خانه / نوشته ها (صفحه 2)

نوشته ها

عبارات ربطی و موصولی

تفاوتهائی بین متون نوشتاری و عبارات گفتاری وجود دارند در ارتباط با مورد عبارات ربطی یا موصولی که در قسمتهائی میتوانند به نکات آموزشی جلسه قبل هم اشاره داشته باشند. در همین ارتباط گفتار از اشیاء و افراد را میتوان با استفاده از کلمات موصولی در عبارات ربطی با استفاده …

توضیحات بیشتر »

ضمائر موصولی

آیا از کتابهای آموزش گرامر در دبیرستان ضمائر موصولی را بخاطر دارید و اینکه چه جایگاهی در انجام صحبتهای روزمره و روان و بدون اشتباه ایفا میکنند و در صحیح نگاشتن عبارات نوشتاری نیز با اهمیت میباشند؟ شاید آنها به خودی خود چندان دارای معنا و مفهوم مستقلی نباشند ولی …

توضیحات بیشتر »

کم و کمتر و اندک

با نگاهی به عنوان این مقاله در میابیم که مبحث امروز در ارتباط با اعداد و معدود در جملات و عبارات میباشد که تقریبا قسمتهائی از آن برای همه ما آشنا بوده و به نوعی تکرار و تمرین محسوب میگردد ولی موارد جدیدی نیز به آنها اشاره خواهد شد که …

توضیحات بیشتر »

همه و هر یک از

در جملات ممکن است که قصد داشته باشیم تا به بیش از یک نفر و یا یک چیز اشاره داشته باشیم و استفاده از اجزاء صحیح در عبارات دارای اهمیت میباشد تا از هر گونه نقل جمله و کاربرد اشتباه کلمات و اسامی پرهیز گردد تا مخاطب در متون نوشتاری …

توضیحات بیشتر »

هیچ یک و بسیار زیاد و تاکید

استفاده از کلمات و عباراتی که مربوط به اعداد و معدود میشوند در جملات روزمره بسیار مرسوم میباشد و همچنین در هنگام نوشتن مقالات و نامه ها مهم است تا به این نکات گرامری توجه شود. در برخی اوقات میتوان از الگوهای به ظاهر مثبت در عبارات استفاده کرد در …

توضیحات بیشتر »

حروف تعریف برخی و هیچ کدام

میتوان از تعدادی از حروف تعریف بهره برد تا در ساختار جملات و عبارات گفتاری و نوشتاری به قوانین صحیح گرامری توجه کافی و وافی را داشت و از اشتباهات رایج اجتناب نمود. در برخی موارد میتوان از حروف تعریف ترکیبی استفاده کرد که توصیف کننده اسامی در جملات هستند …

توضیحات بیشتر »

حروف تعریف نامعین و تکی

میتوان با استفاده از حروف تعریف یه یک یا تک چیز اشاره داشت که آنها عموما نامعین و به اصطلاح نکره میباشند. مثلا وقتی شما به یک میز اشاره دارید, خیلی اهمیت چندانی ندارد که دارای چه ویژگیهائی میباشد و صرفا در جملات و محاورات روزمره تمایل دارید تا یک …

توضیحات بیشتر »

اسامی ترکیبی و عبارات اسمی

یکسری عباراتی وجود دارند که در گرامر از آنها برای اتصال و کنار هم قرار دادن دو و یا چند اسم در جملات استفاده میشود و در این موارد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا بهتر است جهت انتقال صحیح معنا و مفهوم از افعال مفرد استفاده کرد …

توضیحات بیشتر »

تطابق بین فعل و فاعل

در زمینه تطابق و هماهنگی بین فاعل و فعل در جملات میتوان به مواردی بیش از بحث مقدماتی و نخستین مفرد و جمع نگاه کرد و در آموزشهای گرامری مواردی همچون استفاده از جمله واره ها هم بررسی میگردند. همچنین, در برخی عبارات از نیم جمله هائی استفاده میشود که …

توضیحات بیشتر »

وجه التزامی

علاوه بر وجه اخباری که در قسمتهای مختلف آموزش درک صحیح و کاربردی گرامر به آنها پرداخته ایم, وجه التزامی نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشد که تقریبا از لحاظ درجه بندی بین سطوح بالای متوسط و پیشرفته قرار میگیرد. از این وجه در مواقع گزارش توصیه و یا پیشنهاد …

توضیحات بیشتر »