خانه / 2017 / فوریه

بایگانی ماهانه: فوریه 2017

نگارش مقاله برای آزمون آیلتس

آیا شما نیز پس از شرکت در کلاسهای تقویت مهارتهای چهارگانه آموزشی شامل مکالمه, درک مطلب شفاهی و کتبی و همچنین نگارش به این فکر هستید تا با شرکت در آزمون آیلتس به محکی جدی در ارتباط با میزان توانش علمی خود بپردازید؟ آیا قصد شرکت در آزمونهای بین المللی دانشگاهها را دارید و یا اینکه مایل هستید تا با در اختیار داشتن نمره ممتاز آیلتس به ادامه تحصیل پرداخته و یا در فکر ارتقاء شغلی در اداره تان می باشید؟ چه مطالبی تابحال در ارتباط با آزمونهای جنرال و آکادمیک آیلتس مطالعه کرده اید؟ آیا به نظر شما هم دشوارترین بخش این امتحانات مربوط به بخش نگارش و انشاء می باشد؟ سعی داریم تا در اینجا به مقوله نوشتن مقاله ای بسیار خوب و حرفه ای برای قسمت نگارش آزمون آیلتس بپردازیم.

The writing test for the IELTS exam is usually considered the toughest one out of the four sections of the examination قسمت نگارش آزمون آیلتس معمولا دشوارترین قسمت از چهار مرحله تستهای این امتحان تلقی میشود In both general and academic versions, there are two tasks that the candidates are expected to take در هر دو مرحله عمومی و آکادمیک از داوطلبین درخواست میشود تا دو قسمت را به انجام رسانند In order to be successful at the exam, you as the candidate are advised to search the net and gather as much information as you can about the procedure of taking the IELTS exam, its various yet inter-related sections and importantly, how to write good articles for a good band score

به منظور توفیق در این امتحان, به شما به عنوان داوطلب توصیه میشود تا به جستجو در اینترنت بپردازید و تا آنجا که ممکن است نکات و معلومات جمع آوری نمائید در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون آیلتس و همچنین نکته مهم دیگر این است که درباره نگارش مقالات خوب به منظور دریافت نمره مناسب تلاش نمائید Please note that you need to write in an error-free manner and compose two articles which consist of around 250 words and pay attention to vocabulary and grammar simultaneously لطفا توجه کنید که شما بایستی بدون اشتباه بنویسید و دو مقاله حدودا دویست و پنجاه کلمه ای به رشته تحریر در آورید و نکاتی همچون واژگان و گرامر را هم زمان مد نظر قرار دهید.

All candidates are advised to study high standard essay books in order to gather adequate knowledge and in-depth, key clues on how to compose top quality and perfectly structured essays because they will need their training on the exam day به همه داوطلبین توصیه میشود تا به مطالعه کتابهای استانداردی بپردازند که حاوی اطلاعات موثق و نکاتی کلیدی در ارتباط با نگارش استاندارد مقاله میباشند چون این افراد به آموزشهای خود در روز امتحان نیاز خواهند داشت Please note that candidates need to follow the standard guidelines and procedures set and outlined by the IELTS body and the organization preparing it and any tips that are highly relevant to the structure of the test phases

لطفا توجه کنید که داوطلبین نیاز است که به انجام نکات و راهنمائیهائی که توسط سازمان برگزارکننده آزمون آیلتس جهت مراحل مختلف امتحان تدوین شده اند اقدام نمایند You will have around 40 minutes to prepare a well-written essay for the exam, and to check for the grammatical and punctual errors and you should be careful not to make any writing mistakes, as you will not be given extra time to correct them afterwards به شما زمانی حدودا چهل دقیقه داده خواهد شد تا مقاله ای مناسب بنویسید و غلطهای انشاء و همچنین گرامری خود را تصحیح نمائید و بایستی به این مطلب دقت نمائید که وقت اضافی دیگری جهت تصحیح اشتباهات نگارش در اختیار نخواهید داشت.

When candidates take their seats and get permission to open the question paper and check out the forms, it is a great idea that they do skimming and briefly review the questions to get familiar with the structure of the test پس از آنکه داوطلبان در جای خود نشستند و اجازه یافتند تا پوشه ها و سؤالات را باز و مشاهده نمایند, نظر خوبی است تا حدودا به مدت پنج دقیقه و سریع ساختار آزمون را مرور و با آن آشنا شوند Before putting your pen on the paper, please keep in mind that the article that you are going to write should have three essential sections, the first one is introduction of the subject, the second segment is the body of the essay and the final part is conclusion and all are equally significant

قبل از آنکه قلم خود را بر روی کاغذ قرار دهید, لطفا در نظر داشته باشید که مقاله ای که قصد نگارش آنرا دارید بایستی دارای سه قسمت ضروری باشد, اولین آنها مقدمه موضوع است و دومین بخش به متن مقاله اختصاص می یابد و آخرین قسمت هم نتیجه گیری میباشد و همه این قسمتها به یک اندازه مهم هستند Please write exactly what you have been asked for by the test developers لطفا دقیقا به آنچه که طراحان سؤال از شما پرسیده اند پاسخ دهید Do you agree or disagree with the notions mentioned آیا شما با موارد مطروحه موافق و یا مخالف هستید؟ Try to create logical links between statements and your thoughts سعی نمائید تا بین افکارتان و همچنین عبارات ذکر شده ارتباطی منطقی ایجاد نمائید.

ادامه نوشته »

توصیه هائی برای مدیران ارشد تجاری

آیا شما در حال حاضر جزو مدیران تراز اول و مبرز در اداره و محل کار خود هستید؟ آیا به تازگی در مجموعه ای استخدام شده اید که در آن چند تن از مدیران با سابقه حضور دارند و شما تمایل دارید تا با افزایش و ارتقاء علم و آگاهی خود روز به روز به آنها نزدیک تر شده و از تجربیات آنها فرا گیرید؟ رعایت چه نکاتی باعث میشود تا مدیران از یکدیگر متمایز گشته و در سمتهای مختلف شغلی قرار گیرند؟ آیا مدیران موفق همواره افرادی جدی هستند که به ندرت لبخند می زنند و یا بالعکس خوب است که حتی مدیران در بالاترین سطوح هم روحیه ای بزله گو داشته باشند؟ آیا ریسک پذیری و همچنین داشتن شجاعت در تصمیم گیری از صفات برجسته مدیران در همه جوامع است؟ چه پاسخهائی برای این سؤالات مهم بایستی در نظر گرفت؟

There are top priorities that good managers need to be aware of اولویتهای مهمی وجود دارند که مدیران خوب بایستی از آنها آگاه باشند It actually is true to say that due to the presence of internet and new types of communication almost every where, and because of the phenomenon called the global village, marketplace has become more competitive درواقع این مطلب میتواند صحیح باشد که بگوئیم به دلیل وجود اینترنت تقریبا در همه جا و بروز پدیده ای بنام دهکده جهانی, بازارها بیشتر رقابتی شده اند Top managers need to be aware of strategies as well as solutions to ensure their companies will strive and prosper and actually prevail among the fierce competitors in their niches and market fields

مدیران ارشد بایستی از راهکارها و راه حلهائی آگاهی داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهایشان موفق و شکوفا خواهند شد و به بقا در میان رقبای سرسخت و در زمینه ها و بازارهای کاری خود ادامه خواهند داد These top-notch managers are actually drivers of most commercial sectors in the world today در جهان امروزی, چنین مدیران برجسته ای درواقع گردانندگان اکثر بخشهای تجاری هستند Attentive managers are the folks who are able to build new opportunities to run and operate successfully for the companies and departments they are in charge of مدیران دلسوز افرادی هستند که برای شرکتها و اداراتی که مسؤل آنها هستند موقعیت ایجاد می کنند تا به موفقیت خود ادامه دهند.

In order to be competitive and also to stay ahead of the competitors, business managers need to create and identify and keep opportunities which are going to last for a long time to generate the expected positive outcomes for their companies به منظور رقابتی بودن و همچنین جلو بودن از سایر رقبا, مدیران تجاری بایستی اقدام به ایجاد و مشخص نمودن و همچنین حفظ موقعیتهائی برای شرکتهایشان نمایند که برای مدت بلند منجر به حصول نتایج مثبت گردند Pioneer companies in the twenty-first century are expected to invest in research and development as well همچنین از شرکتهای پیشرو در قرن بیست و یکم انتظار میرود تا در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری انجام دهند.

Please note that in the global village, plenty of new opportunities can appear and emerge via methods including partnership with other relevant businesses who look for good and professional partners, development of new products and offering discount to clients لطفا توجه کنید که در دهکده جهانی, موقعیتهای خیلی زیادی میتوانند بوجود بیایند و ظاهر شوند از طریق روشهائی از قبیل شراکت با دیگر تجارتهای مرتبط که آنها هم به دنبال شرکای خوب و حرفه ای هستند, عرضه محصولات جدید و همچنین ارائه تخفیف به مشتریان You can find a lot of big corporations which have lost market share to their rivals simply because of their managers inability to find and grab new opportunities and making bad decisions

میتوانید شرکتهای بزرگ زیادی را پیدا کنید که به دلیل عدم توانائی مدیرانشان در یافتن و به دست آوردن موقعیتهای جدید و همچنین اتخاذ تصمیمهای اشتباه, سهم بازار را به دیگر رقبایشان واگذار نموده اند It is truly a must to keep customers satisfied and delighted because without clients there will be no businesses ضروری است تا مشتریان را راضی و خوشنود نگاه داشت چون بدون خریدار, کسب و کاری هم وجود نخواهد داشت When you check successful companies backgrounds, you will notice that for their managers, customers are priority number one and they work hard to keep them happy, while being on the lookout for finding new customers in their fields and countries or even globally

هنگامیکه تاریخچه شرکتهای موفق را بررسی می نمائید, درخواهید یافت که برای مدیران آنها, مشتریان اولویت شماره یک محسوب میشوند و آنها به سختی کار و تلاش مینمایند تا مشتریانشان را راضی و خوشنود نگاه دارند, و در عین حال در جستجوی خریداران و مشتریان جدید در زمینه فعالیت خود در کشورشان و یا همچنین در سطح جهان میباشند Successful managers should also attempt to reduce risks associated with their businesses and also minimize the costs and improve productivity مدیران موفق همچنین بایستی تلاش نمایند تا ریسک های مرتبط با تجارتشان را کاهش دهند و به کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری نیز اقدام نمایند.

ادامه نوشته »

نحوه عرضه و تهیه آثار هنری و نقاشی

آیا شما مدتی است که به کلاسهای نقاشی و یا خطاطی و یا طراحی و دیگر رشته های مرتبط با دنیای هنر میروید و قصد دارید که در همین رشته ها به جستجوی شغلی بپردازید و یا اینکه مایل هستید تا با شرکت در نمایشگاهها به عرضه و نمایش کارهای با ارزش هنری خود اقدام نمائید؟ از آنطرف, ممکن است که شما فردی با ذوق و هنر دوست هستید و از طریق شرکت در نمایشگاههای عرضه آثار هنری از قبیل نقاشی های رنگ و روغن به حمایت از هنرمندان اقدام می کنید و همچنین به خرید کارهای با ارزش و تزئین محیط منزل خود اقدام می نمائید. چه روشهائی به ذهن شما خطور میکنند در ارتباط با عرضه و نمایش و تبلیغ کارها در ارتباط با حوزه هنر؟ آیا جهان مجازی هم میتواند به هنرمندان در این ارتباط کمک کند؟

These days there are so many talented artists worldwide who create masterpieces but they simply do not know how to properly expose their artworks to the viewers and the interested buyers of the items امروزه در سرتاسر جهان تعداد بسیار زیادی از هنرمندان هستند که دست به خلق آثار برجسته و ارزشمند هنری میزنند ولی آنها متاسفانه دقیقا واقف به این نکته نیستند که چگونه کارهای هنریشان را در معرض دید علاقمندان به هنر و خریداران چنین آثاری قرار دهند Sure they have taken tremendous amount of time and work to make and design those artistic works but if they do not showcase their products online or through art exhibitions, they will not earn the recognition they deserve

بطور حتم آنها مدت زمان و کار بسیار زیادی را صرف تهیه و طراحی آثار هنریشان نموده اند اما چنانچه این افراد از امکانات آنلاین و یا نمایشگاههای هنری برای نمایش کارهایشان استفاده ننمایند, شناخت شایسته خود را دریافت نخواهند کرد Creative people in the area of art should have proper education in the field of using online tools and resources to spread the word about their activities افراد خلاق در زمینه هنر بایستی آموزش صحیحی در ارتباط با استفاده از ابزار و منابع اینترنتی جهت گسترش آگاهی و نشر آثار و فعالیتهای خود را داشته باشند At first, it might seem a bit confusing to use online applications and websites or blogs to demonstrate artworks over the net, but they are very effective and simple to use

در ابتدای کار ممکن است استفاده از برنامه های اینترنتی و وبسایتها کمی گیج کننده به نظر برسد ولی آنها مؤثر هستند و کاربرد آنها در عرضه و نمایش آثار هنری آسان هست The good thing about online advertising portals and art exhibits over the net is that they provide equal opportunities to the artists to showcase their artworks and paintings over the net so that thousands of people can view them within a few seconds موضوع خوبی که در ارتباط با درگاههای تبلیغاتی و نمایشگاههای آنلاین وجود دارد این است که آنها برای هنرمندان امکانات یکسانی را ارائه مینمایند و هنرمندان میتوانند با استفاده از آنها به نمایش نقاشیها و آثار هنری خود بپردازند که در ظرف فقط چند ثانیه میتوانند مورد بازدید هزاران بیننده قرار گیرند.

The reality is that nowadays most artists and painters worldwide are so busy with their jobs that they simply have completely forgotten about marketing and advertising of their artworks and they merely might stick with their creative assets and neglecting the world outside حقیقت این است که امروزه اکثر هنرمندان و نقاشان جهان آنچنان سرگرم کارهای خود میباشند که به آسانی بازاریابی و تبلیغ آثار هنریشان را از یاد برده اند و آنها صرفا به دارائیهای خلاقانه خود میپردازند و از جهان بیرون غفلت می ورزند Using a few online adverting solutions, they will be able to have many critics and journalists speak about their resent artworks and their unique styles and even have internet-based interviews with magazines editors

تنها با استفاده از چند راهکار تبلیغاتی آنلاین, آنها قادر خواهند بود تا بسیاری از منتقدین و روزنامه نگاران را به صحبت درباره آثار و همچنین سبکهای منحصر به فردشان ترغیب نمایند و حتی این امر میتواند منجر به مصاحبه های اینترنتی با سردبیران مجله ها گردد Although traditional art exhibitions and such events are still pretty popular and workable when it comes to creating exposure for artworks, but one should not underestimate the vast opportunities provided for artists in the cyber space گرچه رویدادهای هنری از قبیل نمایشگاههای سنتی هنوز هم بسیار معروف و کارگشا هستند برای ایجاد تبلیغ و در معرض قرار داردن آثار هنری, اما نبایستی امکانات گسترده ای را که در فضای مجازی برای هنرمندان وجود دارند دست کم بگیریم.

Artists need to figure out the best advertising and marketing solutions for their works هنرمندان بایستی دریابند چه نوع راهکار تبلیغات و بازاریابی برای آثارشان از بقیه بهتر است Some new artists might have a little money available to start promoting their new businesses and through taking part in local and nationwide exhibitions, they will be able to brainstorm with their colleagues and visitors as well برخی از هنرمندان تازه کار ممکن است کمی سرمایه جهت شروع تبلیغ کار خود در اختیار داشته باشند و از طریق شرکت در نمایشگاههای داخلی و در سطح ملی خواهند توانست با مخاطبین و همچنین همکارانشان به تبادل نظر بپردازند.

ادامه نوشته »

نکاتی کلیدی برای یافتن شغلی جدید

آیا شما هم به خیل افرادی پیوسته اید که در جستجوی کار و شغلی جدید هستند؟ آیا در حال حاضر در اداره و یا مغازه و یا شرکتی مشغول به کار هستید ولی به دلایلی علاقمند و مصمم میباشید تا تغییری در وضعیت اشتغال خود ایجاد کنید؟ آیا تاکنون به مساله ایجاد کسب و کاری جدید برای خود فکر کرده اید و آیا اصولا بهتر است تا کارفرما بود و یا اینکه در اداره ای با درآمدی مکفی به عنوان کارمند مشغول به کار شد؟ چه سؤالات و موضوعاتی در جلسه معارفه و مصاحبه های شغلی مطرح میشوند که میتوانند چالش بر انگیز باشند؟ چگونه میتوان خود را برای روز مصاحبه آماده نمود و آیا تابحال از امکانات آنلاین و اینترنتی برای جستجوی مشاغل مورد علاقه خود استفاده نموده اید؟ سعی در یافتن پاسخهای مناسب برای چنین سؤالاتی را داریم.

Landing your dream job is not easy and you are going to encounter competition from other job seekers and applicants as well یافتن شغل ایده آل خود آسان نیست و شما در این مسیر با رقابتی از سوی دیگر جویندگان کار و داوطلبین مواجه خواهید شد These days job applicants use a variety of online and offline tools to find their ideal jobs and also in order to pass the interview این روزها, افراد جویای کار با استفاده از منابع اینترنتی و غیر آنلاین تلاش در یافتن شغل ایده آل خود و همچنین موفقیت در مصاحبه شغلی به عمل می آورند It is a good idea to consult family members, friends and relatives as well as posting new ads over the net when it comes to starting a campaign to find very fine jobs

هنگامیکه صحبت از شروع فعالیتی همه جانبه در یافتن شغلی مناسب به میان می آید, ایده خوبی است تا با اعضاء خانواده و دوستان و بستگان مشورت نمود و همچنین از امکاناتی همچون قرار دادن آگهی در فضای اینترنت استفاده کرد Social media networks as well as online forums can help you discover which job openings are out there to find شبکه های مجازی و همچنین انجمن های اینترنتی میتوانند به شما در پیدا کردن مشاغل موجود کمک کنند Before applying for a specific job, begin doing some research about the company you consider working for, learn as much information about it as possible, especially about working environment, the rules and regulations as well as monthly payments

قبل از اینکه برای شغل بخصوصی درخواست بدهید, فعالیت خود را با انجام دادن تحقیقاتی درباره شرکتی که قصد استخدام شدن در آن را دارید آغاز نمائید, مواردی از قبیل قوانین و مقررات و همچنین شرایط محیط کاری و همچنین میزان حقوق ماهیانه Believe it or not, these are some obvious simple questions to ask when it comes to applying for a job and most candidates already know them but they simply do not care much about finding the right answers or may simply forget about doing do باورتان بشود و یا نه اینها سؤالاتی واضح و ساده هستند که در هنگام تقاضا دادن برای مشاغل مطرح میشوند و متقاضیان جویای کار هم از آنها باخبر هستند ولی شاید فراموش کنند و یا برایشان اهمیت نداشته باشد تا پاسخ آنها را بیابند.

It seems essential and highly advised to have a lot of clues about the company or organization that you would like to begin working for, otherwise the folks at interview session may not seem convinced and impressed to hire you این مطلب ضروری و بسیار توصیه میشود تا درباره شرکت و اداره ای که قصد استخدام شدن در آن را دارید اطلاعات زیادی کسب نمائید, در غیر این صورت افرادی که در جلسه مصاحبه حضور دارند ممکن است تا به اندازه کافی متقاعد و تحت تاثیر قرار نگیرند تا شما را دعوت به همکاری نمایند Please do not forget to check the social media profiles and internet websites of the companies you are interested in working at since they can provide you with valuable hints

لطفا فراموش نکنید تا وبسایتهای اینترنتی و صفحات مجازی شبکه های اجتماعی شرکتهائی را که علاقمند به کار در آنها هستید را مرور کنید چون آنها حاوی معلومات و نکات با ارزشی برای شما هستند Even posting comments on such online portals can help you get found later by other recruiters and other firms may ask you for an interview حتی قرار دادن کامنت و دیدگاهها در چنین سایتهائی میتواند به شما کمک کند تا با دیگر کارفرمایان و شرکتهای جدید در ارتباط باشید و حتی آنها ممکن است از شما برای جلسه مصاحبه شغلی دعوت به عمل بیاورند Even ideas and guidelines like dress code and etiquette can help you show your full potentials at the job interview sessions, so do not underestimate them

حتی مواردی از قبیل نحوه لباس پوشیدن و رفتار کردن در جلسات مصاحبه های شغلی میتوانند به شما در اثبات و ارائه تمام قابلیتهای خود کمک نمایند, پس آنها را دست کم نگیرید If you have been given an appointment for a job interview, try not to be late چنانچه به شما وقت ملاقاتی جهت مصاحبه شغلی داده شده است, سعی کنید که دیر نرسید Ideally, you are expected to be there around 15 minutes before the initial meeting and greeting ایده آل است که شما خود را حدودا پانزده دقیقه قبل از ملاقات و خوش آمد گوئی اولیه به جلسه برسانید Please keep in mind that being late will leave a bad impression on interviewers لطفا در ذهن داشته باشید که تاخیر, تاثیر نامطلوبی بر روی مصاحبه کنندگان خواهد گذاشت.

ادامه نوشته »