خانه / 2019 / آوریل

بایگانی ماهانه: آوریل 2019

چند توصیه برای درخشش در دانشگاه

کلماتی مانند دانشکده و دانشگاه و فارغ التحصیلی و انتخاب رشته را میتوان از زبان دهها هزار نفر از افرادی شنید که پس از اخذ دیپلم دبیرستان و اتمام آموزش و پرورش در مقطع متوسطه قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارند. گرچه در اکثر دانشکده ها رئوس مطالب و برنامه های تحصیلی بصورت مدون برای دانشجویان تهیه و در معرض دید و توجه آنها قرار میگیرند, ولی مهم است تا با روشها و نصایحی آشنا شویم که میتوانند به ما در ادامه تحصیل با نمرات ممتاز و همچنین درخشش در کلاسها یاری رسانند. برخی از پروژه های آموزشی از قبیل تهیه و نگارش تز یا پایان نامه و همچنین انجام سخنرانی در کلاسها و شرکت فعال در جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید دانشگاه میتوانند همگی در توفیق نهائی دانشجویان تاثیر گذار باشند.

As you may already know, in many admission systems worldwide, it is vital to write a professional application which highlights your skills همانگونه که احتمالا میدانید, در بسیاری از سیستمهای پذیرش دانشگاهی در جهان, شما نیاز به تهیه و نگارش تقاضا نامه جهت پذیرش خود میباشید که در آن به همه مهارتها و توانائیهای شما اشاره میشودIf you are keen to hear some advice from college admissions professionals on how to stand out in universities, please keep reading this article لطفا با ما در مطالعه این مقاله همراه باشید چنانچه شما هم مایل به شنیدن نصایحی از افراد حرفه ای در زمینه پذیرش در دانشگاهها جهت توفیق و درخشش آموزشی هستید Such letters will absolutely assist you stand out among other applicants

چنین نامه هائی میتوانند قطعا به شما در درخشیدن در بین دیگر داوطلبین کمک کنند When it comes to preparing a recommendation, application letter or resume, some applicants might have their own website or a profile which contains information about their interests and community work and they can be beneficial هنگامیکه نوبت به تهیه یک تقاضانامه و یا معرفینامه میرسد, برخی از داوطلبین به امکاناتی همچون صفحات فضای مجازی و وبسایتها دسترسی دارند که میتوانند حاوی اطلاعاتی درباره علایق و فعالیتهای اجتماعی آنها بوده و مفید واقع شوند Being at college, having flying grades, being an avid student, as well as being friends with regional admission representatives is also recommended

دیگر مواردی که میتوان به آنها اشاره کرد هنگام دانشجو بودن مطالعه و پشتکار داشتن, و همچنین داشتن رابطه دوستانه با مسئولین پدیرش و کارکنان دانشکده میباشد The point is that you are going to avail yourself and demonstrate your capabilities through being active at college, participate in social and cultural events, take part in team works and an active presence can greatly assist you compose your curriculum vitae نکته در اینجاست که شما جهت درخشش در دانشکده و اظهار مهارتها و قابلیتهای خود بهتر است حضوری فعالانه در برنامه های کار گروهی, همچنین شرکت در فعالیتهای فرهنگی داشته باشید که همه اینها به شما در نگارش یک رزومه و خلاصه فعالیتها بسیار کمک میکنند.

Try to familiarize yourself with the universities’ events as well as different educational departments there سعی در آشنا ساختن خود با برنامه های دانشکده ها و همچنین بخشها و دپارتمانهای مختلف آموزشی آنها نمائید Taking standardized tests and earning points can help you enter the university of your choice شرکت در آزمونهای استاندارد و دریافت نمرات عالی میتوانند به شما در راهیابی به دانشگاه منتخب تان مفید باشند Most colleges would like to admit students who have excelled well in high school and got their diploma with flying scores since they will succeed in the advanced placement courses as well اگثر دانشکده ها مایل به پذیرش دانشجویانی هستند که در دبیرستان موفق بوده و دیپلم خود را با نمرات عالی گرفتند.

طبیعتا چنین دانشجویانی در دوره های پیشرفته تعیین سطح آموزشی نیز موفق خواهند بود Great college students are the ones who are not afraid to tackle hard work and that they can choose fields in which they will strive and excel دانشجویان درخشان در دانشگاهها آنهائی هستند که از کار سخت نمی هراسند و رشته هائی زا انتخاب میکنند که در آنها کوشا بوده و توفیق خواهند داشت If you are writing an application letter and contemplate sending it in to a college, make sure it contains credentials and certificates to prove you are the fit candidate چنانچه شما مشغول نگارش نامه پذیرش هستید و در تفکر ارسال آن به دانشگاه میباشید, دقت کنید که حاوی نقاط قوت و اعتبار و معرفینامه و مجوز باشد.

Detailed documentation display your strengths and make a big impression on the college admission staff مدارک مستند و با جزئیات شما بایستی حاوی نقاط قوت برنامه تان جهت تاثیر گذاری بر روی مسئولین پذیرش دانشکده باشد Students who are talented in writing are encouraged to send in their articles for assessment to various colleges and admission representatives plus departments دانشجویانی که در زمینه نگارش دارای استعداد میباشند بهتر است تا مقالات خود را به چندین مسئول پذیرش و همچنین ادارات مربوطه برای ارزشیابی ارسال کنند Last but not least, please ensure the recommendations are carefully and thoughtfully selected نکته آخر که بسیار مهم است درباره انتخاب و ارسال با دقت معرفینامه ها میباشد.

It is suggested to prepare the attached recommendation letter in a positive way that do not reflect a bad image of the applicants پیشنهاد میگردد تا اقدام به تهیه و الصاق معرفینامه به نحوی نمود که حاوی مطالب منفی در ارتباط با داوطلبین نباشد In doing so, conducting research is recommended and considered critical در این رابطه, انجام تحقیق حیاتی بوده و پیشنهاد میگردد Focusing on extracurricular activities when applying to colleges can also raise your success chances تمرکز بر روی نکات و فعالیتهای خارج از محیط تحصیلی هم میتواند در بهبود شانس موفقیت شما تاثیر گذار باشد Try to communicate with your university of choice in a unique style as well همچنین سعی در نامه نگاری با دانشگاه مورد علاقه خود با قلم منحصر بفرد نمائید.

ادامه نوشته »

نگاهی چند بعدی به آینده پژوهش و آموزش

با نگاهی چند بعدی به مقوله آموزش و تحقیقات میتوان به نقاط قوت و ضعف در این دو زمینه برخورد و به راهکارهای جدیدی دست یافت. امروزه افراد زیادی را میتوان یافت که از روشهای جدید و گوناگونی که توسط برنامه های صوتی و تصویری و تعاملی مبتنی بر رایانه های جیبی و تلفنهای همراه ارائه میشوند به آموزش خود در سطح بالا و آکادمیک ادامه میدهند. حتی در خیلی از رایانامه هائی که دریافت و ارسال میشوند به کاربران توصیه میشود تا به منظور حفاظت ار محیط زیست و منابع تجدید پذیر از پرینت کردن اوراق اجتناب کرده و از امکانات نوین دیجیتال مکاتباتی بهره گیرند. دانشگاهها و سایر ادارات آموزشی و تحقیقاتی هم از قافله علوم و پژوهشی عقب نمانده و سعی در به روز کردن منابع مطالعاتی و سخت افزاری خود نموده اند.

Let’s have an intersectional and multi-dimensional approach towards the topic of future of education and research قصد داریم تا به اتفاق یکدیگر به مقوله آینده پژوهش و آموزش نگاهی چند بعدی و از چندین منظر بیندازیم To many scholars, we are currently living in the golden age of education and decades of studies and research have led to personal, social and economic mobility از نظر بسیاری از پژوهشگران, ما در عصر طلائی آموزش زندگی میکنیم و دهها سال پژوهش و تحقیق منجر به رشد و شکوفائی و ارتقاء سطح زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی و اقتصادی شده اند Nowadays we are confronted with the pace of technological advancements, the rise of artificial intelligence, and some social issues which need to get fixed

امروزه ما با سرعت دستاوردهای فن آوری, رشد هوش مصنوعی و همچنین پدیده های اجتماعی مواجه هستیم که نیاز به رسیدگی دارند For example, along with progress in living standards worldwide, realities such as socio-economic disparities also have emerged به عنوان مثال, در کنار پیشرفتها در عرصه بهبود استانداردهای زندگی در جهان, واقعیتهائی همچون نابرابریهائی در سطح جامعه و اقتصادی وجود دارند The new models of human communication demand a necessity for some changes in educational enterprises to occur الگوهای مدرن ارتباطی بین افراد نیازمند ایجاد تغییراتی در ادارات آموزشی هستند In some cases the concept of change seems rather far-fetched in secondary or higher education areas

تغییر در مواردی همچون آموزش در مقاطع دبیرستان و دانشگاهی ممکن است کمی دشوار و دور از دست به نظر برسند The reason is that in some cases, change in educational areas might be connected to another concept defined as evolution that is time-consuming دلیل را میتوان مربوط به پدیده دیگری تحت عنوان تحول بررسی کرد که عموما زمانبر است In order for the opportunities and possibilities to materialize, we need a more agile approach to engage with education, especially at academic level to ensure changes will be tangible به منظور محقق شدن اهداف و موقعیتهای آموزشی, ما نیازمند به ارتباط پر شتابتر با آموزش و پرورش هستیم, به ویژه در مقطع دانشگاهی به منظور اطمینان حاصل کردن از تغییرات ملموس.

When it comes to globalization, we immediately consider technology change since conventional methods may no longer work and learning is a lifelong endeavor for us all in order to stay competitive in the workforce هنگامیکه سخن از جهانی شدن به میان می آید, ما بلافاصله به تغییر فن آوری می اندیشیم از آنجائیکه روشهای سنتی ممکن است دیگر کارساز نباشند و فرایند آموختن را میتوان به عنوان تلاشی برای همه طول عمر در نظر گرفت به منظور اینکه در بازار رقابتی کار حرفی برای گفتن داشته باشیم Having a deep analytical understanding as the changing market is truly essential in order to leverage the opportunities, and spot the market intersections with other fields such as commerce and employment

داشتن فهم و درک عمیق از بازارهای در حال تغییر جهت بهره برداری از موقعیتها ضروری هستند و همچنین مورد دیگر شناختن ارتباطات و تاثیرات بین رشته هائی همچون تجارت و اشتغال The narrative among entrepreneurs is to educate, hire and expand نکته در میان صاحبان مشاغل عبارتست از آموزش, اشتغال و همچنین گسترش کار و فعالیت There might be some demographic changes in the area of education and we should broaden our perspective due to the fact that post-traditional learners are the new normal these days who represent the majority of students attending colleges and universities این امکان وجود دارد تا شاهد تغییراتی در زمینه جمعیت شناسی در حوزه آموزش باشیم.

همچنین ما بایستی تا میزان درک و چشم انداز خود را افزایش و گسترش دهیم به جهت این حقیقت که امروزه افرادی در دانشکده ها و دانشکاهها مشغول تحصیل هستند که میتوان از آنها به نسل پس از دوران سنتی آموزش یاد کرد Understanding the needs of those people who are undeserved in societies requires enhanced curricula and learning experiences all over the world به منظور داشتن درک صحیحی از نیازهای افرادی که در جوامع از آنها به عنوان کم برخوردار یاد میگردد به بهبود بخشیدن مزالب درصی و آموزشی و همچنین آموختن از تجربیات باز میگردد Sure there are burdens in every educational system to alleviate بطور قطع در هر سیستم آموزشی موانعی وجود دارند که بایستی در جهت رفع آنها کوشش شود.

Two of such issues range from limitations of outdated thinking and poor technological assets and consequently budget modes should be adjusted in favor of scientific incentives and initiatives too میتوان از چنین مشکلاتی به دو عدد اشاره کرد که عبارتند از طرز تفکر سنتی و وسائل و امکانات ضعیف فن آوری و در نتیجه بهتر است تا به ایجاد تغییراتی در مباحث بودجه اعمال نمود به نفع ابداعات و راهکارهای علمی In today’s golden age of education, educators feel excited and motivated to address the needs of people who are passionate about learning and making progress در عصر طلائی آموزش کنونی, مربیان دارای عشق و علاقه و انگیزه برای خطاب قرار دادن نیازهای علاقمندان به فراگیری و پیشرفت میباشند.

ادامه نوشته »

نرم افزارهای کاربردی و دو یا چند زبانه بودن

به جرات میتوان اظهار داشت که در جهان کنونی که در سراسر آن مردم به دهها و صدها زبان بین المللی و همچنین محلی صحبت میکنند, استفاده از نرم افزارهای کاربردی در تلفنهای همراه هوشمند که از آنها به اپلیکیشنها نیز تعبیر میشود بسیار سودمند واقع شده اند. از آنسو به افراد زیادی میتوان اشاره کرد که در بسیاری از کشورها متولد شده اند و مشغول زندگی هستند که دو یا چند زبانه میباشند و قادر هستند تا تقریبا همه آنها را مانند زبان مادری خود تکلم نمایند. درست است که امروزه در جهان اقتصادی قرن بیست و یکم زبان انگلیسی در بسیاری از موسسات آموزشی و همچنین کلاسهای خصوصی توسط دبیران با تجربه آموزش داده میشود, ولی اصول یادگیری و فراگیری و آموزش و گسترش اکثر زبانها تقریبا بک مسیر را طی میکند.

Thanks to the applications on smartphones, a lot of travelers and language learners can overcome barriers when traveling abroad and trying to interact with the local citizens به یمن حضور نرم افزارهای کاریردی تلفنهای همراه هوشمند, بسیاری از گردشگران و همچنین زبان آموزانی که به سفرهای خارجه میروند قادر هستند تا با افراد و ساکنین محلی به ارتباط و مکالمه بپردازند و از موانع گفتاری عبور کنند Just imagine you are traveling to Czech and for you as a newcomer it is difficult to understand the language when you visit the post office, but through installing such apps as “Vocabulary Miner” you will be able to translate your sentences into the Czech language and understand the local citizens expressions better

تصور کنید که شما قصد سفر به کشور چک را دارید و طبیعتا متوجه شدن مفهوم ساکنین برای شما دشوار است, مثلا برای کاری به اداره پست مراجعه میکنید ولی از طریق نصب اپلیکیشنهائی از قبیل کاوشگر واژگان و لغات, کار ترجمه و درک مطلب عبارات برای شما و دیگر ساکنین محلی آسان خواهد شد These feature-rich applications are used by expats and students as well چنین برنامه های پرکاربردی توسط مهاجرین و همچنین دانشجویان نیز مورد استفاده قرار میگیرند Unfortunately in some cases, not being able to interpret the local language spoken might be considered rude behavior and the speaker or listener in such cases might be left speechless and totally confused and not knowing how to engage with the public

متاسفانه در برخی موارد, عدم درک مفاهیم و موضوعات در مکالمه با ساکنین محلی کشورها ممکن است تعبیر به بی حرمتی گردد و سخنگویان و شنوندگان در چنین مواردی شاید احساس سردرگمی و خجالت کرده و از ارتباط با دیگران عاجز باشند In foreign countries where English is not spoken very much, even having a good command of a few words can help you relocate and engage with the public better در کشورهای خارجه که در آنها به زبان انگلیسی تکلم نمیشود, حتی دانستن چند کلمه به خوبی میتواند به شما در مسیرها و حرکتها و همچنین مکالمه با ساکنین یاری رساند And you will be able to be more of yourself when speaking locally و شما در هنگام صحبت محلی دارای اعتماد به نفس بیشتری خواهید بود.

When starting in a new city abroad, through installing translator applications on your cellphone, which can be downloaded from portals like AppStore and Google Play, you will be provided with thousands of vocabularies as well as flashcards and they can definitely help you out during your conversations هنگامیکه شما در آغاز سفر خود در شهرهای دیگر کشورها هستید, از طریق نصب اپلیکیشنهائی که از طریق سایتهائی مانند اپ استور و گوگل پلی قابل دریافت هستند میتوانید به هزاران لغت و فلش کارت دسترسی داشته باشید که راهگشای شما در انجام مکالمات تان خواهند بود On the other hand, more than half of the world population is bilingual which translates into around 3.5 billion people living globally

از طرف دیگر, بیش از نیمی از جمعیت جهان دو زبانه هستند که تقریبا به حدودا 3.5 میلیارد نفر از مردم جهان مربوط میشود They speak more than one language and when it comes to speaking multilingually, for many of them technology might not seem that helpful and rather difficult to handle آنها به بیش از یک زبان تکلم میکنند و هنگامیکه سخن از استفاده فن آوری جهت مکالمه چند زبانه به میان می آید, ممکن است برای آنها کمی دشوار و نه چندان سودمند بنظر برسد Picking up new vocabularies or a new language using cell phone applications which can be programmed and set to one language at a time can be difficult to handle since you need to switch between them constantly and it can be rather time consuming

فراگیری یک زبان و یا تعدادی از لغات با استفاده از برنامه های گوشیها که عموما فقط بر روی یک حالت قابلیت تنظیم دارند میتواند زمانگیر و قدری دشوار باشد چون شما نیاز دارید تا دائما به سوئیچ کردن بین زبانهای گوناگون اقدام کنید Users of such applications usually attempt to simplify or standardize the content of their messages through translating into and out of English language using their cell phone apps کاربران چنین برنامه هائی عموما جهت تسهیل در امر ترجمه محتوا از حالت زبان انگلیسی اپلیکیشنها در گوشیهای خود استفاده میکنند So in practice, due to the poor development of many cell phone applications, multilingualism might be reversed and the users could be missing out on lots of communicative opportunities

بنابراین در عمل بسیاری از برنامه های تلفنهای همراه به دلیل کاربرد ضعیفشان ممکن است در بخش چند زبانه بودن قوی نباشند و کاربران از بسیاری از آپشنها در عرصه امکانات مکالماتی محروم شوند According to the studies, being multilingual offers plenty of benefits and they include social, professional and even medical ones برطبق مطالعات, چند زبانه بودن دارای فواید زیادی میباشد از نقطه نظرات اجتماعی, حرفه ای و حتی پزشکی Being one, you will be able to communicate with people from other countries and understand new ideas and also it can help avoid dementia and Alzheimer’s فرد چند زبانه قادر به تکلم با مردم دیگر کشورها بوده و منظور آنها را متوجه شده و همچنین میتواند از زوال عقل و آلزایمر جلوگیری کند.

One of the downsides to many cell phone translation applications is the presence of the default QWERTY keyboard for lowercase and capital letters which makes it difficult for other language users such as Danish or French یکی از نقاط ضعف بسیاری از برتامه های ترجمه گوشیهای همراه حضور برنامه اصلی صفحه کلید QWERTY است که مار را برای کاربران دیگر زبانها مانند دانمارکی و فرانسوی دشوار میکند So when traveling internationally, by the users might choose English as the lingua franca when interacting with others بنابراین در سفرهای بین المللی, کاربران ممکن است که برنامه اصلی زبان گوشی خود در چنین اپلیکیشنهائی را به انگلیسی تغییر دهند.

The modern applications allow users to input voice data rather than using traditional keyboards which makes multilingual communication better برنامه های پیشرفته به کاربران این اجازه را میدهند تا از پیامهای صوتی بجای اطلاعات تایپی و صفحه کلید استفاده کنند که این خود برای چند زبانه بودن مفید است So the users are able to bypass the limits of typing and use a speech-to-text mechanism و کاربران قادر هستند تا از موانع تایپ کردن رها شده و از مکانیسم پیام صوتی به متن استفاده کنند Such apps actually offer NLP algorithms which stands for natural language processing such as Google digital assistant چنین برنامه هائی درواقع به کاربران الگوریتم پردازش طبیعی زبان را ارائه میکنند از قبیل دستیار دیجیتالی گوگل.

ادامه نوشته »