خانه / 2017 / ژانویه

بایگانی ماهانه: ژانویه 2017

تسلیم نشدن در برابر مشکلات

در زندگی همه ما مشکلات کوچک و بزرگی به چشم می خورند که گاهی میتوانند باعث بروز مسائلی بغرنج گردند ولی مهم است تا با حفظ روحیه به رویاروئی به چنین مشکلاتی رفته و به هیچ وجه روحیه خود را نبازیم و تسلیم نشویم. شاید به جرات بتوان گفت که در جهان پهناور هیچ فردی را نمیتوان یافت که صد در صد خوشبخت باشد و هیچ مشکلی در زندگی شخصی و اجتماعی خود نداشته باشد ولی میتوان با تقویت روحیه به جنگ با مشکلات رفت. آگاهی از خواسته ها و آرزوهای منطقی مان میتواند به ما در گام برداشتن در مسیر صحیح در زندگی کمک و یاری رساند. آیا شما هم این جمله معروف را شنیده اید که شکست پلی به سوی پیروزی است؟ پس بایستی از شکست ها درس گرفته و به سوی توفیق حرکت کنیم.

When you feel overwhelmed with numerous problems and difficulties in your life, never give up هنگامیکه این احساس را دارید که توسط مشکلات و دشواریها در زندگی خود احاطه شده اید, هرگز تسلیم نشوید Nearly all of us have heard of or read success stories of brave and smart people who have preserved despite many failures and problems in their private and social life تقریبا همه ما داستانهائی از موفقیت افراد شجاع و باهوش را شنیده و یا خوانده ایم که علیرغم مشکلات و مصائب در زندگی شخصی و اجتماعی شان به بقا و توفیق خود ادامه داده اند These folks are the ones who are not afraid to fail and build bridges towards success and are able to achieve amazing goals in their life too

چنین افرادی همان هائی هستند که از شکست نمیترسند و به سوی پیروزی پل میزنند و قادر هستند تا در زندگی خود به اهداف عالی هم دست یابند By the way, what is your philosophy of life in this respect? Would you quickly quit when experiencing a failure or would rather feel more determined to move and stay ahead and use it as a stepping stone towards future and welcome the challenges in your life راستی, فلسفه شما در زندگانی در همین ارتباط چیست؟ آیا به محض تجربه یک شکست میدان را خالی میکنید و یا بالعکس بیشتر مصمم خواهید شد که به سمت جلو گام بردارید و از شکست به عنوان یک سکو برای پیشروی به سمت آینده استفاده می کنید و در زندگی از چالشها استقبال می کنید؟

We might not be able to work out the entire problems in our life quickly but we should never give up hope and on the contrary we must feel determined to resolve obstacles شاید ما قادر نباشیم تا تمام مشکلات را در زندگیمان به سرعت از میان برداریم ولی نباید هرگز امید خود را از دست بدهیم و بالعکس بایستی مصمم باشیم تا موانع را برطرف کنیم Everybody will fail in life for numerous times but the essential thing is to turn problems into success هر فردی در زندگی بارها شکست را تجربه خواهد کرد ولی ضروری است تا مشکلات را به موفقیت تبدیل نمائیم The first step to take towards achieving your goals in life is to be realistic and optimistic about what you really want to accomplish

اولین گام در جهت رسیدن به اهدافتان در زندگی این است که واقع بین و مثبت اندیش باشید و براستی واقف به کارهائی باشید که قصد انجام آنها را دارید Failures in life can teach us how to do things and how not to do things شکست ها در زندگیمان به ما می آمورند چگونه کارها را انجام دهیم و چطور کارها را انجام ندهیم Each time you fail at doing some thing, you should take it as a lesson which will prevent you from making the same mistake in the future هر بار که در انجام کاری دچار شکست میشوید, از آن درس بگیرید که در آینده همان اشتباه را تکرار نکنید Some solutions work while others won’t and it is essential to have a clear idea and vision about solutions when it comes to solving issues

برخی راه حلها مشکل گشا هستند درحالیکه برخی دیگر چاره ساز نیستند و ضروری است تا با بینش و نگاهی صحیح از راه حلها در هنگام رفع مشکلات اقدام کنیم There may be a lot of ways to do some thing but if you keep working and trying, eventually you will discover the real solutions to the problems and this can be called success ممکن است راههای زیادی برای انجام امور وجود داشته باشند ولی چنانچه شما به کار و سعی و تلاش ادامه دهید, سرانجام راه حل های حقیقی را کشف خواهید کرد در جهت رفع مشکلات و این خود میتواند به عنوان موفقیت در نظر گرفته شود Please make sure you will keep note and track of the methods you use in order to avoid making mistakes again and avoiding low-quality plans

Be patient because even those who are genius in their life are patient and never make hurry in doing things or choosing solutions صبور باشید بدلیل اینکه حتی آنهائیکه در زندگی خود نابغه هستند شکیبا میباشند و در انتخاب راه حلها تعجیل نمیکنند The truth is, some outcomes and things in life do not happen immediately and they need timing and being patient حقیقت این است که برخی نتایج و وقایع بلافاصله روی نمیدهند و آنها به زمان و شکیبائی نیاز دارند The best and sweetest things in life need time to happen and they do not come true overnight بهترین و شیرین ترین چیزها در زندگی نیاز به زمان دارند تا بوقوع بپیوندند و آنها یک شبه اتفاق نمی افتند.

ادامه نوشته »

گامهائی برای مدیریت موفق و منسجم

چه ایده هائی به ذهن شما خطور می کنند در راستای تبدیل شدن به یک مدیر قوی در اداره و سازمانی که در آن در حال حاضر مشغول به کار هستید؟ چه ویژگیهائی در یک مدیر موفق باید به چشم بخورد تا وی بتواند بر روی دیگر کارمندان تاثیر گذار باشد؟ آیا صرفا با داشتن معلومات و تحصیلات به روز و در اختیار داشتن امکانات پیشرفته میتوان از عهده مسئولیتهای شرکتهای بزرگ برآمد و یا اینکه به عواملی دیگر از قبیل تجربه نیز نیاز است؟ نظرتان درباره برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت برای پیشبرد اهداف شرکت و اداره تان چیست؟ آیا بهتر است به تنهائی درباره تصمیمات مهم و تاثیر گذار اقدام نمائید و یا راه حل صحیح تر این است تا با اعضاء هیات مدیره و یا دیگر همکاران به هم فکری و مشاوره پرداخته و با هم تصمیم گیری نمائید؟

We would like to have a brief look at some steps to true and effective management at an office مایل هستیم تا نگاهی گذرا بیندازیم به اقداماتی در راستای داشتن مدیریتی صحیح و موثر در یک اداره Before you even attempt to seek a position of management at a company or an office, you need to consider whether you have the potentials of becoming a successful candidate for the job قبل از اینکه حتی شما برای تصدی یک شغل در سمت مدیریت یک اداره و یا شرکت اقدام نمائید, لازم است تا بررسی نمائید که آیا واجد شرایط یک کاندیدای موفق برای آن شغل هستید؟ If you determine to be the right person, then you must seek the best way to show and prove your full capabilities and skills

اگر شما تصمیم گرفته اید که شخص مناسبی برای آن شغل هستید, پس بایستی به دنبال بهترین راه جهت نشان دادن و ثابت کردن توانائیها و مهارتهای خود باشید It is significant to examine goals, priorities and needs in jobs related to the field of management مهم است تا به بررسی اهداف, اولویتها و نیازها در مشاغل مربوط به حوزه مدیریت پرداخت Apparently such notes seem obvious but surprisingly only few new managers pay attention to them when beginning their careers ظاهرا چنین نکاتی واضح به شمار میروند ولی جای تعجب است که تنها مدیران کمی در آغاز شغلشان به این موارد توجه می کنند Addressing priorities should be the first concern for top-notch managers who want to be successful in long term

توجه به اولویتها بایستی به اولین دلمشغولی مدیران برجسته جهت توفیق در بلند مدت باشد Strategic planning is the second important guideline to mention over here برنامه ریزی کاربردی دومین راهکار مهمی است که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد Many managers claim to use strategic planning in their workplace but in reality, few actually do خیلی از مدیران ادعا می کنند که در محل کار خود از برنامه ریزی استراتژیک بهره می برند ولی در واقعیت تعداد کمی از مدیران اینچنین هستند Rather than seeking solutions to solve problems, some managers choose to blame their colleagues and staff or complain about failures in their offices, which altogether such things will deteriorate productivity at work

برخی مدیران, به جای یافتن راه حل برای رفع مشکلات, به سرزنش همکاران و کارمندان اداره شان می پردازند که چنین مواردی منجر به کاهش میزان بهره وری در محیط کار می گردد Having a good and strong strategic planning will generally determine eventual success of a manager at work داشتن برنامه ریزی خوب و قوی عموما منجر به تعیین موفقیت نهائی یک مدیر در محل کار خواهد شد A great manager will evaluate and examine all the options and current situation and then pick one of the alternatives should the need arise یک مدیر برجسته به بررسی و ارزیابی شرایط و موقعیت کنونی و انتخابها و برگزیدن یکی از راه های موجود در صورت نیاز اقدام خواهد نمود.

Good and wise managers will attempt to develop strong business teams as well مدیران خوب و با درایت اقدام به ایجاد گروههای تجاری قوی نیز خواهند نمود No individual, no matter how skilled or well or good with data and organizational systems will be able to troubleshoot problems alone هیچ فردی, هر چقدر هم که با مهارت و دارای آگاهی از تشکیلات اداری باشد قادر نخواهد بود تا به تنهایی مشکلات را مرتفع سازد Rather, such managers are advised to pick those individuals who will make their work teams stronger, better and more relevant in office بلکه به چنین مدیرانی توصیه میشود تا به انتخاب افرادی مبادرت کنند که تیم آنها را در محیط کار قویتر و بهتر و مرتبط تر با امور می سازند.

Still there are other points to mention in this regard such as delegating responsibilities and tasks wisely to the right staff هنوز هم نکات دیگری را میتوان در این رابطه ذکر کرد از قبیل سپردن انجام امور و مسئولیتها به افراد مناسب Sometimes in the short term you had better perform certain jobs by yourself but in the long term ask other staff and colleagues to help you out برخی مواقع در کوتاه مدت بهتر بنظر میرسد تا بعضی امور را به تنهائی به انجام برسانید درحالیکه در بلند مدت میتوانید از دیگر همکاران درخواست کمک نمائید Good managers are honest, have good intentions and relationships with their employees مدیران خوب با صداقت هستند و نیات خوب دارند و رابطه شان با دیگر کارمندانشان مناسب است.

ادامه نوشته »

کار در منزل و شناخت عوامل موفقیت در آن

شاید شما هم با پدیده ای به نام کار در منزل آشنائی داشته باشید که به راستی طیف گسترده ای از امور و فعالیتها را در بر می گیرد و در جهان مدرن و پر از ارتباطات قرن بیست و یکم به مرور جای خود را در بین دیگر مشاغل باز می کند. اشخاصی هستند که با ماندن در منزل و نرفتن به سر کار و یا شرکت از آن نوع سنتی که همه ما با آن آشنا هستیم می توانند برای خود درآمدی ماهیانه داشته باشند و یا حتی به مراتب بهتر و بیشتر از حقوق ماهیانه دیگر کارمندان ادارات ولی به راستی چگونه ممکن است؟ آیا با در اختیار داشتن ارتباط اینترنتی خواهید توانست تا از طریق منزل خود و فقط در اختیار داشتن یک کامپیوتر و یا لپ تاپ برای خود درآمدی داشته باشید؟ یا اینکه چنین عبارات و آرزوهائی تقریبا جنبه تبلیغاتی دارند؟

Having a home-based business can be both a story or a dream which is to come true داشتن یک کار در منزل هم میتواند به عنوان یک خیال در نظر گرفته شود و هم به عنوان رویائی که میتواند به رویا تبدیل گردد Just launch your web browsing application and surf the net to find plenty of advertisements on running a business from your home and having an excellent salary کافی است تا مرورگر اینترنتی خود را باز نمائید و به گشتی در فضای مجازی بپردازید تا آگهی های زیادی در زمینه داشتن یک کار و کسب از طریق منزل خود و ایجاد یک درآمد عالی پیدا کنید Actually there can be found so many work-at-home schemes out there but can all of them be trusted? Or most of them are like joke and not to be taken seriously

راستش برنامه های خیلی زیادی در ارتباط با کار در منزل میتوان یافت ولی آیا می شود به همه آنها اعتماد داشت؟ یا اینکه اکثر آنها جنبه طنز داشته و نمیتوانند به عنوان اموری جدی به آنها نگریسته شوند؟ You actually need to have some business information on how it is possible to run and maintain a business from your home در حقیقت شما به اطلاعاتی نیاز دارید تا در زمینه راه اندازی کسب و کار از طریق منزل و حفظ آن آگاهی داشته باشید When you approach this realm, it is essential that you know where the real opportunities are located هنگامیکه به این حوزه نزدیک می شوید, ضروری است تا در یابید که موقعیتهای حقیقی در کجا قرار دارند Since not every project from your home will lead you towards financial gains

در واقع همه پروژه هائی که از طریق منزل شما قابل انجام هستند شما را به سمت داشته های مالی سوق نخواهند داد With the expansion of internet in today’s world, web-based businesses are the biggest opportunities to think of when it comes to making money from home با گسترش اینترنت در جهان امروز, کسب و کارهای مبتنی بر فضای وب جزو بزرگترین موقعیتهای پول در آوردن از طریق منزل به شمار می روند But please note that the type of product or service that you are going to provide on your website should actually hit a niche market اما در نظر داشته باشید که کالا و یا خدماتی که شما بر روی وب سایت خود ارائه خواهید نمود بایستی در حقیقت یک بازار بکر را نشانه گیری نماید.

Simply launching a new website and then putting a lot of advertisements on your web pages is not going to make you financially secure and rich and this is a mistake made by many amateurs صرفا راه اندازی یک وب سایت جدید و افزودن تعداد زیادی تبلیغات به صفحه های اینترنتی خود نخواهد توانست تا شما را از نظر مالی تقویت و ثروتمند سازد و این اشتباهی است که توسط خیلی از افراد تازه کار رخ می دهد You are advised to keep accurate records of your home-based activities to evaluate your progress rate in the course of time به شما توصیه میشود تا آمار دقیقی از فعالیتهای راه اندازی کسب و کار از طریق منزل خود داشته باشید تا میزان موفقیت خود را در طی گذشت زمان ارزیابی نمائید.

After launching your own new website, make sure you will list its details on the major search engines and web directories so that potential clients will make click on your links پس از راه اندازی وب سایت جدید خود, اطمینان حاصل نمائید که جزئیات آن را در موتورهای جستجوگر و همچنین دایرکتوری های مهم آنلاین ثبت خواهید نمود بطوریکه مشتریان بالقوه بتوانند بر روی لینک های شما کلیک نمایند Sometimes it can be difficult to separate home life and work برخی مواقع دشوار بنظر می رسد تا بین کار و زندگی شخصی فرق قائل بود You just need to both relax at home with your family and also attend to your business شما نیاز دارید تا هم در کنار اعضاء خانواده به استراحت بپردازید و هم به کار خود رسیدگی نمائید.

It’s a great idea to keep a detailed log of all your expenses associated with running a home-based job and operating a website ایده بسیار خوبی بن نظر می رسد تا آمار دقیقی از میزان هزینه های مرتبط با اداره وب سایت خود و همچنین اداره یک کسب و کار از طریق منزل داشته باشید Some bloggers are found to work for advertising companies or they may write and publish articles promoting commercial products of big businesses and web stores or send visitors to their web pages افراد وبلاگ نویسی هستند که برای شرکتهای تبلیغاتی کار می کنند و یا اینکه آنها به نگارش و انتشار مقالاتی اشتغال دارند که محصولات تجاری شرکتهای بزرگ و فروشگاهای تجاری را تبلیغ می کنند و یا بازدید کننده به سایت آنها می فرستند.

ادامه نوشته »

اسباب بازیهای آموزشی برای کودکان

اسباب بازیها به جزئی از دنیای شاد و رنگارنگ کودکان تبدیل شده اند و در سرتاسر جهان خردسالان علاقه دارند تا ساعات زیادی را در طول روز و هفته با اسباب بازیهایشان سپری نمایند. هنگامیکه زمان خریدن چنین وسایل تفریحی برای خردسالان فرا می رسد, اولیای فرزندان ممکن است نتوانند به سرعت تصمیم بگیرند و یا اینکه با فروشندگان دارای اختلاف نظر باشند. عقیده شما چیست؟ آیا بهتر نیست تا بجای خرید اسباب بازیهای صرفا تفریحی به سمت لوازم آموزشی که میتوانند موجب رشد کودکان شوند برویم؟ بازیهای فکری میتوانند به عنوان لوازم تفریحی و در عین حال اسباب بازیهائی در نظر گرفته شوند که به کودکان کمک می کنند تا قدرت تفکر و تعقل خود را بهبود بخشیده و برای زندگی آینده خود را آماده سازند.

Providing your kids with educational toys is actually offering them some gifts that will help them develop فراهم کردن اسباب بازیهای آموزشی برای فرزندانتان درواقع ارائه کردن هدایائی برای آنها میباشد که در رشد به آنها کمک خواهد کرد Educational toys, as the name implies, are designed and made to help children to discover their surroundings and improve their skills and also to assist in educating them اسباب بازیهای آموزشی, همانگونه که از اسمش بر می آید, بدین منظور طراحی و ساخته شده اند تا به بچه ها کمک کنند که محیط اطرافشان را کنکاش و اکتشاف کنند و مهارتهای خود را بهبود بخشند و همچنین به آنها در امر آموزش یاری رسانند.

When children are very busy enjoying their toys, they are literally enhancing their skills for the real life and adding to the number of things they will be able to perform later at other stages of life بچه ها هنگامیکه گرم بازی و لذت بردن از اسباب بازیهایشان هستند, درواقع مشغول ارتقاء مهارتهای خود برای زندگی واقعی و همچنین افزودن به چیزها و کارهائی هستند که قادر خواهند بود تا در آینده و در مراحل بعدی زندگی به انجام رسانند The truth is, advantages and motives to purchase educational toys and accessories for kids and teenagers are endless and you as the parent are provided with a lot of great affordable options and packages which are tailored to the needs of your lovely children

حقیقت این است که مزیتها و انگیزه های خرید اسباب بازیها و لوازم آموزشی برای کودکان و نوجوانان نامحدود هستند و شما به عنوان والدین دسترسی به لوازم و بسته های زیادی دارید که متناسب با نیازهای کودکان دلبندتان تهیه شده اند Toys can also offer assistance when it comes to developing kids senses, especially infants who are under one year old اسباب بازیها هچنین در زمینه توسعه حسهای کودکان هم یاری رسان هستند, مخصوصا برای نوزادان و اطفالی که کمتر از یکسال سن دارند Newborn babies are actually exploring their senses and their surrounding environment for the first time and colorful toys can help them get familiar with the world around them in a very gentle way

نوزادان درواقع در حال اکتشاف احساس و محیط پیرامون خود برای نخستین بار میباشند و اسباب بازیهای رنگارنگ میتوانند به آنها در آشنا شدن با دنیای اطرافشان به نحوی ملایم کمک کنند Educational toys can actually be considered a great source of fun and learning for everyone, especially kids اسباب بازیهای آموزشی درواقع میتوانند به عنوان منبعی عالی از نظر تفریح و یادگیری برای همه, بخصوص کودکان تلقی گردند The good thing is that they are usually easy to reach and pretty affordable نکته جالب این است که معمولا دسترسی به آنها آسان بوده و ارزان قیمت هم هستند So please remember that the next time you plan on getting some gifts for your kids, choose educational playthings which help them discover world

پس لطفا دفعه بعد که قصد خرید هدایائی برای کودکانتان را دارید, برایشان اسباب بازیهای آموزشی تهیه کنید که به آنها در کاوش جهان کمک کنندThere are some learning toys which can help children get familiar with cause and effect in real life, for example the ones to build toy blocks and buildings اسباب بازیهای آموزشی هستند که میتوانند به کودکان در آشنا شدن با مقوله علت و معلول در زندگی واقعی کمک کنند. به عنوان مثال اسباب بازیهائی که برای ساختن ساختمانهای اسباب بازی تهیه شده اند Kids in such cases spend a lot of time to learn how to build up new towers and then will enjoy just knocking them down all of a sudden کودکان در چنین مواردی وقت زیادی صرف میکنند تا یاد بگیرند چگونه برج بسازند و سپس از خراب کردن ناگهانی آنها لذت می برند.

There are various learning phases among children, some learn more while playing next to other kids whereas others are better at learning and memorizing things while watching animated cartoons and movies and toys have proved to be an effective learning tool for educational ideas related to children مراحل متنوعی از آموزش در نزد کودکان وجود دارد, برخی هنگامیکه در کنار دیگر کودکان مشغول بازی هستند بیشتر به یادگیری می پردازند درحالیکه دیگر بچه ها یادگیری شان اغلب از طریق تماشای کارتون و فیلم انجام می پذیرد و اسباب بازیها ثابت کرده اند که ابزاری موثر در زمینه ایده های آموزشی برای بچه ها می باشند.

ادامه نوشته »

قواعد رانندگی با احتیاط

رانندگی به کاری روزمره و شاید هم کمی خسته کننده برای بعضی افراد و در عین حال فعالیتی شاد و مفرح و هیجان انگیز برای برخی دیگر تبدیل شده است و شما به محض خروج از منزل تا لحظه ورود مجددتان به خانه با انواع اتوموبیلها مواجه می شوید و طبعا نحوه رانندگی مردم هم بسیار با یکدیگر متفاوت میباشد. برخی از رانندگان به قوانین احترام و اعتنای چندانی نمی گذارند و حتی منجر به بروز تصادفات و تخلفات رانندگی نیز میگردند درحالیکه بسیاری از شهروندان که قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را مراعات می کنند درواقع همیار پلیس و افرادی هستند که میتوانند در رانندگی به عنوان الگوئی مناسب برای افرادی که میخواهند گواهینامه خود را دریافت کنند و شروع به رانندگی کنند در نطر گرفته شوند.

Driving a car can be considered a new experience but it is important to drive defensively and by respecting the police laws رانندگی میتواند به عنوان تجربه جدیدی در نظر گرفته شود ولی مهم است تا با رانندگی با احتیاط به قوانین پلیس احترام گذاشت There are many tips and driving laws which are specifically significant to new drivers نکات و قوانین رانندگی زیادی وجود دارند که مخصوصا برای رانندگانی که تازه شروع به رانندگی کرده اند مهم میباشند In different situations, by paying attention to a few tips you will be able to drive safe and sound در موقعیتهای مختلف, با در نظر گرفتن چند نکته, شما قادر خواهید بود تا به نحوی امن و مناسب به رانندگی بپردازید.

Try not to use your cell phone while driving سعی کنید در هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید When you are behind the wheel, you should focus on the road ahead and how you are driving, rather than trying to press buttons or take messages or chat with others هنگامیکه در پشت فرمان قرار دارید, شما بایستی تمرکز خود را بر روی جاده ای که در مقابل تان قرار دارد و همچنین نحوه رانندگی خود بگذارید, به جای اینکه دکمه های تلفن را فشار دهید و یا پیامک دریافت کنید و یا با دیگران به صحبت بپردازید When you speak on your phone when you drive, you won’t be aware of your surroundings and accidents might happen هنگامیکه در زمان رانندگی مشغول مکالمه با تلفن هستید, از محیط اطراف خود غافل خواهید شد و ممکن است تصادفی اتفاق بیافتد.

Watching the traffic signs is the second important point to keep in mind when you drive نکته مهم دومی که در هنگام رانندگی بایستی به خاطر داشته باشید توجه کردن به تابلوهای راهنمائی است Please pay attention to the road signs as they have been placed there to keep you and the other citizens safe لطفا به تابلوهائی که در کنار جاده نصب شده اند توجه کنید. آنها برای حفظ امنیت شما و دیگر شهروندان در آنجا قرار داده شده اند They contain and remind you of useful guidelines that can help you stay within the speed limits and be able to keep control of your car آنها حاوی نکاتی سودمند هستند که به شما یادآوری میکنند تا در محدوده سرعت باقی بمانید و قادر باشید تا ماشین خود را کنترل نمائید.

The third point we would like to mention here is about distance that you need to keep from the vehicle in front of you نکته سومی که قصد داریم تا در اینجا به آن اشاره کنیم در ارتباط با فاصله ای است که شما بایستی نسبت به ماشینی که در مقابل شما قرار دارد مراعات کنید By maintaining a good distance, you will be able to prevent collision with other cars, should you push brakes all of a sudden for any reason با حفظ فاصله مناسب, قادر خواهید بود تا از برخورد با دیگر اتوموبیلها در صورتیکه به هر دلیلی ناگهان ترمز کنید پرهیز نمائید When driving on icy or wet and slippery roads, you may consider keeping more distance because it will take you longer to come to a stop when you decide to

Even if you are riding the modern cars with state-of-the-art break systems, it is useful to keep in mind that when applying breaks on icy surfaces, autos will tend to slip and sometimes even spin حتی چنانچه سوار بر اتوموبیلی مدرن با سیستم ترمز پیشرفته هستید, مفید است بخاطر داشته باشید که هنگامیکه بر روی سطوح یخ زده ترمز میکنید, اتوموبیل تمایل به سر خوردن و گاهی اوقات حتی چرخش از خود نشان میدهد Last but not least is not to haste when driving آخرین و در عین حال نکته بسیار مهم دیگر این است که در هنگام رانندگی از عجله کردن بپرهیزید If you are late for a meeting, do not drive faster than normal to avoid problems چنانچه برای ملاقاتی تاخیر دارید, به منظور دوری از مشکلات, سریعتر از حالت معمول رانندگی نکنید.

ادامه نوشته »