خانه / 2017 / مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2017

افعال و فاعل و نقش کلیدی آنها

شاید هیچ جمله ای را نتوان به زبان جاری ساخت و یا درباره آن فکر کرد مگر به نقش کلیدی که افعال و فاعل در آنها ایفا میکنند اندیشید چون عبارات ناقص و ناتمام آنچنانکه مورد نظر است به انتقال مفاهیم کمک شایانی نمی نمایند و در مواقعی که مشغول فراگیری دانش انگلیسی هستید و مصمم به ارتقاء سطح کمی و کیفی مکالمه و نوشتار خود میباشید, توجه به نقش فعل و فاعل در عبارات را به شما توصیه میکنیم. لازم نیست تا با تهیه کتابی در زمینه گرامر به حفظ کردن جملات سخت و طولانی برای انجام خرید های روزمره و یا کارهای منزل پرداخت ولی توجه به نکات ظریفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین فاعل در جملات شما و همچنین افعالی که متناسب با ضمائر در حین محاوره مورد استفاده قرار میگیرند ضروری بنظر میرسد.

Let’s assume that there is a confrontation and conflict between various grammatical objects, and we are going to make peace between subjects and verbs and the rest of the particles of speech and writing بیائید تصور کنیم که نوعی نزاع و درگیری بین اجزاء مختلف گرامری وجود دارد و قصد داریم تا بین افعال و فاعل ها و دیگر عوامل در گفتار و نوشتار نوعی آشتی برقرار نمائیم There is a variety of verbs out there and we are going to sort them out انواع متفاوتی از افعال وجود دارند و قصد داریم تا به مرتب سازی آنها بپردازیم Finding the subject of a sentence when reading an article or a newspaper column is very important in order to extract the full meaning of the sentences and phrases present in the contents

مشخص نمودن فاعل در یک جمله به هنگام مطالعه یک مقاله و یا ستون روزنامه بسیار حائز اهمیت میباشد به منظور برداشت مفهوم جملات و عباراتی که در متون وجود دارند As mentioned earlier, getting subjects and verbs to agree with each other seems like the first rule of thumb in making good sentences همانطور که قبلا عرض شد, ایجاد نوعی هماهنگی و توافق بین فعل و فاعل میتواند به عنوان قانون اول عمومی و کلی جهت ساختن جملات خوب مورد نظر قرار گیرد When studying some advanced-level sentences and passages, you might come across tricky situations in which the verbs and subjects or pronouns used might sound a bit complex and incompatible to match at first glance but there might be a way around

به هنگام مطالعه متون و جملاتی که در سطح پیشرفته هستند, ممکن است شما با مواردی برخورد نمائید که به ظاهر دشوار هستند تا به تعیین فعل و فاعل و ضمائر مورد استفاده پرداخت و شاید هم در نگاه اول با یکدیگر چندان هماهنگی نداشته باشند ولی امکان دارد تا راه حلی هم وجود داشته باشد Please note that the whole grammar might be compared with a puzzle, once you get to know it well and discover the shortcuts and solutions, it will be like a piece of cake to solve لطفا به این نکته توجه نمائید که تمام گرامر را میتوان به یک چیستان یا پازل تشبیه کرد و هنگامیکه شما از آن شناخت کافی حاصل کردید و همه میانبرها و راه حل آنرا کشف نمودید, مانند آب خوردن برای شما سهل و آسان خواهد گشت.

As a matter of fact, in every sentence which you inspect, you need to spot two pieces of information, the first one being an action or a state of being while the second one refers to someone or something that is doing the action or experiencing the state of being در حقیقت, در هر جمله ای که شما به بررسی آن میپردازید, سعی در کشف دو مورد یا معلومات خواهید کرد, اولی کاری است که در حال انجام میباشد و یا حالتی که برقرار است و دومین فاعل آن کار و یا فرد و یا چیزی است که دارای حالتی است The action or the being part is the good old verb and that someone or something which we have just talked about is the subject آن کار و یا حالتو همان فعل آشنا بوده و کننده کار و یا دارای آن حالت که صحبت از آن شد فاعل است.

ادامه نوشته »

جلوگیری از تکرار در عبارات

یکی از مواردی که در مکالمه و همچنین نگارش متون میتواند منجر به افت نمره و کاهش مقبولیت و ارزش کلی عبارات و حملات مورد استفاده گردد مساله تکرار کلمات, عبارات و همچنین جملاتی میباشد که چندان ضروری بنظر نمیرسند و صرفا جهت پر کردن جاهای خالی مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامیکه صحبت از تسلط در زبانهای خارجه به میان می آید, اجتناب از تکرار غیر ضروری اجزاء عبارات میتواند عاملی تعیین کننده به شمار آید و به شما نیز توصیه میشود تا با استفاده از کلمات مناسب که ضروری هستند به تکمیل مکالمات و جملات خود بپردازید. لطفا به مطالبی که در ذیل به آنها اشاره میشود دقت نمائید که حاوی نکات ظریفی در همین ارتباط میباشند. به مثالهای ذکر شده نیز با دقت توجه کرده و جملات مشابه را حدس و بیان کنید.

When it comes to improving writing, lots of suggestions can be made including choosing attractive words as well as eliminating repetition which most of the time is considered a negative factor هنگامیکه صحبت از بهبود نوشتار به میان می آید, راهکارهای زیادی را میتوان توصیه نمود شامل استفاده از کلمات جذاب و همچنین اجتناب از تکرار که در اغلب مواقع به عنوان عاملی منفی تلقی میگردد But please note that in the end, the only way to improve your writing is to write اما لطفا به این نکته توجه کنید که در نهایت, تنها راهی که برای بهبود فن نویسندگی وجود دارد, نوشتن است Writing improvement is like a huge goal to achieve and a dream to come true, and the more you write the closer you get to obtaining it

ارتقاء نویسندگی مانند یک هدف عظیم است و یا یک رویای بزرگ و برای دستیابی و تحقق آن, هر چقدر بیشتر به نویسندگی روی بیاورید, به آن نزدیکتر خواهید شد Even grabbing an amazing book which consists of many chapters on how to become an expert author, will not make you a top-notch author, unless you take the time and do the real writing حتی بدست آوردن یک کتاب عالی در زمینه نویسندگی که حاوی بخشهای زیادی در زمینه نوشتار مانند یک مولف حرفه ای میباشد از شما یک نویسنده خوب نخواهد ساخت, مگر اینکه در عمل نویسندگی را تجربه نمائید Reading is something and practice is something else and it seems necessary مطالعه یک چیز است و تمرین چیز دیگر و ضروری بنظر میرسد.

You are advised to dedicate a small amount of your time every day or a few minutes a week to improving your speech and writing به شما توصیه میشود تا قسمت کوچکی از وقت روزانه خود و یا چند دقیقه در طول هفته را به بهبود صحبت و نوشتار اختصاص دهید As mentioned earlier, avoiding repetition is the key in speaking and writing fluently and well همانطور که قبلا ذکر شد, اجتناب از تکرار در گفتار و نوشتار با اهمیت میباشد Please take a look at the following example which sheds light on this issue لطفا به مثالی که در ذیل به آن اشاره میشود دقت نمائید که این مطلب را روشن میسازد I have purchased a new laptop computer for my office, so nowadays I own a brand-new computing machine

من یک کامپیوتر لپ تاپ برای اتاق اداری خود خریداری نموده ام, پس بنابراین این ایام من مالک یک دستگاه ماشین رایانه ای هستم As you would agree, the second part of this statement can be totally omitted, without hurting the overall meaning and comprehension همانطور که شما هم موافقت میکنید, قسمت دوم این عبارت را بدون آسیب به معنای کلی جمله و درک مطلب میتوان کلا حذف کرد It is interesting to mention that when you pay attention to many billboards, newspaper advertisements and even magazines, you can find plenty of errors جالب است که ذکر کنیم با دقت به روزنامه ها و مجلات و همچنین تابلوهای بزرگ تبلیغاتی, شما میتوانید تا اشتباهات زیادی را پیدا کنید.

ادامه نوشته »

توجه کافی به متون نوشتاری

در هنگام نوشتن متون برای اموری از قبیل ایمیل یا همان پست الکترونیکی چه به حالت رسمی و یا عامیانه, همه ما به اصول گرامر توجه میکنیم چون در واقع اهمیت نگارش به نحو صحیح استفاده از قواعد و قوانین به ظاهر ساده ولی در عین حال مهم میباشد. لطفا توجه کنید که در آموزشگاههای مکالمه چه بصورت کلاسهای چند نفره و یا خصوصی بر موضوع نوشتار صحیح تاکید ویژه ای وجود دارد چون در کنار روان و بدون اشتباه صحبت کردن, تاکید میشود تا از نگارش مناسبی نیز دانشجویان بهره مند گردند. این موضوع در موارد نوشتن متنهای رسمی و اداری مورد توجه خاص قرار میگیرد, به عنوان مثال هنگامیکه ادارات و بخشهای مختلف سازمانها مشغول نامه نگاری رسمی با یکدیگر بر سر موارد تجاری و فرهنگی میباشند.

When it comes to writing an email or sending your friend a text message via cell phone, you may get the initial impression to relax the grammatical rules and shift to informality هنگامیکه نوبت به نگارش یک ایمیل دوستانه به دوستتان و یا ارسال پیامک به وی از طریق تلفن همراه میرسد, ممکن است شما این برداشت را داشته باشید که به سمت استفاده از متون عامیانه و غیر رسمی روی بیاورید But please note that the means and medium which is used to convey and express the message over here is not the determining and deciding factor ولی لطفا به این نکته توجه کنید که وسیله ارتباطی مورد استفاده جهت انتقال مفاهیم در اینجا عامل تعیین کننده و تصمیم گیرنده ای به حساب نمی آید.

But the essential one is the audience that is going to be addressed بلکه مساله مهم مخاطب طرف شماست Have you ever wondered who is going to read your email or receive the text message you are right now composing آیا تابحال از خود پرسیده اید که چه شخصی قرار است تا به مطالعه ایمیل و یا پیامی که شما هم اکنون مشغول نوشتن آن هستید بپردازد؟ Is the person your close friend or president of the company in which you are working آیا آن شخص دوست نزدیک شماست و یا رئیس اداره تان که در آن شاغل هستید؟ In the first case, you are free to break as many grammatical rules as you like because you are going to shift to informality and pick only the intimate and friendly speech and writing type

چنانچه انتخاب شما حالت اول است, آزاد هستید تا اکثر قوانین گرامری را نادیده بگیرید چون در هنگام تماس با دوستتان از گفتار و نوشتار غیر رسمی و صمیمی استفاده خواهید کرد But what if the second option is chosen and you are composing a letter which is going to be read thoroughly by your boss or university professor اما تکلیف در هنگام انتخاب دوم چیست که شما مشغول نگارش نامه ای هستید که توسط رئیس و یا استاد دانشگاه شما قرار است تا به دقت مطالعه شود؟ If that’s the case, please make sure you will keep your writing in a formal way, to avoid any confusion and disrespect در چنین مواردی, لطفا اطمینان حاصل کنید تا به منظور اجتناب از بی حرمتی و گیج شدن, از نوشتار رسمی استفاده کنید.

Even if you believe the recipient of your letter won’t mind a conversational, informal tone, in order to avoid any risks of miscommunication, you probably will not forward an email which is grammatically relaxed and loose حتی اگر شما بر این اعتقاد هستید که پذیرنده نامه شما اهمیت چندانی به لحن غیر رسمی و عامیانه نمیدهد و برایش تفاوت ندارد, به منظور اجتناب از سوء تفاهم ارتباطاتی, شما نخواهید خواست تا به ارسال نامه ای بپردازید که از نظر گرامری بسیار سبک و بدون توجه به قوانین نگارش است So, attempt to save yourself any embarrassment or hassle and keep your writing in a formal style پس بهتر است تا با استفاده از سبک نگارش رسمی, خود را از دردسر های احتمالی به دور نگاهدارید.

ادامه نوشته »

چند راهکار برای تقویت گرامر

گرامر به عنوان بخش جدائی ناپذیر در انجام مکالمات و همچنین نگارش خوب و قوی به حساب می آید و در این زمینه کتب متعددی هر ساله به چاپ میرسند. مهم است تا از روشهای تقویت گرامر آگاه شویم حتی اگر شما خبره و صاحبنظر در زمینه تدریس میباشید و مدت طولانی به تعلیم و تربیت دانشجویان مستعد مشغول بوده اید. آیا بهترین راه تقویت نوشتار صرفا به خاطر سپردن قوانین آن مانند فرمولهای ریاضی و یا فیزیک و شیمی است و یا تکنیک بهتر استفاده از کتب آموزشی و استفاده از جدیدترین متدها میباشد که مبتنی بر تجربه و تمرین و ممارست طولانی و به گونه ای طبیعی میباشد؟ بیائید به اتفاق یکدیگر به مقوله بهبود راههای استفاده از موارد گرامری در نوشتار و گفتار که هر دو هم با اهمیت هستند بپردازیم.

Believe it or not, you can improve your overall grammatical skills every day in numerous ways باورتان بشود و یا نه, شما همه روزه میتوانید راههای گوناگونی برای بهبود مهارتهای گرامری خود بیابید When it comes to enhancing proper speech and writing, multiple solutions can be proposed, such as watching quality TV programs in which the guests use formal grammar, or studying daily newspapers with large publishing or reading award-winning books written by world-renowned authors plus top-selling magazines in a variety of subjects as well as listening to great audio programs, such as tuning into your popular and favorite radio shows and stations and the list of suggestions can continue

هنگامیکه صحبت از ارتقاء گفتار و نوشتار به میان می آید, میتوان از راههای متعددی نام برد از قبیل, مشاهده برنامه های با کیفیت تلویزیونی که در آنها میهمانان از گرامر رسمی استفاده میکنند و یا مطالعه روزنامه هائی که دارای تیراژ بالا میباشند و همچنین خواندن کتابهائی که برنده جوائز مطرح در سطح جهانی شده و توسط نویسندگان مطرح به نگارش در آمده اند و همچنین مجلات در موضوعات متنوع و یا گوش دادن به برنامه های رادیوئی مناسب از قبیل دریافت ایستگاههای مورد علاقه شما و مطرح و لیست چنین پیشنهاداتی میتواند ادامه پیدا کند Please note that watching informal comedy shows will not help improve your formal speech or writing very much since they are made to make people laugh and not intended to teach writing

لطفا دقت نمائید که تماشای برنامه های عامیانه کمدی کمک چندانی به بهبود گفتار و نوشتار رسمی شما نخواهد کرد چون چنین برنامه هائی صرفا جهت خنداندن مخاطبین ساخته شده اند و نه برای آموزش فن نویسندگی As the famous saying goes, practice makes perfect, and therefore the more you read and listen to quality programs, the easier you will be able to identify situations in which formal speech or writing is required and the ones in which you can relax and temporarily forget about grammatical standards and enjoy the informal tone and relax the rules a little bit. There is a sharp difference between conversational speech and writing and the formal, more appropriate ones for important occasions

به قول معروف, کار نیکو کردن از پر کردن است, و بنابر این هر چقدر شما بیشتر به خواندن و شنیدن برنامه های با کیفیت روی بیاورید, برای شما آسانتر خواهد بود تا در موقعیتها تشخیص دهید که آیا زبان و گفتار رسمی مورد نیاز میباشد و یا موارد غیر رسمی و عامیانه که در آنها خواهید توانست تا موقتا به استراحت پرداخته و به استانداردهای گرامری توجه نکرده و از محاورات خودمانی لذت ببرید و قوانین در این موارد کمی سهلتر خواهند شد. تفاوت آشکاری وجود دارد بین گفتار و نوشتار روزمره و حالت رسمی که برای موقعیتهای مهم مناسب هستند Read and write more, and never give up because a long journey begins with the first step به خواندن و نوشتن روی بیاورید و هرگز تسلیم نشوید چون راه طولانی با اولین گام آغاز میشود.

ادامه نوشته »

حروف کوچک و بزرگ در نوشتار

هنگامیکه صحبت از آغاز نوشتار به میان می آید, بایستی به نحوه گزینش و چیدمان حروف در جملات نیز دقت کرد. این مساله در ارتباط با آزمونهائی از قبیل آیلتس و تافل نیز صدق میکند چون همانطور که مستحضر هستید, در چنین امتحاناتی شما نیاز است تا به نگارش یک یا چند مقاله استاندارد بپردازید و مهم است تا جملات مورد نیاز و پاراگرافها را با حروف بزرگ آغاز کرده و همچنین از حروف کوچک در بقیه نقاط عبارات استفاده نمائید. حتی در مواردی مانند ترجمه متون به یکدیگر چنین مواردی مهم بوده ولی در نوشتار میتوانند تاثیر گذار تر باشند. به عنوان مثال در هنگام تایپ کلماتی که به نوعی برند و مارک تجاری محسوب میشوند و یا به موقع نامگذاری شهرها و کشورها, ابتدای چنین آیتمهائی در جملات با حروف بزرگ هستند.

Usually most paragraphs and the beginning sentences on each page begin with a capital letter, followed by lowercase letters in the body of the contents معمولا در اکثر مواقع, پاراگرافها و جملات آغازین در هر صفحه به صورت حروف بزرگ نوشته میشوند و بقیه متون از حروف کوچک تشکیل میشوند The same formula applies to adding brands or commercial trademarks to the contexts as well as cities and countries names چنین قانونی در زمینه مارکها و نشانهای تجاری و همچنین اسامی شهرها و کشورها نیز صدق میکند In effect, we need to put grammar to work in the real world to make the best use of it در حقیقت ما بایستی تا گرامر را به صورت کاربردی و در عمل به کار گیریم تا از آن حداکثر استفاده را نمائیم.

Please note that even if you study grammar clues for months and years but they fail to stick with you when you sit down to write, they will be merely impractical knowledge which is not going to be appreciated very much لطفا دقت نمائید که حتی اگر شما به مطالعه نکات گرامری به مدت ماهها و سالها بپردازید ولی قوانین آن هنگامیکه شما قصد نگارش را داشته باشید در ذهن شما آماده و حاضر نباشند, چندان به کار نیامده و مورد ارزشیابی قرار نخواهند گرفت If you find a good reference on how to write well, please keep it handy, when working on a project or report, just in case چنانچه ماخذ خوبی در زمینه نگارش مناسب یافتید و به هنگام کار بر روی گزارش و یک پروژه, لطفا آن را دم دست نگهدارید, شاید به کار آید.

Most writing assignments can prove to be tricky in practice, since you will need to use a variety of things such as capital letters, lowercase letters, punctuation marks and different types of speech اکثر پروژه های نوشتاری میتوانند در عمل مشکل ساز تلقی گردند, از آنجائیکه شما نیاز دارید تا از انواع متنوعی از چیزها از قبیل حروف کوچک و بزرگ, علائم نقطه گذاری و همچنین نقل قولها استفاده نمائید But please keep this point in mind that becoming an expert writer is not going to happen overnight, nor will you need to memorize rules اما لطفا این نکته را در ذهن خود داشته باشید که نویسنده خبره شدن یکشبه حاصل نخواهد شد و همچنین شما نیاز ندارید تا به حفظ کردن قوانین بپردازید.

When studying books on various educational subjects such as how to write well, we need to bring the lessons in them to life and this job is carried out by providing lots of real world examples به هنگام مطالعه کتبی که ماهیتی آموزشی دارند, از قبیل نحوه نگارش خوب, ما نیاز داریم تا با ارائه مثالهای فراوان و حقیقی, آنها را به نحوی کاربردی به نمایش بگذاریم The goal is for you to absorb the studied knowledge concerning writing well and develop part of your brain that decides whether your work is well written هدف برای شما این است تا به جذب معلومات مطالعه شده بپردازید و ذهن خود را پرورش دهید تا تشخیص دهد که آیا آنچه را که نگاشته اید به نحوی مطلوب انجام شده است.

ادامه نوشته »

اهمیت علائم نقطه گذاری

شاید تجربه جالبی نباشد که در حین نگارش متن, متوجه شوید که به دلیل چند اشتباه نقطه گذاری کوچک, نمره عمومی و کلی نگارش شما تنزل پیدا کرده باشد. این مطلب در مواقع نامه نگاریهای رسمی و اداری و تجاری میتواند مهم باشد, و همچنین هنگامیکه شما قصد فراگیری انگلیسی را دارید و تمایل به بهبود مهارتهای نوشتاری خود را نیز داشته باشید. یک جمله و یا عبارت زمانی ایده آل و با مفهوم است که عاری از هرگونه اشتباه تایپی و نوشتاری و واجد تمام علائم نقطه گذاری باشد. شاید یک ویرگول به ظاهر کم اهمیت چیزی باشد که جمله مورد نظر شما نیاز داشته باشد. گرچه از دیدگاه فنی و تکنیکی قوانین زیادی در رابطه با نگارش متون و علائم مورد نیاز وجود دارند, ولی توجه به موارد کلیدی مهم تر میباشد.

It is interesting to mention that many of us are neglectful and for us, presence of occasional reminders regarding use of correct punctuation marks is pretty a good assistance جالب است که ذکر کنیم بسیاری از ما افرادی فراموشکار هستیم و وجود برخی نکات صرفا جهت یادآوری موارد نشانه گذاری صحیح در جملات میتواند سودمند واقع گردد To be honest there are plenty of such rules and many of them simply do not make a lot of sense and so, there is no point memorizing every bit of rule which is out there in old encyclopedias راستش را بخواهید, از این دسته قوانین, تعداد خیلی زیادی در دائره المعارفهای قدیمی وجود دارند و برخی هم عجیب هستند و هیچ دلیل منطقی برای به خاطر سپردن همه آنها واقعا وجود ندارد.

Of course here we do not intend arguing the logic or questioning the reason to learn punctuation marks البته منظور ما در اینجا به زیر سؤال بردن دلیل فراگیری قواعد نقطه گذاری نیست They are required because they can be applied to every sentence you compose in every letter you write on or off the net in your everyday life چنین قواعدی ضروری هستند زیرا که آنها میتوانند کاربرد داشته باشند در ارتباط با هر نوع جمله که شما در هر نامه ای که در فضای اینترنتی و یا خارج از آن در زندگی روزمره به رشته تحریر در می آورید You might attempt to write and submit a great essay to your teacher or boss at office in order to demonstrate your writing skills and brilliance but what if your texts are full of punctuation errors

هدف شما از نگارش یک مقاله و یا نامه جهت ارائه آنها به معلم و یا رئیس خود می تواند در راستای نمایش مهارتهای نوشتاری و یا استعداد شما باشد ولی تکلیف آن موقعی که متن شما پر از غلطهای املائی باشد چیست؟ Naturally, those people will attempt to dismiss your writing and your overall score will go down since they won’t be able to look past the errors they discover while reviewing your works to focus on your genius and they might be right طبیعتا, این افراد به رد نمودن نوشته های شما ناچار خواهند بود و نمره کلی شما تنزل خواهد داشت از آنجائیکه آنها قادر نخواهند بود تا از اشتباهاتی که در حین مرور کار شما کشف میکنند بسادگی عبور کرده و بر روی نبوغ شما تمرکز کنند و ممکن است حق هم داشته باشند.

If you truly are determined to impress others with your piece of writing, you simply have to know the punctuation rules and apply the relevant marks appropriately چنانچه شما حقیقتا مصمم هستید تا دیگران را بواسطه نوشته های خود تحت تاثیر قرار دهید, به ناچار ملزم به فراگیری قوانین نقطه گذاری و استفاده از علائم مرتبط با آنها هستید It’s actually a bit unfortunate that many prolific authors and journalists write great articles and researches but they simply mess them up with improper punctuation باعث تاسف است که بسیاری از نویسندگان چیره دست و روزنامه نگاران به نوشتن مقالات و تحقیقاتی روی می آورند که به خاطر اشتباهات نشانه گذاری درهم و نامفهوم شده اند.

ادامه نوشته »

جملات و عبارات ترکیبی

در حین مکالمه همه ما از عبارات و جملات زیادی استفاده میکنیم و بسیاری از آنها حالت ترکیبی داشته و از ادغام دو و یا چند قطعه جمله کوچکتر تشکیل شده اند. با توجه به این نکته میتوان به انتقال مفاهیم و موضوعات به نحو بهتری اقدام نمود و این مطلب در حین فراگیری یک زبان خارجی میتواند تاثیر گذار و مهم تلقی شود چون اصولا بسیاری از موارد گرامری در فرهنگها و دوره های آموزشی ادبی شبیه به هم هستند و با در اختیار داشتن دانش بیشتری از آنها شما نیز قادر به انجام مکالمات روزمره و محاورات عامیانه و رسمی بهتری خواهید بود. سعی داریم در این قسمت به مطالبی بپردازیم که گرچه ممکن است همه ما با آنها به نوعی آشنا باشیم ولی تاکنون فرصت و وقت چندانی برای توضیح علمی و کاربردی آنها را نداشته ایم.

Typically, most combined sentences are OK, as long as they express concepts and meanings clearly عموما, اغلب جملات ترکیبی قابل قبول هستند, به شرطی که به بیان مفاهیم و معانی به نحوی واضح بپردازند The point is, when it comes to writing in a great way, we need to help reader understand what’s going on in the paragraphs and statements we are producing مطلب این است که به منظور نگارش به سبک عالی, نیاز داریم تا به خواننده یاری رسانیم که متوجه معانی و مفهوم مطالبی را که در قالب عبارات و جملات تهیه میکنیم شوند At some points, choosing the correct connecting words and prepositions will be all that is required to communicate with the readers in a nice and understandable manner

گاهی اوقات, انتخاب صحیح حروف ربط و اضافه تنها چیزی است که نیاز داریم تا با خوانندگان به نحوی قابل درک مرتبط شویم In fact, each and every part of the sentences we compose should clarify the events and happenings in our entire writing در حقیقت, هر بخشی از جملات که ما به رشته تحریر در می آوریم بایستی در جهت روشن ساختن وقایع و رخدادها در کل متنی که تهیه میکنیم گام بردارند Statements or phrases that we use to express our thoughts and meanings are expected to provide the readers with with an appropriate amount of information arranged in a helpful way that is far from unnecessary complexities of grammar and put together that will appeal to all readers from all walks of life and ages

از عبارات و جملاتی که از آنها به منظور بیان افکار و مفاهیم خود استفاده میکنیم این انتظار میرود تا برای خوانندگان مقدار مناسبی از معلومات در اختیار بگذارند و اینکار را به نحوی مطلوب, جذاب و همچنین به دور از پیچیدگیهای غیر ضروری گرامری انجام دهند Sometimes even the prolific and expert authors might find themselves tackling many issues pertaining to word arrangement, especially when it comes to preparing chapters of books or writing newspaper columns and one example can be working on parallel sentences which sometimes are tricky to build برخی اوقات حتی بهترین نویسندگان پرکار نیز در ترتیب کلمات دچار مشکل میشوند, مخصوصا هنگامیکه بر روی بخشهای کتاب مشغول کار هستند.

و یا زمانیکه در گیر نگارش ستونهای روزنامه میباشند. یکی از موارد قابل بحث مقوله جملات موازی هستند که در برخی مواقع نگارش آنها قدری پیچیده بنظر میرسد For the new year, I am going to make resolution to learn piano, geography and tennis too برای سال جدید من قصد دارم تا این تصمیمات را بگیرم, پیانو بیاموزم, جغرافی و همچنین تنیسas you can see, in order to make a good parallel sentence some items are missing, so the edited sentence would be, study geography and play tennis too همانطور که ملاحظه میکنید, به منظور ایجاد یک عبارت موازی مناسب, برخی موارد در اینجا کم هستند و جمله اصلاح شده به اینگونه خواهد بود, به مطالعه جغرافی بپردازم و همچنین به بازی تنیس روی بیاورم.

ادامه نوشته »

چینش کلمات برای درک عمیق

کنار هم قرار دادن کلمات و عبارات از اهمیت زیادی در حین مکالمه و همچنین نوشتن متنهای رسمی برخوردار است چون با کنار هم قرار دادن آیتمهای مختلف گرامری که در ادبیات هر فرهنگ و ملتی وجود دارند, مفاهیم منتقل شده و ارتباطات شکل خواهند گرفت. فرقی نمیکند که شما قصد بهره گیری از کلاسهای آموزشگاهی را دارید و یا در پی یافتن معلمان خصوصی جهت افزایش مهارتهای مکالماتی خود هستید چون در هر دو حالت توجه به چینش و ساختار عبارات با استفاده از کلمات به ظاهر ساده ولی کاربردی مهم میباشد. قصد دارید در این مقاله به چنین مقولاتی پرداخته و با ارائه چند مثال ظاهرا ساده ولی حاوی نکات ریز گرامری برخی موارد را روشن نمائیم چون شرط اصلی خطیب خوب بودن روشن بیان کردن مفاهیم است.

Today we are going to discuss arranging words for optimal understanding in both speech and writing امروز قصد داریم تا به مورد چینش کلمات جهت درک مطلب عمیق در هر دو حالت صحبت و نگارش بپردازیم Some minor errors might seem acceptable in grammar while the bigger ones might not برخی اشتباهات جزئی در گرامر میتوانند قابل قبول باشند ولی خطاهای بزرگتر مشکل ساز هستند One of the most frequent types of mistakes made by some people when they commence to write an article or when engaging in talk with someone is using fragments, which are unfinished and incomplete sentences like I went to the park yesterday and … or did you hear the news about …

یکی از شایعترین اشتباهاتی که توسط افراد به هنگام نگارش یک مقاله و یا در موقع آغاز مکالمه با دیگران رخ میدهد استفاده از قطعات که شامل جملات ناتمام و ناقص هستند میباشد, مانند این مثالها: من دیروز به پارک رفتم و … آیا این خبر را شنیده اید که … As you can see, the placement of words apparently is correct but the statements are fragments because something like an adjective or complement is missing همانطور که مشاهده میکنید, ظاهرا چینش کلمات و عبارات صحیح است ولی جای اقلامی از قبیل صفت و یا متمم در این جملات مفقود و خالی هستند The opposite of a fragment as you might have heard is a run-on sentence, one that keeps going on where it is supposed to have stopped already

در مقابل قطعات در گرامر, جملات اضافی هستند که در جائیکه قرار است تا متوقف شوند, همچنان ادامه داشته و حالت تکرار در جمله دارند As an example, yesterday I went running in the park along the river, and I was not home to pick up the phone since I was in the park به عنوان مثال, من دیروز برای دویدن در امتداد رودخانه به پارک رفتم و بنابراین در منزل نبودم تا به تلفن جواب بدهم چون در پارک بودم These two common types of problems, run-on sentences and fragments are two cliches and errors that writers grapple with when writing complete sentences, creating commercial catalogs and brochures for companies or preparing contents for people who would like to give a lecture

این دو مشکل عمومی که شامل قطعات و جملات ناقص هستند از انواع رایج کلیشه و خطاهائی هستند که نویسندگان با آنها دست به گریبان هستند هنگامیکه قصد نگارش جملات کامل را دارند و یا مشغول تهیه کاتالوگها و بروشورهای تجاری برای شرکتها میباشند و یا در مواقعی که سعی در نگارش متون برای افراد جهت ایراد سخنرانی دارند Other delicate combinations are required too, like combining ideas such as the following sentence: I picked up the phone and the line was dead, because I had not paid the utility bill for over a year دیگر موارد ظریف نیز ضروری بنظر میرسند از قبیل ترکیب ایده ها مانند این جمله, من تلفن را برداشتم ولی خط قطع بود چون برای بیش از یکسال قبض آنرا پرداخت نکرده بودم.

ادامه نوشته »

نگارش و مکالمات خوب و ترتیب مناسب

هنگامیکه صحبت از نگارش متون خوب و قوی به میان می آید, انتخاب کلمات, صفات و قیدها و افعال از اهمیت بالائی برخوردار هستند و مهم است تا به نقشی که چنین اقلام گرامری در عبارات ایفا میکنند توجه نمائیم. گاهی اوقات حتی ممکن است اشتباهاتی در زمینه استفاده از صفت و قید و ضمیر در جملات بروز نماید و در هنگام تدریس کتب آموزشی مکالمه بایستی به چنین موارد و نکات ظریفی دقت نمود. در هنگام شروع به نوشتن یک متن و در وقت آغاز یک مکالمه, بهتر است تا به چیدمان کلمات در کنار یکدیگر, نحوه ارائه مفاهیم و همچنین انتخاب زمانهای مناسب دقت نمود. برخی اوقات اشتباهات بسیار کوچک میتوانند منجر به بروز خطاهائی بزرگ در محاورات گردند که طبیعتا بر نحوه تبادل نظر تاثیر نامطلوب میگذارند.

The reason many of us commit to reading good and educational books is to write and read and speak good, right? But the correct structure would be to use well over here instead of good because in this statement we need to use an adverb instead of an adjective دلیلی که بسیاری از ما به مطالعه کتابهای آموزشی روی می آوریم این است تا خواندن, نوشتن و صحبت کردن خود را بهبود ببخشیم. صحیح است؟ خوب بایستی از Well که قید هست در اینجا بجای Good که صفت میباشد استفاده نمائیم The grammatical explanation and justification is that adjectives like good cannot be used as adverbs such as well in sentences but a further point can also be mentioned in this respect that sheds light on the whole issue

توضیح و توجیه گرامری این است که صفاتی مانند خوب نمیتوانند به جای قیدهائی از قبیل بهتر در جملات مورد استفاده قرار گیرند ولی نکته دیگری هم میتواند در اینجا ذکر گردد که کل مطلب را روشن و واضح میسازد From a technical and educational perspective, an adjective is a word that is used to describe a noun whereas an adverb is a word which describes a verb or modifies an adjective. Of course you do not need to just memorize rules and regulations to write and speak naturally از نقطه نظر آموزشی و فنی, صفت کلمه ای است که یک اسم را توصیف میکند در حالیکه قید کلمه ای است که توصیف کننده و مبدل و تغییر دهنده صفت میباشد. البته برای نگارش و صحبت طبیعی, نیازی به حفظ قوانین و مقررات نیست.

Likewise, we need to know how and when adjectives should be inserted into the sentences and when we need to shift to picking adverbs to make meaningful sentences به همین گونه, ما بایستی بدانیم چه وقت از صفات در جملاتمان استفاده نمائیم و اینکه در چه مواقعی نیاز است تا به قیدها رجوع کنیم تا عبارات با مفهوم صحیح بسازیم Something which is often neglected by many speakers and writers is paying attention to the word order they use because if you are going to write well, your word choices need to be correct اشتباه رایجی که اغلب توسط بسیاری از گویشوران مرتکب میشود عدم توجه به ساختار کلمات میباشد زیرا برای خوب نوشتن, شما نیاز دارید تا از منتخب صحیحی از کلمات استفاده نمائید.

As you know, there are formal and informal writing plus speech and it is vital to know when each is appropriate همانطور که میدانید, گونه های رسمی و عامیانه نوشتار و گفتار وجود دارند و ضروری است تا مناسب بودن هر یک را در هنگام لازم درک نمائیم It applies when you are texting someone, composing an email or writing with a good old pen این مساله در زمانی که به فردی مشغول ارسال پیام کوتاه هستید و یا در زمان نگارش یک نامه الکترونیکی و همچنین در موقع نوشتن با خودکار آشنا و قدیمی خود هستید صدق میکند Building blocks of sentences in an appropriate style matters very much ساختن قطعات و ساختارهای جملات به نحوی شایسته از اهمیت بالائی برخوردار است.

ادامه نوشته »

ترتیب و هماهنگی افعال و ضمائر در جملات

با توجه به برخی نکات به ظاهر ساده در حین مکالمه و جمله سازی میتوان از بسیاری از مشکلات محاوره ای اجتناب کرد. شاید ذکر این موارد به نظر شما ساده و تکراری بنظر برسد ولی در مواردی مانند شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل و یا حتی در مواقع ترجمه متون مهم است تا نیم نگاهی به مقوله گرامر داشت تا از ایرادات احتمالی جلوگیری کرد. شاید برخی مواقع نیاز باشد تا به مرور نکاتی پرداخت که در حین صحبت کردن و نگارش مبتوانند حائز اهمیت باشند. گاهی اوقات انتخاب ضمیر نامناسب میتواند به کلی در معنای جملات و عبارات تغییر ایجاد نماید و منجر به سوء تفاهم گردد. نکته در اینجاست که میتوان در کنار به روز بودن و استفاده از اصطلاحات جدید و مدرن, با استفاده از اسلوبهای استاندارد به صحبت و نگارش پرداخت.

Subject-verb agreement can get complicated sometimes and you may need to refresh your grammatical knowledge in order to avoid verbal mistakes when talking fast or writing a piece of art for a formal event بوجود آوردن هماهنگی و توافق بین فاعل و فعل در عبارات میتواند برخی اوقات قدری پیچیده به نظر برسد و شما ممکن است هر از چند گاهی نیاز داشته باشید تا به بازسازی و تجدید دانش گرامری خود اقدام نمائید تا از مشکلات گفتاری در هنگامیکه سریع صحبت میکنید و یا مشغول نگارش کاری هنری برای یک رخداد رسمی هستید اجتناب نمائید You can find chapters of books in literature dedicated to the matter of identifying the correct verb and subject when it comes to making new sentences

میتوانید تا فصلهائی را در کتبی که در زمینه ادبیات به رشته تحریر در آمده اند بیابید که به موضوع تشخیص و انتخاب صحیح فعل و ضمیر به هنگام ساختن جملات جدید اختصاص داده شده اند Do you have a few seconds of time to check the following sentence and spot the error in it? Yesterday, my brother and me went to the park in our neighborhood آیا چند ثانیه وقت دارید تا به عبارت زیر دقت کرده و اشتباهی را که در آن وجود دارد بیابید؟ دیروز من به اتفاق برادرم به پارکی که در محله ما وجود دارد رفتیم Can you figure out what’s wrong with this story and which part of the sentence needs revision آیا میتوانید تشخیص دهید که کجای داستان اشتباه بوده و چه قسمتی از این جمله به تغییر نیاز دارد؟

The problem here is related to pronoun selection مشکلی که در اینجا وجود دارد به مقوله انتخاب ضمیر برمیگردد How can you define pronoun in an easy to understand way چگونه میتوانید به توصیف ضمیر به حالتی ساده برای درک اقدام نمائید؟ A pronoun is actually a word which substitutes for a noun in certain cases but the point is choosing the right pronoun is sometimes a bit challenging ضمیر کلمه ای است که در مواقع خاصی جایگزین اسم میگردد ولی نکته در اینجاست که گاهی اوقات انتخاب ضمیر صحیح کمی چالش بر انگیز است Choosing the pronouns in an incorrect way will often lead to confusion in speech or when writing a letter. Now, can you provide the correct version of the sample sentence above

انتخاب اشتباه ضمائر منجر به گیج شدن در صحبت و یا هنگام نگارش یک نامه میگردد . حال, آیا میتوانید نوع صحیح عبارت نمونه در بالا را تهیه کنید؟ In order to correct the sentence, a small change needs to be done as follows: My brother and I … به منظور اصلاح این جمله, تغییر کوچکی بایستی اعمال شود مطابق زیر … These minute things might seem very trivial but when it comes to speaking beautifully and fluently, even delicate things can matter and they will make a big impression on the people you communicate with چنین موارد ظریفی ممکن است جزئی به نظر برسند ولی هنگام صحبت با افراد, همین نکات ریز میتوانند بر روی مخاطب شما تاثیری بزرگ بر جا گذارند.

ادامه نوشته »