خانه / نوشته ها (صفحه 2)

نوشته ها

کنار گذاشتن مصدر در جملات

در ادامه بحث چند جلسه قبل آموزشی که در آنها به اختصار نویسی روی آوردیم و تکنیکها و روشهای گوناگون کوتاه تر کردن جملات و عبارات را توضیح دادیم, به ویژه در موارد حذف تکرار جمله واره ها در متون نوشتاری و همچنان در سخنان روزمره و غیر رسمی, در …

توضیحات بیشتر »

حذف کلمات پس از افعال کمکی

در ادامه بحثهای چندین جلسه قبل در ارتباط با استفاده از اختصار نویسی و اجتناب از تکرار بیمورد کلمات و عبارات در جملات میتوانیم به نکته افعال کمکی اشاره داشته باشیم که در برخی مواقع پس از آنها میتوان بجای قرار دادن گروههای فعلی و یا فعل با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

چنین است انجام دادن و همچنین

در مباحث پیشرفته گرامری به مواردی برخورد میکنیم که شاید در نگاه اول برای همه ما عادی و آسان به نظر برسند و در بسیاری از فیلمها و برنامه های صوتی و تصویری با آنها برخورد داشته باشیم ولی ساختن عباراتی جدید با استفاده از آنها ممکن است قدری دشوار …

توضیحات بیشتر »

بنابراین و خیر به عنوان جایگزین عبارات

همانگونه که شما هم از این نکته مهم گرامری با خبر هستید, توصیه میگردد تا با استفاده از تکنیکهای قابل قبول از تکرارها در جملات و عبارات حتی المقدور اجتناب کرد و با استفاده از کلمه بنابراین همانگونه که در این بخش آموزشی به آن خواهیم پرداخت میتوان به این …

توضیحات بیشتر »

یکی و چند تا

میتوان با بررسی معنا و مفهوم کلی دلالت شده در جملات و عبارات با استفاده از کلمات و اعداد و ضمائری همچون یکی و چند تا از تکرار بیمورد دیگر کلمات و اجزاء جملات و نیم جمله ها اجتناب کرد, بدون آنکه در عبارات تغییر معنائی روی دهد و شنونده …

توضیحات بیشتر »

توضیحات تکمیلی ضمائر موصولی

آیا شما با بررسی عنوان این مقاله آموزشی به یاد مواردی در کتابهای دبیرستان و هنگام مطالعه برای کنکور سراسری افتاده اید و اینکه تصور میکنید هر آنچه در زمینه کاربرد و نوشتن ضمائر موصولی در عبارات وجود دارند به خوبی از آنها آگاه و واقف هستید در زمینه ارجاع …

توضیحات بیشتر »

بخش دوم معانی قیدی و وجه وصفی

در بحث جلسه قبل با ذکر مثال وارد مقوله کاربرد وجه وصفی که حاوی نکات و مفاهیم قیدی در جملات و نیم جملات میباشند شدیم و به جهت گستردگی این بخش در مقاله امروز نیز به این موضوع پرداخته و آنرا از زوایای دیگری کنکاش خواهیم کرد. در مثالهای امروز …

توضیحات بیشتر »

عبارات وجه وصفی و مفهوم قیدی

برای بیان منظور و مفاهیم در عبارات و نیم جمله ها الزاما نیاز به استفاده از قیدها نمیباشد و خطیبان و نویسندگان باتجربه قادر هستند تا با به کارگیری عبارات وجه وصفی به ابراز معنای مورد نظر خود اقدام نموده و با حداقل کلمات و عبارات این کار را انجام …

توضیحات بیشتر »

عبارات حرف اضافه و جزئیات عبارات اسمی

در مبحث جلسه قبل به اتفاق یکدیگر نگاهی انداختیم به مقوله ارائه اطلاعات اضافه و تکمیلی به عبارات اسمی با استفاده از عبارات اسمی جدید و با ذکر جزئیات و مثالهائی به نگارش رسمی و غیر رسمی هم پرداختیم. در ادامه این بحث در مقاله امروز به کنکاش و بررسی …

توضیحات بیشتر »

افزودن اطلاعات تکمیلی به عبارات اسمی

از عبارات اسمی استفاده های زیادی در محاورات روزانه و همچنین در هنگام نگارش داستانها و رمانها و گزارشهای خبری میشود و نکته جالب این است که میتوان با استفاده از عبارات اسمی جدید و اضافه به دیگر عبارات اطلاعات تکمیلی ارائه و افزون نمود و نمونه مثالهای مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »