خانه / 2019

بایگانی سالانه: 2019

همایند و همنشین در جملات

در کنار همه عواملی همچون نکات ساختاری در جملات و عبارات که آنها را از یکدیگر در نوشتار و گفتار متمایز میکنند میتوان به مواردی اشاره کرد همچون همایند و همنشین که بسیار مورد استفاده قرار گرفته و برای تسلط بر نحوه کاربرد آنها تقریبا حفظ کردن و تکرار و …

توضیحات بیشتر »

کلماتی درباره فضای مجازی

در کنار عبارات و کلماتی که توسط مردم و گویشوران در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند تا جمله سازی در گفتار و نوشتار تکمیل گردد, جملاتی یا به اصطلاح اختصاراتی نوشته میشوند تا در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی آنلاین مورد استفاده قرار گیرند. مثلا هنگامیکه نوجوانان در …

توضیحات بیشتر »

جملات تاکیدی

شاید در نظر اول موضوع این مقاله برای شما تکراری بنظر برسد ولی درواقع قصد داریم تا مبحث جدیدی در ارتباط با تکیه و تاکید در جملات را مورد بررسی قرار دهیم. احتمالا شما هم تاکنون بارها از کلماتی همچون تمرکز کردن بر روی چیزی و یا پافشاری بر روی …

توضیحات بیشتر »

استفاده از بدل جهت توضیحات اضافه

در برخی کتابهائی که حاوی بخشها و فصلهای پیشرفته نگارش میباشند, به سرفصلهائی برمیخوریم که حاوی مطالبی در زمینه ارائه نکات و توضیحات اضافه و تکمیلی در عبارات و جملات میباشند. اصولا شاید در گفتگوهای روزمره هم بسیاری از ما از این روش و تکنیک بطور ناخودآگاه استفاده کنیم ولی …

توضیحات بیشتر »

بیان توانائیها در زمان گذشته

همانگونه که شما هم تائید مینمائید, همه عباراتی که در جملات استفاده میشوند به زمان حال و یا آینده مربوط نیستند و در بسیاری از موارد ما به بیان عباراتی در زمان گذشته یا ماضی میپردازیم و بخش توانائیها و توانمندیها هم از اهمیت زیادی برخوردار میباشند. مثلا در یک …

توضیحات بیشتر »

حال کامل استمراری و ماضی نقلی

بیان عبارات و نقل قولها و رویدادهائی که در حال انجام شدن و یا کاملا به انجام رسیده اند در گفتگوهای روزمره تقریبا همه گویشوران در کشورها و در فرهنگهای مختلف بطور مستمر در حال استفاده میباشد و مهم است تا با استفاده از نکاتی در زمینه حال کامل استمراری …

توضیحات بیشتر »

بخش پایانی فعل و فاعل مفرد و جمع

در ادامه بحث جلسه قبل, امروز نیز به مواردی در ارتباط با نحوه قرارگیری فعل و فاعل در جملات و عبارات خبری و همچنین چینش کلمات بر اساس مفرد و جمع بودن آنها خواهیم پرداخت و با ذکر چند مثال, این قسمت را نیز روشن خواهیم کرد. در بخشهای خبری …

توضیحات بیشتر »

بخش نخست فعل و فاعل مفرد و جمع

هماهنگی و توافقات در بین کلمات و عباراتی که در گفتار و نوشتار و متون خبری و علمی مورد استفاده قرار میگیرند از اهمیت برخوردار میباشد تا از اشتباهات گرامری پرهیز کرد. بعضی اوقات هنگام مطالعه روزنامه ممکن است در زمینه مالی و اقتصادی و جغرافیائی به جملاتی برخورد کنید …

توضیحات بیشتر »

عباراتی درباره عدم تعجب کردن

در صحبتهای روزمره حتما برای همه ما پیش آمده است که با فرد مخاطب و افرادی که با آنها مشغول کفتگو هستیم درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که ممکن است قبلا درباره آنها تجربه داشته باشیم یا برای ما پیش آمده باشند یا موضوعات برای ما آشنا باشند. در حقیقت هر …

توضیحات بیشتر »

بیان فعالیتهای مستمر و در حال انجام

چنانچه به متون مختلف و در سطوح مقدماتی و متوسط و یا پیشرفته دقت نمائید, متوجه میشوید که در برخی اوقات ترتیب انتخاب زمانها و قیدهای زمان و مکان اشاره به موارد و عبارات و فعالیتهائی دارند که در حال استمرار و انجام میباشند و هنوز به انتها و خاتمه …

توضیحات بیشتر »