خانه / 2016 / می

بایگانی ماهانه: می 2016

روزها و برنامه های شلوغ کاری

شاید برای همه ما این اتفاق پیش آمده باشد که با دیگر اعضاء خانواده و دوستان و همچنین همکاران درباره شلوغ بودن برنامه های روزمره مان صحبت و تبادل نظری داشته باشیم. درواقع جملاتی که در این ارتباط مورد استفاده گویشوران قرار میگیرند میتوانند سودمند واقع شوند, بخصوص چنانچه شما با یک جهانگرد از دیگر کشورها در یکی از سفرهایتان برخوردی داشته باشید و تصمیم بگیرید تا با یکدیگر در این زمینه حرف بزنید. در بعضی مواقع بحث اصلی در ارتباط با پروازها و تاخیر در ورود و یا خروج میباشد و طبعا مسافران میتوانند در این موارد با هم به گفتگو بنشینند. بیائید با یکدیگر به این مباحث نگاهی اجمالی داشته باشید و سعی در بخاطر سپردن عباراتی سودمند در انجام مکالمات اداری و روزمره داشته باشیم.

Today we would like to have a glance at describing a busy schedule امروز قصد داریم تا به مقوله توصیف یک برنامه کاری فشرده نگاهی بیندازیم The meeting had ended late, so we had a short lunch جلسه دیروقت به پایان رسید, به همین دلیل ما ناهار مختصری داشتیم Past perfect tense is used a lot in daily conversations زمان ماضی بعید در مکالمات بسیار استفاده میشود our flight had arrived by noon تا قبل از ظهر پرواز ما به زمین نشسته بود The meeting hadn’t yet begun when we arrived هنگامیکه ما رسیدیم, جلسه هنوز شروع نشده بود Before they decided to have the meeting in Shiraz, I had already decided to take my vacation there and so I was fully prepared for the business discussions and interviews

قبل از آنکه آنها تصمیم به برگزاری جلسه در شهر شیراز بگیرند, من تصمیم به سپری کردن تعطیلاتم در آنجا گرفته بودم و بهمین خاطر برای مصاحبه ها و صحبتهای تجاری کاملا آماده بودم By the time they got to the meeting, they had already reviewed the agenda قبل از رسیدن به جلسه, آنها دستور کار جلسه را مطالعه کرده بودند They had already asked us to turn off our cell phones when the CEO began his presentation آنها از قبل از ما درخواست کرده بودند که در هنگان سخنرانی مدیر عامل, تلفنهای همراه خود را خاموش کنیم So how was your day? Unbelievably busy راستی امروز چطور بود؟ سرم بسیار شلوغ بود. By 9:00 I had taken the placement test, registered for class, and bought my books

تا قبل از ساعت 9 من تست تعیین سطح را انجام داده بودم, برای کلاس ثبت نام کردم و همچنین کتابها را خریدم That’s a lot to do before 9:00 واقعا اینهمه کار قبل از ساعت 9 زیاد هستند That was nothing. At 10:00 I had to be across town for a meeting تازه این که چیزی نیست. قبل از ساعت 10 مجبور بودم به آنطرف شهر برای یک جلسه بروم And then I had to get back for the class at 1:00 و همچنین مجبور بودم قبل از ساعت 1 برای کلاس بازگردم What did you do about lunch ناهار را چکار کردید؟ Well, when I got to class, I hadn’t eaten yet, so I just got a snack راستش هنگامیکه به کلاس رسیدم, هنوز چیزی نخورده بودم پس بنابراین یک ساندویچ گرفتم You must be pretty hungry by now

قول میدهم که الان بسیار گرسنه هستید Just think about your office hours to come up with ideas on describing your own busy schedule کافی است تا شما هم به ساعات اداری خود فکر کنید تا ایده هائی به ذهنتان خطور کند در ارتباط با توصیف برنامه های شلوغ کاریتان It can be at present or about any period of time in the past این برنامه میتواند در زمان حال باشد و یا در مورد هر زمانی در گذشته Past perfect usually describes an action that happened or didn’t happen before another action or before a specific time in the past زمان ماضی بعید به توصیف عملی میپردازد که قبل از کاری و یا زمانی دیگر به خصوص در گذشته به وقوع پیوسته و یا نپیوسته است.

ادامه نوشته »

گپ و گفت کوتاه و روزمره

آیا تابحال هنگامیکه در پارک مشغول قدم زدن هستید فرصت این پیش آمده است تا با دیگران هر چند کوتاه و به مدت چند دقیقه گپ و گفتی مختصر داشته باشید و مثلا راجع به آب و هوا صحبت کنید؟ لازم نیست در چنین مواقعی راجع به بحثهای جدی و پیچیده علمی گفتگو کنید ولی تبادل چند جمله دوستانه میتواند به شما در سپری کردن اوقات کمک کند و روحیه تان نیز بهتر شود. شاید همین چند روز پیش در فروشگاه زنجیره ای و سوپرمارکت با فروشنده چند دقیقه راجع به گرمی هوا و یا کیفیت اجناس صحبتی کوتاه و دوستانه داشتید. مواردی همچون اوضاع جوی و ترافیک و یا قیمت اجناس و دیگر موارد مشابه که همه ما با آنها در زندگی روزمره به نوعی درگیر هستیم می توانند موضوعات خوبی برای انجام چنین مکالمات کوتاهی باشند.

Sometimes it may seem like a good idea to make small talk برخی اوقات گپ و گفت کوتاهی با دیگران میتواند ایده خوبی باشد Suppose you are running or walking in a park and someone passes by and you say good morning, beautiful day, isn’t it تصور کنید که در پارک مشغول پیاده روی و یا دویدن هستید و فردی از کنار شما عبور میکند و شما به وی میگوئید روز زیبائی است, مگر نه؟ It really is بله, همینطور است Do you mind if I call your first name اشکالی دارد که شما را با نام کوچکتان صدا کنم؟ Absolutely not. Please do ابدا. هیچ اشکالی ندارد How do you prefer to be addressed شما ترجیح میدهید که چطور مورد خطاب قرار بگیرید؟ You can use tag questions when speaking with someone for the first time

معمولا در هنگام صحبت و آشنائی با افراد برای نخستین بار از سوالات آری / خیر استفاده میشود It’s a beautiful day, isn’t it روز قشنگی است, مگر نه؟ When the statement is affirmative, the tag is negative and when the sentence is negative, the tag will be positive هنگامیکه جمله مثبت باشد, از لحن سؤال منفی استفاده میشود و در هنگام استفاده از عبارت منفی با ساختار مثبت سؤال پرسیده میشود He is your manager, isn’t he او مدیر شما است, مگر نه؟ I turned off the projector, didn’t I من دستگاه پروژکتور را خاموش کردم, درست است؟ You are going to present next, aren’t you شما نفر بعدی برای انجام سخنرانی هستید, مگر نه؟ She won’t be at the meeting before 2:00, will she

او قبل از ساعت 2 نتوانست خود را به جلسه برساند, همینطور نیست؟ We haven’t forgotten anything, have we ما چیزی را فراموش نکرده ایم, درست است؟ It was a great, fruitful session, wasn’t it جلسه خوب و مفیدی بود, مگر نه؟ در هنگام پرسیدن سؤالاتی که به I مربوط میشوند از Aren’t I استفاده میشود I’m not on time, aren’t I من سر وقت نرسیدم, درست است؟ ولی در جملات سؤالی مثبت چنین نیست I’m not late, am I من که دیرم نشده است, مگر نه؟ In order to improve your small talk skills, continue making such statements a lot and you will have them all in your mind when you need them به منطور تقویت مهارت انجام مکالمه کوتاه , به تمرین ساختن جملات ادامه دهید تا در زمان مورد نیاز آنها در ذهن شما باشند.

One way to improve your speaking skills is to get to know your classmates یکی از روشهای تقویت مهارتهای مکالمه گفتگو و شناختن بهتر همکلاسیهایتان میباشد You can ask about families, jobs, travel, etc شما میتوانید درباره خانواده, مشاغل, مسافرت و دیگر موضوعات صحبت کنید It is always possible to change conversation models to greet a classmate همیشه ممکن است تا با تغییر الگوهای گفتگو با همکلاسیهایتان به صحبت بنشینید Ask each other about how you would like to be addressed از یکدیگر درباره اینکه چطور دوست دارید خطاب شوید بپرسید Have a look at most sample grammar charts to find tag questions نگاهی به جداول گرامر بیندازید تا سؤالات آری / خیر را در آنها بیابید.

ادامه نوشته »

نامه های اداری و آداب و رسوم

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به یک همایش رسمی دعوت شده اید و در دعوتنامه نکاتی در ارتباط با نحوه پوشش و همچنین آداب و رسوم که به میهمانان پیشنهاد شده است ذکر شده باشد. معمولا در نامه های رسمی و یا جهت شرکت در مناسبتهای خاص چنین مواردی ذکر میگردند و با آشنا شدن با چنین تجربیات و نامه نگاری ها بهتر میتوانیم در چنین جلساتی شرکت کنیم. مثلا ممکن است از میهمانان دعوت شود که جهت حفظ آرامش و سکوت در سالن سخنرانی و به هنگام ایراد صحبتهای افراد حاضر در جلسه از آوردن تلفن همراه خودداری کنند. شاید در یک میهمانی رسمی از مدعوین درخواست شود که لطفا فرزندان خود را در منزل نگاه دارند و از آوردن آنها به میهمانی خودداری کنند.

Some business companies may send dinner applications and invitation letters to their employees and in such annual or monthly letters usually some points are included برخی از شرکتهای تجاری ممکن است مراسم سالیانه و یا ماهانه ضیافت شام برای کارکنان خود ترتیب دهند و در چنین دعوتنامه هائی ممکن است نکاتی به چشم بخورند Since we all come together from different traditions and cultures, here are some guidelines to make this meeting run smoothly از آنجائیکه همه ما از فرهنگ و سنن متفاوتی برخوردار هستیم, با توجه به نکات ذیل این جلسه به بهترین شکل برگزار خواهد شد Please leave your cell-phone at home and forget about text messaging for a couple of hours during the meeting

لطفا از آوردن تلفن همراه و پیامک زدن در طول جلسه خودداری فرمائید Please do your best to arrive promptly for the meetings which will be held at the exact dates and times specified earlier لطفا تمام تلاش خود را بعمل آورید تا راس ساعات و تاریخهای مقرر شده در جلسات حضور بهم رسانید Dress is business casual نحوه پوشش و البسه فرم استاندارد و معمول محیطهای اداری میباشد If it is a must for you to have access to your cell phone, then please out them on silent and vibrate modes چنانچه واقعا نیاز است تا تلفن همراه با خود داشته باشید, لطفا آنها را در وضعیت ویبره و یا سایلنت قرار بدهید If you would like to make a phone call, then please step outside into the corridor

چنانچه تمایل به گرفتن شماره تلفن را دارید, لطفا از سالن خارج شده و به راهرو وارد شوید Everyone is on a last-name basis since this is going to be an official business meeting and first names are better not be used alone در طول این جلسه میهمانان با اسامی خانوادگی نام برده خواهند شد چون جلسه رسمی و اداری است, پس از استفاده از نام کوچک لطفا خودداری کنید At 8:30 there is a breakfast buffer in the lobby در ساعت 8:30 صبح بوفه صبحانه در لابی برگزار خواهد شد Then there will be the welcome and opening remarks by the company’s CEO سپس سخنرانی خوش آمد گوئی و افتتاحیه توسط مدیر عامل شرکت انجام خواهد شد The next phase will be regional marketing plans and discussions

برنامه بعد طرح ها و صحبتهای بازاریابی منطقه ای خواهد بود Then there will be a tea / coffee break for thirty minutes سپس یک استراحت سی دقیقه ای جهت نوشیدن چای و قهوه Now, can you remember and actually summarize some of the main points mentioned regarding the etiquette guidelines آیا نکاتی را که در ارتباط با نحوه رفتار و پوشش مطرح شد بخاطر دارید و میتوانید آنها را به اختصار بیان کنید؟ Why do you believe it is important to tell the audiences attending a formal business meeting about etiquette به عقیده شما چرا این نکته حائز اهمیت است که به حضار شرکت کننده در مراسم اداری و رسمی در ارتباط با مسائل رفتار و نکات اخلاقی مواردی را راهنمائی کرد؟

ادامه نوشته »

استفاده از اینترنت و کامپیوتر

خیلی از افراد از کامپیوترهای شخصی و اداری و همچنین ارتباطات اینترنتی و آنلاین برای انجام کارهای مختلفی استفاده میکنند از قبیل تفریح و یا انجام کارهای اداری و تجاری مانند انجام نقل و انتقالات وجوه نقد و پرداخت قبوض و همچنین جستجو در فضای مجازی به منظور یافتن اطلاعات و ارتقاء آگاهی در زمینه های مختلف. حتی برخی افراد از طریق کامپیوترهای متصل به اینترنت کارهای اداری و به اصطلاح دورکاری انجام میدهند و امروزه در سطح جهان شرکتهای بزرگ بسیار زیادی اینگونه با افراد با استعداد و با دانش فنی از دیگر مناطق در ارتباط هستند. در فضای مجازی امروزه و با رشد و توسعه شبکه های اجتماعی, مهم است تا با آگاهی از اطلاعات شخصی خود محافظت کنیم و بر آگاهیمان در ارتباط با فضای آنلاین اضافه کنیم.

It’s a good idea to read about how people use computers عقیده خوبی است تا درباره نحوه استفاده مردم از رایانه مطالعه کنیم I’m a designer, and I really need to learn about what people wear and the colors they use in their home and office برای من به عنوان یک طراح مهم است که بدانم دیگر مردم از چه پوشاکی استفاده میکنند و همچنین در خانه و محیط کارشان از چه رنگهائی استفاده میکنند Recently I have found an online group shared by other lead designers اخیرا من یک گروه آنلاین پیدا کرده ام که افراد طراح برجسته دیگری هم به آنجا سر میزنند Through visiting that internet group I can discuss clothing trends and style with other members and learn about the latest styles and designing ideas

از طریق دیدار از این گروه من میتوانم درباره مدهای پوشاک و همچنین سلایق طراحی صحبت و بحث داشته باشم I have a lot of friends and I like to be in touch with them all the time من دوستان زیادی دارم و علاقه دارم تا همیشه با آنها در تماس باشم Talking on the phone is always practical با تافن صحبت کردن همیشه عملی نیست On the other hand, e-mail is also pretty slow از طرف دیگر پست الکترونیک کند و زمانبر است So, my friends and I can now send instant messages to each other all the time پس بنابراین من و دوستانم میتوانیم همیشه با هم در تماس باشیم و برای یکدیگر پیامک بفرستیم I’m a huge music fan, but I never buy CDs at a music store

من یکی از طرفداران پر و پاقرص موسیقی هستم ولی هرگز سی دی از فروشگاههای موسیقی نمیخرم I sometimes download music from the internet instead من بعضی وقتها از اینترنت آهنگ دانلود میکنم I’ve got hundreds of songs on my MP3 player now من در حال حاضر بر روی دستگاه پخش موسیقی ام صدها آهنگ دارم I’m spending two months traveling through different cities of Iran من به مدت دو ماه از شهرهای مختلف ایران عبور و مسافرت میکنم I want my friends and family to see all the fascinating places I’m visiting من علاقه دارم تا دوستانم و خانواده ام همه مکانهای جذابی را که من از آنها بازدید میکنم ببینند So I upload photos from my laptop to a website where everyone can view them

از این رو من از طریق لپتاپم عکسهای سفرم را در یک وبسایت قرار میدهم تا دیگران ببینند I spend about eight hours a day online من تقریبا روزی هشت ساعت را در اینترنت سپری میکنم I usually just surf the internet, clicking from one website to another without any real plan از یک وبسایت به سایت دیگر کلیک میکنم بدون اینکه برنامه خاصی داشته باشم I love to discover new and interesting websites about things that interest me من خیلی علاقه دارم به اینکه مطالب و وبسایتهای جذاب را در اینترنت کشف کنم How many hours a week do you spend on a computer در هفته چند ساعت را با رایانه تان میگذرانید؟ Do you use a computer more for work or fun بیشتر از کامپیوتر برای کار و یا تفریح استفاده میکنید؟

ادامه نوشته »

بهبود مهارتهای هنری از طریق تمرین

شما چقدر به مقوله هنر اهمیت میدهید و اصولا هنر چه جایگاهی در زندگی شما ایفا میکند؟ آیا از آندسته افرادی هستید که تابلوهای نقاشی و خطاطی در چند نقطه بر روی دیوارهای منزل و اتاقتان مشاهده میشود یا اینکه چندان به تزئین خانه خود با این لوازم علاقمند نیستید؟ شاید هنر مقوله ای ذاتی باشد و یا نباشد ولی میتوان با کوشش و تلاش هر استعداد هنری را بهبود بخشید. حتی اگر شما به تازگی در یک کلاس هنری ثبت نام کرده اید و علاقمند به یادگیری تکنیکهای جدید نقاشی میباشید, با تلاش و صرف وقت خواهید توانست تا هر روز به مهارتهای خود بیفزائید و ترسیمهای بهتر و خلاقانه تری از خود ارائه نمائید. لطفا توجه کنید که حتی نقاشان و هنرمندان بزرگ در سطح جهان در ابتدا آماتور و مبتدی بودند.

Do you know how to nurture your artistic talent آیا شما میدانید که چگونه استعداد هنری خود را تقویت نمائید؟ So, you’d like to improve your artistic ability راستی, شما مایل هستید تا توانائی هنری خود را ارتقا دهید But you might think that you don’t have any natural talent ولی ممکن است که تصور شما این باشد که فاقد استعداد ذاتی باشید The truth is you don’t have to be born with talent to be a good artist and to enjoy making art حقیقت این است که نیازی نیست تا شما با استعداد هنری به دنیا بیائید که هنرمند شوید و یا از ساختن آثار هنری لذت ببرید Many people who try painting get frustrated and give up because they feel they lack the artistic gene

خیلی از افرادی که شروع به نقاشی مینمایند زود خسته شده و کار را رها می نمایند چون احساس میکنند که فاقد ژن و استعداد هنری هستند However, the real problem is that they have just never been trained to look at the world like an artist اما مشکل واقعی این است که آنها هرگز آموزش ندیده اند تا به دنیا مانند یک هنرمند نگاه کنند When non-artists look at the subject of a drawing, they see it with left side of their brains هنگامیکه افراد معمولی به موضوع یک تصویر نگاه میکنند, آنها از نیمکره سمت چپ مغزشان استفاده میکنند They immediately begin figuring out the meaning of what they see آنها بلافاصله شروع به درک معنی آنچیزی که میبینند میکنند.

An artist pays attention to what is actually being seen یک هنرمند توجه میکند به چیزی که حقیقتا آن را میبیند They actually observe the lines in paintings as well. Are they straight or curved? Dark or light? Where do they intersect آنها همچنین خطوط در نقاشیها را مشاهده میکنند, آیا آنها صاف و یا خمیده میباشند؟ تاریک هستند و یا روشن؟ آنها در کجا یکدیگر را قطع مینمایند؟ Do you want to learn to see like an artist? Try this exercise آیا میخواهید تا مانند یک هنرمند مشاهده گر باشید؟ این تمرین را انجام دهید Find a large photo of a face and try to draw it یک عکس بزرگ از یک صورت را پیدا کنید و سپس سعی در ترسیم آن نمائید It’s OK if your drawing looks bad اشکال ندارد اگر نقاشیتان خیلی خوب نباشد.

Then turn the photo upside down and try again سپس عکس را برگردانید و دوباره به آن نگاه کنید This time focus only on the relationships of the intersecting lines and shapes این بار تنها به روابط بین خطوط و اشکالی که همدیگر را قطع میکنند تمرکز کنید People who claim they have no artistic talent may actually have talent افرادی که ادعا میکنند استعداد هنری ندارند ممکن است درواقع دارای این استعداد باشند But they may not be able to use it because they worry ولی چون آنها دارای نگرانی و استرس هستند ممکن است قادر نباشند تا از استعدادهایشان استفاده کنند Young children on the other hand rarely have these fears and worries کودکان از طرف دیگر بندرت دارای چنین ترسها و نگرانیهائی میباشند.

ادامه نوشته »

بیان داشتن عادات در گذشته و حال

در خیلی از جملاتی که همه ما استفاده میکنیم که به نوعی به گذشته و افعالی که در زمان ماضی رخ داده اند از عادت داشتن یا همان Used To استفاده می نمائیم و حتی در نوشتن نیز گاهی اوقات کاربرد دارد. شاید شما در گذشته به خوردن یک غذای بخصوص علاقه وافری داشته اید ولی هم اکنون چندان رغبتی به آن از خود نشان نمی دهید. در چنین مواردی نیز از الگوی Used To میتوان استفاده نمود. حتی در ارتباط با خلق و خوی افراد میتوان از این نوع گرامر در زبانهای خارجه سود جست. در این بخش قصد داریم تا به یکی از پرکاربرد ترین فرمولهای دستور زبان بپردازیم و با هم مروری داشته باشیم به جملاتی که هر چند بنظر ساده می آیند ولی در انجام مکالماتی روان با دیگر گویشوران میتوانند بسیار مفید باشند.

Reviewing grammatical patterns and rules from time to time can help boost your skills in any foreign language با مرور کردن مقررات و الگوهای گرامری در هر زبان خارجه شما خواهید توانست تا مهارتهای خود را در آن تقویت کنید Actually through grammar you will be able to have a better assessment of your talents and skills when dealing with conversational skills در واقع از طریق گرامر شما خواهید توانست تا درک بهتری از مهارتها و توانائیهای خود در ارتباط با مهارتهای مکالماتی داشته باشید I used to stay up late. Now I don’t من قبلا عادت داشتم تا دیر وقت بیدار بمانم ولی الان دیگر چنین نیستم I didn’t use to get up early. Now I do من عادت به زود بلند شدن از خواب نداشتم ولی الان سحر خیز هستم.

I used to go running every day من عادت داشتم هر روز بدوم There used to be a large tree in front of your house در مقابل منزل شما یک درخت بزرگ وجود داشت their grandmother used to put sugar in their orange juice مادر بزرگ آنها عادت داشت تا به شربت آب پرتقال آنها شکر اضافه کند There didn’t use to be a movie theater on Hafez avenue but now there is قبلا در خیابان حافظ سینما وجود نداشت ولی الان وجود دارد No one used to worry about fatty foods but now most people do قبلا هیچ فردی به غذاهای پر چرب اهمیت نمی داد ولی الان اکثر مردم درباره آنها تامل میکنند In the past English didn’t use to be an international language but now everyone used it to communicate around the world

در گذشته انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی شناخته نمیشد ولی امروزه مردم در سراسر جهان از آن برای انجام مکالمات استفاده میکنند When the school term ended, I was finally used to the new teacher هنگامیکه ترم مدرسه به پایان رسید, من تازه آن موقع به معلم جدید عادت کردم In our class, the teacher used to be very strict در کلاس ما معلممان خیلی سختگیر بود They used to like seafood, but now they don’t آنها قبلا به غذاهای دریائی خیلی علاقه داشتند ولی الان دیگر نه Because we lived in the mountains, we weren’t used to fresh seafood چون ما در مناطق کوهستانی زندگی میکردیم, خیلی به غذاهای تازه دریائی عادت نداشتیم.

I’m sure she’ll get used to her new apartment soon من مطمئن هستم که او بزودی به آپارتمان جدیدش عادت میکند These shoes used to be comfortable, but now they’re too loose این کفشها قبلا راحت بودند ولی الان خیلی گشاد هستند I’ll never get used to the traffic here من هرگز به ترافیک و ازدهام در اینجا عادت نخواهم کرد Will she ever get used to life in the city آیا او هیچوقت به زندگی در شهر عادت خواهد کرد؟ What did you use to do on the weekdays when you weren’t working شما در اوقاتی که در روزهای هفته کار نمیکردید چطور اوقاتتان را سپری می کردید؟ You’ll get used to the new schedule after a few days شما به برنامه جدید ظرف چند روز عادت خواهید کرد.

ادامه نوشته »

انجام تغییرات در سبک زندگی

در زندگی پر از شلوغی قرن بیست و یکم, بیشتر افراد جامعه به نوعی درگیر مشکلات ناشی از زندگی پر ترافیک هستند و به نوعی وقت کافی برای پرداختن به سلامتی خود را ندارند. درواقع خیلی وقتها شاید شما حتی به خاطر نداشته باشید که آخرین باری که به ورزش پرداختید چه تاریخی بود چون از صبح تا شب درگیر مشغله های روزمره میباشید. کمبود ساعات استراحت و نداشتن خواب کافی امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های پزشکان و مسؤلان حوزه سلامت در کشورهای مختلف جهان بدل شده است. ولی با این حال این امکان وجود دارد تا با انجام تغییرات کوچکی در زندگی خود, به سمت سلامتی گام برداشته و حتی الامکان از بیماریها به دور باشیم. به اصطلاحات و جملاتی در همین ارتباط خواهیم پرداخت.

It is possible to make healthy lifestyle changes that last این امکان وجود دارد تا تغییراتی مثبت در زندگی خود ایجاد کنیم که مستمر باقی بمانند If you have ever tried to change the way you eat or to lead a more active lifestyle, you know it isn’t easy چنانچه شما تابحال در تلاش بوده اید تا نحوه غذاخوردن خود را تفییر دهید و یا کمی بیشتر فعالانه زندگی کنید, واقف هستید که کاری ساده نیست Making a lifestyle change is challenging and it’s especially difficult to make changes that last تغییر سبک زندگی عموما کاری چالش بر انگیز تلقی میشود و بخصوص انجام تغییراتی همیشگی در زندگی دشوار بنظر میرسد Often people try to make many big changes all at once but is seems to be not a good idea

عموما مردم سعی در انجام تغییراتی بزرگ و بلافاصله دارند و این بنظر ایده خوبی نمی آید These people usually do not have a clear idea of how they will accomplish their goals چنین افرادی معمولا نظر روشنی از چگونگی دستیابی به اهدافشان ندارند They may struggle, get disappointed, and give up after a short period of time آنها ممکن است تلاش کنند, احساس نا امیدی کنند و پس از مدتی دست از تلاش برداشته و اهدافشان را رها کنند Here are some tips to help you make healthy changes that become lifelong habits در اینجا نکاتی مطرح میشوند که به شما کمک میکنند تا تغییراتی برای داشتن سلامتی در زندگی بکار بندید و آنها جزو عاداتی محسوب میشوند که تا آخر عمر باقی خواهند ماند.

Professionals usually recommend to make one change at a time حرفه ای ها معمولا توصیه میکنند تا تغییرات را در هر زمان یک به یک انجام داد Replacing unhealthy behaviors with healthy ones takes time جایگزینی رفتارهای ناسالم با عادات سالم زمانبر است If you try to change too much too fast, you won’t be successful اگر شما سعی کنید تا تغییرات زیادی را به سرعت اجرا کنید موفق نخواهید شد Focus on one change you’d like to make برای انجام تغییر بر روی یک کار تمرکز کنید If your goal is to improve your eating habits, choose one thing to cut back on or add to your diet چنانچه هدف شما بهبود عادات غذائیتان میباشد, یک چیز را به رژیم غذائیتان اضافه و یا از آن کم کنید.

Maybe resolve to stop drinking soda or eat some vegetables or fruit with every meal شاید عقیده خوبی باشد تا تصمیم بگیرید از این پس نوشابه های گازدار ننوشید و یا با هر وعده غذائی سبزیجات و یا میوه جات مصرف کنید When a new healthy behavior becomes part of your normal daily routine, you can take on another change هنگامیکه یک رفتار سالم بخشی از امور روزانه شما شوذ, شما قادر خواهید بود تا تغییر دیگری را نیز به کار بندید Changes are often easier to make if they are small انجام تغییرات, چنانچه کوچک باشند ساده تر خواهد بود.

ادامه نوشته »

نمونه کارهای خیرخواهانه

خیلی وقتها برای دیگر هموطنانمان مشکلاتی پیش می آید که ممکن است مسائل جزئی باشند و همه ما قادر باشیم تا آنها را رفع نمائیم. شاید شما هم در خبرها خوانده باشید که مثلا فردی یک کیف پر از پول و طلا را پس از پیدا کردن به اداره پلیس تحویل داده است. چنین کارهائی باعث خوشحالی و دلگرمی میشوند و دوستی را بین افراد جامعه ترغیب و تشویق می نمایند. با بررسی چنین مواردی در این درس قصد داریم تا با جملاتی آشنا شویم که میتوانند به ما در انجام محاورات روزمره و در موارد مشابه یاری برسانند. آیا موافق هستید با هم درس امروز را شروع کنیم؟ آیا تا بحال برای شما هم پیش آمده است تا با یک جهانگرد که از دیگر کشورها به شهر شما آمده است درباره اشیاء گمشده و مفقوده و پیدا شده صحبتی داشته باشید؟

Discuss acts of honesty and kindness بحث درباره موارد صادقانه و پر از رافت I was reading the headlines yesterday when reviewing newspaper and found some interesting news stories من دیروز مشغول مرور چند گزارش خبری بودم و به چند داستان خبری جالب برخوردم Homeless man returns wallet with a lot of cash and gold فردی بی خانمان یک کیف پر از پول و طلا را به صاحبش باز میگرداند A homeless man searching for recyclable cans found a missing wallet and returned it to its owner فردی بی خانمان که در جستجوی قوطی های فلزی بازیافتی بود بک کیف گمشده را یافته و به صاحبش بازگرداند The owner of the wallet realized that her wallet was missing last week

صاحب کیف هفته قبل متوجه گمشدن کیفش شده بود She doubted she would ever get back her wallet and her belongings و شک داشت که دیگر کیف و پولهایش را دوباره پیدا کند She told the correspondents, I prayed that night and asked God to help me وی به خبرنگاران گفت, من آنشب دعا کردم و از خدا درخواست کردم که کمکم کند Days later, a poor man found the wallet wrapped in a plastic bag in the trash چند روز بعد فرد فقیری آن کیف را درحالیکه در یک کیسه پلاستیکی پیچیده شده بود یافت Actually she had thrown it away with her lunch plastic container درواقع او کیفش را به همراه ظرف کیسه مواد غذائی دور انداخته بود That poor man has a very good heart and received a reward from the wallet owner

آن مرد فقیر قلب مهربانی دارد و یک پاداش از صاحب کیف دریافت کرد An act of honesty by airport screening agent یک کار شرافتمندانه توسط مامور کنترل فرودگاه In a display of honesty, a security agent at the international airport handed over a small plastic bag with a lot of cash to a passenger who has completely forgotten the bag after it passed through the airport screening machine در یک اقدام صادقانه, یک مامور امنیت فرودگاه بین المللی کیف کوچک پلاستیکی حاوی مقداری زیاد پول را به مسافری بازگرداند که پس از کنترل لوازمش در زیر دستگاه فراموش کرده بود تا آن را تحویل بگیرد The airport agent quickly noticed that the bag had been left behind and therefore he made an announcement

کارمند فرودگاه بلافاصله متوجه کیف بجامانده شد و از بلندگو اعلامیه ای را خواند It asked passengers to come forward to claim the bag در این اعلامیه از مسافران درخواست شده بود که برای دریافت کیف مراجعه کنند However, when no one claimed it, he inspected the bag and found the contact information of the real owner, so he made a phone call to the owner and told him about the issue, he then returned back to the airport and received his wallet with joy ولی فردی برای دریافت کیف مراجعت نکرد و آن کارمند کیف را بررسی کرد و شماره تماس صاحب آن را یافت. یا وی تماس برقرار کرد و ماجرا را توضیح داد. صاحب کیف که بسیار خوشحال شده بود به فرودگاه مراجعت کرد و کیفش را تحویل گرفت.

ادامه نوشته »

بازگرداندن وسائل و لوازم دیگران

یکی از عادات بسیار پسندیده این است که در صورت یافتن لوازمی که به دیگران تعلق دارند از قبیل مقداری وجه نقد و زیورآلات, آنها را به نزدیکترین اداره و یا قسمتی که مسئول رسیدگی به چنین مواردی هستند تحویل بدهیم. مثلا اگر در ایستگاه اتوبوس و یا مترو یک ساعت پیدا کنیم آن را به کارمندان آن ادارات تحویل دهیم تا سعی در یافتن صاحبانشان نمایند. طبیعتا جملات و عباراتی در چنین مواقعی بین افراد رد و بدل میشوند و سودمند است که از آنها آگاهی بیابیم و در موارد لزوم آنها را استفاده کنیم. آیا تابحال به مسافری در اتوبوس و یا تاکسی گفته اید که کیف پولشان را به هنگام خروج از وسیله نقلیه جا گذارده اند؟ چنین جمله هائی در هنگام ترجمه به زبانهای خارجه چطور بیان میشوند؟

Returning someone else’s property can always be one of the honest acts بازگرداندن وسایلی که به دیگران تعلق دارند همواره به عنوان کاری صادقانه و ارزشمند تلقی میشود Excuse me, I think you forgot something ببخشید فکر میکنم شما چیزی را فراموش کرده اید I did? Isn’t this jacket yours واقعا؟ آیا این کاپشن متعلق به شما نیست؟ Oh, you’re right. It is. That’s nice of you بله. حق با شماست. خیلی لطف کردید Don’t mention it خواهش میکنم My pleasure / You’re welcome / Not at all در واقع ترجمه تمامی این عبارات همان خواهش میکنم است Whose umbrella is this این چتر متعلق به چه فردی میباشد؟ I’m not sure. Ask them if it’s theirs مطمئن نیستم. از آنها بپرس که آیا متعلق به آنهاست؟

Is this your suitcase آیا این چمدان شما است؟ No, I already got our suitcase, so this one can’t be ours خیر. چمدانهای ما اینجا هستند پس آن متعلق به فردی دیگر است Let’s discuss a few acts of honesty and kindness بیائید به چند کار صادقانه و با مهربانی نظری بیندازیم Please read the following situations and answer the questions about each one لطفا موقعیتهای زیر را مطالعه کنید و سپس به سوالات درباره هر یک از آنها پاسخ دهید Someone ahead of you at a coffee shop has paid for your coffee. What would you do and what would most people do in this situation تصور کنید در کافی شاپ فردی که در صف جلوی شما است پول قهوه شما را بپردازد. عکس العمل شما چیست و دیگران در این موقعیت چه میکنند؟

You find a wallet full of cash in a restaurant شما کیفی پر از پول نقد را در یک رستوران پیدا میکنید the cashier undercharges you صندوقدار از شما مبلغ کمتری پول مطالبه میکند A blind man is crossing a street in front of you and a car is coming فردی روشندل در مقابل شما در حال عبور از خیابان است و یک ماشین هم به سمت وی در حال حرکت میباشد You find cash at an ATM شما مقداری پول در باجه خودپرداز پیدا میکنید You find a gold watch in a department store dressing room شما در جالباسی و اتاق تعویض البسه در یک فروشگاه زنجیره ای یک ساعت طلا پیدا میکنید The following messages were sent to an advice columnist. What advice do you think the columnist will give the readers

پیامهای زیر به یک مشاور که ستون نویس روزنامه است ارسال شده اند. به عقیده شما این مشاور چه نصیحتهائی به خوانندگان ارائه خواهد کرد؟ Do you have any ethical questions? Please write to us آیا شما سوالاتی درباره مسائل اخلاقی دارید؟ لطفا با ما در میان بگذارید I reserved a compact rental car, but when I went to pick it up, they gave me a luxury car for the same price. Should I tell them they made a mistake من یک ماشین کوچک کرایه کردم ولی به هنگام دریافت اتومبیل متوجه شدم که آنها خودرویی لوکس ولی با همان قیمت را برایم آماده نموده اند. آیا باید به آنها اشتباهشان را متذکر شوم Yes, please tell them they made a mistake or offer to pay the extra fees بله لطفا متذکر شوید و یا پیشنهاد پرداخت مبلغ بیشتر نمائید.

ادامه نوشته »

ارزشهای فرهنگی و اخلاقی

مسائل اخلاقی در زندگی همه ما نقشی بسیار تعیین کننده ایفا میکنند و مهم است که همواره در موارد مختلف به رعایت اخلاق بیندیشیم و سعی کنیم تا شهروندی خوب و آراسته به اخلاق نیکو باشیم. بعضی وقتها ممکن است به اصطلاح بر سر دوراهی قرار بگیریم و به درستی ندانیم که چه کاری و چه تصمیمی بهتر است. شاید شما هم آگهی هائی را دیده باشید که در آنها به فرد یابنده یک کالا مثل ساعت مژدگانی داده خواهد شد درصورتیکه کالاهای مفقوده را بیابند و به صاحبانشان بازگردانند. شاید شما هنگام خروج از رستوران و با دیدن صورتحساب متوجه شوید که صندوقدار از شما مبلغی کمتر از بهای واقعی غذای سفارش داده شده دریافت نموده است. در این موارد چه تصمیمی اتخاذ خواهید کرد؟

Ethics and moral values as well as dilemmas play important roles in the lives of all of us and sometimes you may ask yourself just what action you should take اخلاق و موارد آن و همچنین دوراهیها در زندگی همه ما نقشی مهم دارند و شما هم ممکن است بعضی وقتها از خود پرسیده باشید که چه تصمیمی باید گرفت You may use the bathroom of a restaurant and there find someone’s watch there ممکن است شما از سرویس بهداشتی یک رستوران استفاده کنید و ساعت فردی را در آنجا بیابید In these cases it is essential to demonstrate personal ethics and values and make a good decision and try to find the real owner of the missing items or give them to the restaurant’s manager to find the owners

در چنین مواردی بسیار مهم است تا ارزشهای اخلاقی خود را نشان دهیم و تصمیم صحیحی بگیریم. مثلا سعی در یافتن صاحب آن ساعت کنیم و یا آن را به مدیریت رستوران تحویل دهیم تا صاحبش را بیابد We would like to discuss acts of kindness and honesty قصد داریم تا درباره اعمال صادقانه و پر از عطوفت و مهربانی به صحبت بنشینیم Look at this. They didn’t charge us for the desserts به اینجا نگاه کن. یادشان رفته تا پول دسر را در صورتحساب منظور کنند Really? I think we’d better tell the waiter راستی؟ فکر کنم بهتر است تا به میهماندار اطلاع دهم Truth is, if we didn’t tell him, it would be wrong حقیقت این است که اگر به وی اطلاع ندهیم از نظر اخلاقی کاری اشتباه است.

What would you do if you found a wallet on the street در صورت یافتن یک کیف پول در خیابان چه میکنید؟ If I do the right thing, I can sleep peacefully at night چنانچه کار صحیحی را انجام بدهم, شب هنگام با آرامش خواهم خوابید If they put the wrong price on the coat, I would not buy it without telling the clerk اگر فروشندگان قیمت اشتباهی را بر روی کت قرار بدهند, من بدون اطلاع دادن به آنها این کت را نخواهم خرید I’m sure you would say something if the restaurant check were wrong من مطمئن هستم که شما در صورت متوجه شدن اشتباهی در صورتحساب رستوران به کارکنان اعلام خواهید کرد Tell your classmates about an ethical choice you had to make in the past

به همکلاسیهایتان درباره یک انتخاب اخلاقی که در گذشته انجام دادید بگوئید The following expressions and statements can also be used when it comes to talking about moral issues and ethics از عبارات و جملات زیر میتوان استفاده کرد به هنگام صحبت راجع به مسائل اخلاقی Last night I had a pizza at a nice fast-food restaurant but I believe they undercharged me من دیشب در یک رستوران خوب فست فود پیتزا خوردم و اعتقاد دارم که از من کمتر از بهای واقعی غذا مبلغ مطالبه کردند I filled up my gas tank this morning at the gas station and the staff there gave me too much change من امروز در پمپ بنزین باک ماشینم را پر کردم و کارکنان آنجا به من اشتباهی بیشتر بقیه پول را دادند.

ادامه نوشته »