خانه / 2016 / سپتامبر

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2016

برنامه ریزی و اهداف برای زندگی

هر فردی طبیعتا در زندگی خود دارای برنامه ها و طرح های بخصوصی می باشد و مهم است تا بدانیم چگونه و با استفاده از چه روشهائی خواهیم توانست تا به آرزوهای خود در بلند مدت و کوتاه مدت برسیم. برای بعضی افراد ادامه تحصیل مهم ترین هدف به شمار …

توضیحات بیشتر »

استفاده از انرژی پاک و گرمایش زمین

با استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر باد و خورشید میتوان به مرور از مصرف نفت و گاز و دیگر سوختهای فسیلی فاصله گرفت و در کنار صرفه جوئی به هوای پاک هم رسید که میتواند برای همه انسانهای جهان مفید و ایده آل بنظر برسد. کافی است تا …

توضیحات بیشتر »

بررسی تاثیرات اختراعات و ماشین چاپ

با بررسی تاثیر اختراعات و اکتشافات بر روی زندگی ما در قرن حاضر, خواهیم توانست تا بهتر به مقولات علمی بپردازیم و به ارزیابی مسائلی که در ارتباط با موارد مرتبط با دانش هستند مبادرت ورزیم. برخی از اختراعات به مردم کمک نموده اند تا با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار …

توضیحات بیشتر »