلتس میباشند و هر چقدر هم که بر تعداد منابع در این زمینه افزون گردد, باز هم جائی برای کتابها و مقالات و نکات جدید برای داوطلبین شرکت کننده در این آزمون میباشد. باورتان بشود یا نه توجه کردن به چند نکته ساده میتواند تاثیر بسیار زیادی در نمره نهائی شما بگذارد. تمرین و تکرار و استفاده از راهکارهای مطمئن مانند آرام و شمرده صحبت کردن و جلوگیری از پایان دادن جمله ها به صورت ناتمام میتوانند از شما یک پیروز در روز آزمون بسازند و به شما در دریافت نمرات بالاتر کمک نمایند.

Everyone who enrolls in the IELTS exam actually dreams to achieve a high band score but not all of them will be successful تمام افرادی که در این آزمون شرکت میکنند, رؤیایشان دست یافتن به نمره ای بالا میباشد ولی همه آنها در این کار موفق نخواهند شد Some believe that getting a high bank score like 7 or better is very difficult and may not be an everybody’s job برخی بر این عقیده اند که دریافت نمرات بالائی مانند 7 بسیار دشوار بوده و به اصطلاح کار هر فردی نمیباشد Of course it might sound more like an exaggeration because through hard work and practice, you will be able to take the exam and fix your excellent marks, ones that will be a bridge to top-notch universities worldwide

البته شاید این کمی اغراق آمیز باشد چون شما از طریق کار و تمرین زیاد خواهید توانست تا به نمرات درخشانی دست یافته و ورود خود را به بهترین دانشگاههای جهان هموار سازید Getting successful in this respect takes dedicated and sincere full-time efforts with proper guidance from attentive teachers and institutes, along with having a sharp memory به منظور توفیق در این زمینه, شما بهتر است تمام وقت و واقعا با پشتکار قوی تلاش نمائید و همچنین از جانب مربیان و آموزشگاهها راهنمائی دریافت کنید As per the latest records, approximately around two and a half million candidates from over one hundred countries take part in the test and compete for the finest possible grades to obtain

Well, now let’s speak about the heart of the matter and that is how to surpass speaking obstacles like a piece of cake خوب, اجازه بدهید حالا به عمق مطلب اشاره کنیم که آن مرتفع ساختن موانع بر سر راه صحبت کردن به راحتی آب خوردن است Truth is, when it comes to the speaking test or any type of interview, most candidates will panic and feel embarrassed, especially if it is their first time trying to take part in the speaking session حقیقت این است که وقتی صحبت از امتحان مکالمه و یا هر نوع مصاحبه ای به میان می آید, اکثر داوطلبین حالت دستپاچگی و اضطراب پیدا میکنند, مخصوصا اگر برای نخستین بار است که در جلسه مصاحبه قصد شرکت دارند.

A few guidelines can be effective چند راهکار میتوانند سودمند باشند Try to dress well, in a formal way to look nice and polished and determined نحوه پوشش خود را رسمی, مناسب و آراسته و مصمم انتخاب نمائید The interviewers and examiners will quickly have an impression about your character ممتحنین و مصاحبه کنندگان به سرعت درباره شخصیت شما برداشت خواهند داشت Speak with self confidence and forget about worries because nervous candidates are more prone to making minor mistakes than people who are in the mood با اعتماد به نفس صحبت کنید و نگرانیها را به فراموشی بسپارید. داوطلبین عصبی مستعد مرتکب شدن اشتباهات جزئی بیشتری از افراد آماده و با روحیه میباشند.

ادامه نوشته »

حفظ کردن و یا ساختن خلاقانه جملات

آیا در هنگام صحبت کردن و مکالمه انگلیسی بیشتر به فکر حفظ کردن و به یادآوری معلوماتی هستید که قبلا وارد ذهن شما شده اند و یا بالعکس شما جزو آن افرادی هستید که ذهن پویا و خلاقی دارید و با تمرکز بر علم و دانش و آگاهی خود سعی در ساختن عباراتی میکنید که با معنا و مفهوم بوده و براحتی منظور شما را به مخاطب منتقل مینمایند؟ درست است که با حفظ کردن قواعد جمله سازی و دیگر موارد مشابه و مرتبط میتوان تا حدودی از عهده انجام مکالمات نسبتا ساده و کاربردی برآمد, اما جهت شرکت در جلسات رسمی و یا انجام خطابه و سخنرانی شما به بیش از حفظیات محدود نیاز دارید و ذهن شما بایستی حالت یک ورزشکار آماده را داشته باشد تا عبارات جدید و به موقع و با مفهوم مورد نیاز و به سرعت آماده نماید.

In your opinion, is the pattern of memorizing numerous rules and tips such as parts of speech or diagramming statements and sentences or repeating direct and indirect speech cases dozens of time will make you a good communicator به عقیده شما, آیا الگوی حفظ کردن تعداد زیادی از قوانین و نکات درباره بخشها و حالات صحبت کردن و همچنین تدوین نمودن عبارات و جملات متنوع و مختلف و تکرار کردن ده ها باره عبارات نقل قول مستقیم و غیر مستقیم از شما یک خطیب خوب خواهند ساخت؟ In other words, do you think university professors who speak perfectly and fluently are very busy just memorizing their speech texts on a daily basis and their brains are only loaded with repeated statements

به عبارت دیگر, آیا تصور میکنید که اساتید دانشگاه که به نحوی عالی و روان صحبت میکنند صرفا همه روزه مشغول حفظ کردن متن سخنرانیهای خود هستند و ذهنهای آنها تنها انباشته از عبارات تکرار شده میباشد؟ If your answer is positive, then you may need to think again چنانچه پاسخ شما مثبت است, احتمالا نیاز دارید تا مجددا تفکر کنید We need to have a clear path towards approaching grammatical rules and speaking in an error-free style ما نیاز داریم تا به روشی مشخص برای نزدیک شدن به قوانین گرامری و همچنین انجام مکالمات بدون اشتباه دست یابیم There is no need to ask elementary school children to explain indirect object in order to talk about themselves and their family

هیچ نیازی نیست تا از بچه های مدرسه ابتدائی درباره مفعول غیر مستقیم سؤال بپرسیم تا آنها قادر باشند درباره خود و خانواده شان صحبت کنند Correct dialog is far more complex and yet way too easier than memorizing and explaining grammar مکالمه صحیح بسیار پیچیده تر و در عین حال خیلی ساده تر از حفظ کردن و توضیح دادن گرامر است If you have the capability to construct a complete and meaningful sentence which communicates information correctly and meets the needs of your audience, you can be named a good communicator اگر دارای این توانائی هستید تا جمله ای کامل و با مفهوم بسازید که مطابق نیاز مخاطب باشد, شما را میتوان یک خطیب خوب نامید.

If you are interested in history, you probably have heard that in the middle ages, studying Latin was pretty significant and educated people were enrolling in classes to learn it چنانچه به تاریخ علاقمند هستید, احتمالا شنیده اید که در قرون وسطی, مطالعه لاتین بسیار با اهمیت بود و افراد تحصیل کرده با شرکت در کلاسها به فراگیری آن میپرداختند And at that time, many people thought that the only correct grammar was the one associated with Latin و در آن زمان, بسیاری از مردم بر این باور بودند که تنها نوع صحیح گرامر گونه مرتبط با لاتین بود It is interesting that many people still use the term grammar school جالب است که برخی هنوز هم از واژه مدرسه گرامر سخن به میان می آورند.

ادامه نوشته »

اشتباهات رایج در مکالمه

اشتباه کردن جزئی ثابت از پیشرفت در هر چیزی میباشد و هنگامیکه کلاسهای زبانهای خارجه را مرور میکنید با چنین اشتباهات رایجی مواجه میشوید و دانشجویان چه در هنگام مکالمه و همچنین در موقع نگارش مقاله ممکن است دچار اشتباهات جزئی شوند که همانطور که عرض شد آنها مقدمه و پیش نیاز پیشرفت میباشند. قصد داریم تا با یکدیگر به اشتباهات کوچکی اشاره کنیم که ممکن است در هنگام مکالمه و جمله سازی, شما هم آنها را مرتکب شوید و بهتر است با تمرین و تکرار و مطالعه از آنها جلوگیری به عمل آورد. مواردی مانند استفاده از زمان گذشته بجای جملات زمان حال ساده و یا آینده و همچنین استفاده از ضمایر فاعلی به جای مفعولی و یا قرار دادن صفات بعد از اسامی ممکن است جزو اشتباهات رایج باشند.

It can be really embarrassing making numerous mistakes when speaking and having a dialog with someone or when it comes to writing a great error-free article for a formal event and no one wishes to get stuck in this situation این موضوع حقیقتا میتواند باعث ناراحتی گردد که در هنگام صحبت کردن و مکالمه با فردی و یا به هنگام نگارش یک مقاله مرتکب اشتباهات زیاد شد, به خصوص وقتی که انتظار میرود به دلیل مناسبات رسمی حتی القدور از اشتباهات دوری شود و هیچ فردی دوست ندارد در چنین مواردی گرفتار شود It is tricky and time-consuming to improve your reading, writing and speaking capabilities but in the real world, there is nothing easy and as the famous saying goes, no pain, no gain

درست است که سخت و وقتگیر است تا به بهبود توانائیهای خود در زمینه های مکالمه, درک مطلب و نگارش اقدام کنید ولی در جهان حقیقی, هیچ کاری آسان نیست و به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمیشود One of the instances where mistakes occur is the time homophones are used by people and students because similarities in pronunciation but with different spelling with lead to mistakes, losing marks in exams and this is natural یکی از مواردی که در امتحانات میتواند منجر به از دست دادن نمره و مرتکب شدن اشتباهات شود مساله کلمات هم آوا میباشد چون آنها به دلیل داشتن تلفط شبیه به هم ولی در عین حال هجا و حروف مختلف منجر به اشتباه دانش آموزان و افراد میشوند و این مساله ای طبیعی به شمار میرود.

In order to keep this rule in mind, please take a look at the following words of fair and fare به منظور اینکه این نکته را در ذهن خود داشته باشید, لطفا به کلمات ذیل نگاهی بیندازید / همانطور که ملاحظه میکنید, هر دو کلمه دارای تلفظ یکسانی میباشند ولی اولی به معنی منصفانه و نمایشگاه و دیگری یعنی کرایه ماشین Another common mistake even made by some native speakers is about then and than اشتباه مرسوم دیگری که حتی توسط برخی گویشوران بومی صورت میپذیرد درباره کلمات then یعنی سپس و than به معنی نسبت به چیزی در جملات مقایسه ای میباشد Go to the ATM across the street and then take some cash به دستگاه خودپرداز آنسوی خیابان رفته و مقداری پول دریافت نمائید.

I am taller than you من از شما قد بلندتر هستم In the first statement we have used an adverb while in the second sentence we have made a comparison در عبارت اول از یک قید استفاده کرده ایم و در جمله دوم یک مقایسه انجام داده ایم When you are going to refer to a person, it is better to use who instead of that which is used for inanimate things or objects هنگامیکه قصد اشاره به فردی را دارید, بهتر است تا از who به جای that که به چیزهای بی جان و اشیاء اشاره دارد استفاده کنید He is the man who bought the book او همان فردی است که کتاب را خریداری کرد This is the table that I purchased on sale last year این همان میزی است که سال قبل در حراجی خریداری نمودم.

ادامه نوشته »

پرداختن به عمق معنا و مفهوم گرامر

شاید حتی پرسیدن این سؤال کمی عجیب به نظر برسد ولی تعریف صحیح گرامر چیست؟ آیا با دانستن چند کلمه و واژگان و مرتب کردن صفت و موصوف میتوان به انجام مکالمات راحت و روان و یا نگارش مقالات عالی دست زد؟ شاید یادگیری گرامر در آموزشگاههای خوب و یا با استفاده از کلاسهای آموزشی خصوصی مکالمه آسانتر از قبل به نظر برسد ولی حتی دانشجویانی که چند سال با مفاهیم گرامری و آموزشی سر و کار دارند هم هنوز در صحبت کردن بدون اشتباه ممکن است کمی محتاط به نظر برسند. آیا به نظر شما گرامر صرفا مرتب کردن و حفظ کردن قواعد و قوانینی است که در طول زمان تدوین شده اند و ما نیز ناگزیر به استفاده از آنها هستیم و یا بالکعس به ما کمک میکند تا مفاهیم و منظور خود را بهتر بیان نمائیم؟

Today we actually would like to grasp the grammar nitty-gritty امروز درواقع قصد داریم تا به عمق قضیه گرامر بپردازیم Maybe it is not an easy task to define grammar since many authors have attempted to come up with a good and inclusive solution and definition but differences in viewpoints still exist both on and off the net and even in the textbooks and primers شاید کار آسانی نباشد تا برای واژه گرامر توصیفی پیدا کنیم از آنجائیکه بسیاری از نویسندگان تلاش کرده اند تا به توصیف و تعریف و راه حل خوب و جامعی دست یابند در این زمینه ولی اختلاف در نقطه نظرها همچنان به قوت خود باقی هستند هم در فضای مجازی و هم در خارج از محیط اینترنت و همچنین در کتابهای درسی و جزوات آموزشی.

What problems can be solved when you have most grammatical points ready in your mind and are able to use them in your speech and when it comes to writing a note or a short letter با در اختیار داشتن نکات گرامری در ذهن خود چه مشکلاتی را قادر خواهید بود تا از پیش پا بردارید و یا هنگام صحبت کردن و یا وقتی که نوبت به نگارش یک یادداشت و یا نامه کوتاهی میرسد؟ Maybe some theories in education are only in minds of the authors and lecturers but it is necessary to bring them into the real world and make them practical شاید برخی نظریه های آموزشی تنها در اذهان نویسندگان و خطیبان قرار دارند ولی ضروری بنظر میرسد تا آنها را جهت ارائه به جهان حقیقی آماده نمود و کاربردی ساخت.

You are well aware that in order to be able to speak and write well, there is the requirement to study grammar and maybe you have been doing this for a number of years now شما به خوبی به این مطلب واقف هستید که به منظور صحبت کردن و نگارش خوب, نیاز است تا به مطالعه گرامر پرداخت و شاید هم شما چند سال است که مشغول فراگیری آن هستید Do you remember which grade you were in when your teacher first introduced concepts such as sentence formation and how different words like nouns and adjectives would play different roles in speaking and writing and that some terms were singular whereas other words were plural and needed different punctuation

آیا بخاطر می آورید که کلاس چندم بودید هنگامیکه آموزگار شما برای نخستین بار به معرفی مفاهیمی مانند جمله سازی و همچنین واژگانی از قبیل اسامی و صفات و نقشهای مختلفی که آنها در صحبت و نوشتن ایفا میکنند پرداخت؟ اینکه برخی از کلمات مفرد هستند و برخی دیگر جمع که در هنگام نگارش آنها بایستی دقت کرد Some students are blessed with knowledgeable instructors and therefore they fully understand why grammar is needed in life برخی دانش آموزان از نعمت داشتن مربیان با دانش برخوردار هستند و بنابراین به خوبی واقف هستند چرا گرامر در زندگی نیاز است It helps make you a better communicator آن به شما کمک میکند تا در هنگام ارتباطات فردی قویتر باشید.

ادامه نوشته »

استفاده از کاربرگهای آموزشی

در پروژه های آموزشی نوین, به ویژه در آموزشگاهها و کلاسهائی که برای تدریس به کودکان و خردسالان تشکیل شده اند, استفاده از کاربرگهای جذاب و رنگارنگ بسیار متداول شده است و نونهالان نیز بسیار از آنها استقبال میکنند. کافی است سری به کتابفروشی نزدیک منزلتان بزنید و درباره کاربرگهای موجود در موضوعاتی مانند ریاضیات, ادبیات و داستان و علوم سؤال کنید تا فروشنده برای شما ده ها مطلب و مجلد ارائه نماید. از طریق استفاده از کاربرگهای متنوع و آموزشی, معلمین و آموزگاران میتوانند تا استعدادهای دانش آموزان را تقویت نمایند و آنها را برای مدارج و سطوح بالاتر درک مطلب و مطالعه متون پیشرفته تر آماده نمایند. شکی وجود ندارد که خردسالان مایل به مرور و مطالعه کتبی هستند که مصور میباشند.

In most educational projects which are set up to teach younger students, you can find plenty of worksheets being used by teachers درواقع یکی از دلایلی که باعث شده است تا کاربرگها به سرعت محبوب شوند جذاب بودن آنهاست چون خردسالان مانند اسباب بازیهایشان آنها را دوست خواهند داشت As a matter of fact, one of the reasons which worksheets have gained popularity is due to the fact that children like them like their toys since they are fun جنبه جذاب و تفریحی بودن آموزش بایستی همواره مورد تاکید آموزگاران واقع گردد و از آنها میتوان در جهت بهبود مهارتهای فردی استفاده کرد The fun and attractive part of education should be emphasized by instructors and they can be used to develop personal skills

Parents and educators should give special importance to developing kids minds between 3 and 10 years of age in order to assist them shape their personal and social character and skills in a better way والدین و مسؤلین امور پرورشی بایستی توجه ویژه ای به مقوله تربیت ذهنهای کودکان بین سالهای 3 تا 10 سالگی نمایند تا به آنها در بهتر شکل دادن شخصیت فردی و اجتماعی و همچنین مهارتهایشان کمک نمایند Have you wondered why worksheets are so popular and successful these days آیا تابحال از خود پرسیده اید چرا کاربرگها امروزه اینقدر محبوب و موفق هستند They are innovative, fun and liked by all children آنها خلاقانه, سرگرم کننده و همچنین مورد علاقه همه بچه ها هستند.

In best cases, worksheets are specially designed age appropriate graded level programs which help students intellectually and manually the opportunity to reinforce their skills and the application of knowledge they learn via participation in classes در بهترین شرایط, کاربرگها به خصوص طراحی میشوند بر اساس رده سنی دانش آموزان و به آنها از نظر تقویت فکری و مهارتهای فردی آنها در ارتباط با کاربرد علومی که در کلاسها می آموزند کمک مینمایند Worksheets for teachers are actually essential assets and resources helping them present fundamental concepts of various subjects to the students and based on experience, many students welcome the materials and keep up with the educational schedules

کاربرگها برای معلمین منابع ضروری تلقی میشوند که به آنها در ارائه مفاهیم مقدماتی موضوعات متنوع به دانش آموزان کمک مینمایند و بر اساس تجربه, خیلی از محصلین از این منابع استقبال کرده و پا به پای برنامه های آموزشی پیش میروند Worksheets are also being widely used by parents at home in order to review their kids daily learning and give them assignments to solve کاربرگها همچنین توسط والدین در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد تا در منزل به مرور روزانه یادگیری کودکانشان بپردازند و همچنین به آنها تکالیف برای انجام دادن بدهند Worksheets are especially useful for preschool children کاربرگها مخصوصا برای بچه های پیش دبستانی مفید هستند.

ادامه نوشته »