خانه / نوشته ها (صفحه 6)

نوشته ها

نبود اجبار و ضرورت در عبارات

در مقاله قبلی بر موضوع نحوه بیان ضرورتها و اجبار و اینکه کاری بایستی به انجام برسد در عبارات و جمله ها به صحبت نشستیم و در این بخش قصد داریم تا به مقوله عکس آن یعنی نبود و عدم اجبار در جملات و ساختار عبارات بپردازیم که همانگونه که …

توضیحات بیشتر »

مجبور بودن و ضرورت در بیان

در کنار مواردی همچون مطرح ساختن در خواست و یا خواهش و همچنین بیان نمودن احساسات و برنامه ها و احتمالات در زمانهای مختلف در گرامر و دستور زبان, به مواردی از قبیل بیان ضرورتها در عبارات و همچنان اجبار نیز هر از چند گاهی برمیخوریم که آنها نیز بخشی …

توضیحات بیشتر »

صحبت درباره احتمال و احتمالات

گرچه در خیلی از جملاتی که در گفتگوهای روزمره مورد استفاده قرار میگیرند خبرهائی نقل و انتقال میگردند ولی برخی مواقع از حدس و گمان و احتمالات نیز سخن به میان می آید که این خود بخشی از روند ادامه مکالمات میباشد. درواقع لازم نیست تا همیشه با قطع و …

توضیحات بیشتر »

بیان عادات رفتاری در آینده و حال

میتوان با استفاده از برخی نکات گرامری به بیان عاداتی پرداخت که مربوط به شخصیت و خلق و خوی افراد میباشند و تقریبا حالت عادت به خود گرفته اند و چنانچه شما هم به مکالماتی که در زبان انگلیسی انجام میشوند همچنین مقالاتی که توسط نویسندگان در روزنامه ها و …

توضیحات بیشتر »

توانستن در گذشته و حال و اجازه داشتن

در بعضی جملات ممکن است شما با الگوها و عباراتی مواجه شوید که ظاهرا حاوی فعل توانستن چه در زمان حال و چه در زمان ماضی ساده میباشند ولی هر چقدر فکر میکنید متوجه میشوید که معنا و مفهومی که از این نوع عبارات حاصل میشود مانند درخواست محترمانه و …

توضیحات بیشتر »

نگاهی به آینده از گذشته

در درس قبل به ادامه مباحث پیرامون زمان آینده و نحوه بیان نظرات و ایده ها و انتظارات و همچنین بیان کارهائی که در آینده دور و نزدیک قرار است انجام بشوند و همچنین نحوه صحیح بیان آنها در جملات پرداختیم. در ادامه مباحث پیشرفته گرامر میتوان باز هم نگاهی …

توضیحات بیشتر »

راههای بیان تفکر درباره آینده

با مطالعه چند درس قبل شما به احتمال زیاد با روشهای متنوع استفاده از زمان آینده ساده و کامل و همچنین استمراری جهت بیان و عرضه ایده ها و اموری که در زمان آتی و نه حال انجام خواهند پذیرفت آشنا شده اید. در این بخش از نکات تکمیلی مربوط …

توضیحات بیشتر »

فعل بودن به علاوه مصدر

در هنگام مطالعه خبرهای روزنامه و یا گوش دادن به اخبار در رادیو و تماشای آن در تلویزیون به انواعی از الگوهای گرامری برخورد میکنیم که ممکن است در وهله اول کمی نا آشنا بنظر برسند چون صحبت از کارها و رویدادهائی است که قرار است در آینده و در …

توضیحات بیشتر »

زمان آینده کامل و استمراری

زمان استمراری را هم میتوان در ارتباط با زمان حال و یا گذشته و همچنین آینده بیان کرد و در بحث امروز قصد داریم تا نگاهی به این مقوله گرامری بیندازیم که در صحبتها و همچنین متونی که به نوعی به انجام کارهای به انجام رسیده  تکمیل شده و یا …

توضیحات بیشتر »

آینده و زمان حال ساده یا استمراری

هنوز هم این مطلب در بسیاری از کتابهای گرامری و دستور قواعد نگارش وجود دارد که بهتر است تا از چه الگوئی جهت بیان زمان آینده در جملات و عبارات استفاده کرد, زمان حال ساده و یا استمراری و یا آینده ساده. در این بخش با بیان مثالهائی که برگرفته …

توضیحات بیشتر »