خانه / نوشته ها

نوشته ها

چند توصیه برای درخشش در دانشگاه

کلماتی مانند دانشکده و دانشگاه و فارغ التحصیلی و انتخاب رشته را میتوان از زبان دهها هزار نفر از افرادی شنید که پس از اخذ دیپلم دبیرستان و اتمام آموزش و پرورش در مقطع متوسطه قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارند. گرچه در اکثر دانشکده ها رئوس مطالب و برنامه های تحصیلی بصورت مدون برای دانشجویان تهیه و در معرض دید و توجه آنها قرار میگیرند, ولی مهم است تا با روشها و نصایحی آشنا شویم که میتوانند به ما در ادامه تحصیل با نمرات ممتاز و همچنین درخشش در کلاسها یاری رسانند. برخی از پروژه های آموزشی از قبیل تهیه و نگارش تز یا پایان نامه و همچنین انجام سخنرانی در کلاسها و شرکت فعال در جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید دانشگاه میتوانند همگی در توفیق نهائی دانشجویان تاثیر گذار باشند.

As you may already know, in many admission systems worldwide, it is vital to write a professional application which highlights your skills همانگونه که احتمالا میدانید, در بسیاری از سیستمهای پذیرش دانشگاهی در جهان, شما نیاز به تهیه و نگارش تقاضا نامه جهت پذیرش خود میباشید که در آن به همه مهارتها و توانائیهای شما اشاره میشودIf you are keen to hear some advice from college admissions professionals on how to stand out in universities, please keep reading this article لطفا با ما در مطالعه این مقاله همراه باشید چنانچه شما هم مایل به شنیدن نصایحی از افراد حرفه ای در زمینه پذیرش در دانشگاهها جهت توفیق و درخشش آموزشی هستید Such letters will absolutely assist you stand out among other applicants

چنین نامه هائی میتوانند قطعا به شما در درخشیدن در بین دیگر داوطلبین کمک کنند When it comes to preparing a recommendation, application letter or resume, some applicants might have their own website or a profile which contains information about their interests and community work and they can be beneficial هنگامیکه نوبت به تهیه یک تقاضانامه و یا معرفینامه میرسد, برخی از داوطلبین به امکاناتی همچون صفحات فضای مجازی و وبسایتها دسترسی دارند که میتوانند حاوی اطلاعاتی درباره علایق و فعالیتهای اجتماعی آنها بوده و مفید واقع شوند Being at college, having flying grades, being an avid student, as well as being friends with regional admission representatives is also recommended

دیگر مواردی که میتوان به آنها اشاره کرد هنگام دانشجو بودن مطالعه و پشتکار داشتن, و همچنین داشتن رابطه دوستانه با مسئولین پدیرش و کارکنان دانشکده میباشد The point is that you are going to avail yourself and demonstrate your capabilities through being active at college, participate in social and cultural events, take part in team works and an active presence can greatly assist you compose your curriculum vitae نکته در اینجاست که شما جهت درخشش در دانشکده و اظهار مهارتها و قابلیتهای خود بهتر است حضوری فعالانه در برنامه های کار گروهی, همچنین شرکت در فعالیتهای فرهنگی داشته باشید که همه اینها به شما در نگارش یک رزومه و خلاصه فعالیتها بسیار کمک میکنند.

Try to familiarize yourself with the universities’ events as well as different educational departments there سعی در آشنا ساختن خود با برنامه های دانشکده ها و همچنین بخشها و دپارتمانهای مختلف آموزشی آنها نمائید Taking standardized tests and earning points can help you enter the university of your choice شرکت در آزمونهای استاندارد و دریافت نمرات عالی میتوانند به شما در راهیابی به دانشگاه منتخب تان مفید باشند Most colleges would like to admit students who have excelled well in high school and got their diploma with flying scores since they will succeed in the advanced placement courses as well اگثر دانشکده ها مایل به پذیرش دانشجویانی هستند که در دبیرستان موفق بوده و دیپلم خود را با نمرات عالی گرفتند.

طبیعتا چنین دانشجویانی در دوره های پیشرفته تعیین سطح آموزشی نیز موفق خواهند بود Great college students are the ones who are not afraid to tackle hard work and that they can choose fields in which they will strive and excel دانشجویان درخشان در دانشگاهها آنهائی هستند که از کار سخت نمی هراسند و رشته هائی زا انتخاب میکنند که در آنها کوشا بوده و توفیق خواهند داشت If you are writing an application letter and contemplate sending it in to a college, make sure it contains credentials and certificates to prove you are the fit candidate چنانچه شما مشغول نگارش نامه پذیرش هستید و در تفکر ارسال آن به دانشگاه میباشید, دقت کنید که حاوی نقاط قوت و اعتبار و معرفینامه و مجوز باشد.

Detailed documentation display your strengths and make a big impression on the college admission staff مدارک مستند و با جزئیات شما بایستی حاوی نقاط قوت برنامه تان جهت تاثیر گذاری بر روی مسئولین پذیرش دانشکده باشد Students who are talented in writing are encouraged to send in their articles for assessment to various colleges and admission representatives plus departments دانشجویانی که در زمینه نگارش دارای استعداد میباشند بهتر است تا مقالات خود را به چندین مسئول پذیرش و همچنین ادارات مربوطه برای ارزشیابی ارسال کنند Last but not least, please ensure the recommendations are carefully and thoughtfully selected نکته آخر که بسیار مهم است درباره انتخاب و ارسال با دقت معرفینامه ها میباشد.

It is suggested to prepare the attached recommendation letter in a positive way that do not reflect a bad image of the applicants پیشنهاد میگردد تا اقدام به تهیه و الصاق معرفینامه به نحوی نمود که حاوی مطالب منفی در ارتباط با داوطلبین نباشد In doing so, conducting research is recommended and considered critical در این رابطه, انجام تحقیق حیاتی بوده و پیشنهاد میگردد Focusing on extracurricular activities when applying to colleges can also raise your success chances تمرکز بر روی نکات و فعالیتهای خارج از محیط تحصیلی هم میتواند در بهبود شانس موفقیت شما تاثیر گذار باشد Try to communicate with your university of choice in a unique style as well همچنین سعی در نامه نگاری با دانشگاه مورد علاقه خود با قلم منحصر بفرد نمائید.

ادامه نوشته »

نگاهی چند بعدی به آینده پژوهش و آموزش

با نگاهی چند بعدی به مقوله آموزش و تحقیقات میتوان به نقاط قوت و ضعف در این دو زمینه برخورد و به راهکارهای جدیدی دست یافت. امروزه افراد زیادی را میتوان یافت که از روشهای جدید و گوناگونی که توسط برنامه های صوتی و تصویری و تعاملی مبتنی بر رایانه های جیبی و تلفنهای همراه ارائه میشوند به آموزش خود در سطح بالا و آکادمیک ادامه میدهند. حتی در خیلی از رایانامه هائی که دریافت و ارسال میشوند به کاربران توصیه میشود تا به منظور حفاظت ار محیط زیست و منابع تجدید پذیر از پرینت کردن اوراق اجتناب کرده و از امکانات نوین دیجیتال مکاتباتی بهره گیرند. دانشگاهها و سایر ادارات آموزشی و تحقیقاتی هم از قافله علوم و پژوهشی عقب نمانده و سعی در به روز کردن منابع مطالعاتی و سخت افزاری خود نموده اند.

Let’s have an intersectional and multi-dimensional approach towards the topic of future of education and research قصد داریم تا به اتفاق یکدیگر به مقوله آینده پژوهش و آموزش نگاهی چند بعدی و از چندین منظر بیندازیم To many scholars, we are currently living in the golden age of education and decades of studies and research have led to personal, social and economic mobility از نظر بسیاری از پژوهشگران, ما در عصر طلائی آموزش زندگی میکنیم و دهها سال پژوهش و تحقیق منجر به رشد و شکوفائی و ارتقاء سطح زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی و اقتصادی شده اند Nowadays we are confronted with the pace of technological advancements, the rise of artificial intelligence, and some social issues which need to get fixed

امروزه ما با سرعت دستاوردهای فن آوری, رشد هوش مصنوعی و همچنین پدیده های اجتماعی مواجه هستیم که نیاز به رسیدگی دارند For example, along with progress in living standards worldwide, realities such as socio-economic disparities also have emerged به عنوان مثال, در کنار پیشرفتها در عرصه بهبود استانداردهای زندگی در جهان, واقعیتهائی همچون نابرابریهائی در سطح جامعه و اقتصادی وجود دارند The new models of human communication demand a necessity for some changes in educational enterprises to occur الگوهای مدرن ارتباطی بین افراد نیازمند ایجاد تغییراتی در ادارات آموزشی هستند In some cases the concept of change seems rather far-fetched in secondary or higher education areas

تغییر در مواردی همچون آموزش در مقاطع دبیرستان و دانشگاهی ممکن است کمی دشوار و دور از دست به نظر برسند The reason is that in some cases, change in educational areas might be connected to another concept defined as evolution that is time-consuming دلیل را میتوان مربوط به پدیده دیگری تحت عنوان تحول بررسی کرد که عموما زمانبر است In order for the opportunities and possibilities to materialize, we need a more agile approach to engage with education, especially at academic level to ensure changes will be tangible به منظور محقق شدن اهداف و موقعیتهای آموزشی, ما نیازمند به ارتباط پر شتابتر با آموزش و پرورش هستیم, به ویژه در مقطع دانشگاهی به منظور اطمینان حاصل کردن از تغییرات ملموس.

When it comes to globalization, we immediately consider technology change since conventional methods may no longer work and learning is a lifelong endeavor for us all in order to stay competitive in the workforce هنگامیکه سخن از جهانی شدن به میان می آید, ما بلافاصله به تغییر فن آوری می اندیشیم از آنجائیکه روشهای سنتی ممکن است دیگر کارساز نباشند و فرایند آموختن را میتوان به عنوان تلاشی برای همه طول عمر در نظر گرفت به منظور اینکه در بازار رقابتی کار حرفی برای گفتن داشته باشیم Having a deep analytical understanding as the changing market is truly essential in order to leverage the opportunities, and spot the market intersections with other fields such as commerce and employment

داشتن فهم و درک عمیق از بازارهای در حال تغییر جهت بهره برداری از موقعیتها ضروری هستند و همچنین مورد دیگر شناختن ارتباطات و تاثیرات بین رشته هائی همچون تجارت و اشتغال The narrative among entrepreneurs is to educate, hire and expand نکته در میان صاحبان مشاغل عبارتست از آموزش, اشتغال و همچنین گسترش کار و فعالیت There might be some demographic changes in the area of education and we should broaden our perspective due to the fact that post-traditional learners are the new normal these days who represent the majority of students attending colleges and universities این امکان وجود دارد تا شاهد تغییراتی در زمینه جمعیت شناسی در حوزه آموزش باشیم.

همچنین ما بایستی تا میزان درک و چشم انداز خود را افزایش و گسترش دهیم به جهت این حقیقت که امروزه افرادی در دانشکده ها و دانشکاهها مشغول تحصیل هستند که میتوان از آنها به نسل پس از دوران سنتی آموزش یاد کرد Understanding the needs of those people who are undeserved in societies requires enhanced curricula and learning experiences all over the world به منظور داشتن درک صحیحی از نیازهای افرادی که در جوامع از آنها به عنوان کم برخوردار یاد میگردد به بهبود بخشیدن مزالب درصی و آموزشی و همچنین آموختن از تجربیات باز میگردد Sure there are burdens in every educational system to alleviate بطور قطع در هر سیستم آموزشی موانعی وجود دارند که بایستی در جهت رفع آنها کوشش شود.

Two of such issues range from limitations of outdated thinking and poor technological assets and consequently budget modes should be adjusted in favor of scientific incentives and initiatives too میتوان از چنین مشکلاتی به دو عدد اشاره کرد که عبارتند از طرز تفکر سنتی و وسائل و امکانات ضعیف فن آوری و در نتیجه بهتر است تا به ایجاد تغییراتی در مباحث بودجه اعمال نمود به نفع ابداعات و راهکارهای علمی In today’s golden age of education, educators feel excited and motivated to address the needs of people who are passionate about learning and making progress در عصر طلائی آموزش کنونی, مربیان دارای عشق و علاقه و انگیزه برای خطاب قرار دادن نیازهای علاقمندان به فراگیری و پیشرفت میباشند.

ادامه نوشته »

نرم افزارهای کاربردی و دو یا چند زبانه بودن

به جرات میتوان اظهار داشت که در جهان کنونی که در سراسر آن مردم به دهها و صدها زبان بین المللی و همچنین محلی صحبت میکنند, استفاده از نرم افزارهای کاربردی در تلفنهای همراه هوشمند که از آنها به اپلیکیشنها نیز تعبیر میشود بسیار سودمند واقع شده اند. از آنسو به افراد زیادی میتوان اشاره کرد که در بسیاری از کشورها متولد شده اند و مشغول زندگی هستند که دو یا چند زبانه میباشند و قادر هستند تا تقریبا همه آنها را مانند زبان مادری خود تکلم نمایند. درست است که امروزه در جهان اقتصادی قرن بیست و یکم زبان انگلیسی در بسیاری از موسسات آموزشی و همچنین کلاسهای خصوصی توسط دبیران با تجربه آموزش داده میشود, ولی اصول یادگیری و فراگیری و آموزش و گسترش اکثر زبانها تقریبا بک مسیر را طی میکند.

Thanks to the applications on smartphones, a lot of travelers and language learners can overcome barriers when traveling abroad and trying to interact with the local citizens به یمن حضور نرم افزارهای کاریردی تلفنهای همراه هوشمند, بسیاری از گردشگران و همچنین زبان آموزانی که به سفرهای خارجه میروند قادر هستند تا با افراد و ساکنین محلی به ارتباط و مکالمه بپردازند و از موانع گفتاری عبور کنند Just imagine you are traveling to Czech and for you as a newcomer it is difficult to understand the language when you visit the post office, but through installing such apps as “Vocabulary Miner” you will be able to translate your sentences into the Czech language and understand the local citizens expressions better

تصور کنید که شما قصد سفر به کشور چک را دارید و طبیعتا متوجه شدن مفهوم ساکنین برای شما دشوار است, مثلا برای کاری به اداره پست مراجعه میکنید ولی از طریق نصب اپلیکیشنهائی از قبیل کاوشگر واژگان و لغات, کار ترجمه و درک مطلب عبارات برای شما و دیگر ساکنین محلی آسان خواهد شد These feature-rich applications are used by expats and students as well چنین برنامه های پرکاربردی توسط مهاجرین و همچنین دانشجویان نیز مورد استفاده قرار میگیرند Unfortunately in some cases, not being able to interpret the local language spoken might be considered rude behavior and the speaker or listener in such cases might be left speechless and totally confused and not knowing how to engage with the public

متاسفانه در برخی موارد, عدم درک مفاهیم و موضوعات در مکالمه با ساکنین محلی کشورها ممکن است تعبیر به بی حرمتی گردد و سخنگویان و شنوندگان در چنین مواردی شاید احساس سردرگمی و خجالت کرده و از ارتباط با دیگران عاجز باشند In foreign countries where English is not spoken very much, even having a good command of a few words can help you relocate and engage with the public better در کشورهای خارجه که در آنها به زبان انگلیسی تکلم نمیشود, حتی دانستن چند کلمه به خوبی میتواند به شما در مسیرها و حرکتها و همچنین مکالمه با ساکنین یاری رساند And you will be able to be more of yourself when speaking locally و شما در هنگام صحبت محلی دارای اعتماد به نفس بیشتری خواهید بود.

When starting in a new city abroad, through installing translator applications on your cellphone, which can be downloaded from portals like AppStore and Google Play, you will be provided with thousands of vocabularies as well as flashcards and they can definitely help you out during your conversations هنگامیکه شما در آغاز سفر خود در شهرهای دیگر کشورها هستید, از طریق نصب اپلیکیشنهائی که از طریق سایتهائی مانند اپ استور و گوگل پلی قابل دریافت هستند میتوانید به هزاران لغت و فلش کارت دسترسی داشته باشید که راهگشای شما در انجام مکالمات تان خواهند بود On the other hand, more than half of the world population is bilingual which translates into around 3.5 billion people living globally

از طرف دیگر, بیش از نیمی از جمعیت جهان دو زبانه هستند که تقریبا به حدودا 3.5 میلیارد نفر از مردم جهان مربوط میشود They speak more than one language and when it comes to speaking multilingually, for many of them technology might not seem that helpful and rather difficult to handle آنها به بیش از یک زبان تکلم میکنند و هنگامیکه سخن از استفاده فن آوری جهت مکالمه چند زبانه به میان می آید, ممکن است برای آنها کمی دشوار و نه چندان سودمند بنظر برسد Picking up new vocabularies or a new language using cell phone applications which can be programmed and set to one language at a time can be difficult to handle since you need to switch between them constantly and it can be rather time consuming

فراگیری یک زبان و یا تعدادی از لغات با استفاده از برنامه های گوشیها که عموما فقط بر روی یک حالت قابلیت تنظیم دارند میتواند زمانگیر و قدری دشوار باشد چون شما نیاز دارید تا دائما به سوئیچ کردن بین زبانهای گوناگون اقدام کنید Users of such applications usually attempt to simplify or standardize the content of their messages through translating into and out of English language using their cell phone apps کاربران چنین برنامه هائی عموما جهت تسهیل در امر ترجمه محتوا از حالت زبان انگلیسی اپلیکیشنها در گوشیهای خود استفاده میکنند So in practice, due to the poor development of many cell phone applications, multilingualism might be reversed and the users could be missing out on lots of communicative opportunities

بنابراین در عمل بسیاری از برنامه های تلفنهای همراه به دلیل کاربرد ضعیفشان ممکن است در بخش چند زبانه بودن قوی نباشند و کاربران از بسیاری از آپشنها در عرصه امکانات مکالماتی محروم شوند According to the studies, being multilingual offers plenty of benefits and they include social, professional and even medical ones برطبق مطالعات, چند زبانه بودن دارای فواید زیادی میباشد از نقطه نظرات اجتماعی, حرفه ای و حتی پزشکی Being one, you will be able to communicate with people from other countries and understand new ideas and also it can help avoid dementia and Alzheimer’s فرد چند زبانه قادر به تکلم با مردم دیگر کشورها بوده و منظور آنها را متوجه شده و همچنین میتواند از زوال عقل و آلزایمر جلوگیری کند.

One of the downsides to many cell phone translation applications is the presence of the default QWERTY keyboard for lowercase and capital letters which makes it difficult for other language users such as Danish or French یکی از نقاط ضعف بسیاری از برتامه های ترجمه گوشیهای همراه حضور برنامه اصلی صفحه کلید QWERTY است که مار را برای کاربران دیگر زبانها مانند دانمارکی و فرانسوی دشوار میکند So when traveling internationally, by the users might choose English as the lingua franca when interacting with others بنابراین در سفرهای بین المللی, کاربران ممکن است که برنامه اصلی زبان گوشی خود در چنین اپلیکیشنهائی را به انگلیسی تغییر دهند.

The modern applications allow users to input voice data rather than using traditional keyboards which makes multilingual communication better برنامه های پیشرفته به کاربران این اجازه را میدهند تا از پیامهای صوتی بجای اطلاعات تایپی و صفحه کلید استفاده کنند که این خود برای چند زبانه بودن مفید است So the users are able to bypass the limits of typing and use a speech-to-text mechanism و کاربران قادر هستند تا از موانع تایپ کردن رها شده و از مکانیسم پیام صوتی به متن استفاده کنند Such apps actually offer NLP algorithms which stands for natural language processing such as Google digital assistant چنین برنامه هائی درواقع به کاربران الگوریتم پردازش طبیعی زبان را ارائه میکنند از قبیل دستیار دیجیتالی گوگل.

ادامه نوشته »

انتظارات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی

داشتن برداشت صحصح از بازار کار در هر مقطع میتواند بسیار حادز اهمیت باشد و این مطلب بخصوص در رابطه با فارغ التخصیلان دانشگاهی در مقاطعی همچون کارشناسی, کارشناسی ارشد و همچنین دکترا پررنگ تر جلوه مینماید. شاید بسیاری از افرادی که پس از اتمام تحصیلات در مفظطع متوسطه و پیش دانشگاهی و با اخذ مدرک دیپلم دبیرستان و یا هنرستان فنی و حرفه ای خود وارد دانشگاه شده اند و از پس آزمون کنکور بر|آمده اند این انتظار را داشته باشند که میتوانند پس از فارغ التحصیلی شغل مناسب و با درآمد بالائی برای خود پیدا کنند. این طرز فکر حتی در بسیاری دیگر از کش.رها وجود دارد و خیلی از افرادی که در مقطع لیسانس درس میخوانند شاید در این اندیشه هستند که کارشناسی برای آنها مرحله آموزشی کافی میباشد.

According to a new study, access to a job requiring college-level skills is crucial in the labor market but there is another angle to this research which reveals for many college graduates higher-income jobs might be elusive especially at BA level بر اساس یک پژوهش جدید, دسترسی به برخی مشاغل ارتباط مستقیمی با میزان تحصیلات آکادمیک در رده لیسانس دارد ولی جنبه دیگری از این تحقیق نمایانگر این مطلب است که برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی یافتن مشاغل با درآمد بالا ممکن است دشوار بنظر برسد, به ویژه در مقطع کارشناسی Naturally, completing a four-year college education is like the first goal for many high school students but while holding their BA, landing the dream job might be difficult

طبیعتا, به پایان رساندن دوران آموزشی چهار ساله اولین هدف برای خیلی از دانش آموزان دبیرستانی میباشد ولی یافتن شغل ایده آل با مدرک کارشناسی ممکن است کمی دشوار بنظر برسد It seems that many undergraduate students might not be able to demonstrate the skills required in terms of literacy and numeracy for the job market and convince the entrepreneurs to hire them immediately after graduation بنظر میرسد که بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی از آموزش و تجربه و دانش فنی مورد نیاز برای قانع ساختن کارآفرینان جهت استخدام فوری آنها پس از فارغ التحصیلی برخوردار نیستند Therefore, for some people, finding their top-paying job might seem like a mirage sometimes

از اینرو این امکان وجود دارد تا برای برخی افراد, یافتن شغل پردرآمد برایشان مانند سراب جلوه گر شود On the one hand, in many countries the number of college graduates is increasing and on the other hand, one out of five graduates might fail to demonstrate skills expected from BA graduates از یکطرف در بسیاری از کشورها بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اضافه شده است و از آنطرف از هر پنج دانشجو, یک نفر ممکن است تا قادر نباشد میزان مهارتهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان مقطع لیسانس را عرضه نماید High earnings might not be necessarily equal to the college degrees held by the candidates or for how long they have been studying درآمد بالا ممکن است الزاما به مدارک دانشگاهی افراد و یا مدت زمان تحصیلاتشان وابسته نباشد.

Although having years of hands-on experience is a key, possessing strong literacy and numeracy skills matter as well گرچه بهره مندی از سالها تجربه عملی حائز اهمیت میباشد, برخورداری از معلومات و آموزش مناسب و همچنین توانائی تفسیر آمار و داده ها و قدرت تحلیلی هم مهم هستند Being equipped with these two seems paramount in order to thrive in the labor market, as credentials alone will not be that workable these days مجهز بودن با این دو مولفه بسیار مهم هستند جهت پیشرفت در بازار کار چون صرفا داشتن مدرک ممکن است امروزه چندان به کار نیاید Policymakers in the area of education should encourage college graduates to better prepare themselves for the job market

مسئولین در حوزه آموزش بایستی فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای هر چه بهتر آماده سازی خود جهت بازار کار ترغیب نمایند Unless college graduates earn the skills required for top-paying jobs, there is a risk of malemployment for them چنانچه فارغ التحصیلان آکادمیک از مهارتهای لازم برخوردار نباشند, این ریسک برای آنها وجود دارد تا در مشاغلی به کار مشغول شوند که به تحصیلات به مراتب پائین تری نیاز دارند So, better skills and finer wages fall on the same continuum از اینرو, مهارتهای بهتر و درآمد بیشتر در یک طیف قرار دارند In some cases, mal-employed college graduates might even earn about the same as high school graduates در برخی موارد, فارغ التحصیلان دانشگاهی که در مشاغل غیر مرتبط و یا با مدارک بالاتر از حد مورد نیاز استخدام میشوند ممکن است نسبت به فارغ التحصیلان دبیرستان به یک میزان حقوق دریافت کنند Therefore, it is preferable for the college graduates with bachelor’s degree to work in college-level positions از اینرو ترجیحا فارغ التحصیلان دانشگاهی بهتر است تا در مشاغلی استخدام شوند که برای موقعیتها و سطوح دانشگاهی تعریف شده اند.

ادامه نوشته »

برگزاری آزمون آیلتس به روش رایانه ای

از حدود چند سال پیش به این سو, داوطلبینی که در آزمون سنجش زبان انگلیسی تافل ثبت نام نموده اند, با روش اینترنتی آشنا بوده و از طریق پاسخ دادن به سوالات مطرح شده در جلسه امتحان با استفاده از کامپیوتر به میزان آمادگی خود در چهار مرحله توانش معلومات اقدام مینمایند. از آنسو سازمان برگزار کننده دیگر تست که آیلتس نام دارد از حدود یکی دو سال قبل به فکر تهیه و تدارک سیستم مشابهی برآمده است که میتواند شروع خوبی برای جایگزینی روش امتحان بر مبنای کاغذ و مصاحبه حضوری باشد. به دلیل جدید بودن این طرح, هنوز در مرحله مقدماتی یا آزمایشی آن قرار دارد ولی میتوان حدس زد که بزودی در بسیاری از کشورهای جهان میتوان با استفاده از رایانه به سنجش میزان مهارتهای زبان آموزان در آزمون آیلتس پرداخت.

A new computer-delivered IELTS module has been introduced for the first time in Australia in 2017, enabling the test takers to use the computer-delivered exam and according to the news, they have embraced the new plan and mechanism در سال 2017 و برای نخستین بار, مکانیزم و طرحی اجرا شد که در آن داوطلبین توانستند از طریق استفاده از کامپیوتر در امتحان آیلتس شرکت کنند و بر اساس گزارشات, از این برنامه استقبال خوبی هم به عمل آمده است It seems that test takers around the world will soon be able to take part in the trusted English-testing exam through sitting behind a desk and interacting with a computer set which compared with the traditional approach will yield plenty of advantages

به نظر میرسد که داوطلبین شرکت در این آزمون معتبر سنجش مهارتهای زبان انگلیسی به زودی قادر خواهند بود تا از طریق نشستن پشت یک میز و تعامل و کارکردن با یک دستگاه رایانه بتوانند در تست شرکت کنند که در قیاس با روش برگزاری امتحان سنتی از منافع متعددی برخوردار خواهد بود As stated, the first trial test was administered in the year 2017 in Australia and since then, the IELTS department has implemented the computer-delivered exam in more than twenty countries around the world همانگونه که عرض شد, سازمان برگزار کننده آیلتس برای نخستین بار تست آزمایشی رایانه ای را در کشور استرالیا و در سال 2017 به انجام رساند و پس از آن در بیش از بیست کشور جهان آنرا برگزار کرده است.

If you are an avid fan of the paper-based exam, please worry not since the new computer-done exam is not intended to replace the paper-based exam, but merely offering more flexible option to the candidates seeking easier ways of enrolling in general and academic IELTS test like more test dates availability and that the results will be ready in a week چنانچه شما از طرفداران جدی آزمون بصورت مکتوب میباشید جای نگرانی وجود ندارد چون هدف از برگزاری تست جدید رایانه ای جایگزینی روش قبلی نمیباشد و صرفه به داوطلبینی که قصد شرکت در امتحان آیلتس بصورت عمومی و یا آکادمیک را دارند, حق انتخاب بیشتر و سریعتری داده شود از جهاتی همچون آماده شدن یکهفته ای نتایج و نوبتهای ثبت نام بیشتر.

It is worth mentioning that if you choose to take computer-delivered IELTS, you will take the three parts of Listening, reading and writing using a computer but the point is that the format of the exam is like paper-based one, except you will input the data using a keyboard and screen شایان ذکر است که چنانچه شما درخواست شرکت در آزمون آیلتس رایانه ای را داشته باشید, سه قسمت نگارش, درک مطلبهای شنیداری و خواندن همانند سابق برگزار میشوند تنها با این تفاوت که شما از یک دستگاه کامپیوتر و صفحه رایانه برای وارد کردن معلومات و نکات استفاده میکنید For the time being, the speaking part of the test is still like before, being administered in a face-to-face manner with presence of an interviewer and examiner

در حال حاضر همچنان روال برگزاری قسمت مصاحبه شفاهی بصورت رو در رو و با حضور شخص مصاحبه کننده و ممتحن برگزار میگردد If you have enrolled in some English teaching classes, whether at an institute or using knowledge of an experienced tutor, please note that there is no need to apply any changes to your curriculum, should you opt for the computer-generated IELTS exam چنانچه شما در کلاسهای تدریس انگلیسی ثبت نام نموده اید, اعم از شرکت در موسسات آموزشی و یا بهره گیری از تجربه مدرسان خصوصی این رشته, لطفا توجه کنید که درصورت تمایل به شرکت در امتحان کامپیوتری آیلتس, نیاز به تغییری در برنامه های آموزشی خود ندارید.

There might be some slight differences in how certain parts of the exam are done ممکن است تغییرات جزئی در رابطه با نحوه برگزاری بخشهائی از تست وجود داشته باشد But the question types, content of the exam as well as marking will be the same اما از نقطه نظر نوع سوالات, محتوای آزمون و همچنین نحوه نمره دهی, همانند گذشته و امتحان کتبی و غیر رایانه ای خواهد بود When it comes to taking the test, please ensure you will pick paper-based or computer-delivered one, which best suits your condition and that you are comfortable with هنگامیکه نوبت به شرکت در امتحان فرا میرسد, لطفا مطمئن شوید که نوع صحیح برگزاری را انتخاب میکنید, رایانه ای و یا کتبی, که با شرایط شما کاملا وفق داشته و برایتان مناسبتر است.

ادامه نوشته »

فراگیری لغات جدید به هنگام خواب

در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم, روشهای گوناگونی جهت فراگیری زبانهای خارجه توسط مولفین و مربیان و همچنین دانشمندان با تجربه ارائه شده اند و در بسیاری از مجلات و وبسایتهای آنلاین میتوان آنها را یافت. ولی برخی از این دسته گزارشها ممکن است در نگاه اول کمی عجیب و غیر قابل باور بنظر برسند ولی چنانچه مورد تائید آکادمیها و آزمایشگاههای علمی و افراد باصلاحیت رسیده باشند, شک و گمان ما هم تبدیل به یقین خواهد شد و آنها را باور پذیر میابیم. یکی از مقولات و مباحث چالش برانگیز که وارد محیطهای دانشگاهی هم شده است بحث فراگیری لغات و اصطلاحات به هنگام استراحت و در حین خواب میباشد. شاید شما هم قبلا با یکسری محصولات آموزشی در این زمینه آشنا شده و یا مطالعاتی هم داشته اید.

Recently, an interesting research has been carried out by the University of Bern indicating that it is possible for us to acquire and learn new vocabulary of a language when we are sleeping and then upon waking up, we shall be able to retrieve them. In fact, the same part of the brain which forms memories mediates in this case as well اخیرا, تحقیقی توسط دانشگاه برن به انجام رسیده که حاکی است ما در حین خواب قادر هستیم تا به فراگیری لغات یک زبان بپردازیم و به هنگام بیداری شدن نیز خواهیم توانست تا آنها را بیاد آوریم. بر این اساس قسمتی از مغز که وظیفه تشکیل خاطرات را دارد در این مورد نقش ایفا میکند.

Many people consider sleeping time unproductive and they wonder whether science can help consolidate learning during sleep بنا بر باور بسیاری از مردم, زمان خواب تقریبا سودی ندارد وآنها در این اندیشه هستند که آیا میتوان از زمان استراحت جهت تقویت یادگیری استفاده نمود According to the Swiss researchers, basic learning through sounds during sleep may be practical, though further complementary studies are required on complex verbal learning and acquisition of a new language such as English بر اساس دانشمندان سوئیسی, فراگیری در سطح مقدماتی از طریق اصوات در زمان خواب میتواند ممکن باشد, گرچه تحقیقات تکمیلی بیشتری در زمینه یادگیری کلامی پیچیده و آموختن زبانی جدید مانند انگلیسی مورد نیاز هستند.

Scientists believe that large proportions of the memories and our learning during awake time are generally reinforced and augmented as we fall asleep and that they eventually will get embedded in our brains محققین معتقدند که بسیاری از آموخته ها و خاطرات ما که در هنگام بیداری تجربه شده اند به هنگام خواب رفتن ما مورد تقویت قرار میگیرند و در خقیقت آنها در ذهن ما حک خواهند شد So they have made the theory that if our brain is able to replay the information already recorded in sleep, they can also facilitate new learning mechanism during sleep which will literally lead to the storage of information as well دانشمندان یک فرضیه را مطرح ساخته اند که مغز ما توانائی بازپخش معلومات در زمان خواب را دارا میباشد.

در ادامه, آنها سعی در تسهیل ساختن یک ساختار فراگیری در خواب هنگام را داشتند که سرانجام منجر به ذخیره سازی معلومات و دانش خواهد شد In this study, some German-speaking men and women participated در این تحقیق تعدادی از مردان و زنان آلمانی زبان شرکت داشتند The experiments focus on some instances technically known as “up-states” which researchers believe are the optimal moments for learning during sleep time because of the peaks in slow waves in the brain تحقیقات بر روی مواقعی تمرکز داشتند که از آنها تحت عنوان “لحظات بیداری” یاد میشود که محققین عقیده دارند زمان ایده آلی جهت فراگیری در هنگام استراحت میباشد, به جهت افزایش حضور امواج پائین در مغز.

During sleep, human brain cells are usually active for a short time and then go into a semi-inactive state and these two phases are constantly changing در هنگام خواب, سلولهای مغز معمولا برای مدتی کوتاه فعال بوده و سپس به حالتی نیمه غیر فعال میروند و این دو مرحله دائما در حال تغییر هستند The researchers observed and recorded brain activities of the participants through playing some meaningful vocabulary to them via audio voices as well as meaningless terms محققین با پخش فایلهای صوتی مربوط به کلمات با معنا و همچنین تعدادی لغت بدون مفهوم برای شرکت کنندگان اقدام به ثبت و بررسی عملکرد مغزی آنها نمودند These observations were made during brief controlled sleeping periods of time

این آزمایشات در خلال خوابهای کوتاه مدت به انجام رسیدند After waking up, the subjects were shown some words on papers and were asked to identify the familiar ones. They mostly recognized the ones already heard during their sleep compared with making random guesses پس از بیداری, به شرکت کنندگان کلماتی نوشته شده بر روی برگه های کاغذ ارائه شد تا آنهائیکه برایشان آشنا بود را تشخصی دهند. نتیجه این بود که در مقایسه با حدسهای تصادفی, تعداد کلمات آشنای بیشتری شناسائی شدند که در هنگام خوب آنها را شنیده بودند This study suggests that memory formation in sleep is governed by the same unit in mind which does learning vocabulary while being awake which is very interesting

این مطالعه نشان میدهد که قسمتی که در ذهن هنگام خوابیدن به تشکیل خاطرات میپردازد همان قسمتی از مغز است که در بیداری به فراگیری لغات اختصاص دارد و این بسیار جالب است Researchers contend that more research is required to prove and support their findings, however, according to the accomplished research, memory formation and learning new words can be considered a phenomenon taking place in both conscious and unconscious modes محققین بر این عقیده هستند که برای اثبات و تقویت تحقیقات آنها به مطالعات بیشتری نیاز است ولی طبق بررسیهای انجام شده, بنظر میرسد که پدیده های تشکیل خاطرات ذهنی و همچنین فراگیری لغات به حالتهای هوشیاری کامل و عدم آن مرتبط میباشد.

ادامه نوشته »

چشم انداز انتقال مفاهیم و مطالعه

چنانچه سری به کتابخانه های آنلاین و آفلاین بیندازید و به مقاله هائی که در زمینه آموزش زبان انگلیسی از طریق شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین ثبت نام در موسسات و انستیتوهای علمی و آکادمیک بیندازید, به بسیاری از مقالات پژوهشی برخواهید خورد که حاوی پایان نامه ها و تحقیقات مولفین و مترجمین چیره دست در حوزه دسترسی به چشم اندازهای آموزشی هستند. شاید هنوز هم بسیاری از افراد پس از ماهها و سالها آموزش فشرده و شرکت در کلاسهای یک یا چند نفری هنوز هم به فنون و ریزه کاریهای مکالمه قوی و روان و سلیس و بدون اشتباهات گرامری نرسیده باشند و نوعی علامت سوال در ذهن آنها ایجاد شده باشد که چگونه میتوان از پس اشکالات در زمینه فراگیری نکات مکاتباتی و محاوره ای برآمد.

There is no doubt that ideal teachers constantly look for ways to implement enhancement of communicative skills among their students and foster their general knowledge level شکی در این زمینه وجود ندارد که معلمین ایده آل در جستجوی دائمی جهت یافتن و پیاده سازی روشهائی هستند برای نیل به اهدافی همچون ارتقاء سطح مکالماتی و توانش علمی دانشجویانشان When it comes to teaching English as a foreign language, which is also known as EFL, the impact of tutors on the students cannot be overlooked هنگامیکه سخن از تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجه به میان می آید که از آن تحت عنوان EFL هم یاد میگردد, نقشی که مربیان خصوصی بر روی فراگیران دارند را نمیتوان نادیده گرفت.

The bottom line is that their expertise level, as well as the training methods they choose to pass on English knowledge to the learners will be of paramount significance در یک کلام میتوان گفت که روش تدریسی که آنها انتخاب میکنند تا به انتقال مفاهیم و نکات دانش انگلیسی به فراگیران کمک کنند حائز اهمیت بالائی میباشد It seems rather difficult to draw conclusions as to which educational method can better prepare the students to take part in English exams such as IELTS and TOEFL بنظر قدری دشوار است تا به نتیجه گیری درمورد انتخاب بهترین روش آموزشی مناسب جهت آماده سازی داوطلبین شرکت در آزمونهای تافل و آیلتس اقدام نمود Are you also having trouble mastering techniques tailored for such tests

آیا برای شما هم قدری دشوار بنظر میرسد تا به فراگیری کامل و تسلط تکنیکهای مناسب جهت این دو آزمون بپردازید؟ Is it best to act like a self-taught applicant or taking part in crash and intensive courses can turn out to be the best solution آیا بهتر است تا مانند یک داوطلب خود آموز عمل نمائید و یا شرکت در دوره های فشرده به نتیجه بهتری منجر خواهد شد؟ If you are determined to learn a foreign language such as English and have long-term pedagogical plans in mind, such as continuing your higher education at graduate and PHD level, you might be required to take either of TOEFL and IELTS exams and be able to communicate with others in a fluent, coherent and logical way, using a natural lexicon and vocabulary

چنانچه شما مصمم هستید تا به فراگیری یکی از زبانهای خارجه مانند انگلیسی بپردازید و همچنین در ذهن خود اهداف آموزشی بلند مدتی دارید از قبیل ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکترا, ممکن است نیاز به شرکت در یکی از دو آزمون آیلتس و تافل داشته باشید و مهم است تا بتوانید با دیگران به انجام مکالمه روان و سلیس و دارای ارتباط منطقی و منسجم و با استفاده از لغات و لحن و ادبیات مناسب و طبیعی بپردازید Probably there is an English-teaching institute just around the corner in your neighborhood or through surfing the net and social media, you will find a few qualified tutors who will be able to help you troubleshoot the problems you have encountered in mastering grammar and speaking beautifully

احتمالا در محله ای که در آن زندگی میکنید آموزشگاه تدریس زبان انگلیسی وجود دارد و همچنین از طریق جستجو در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی میتوانید تعدادی معلم خصوصی واجد شرایط را بیابید که خواهند توانست به شما در رفع اشکال گرامر و انجام مکالمه زیبا کمک کنند Usually test takers mostly complain of two areas: speaking and writing an essay معمولا شرکت کنندگان در تستها بیشتر از دو قسمت گله دارند: مکالمه و نوشتار In the TOEFL exam, the writing comprises two tasks of integrated and independent essays در آزمون تافل, قسمت نوشتاری مقاله از دو بخش ادغامی و مستقل تشکیل میشود You should prepare yourself well before taking the test قبل از شرکت در آزمون, بایستی خود را آماده نمائید.

Please keep this point in mind that in the TOEFL exam, you will be provided with some scratch paper sheets and pen or pencil, and the computer you will be using for note taking, will not provide you with any clues on the writing or spelling typos and misspellings لطفا این نکته را در ذهن داشته باشید که در هنگام برگزاری آزمون تافل, به شما تعدادی برگه کاغذ چرک نویس و قلم داده خواهد شد برای نت برداری و اینکه رایانه ای که از آن برای تایپ کردن استفاده میکنید به شما در یافتن غلطهای املائی کمکی نخواهند کرد In other words, you should rely on your own knowledge to avoid punctuation errors به عبارت دیگر, شما بایستی بر روی معلومات خود تکیه کنید تا از اشتباهات دیکته اجتناب کنید.

According to the research and hands-on experience, you as the language learner are advised to avoid any kind of translation in mind when speaking or trying to comprehend an article or a voice message بر اساس تحقیقات و تجربیات عملی, به شما به عنوان فرد زبان آموز توصیه میگردد تا در هنگام مکالمه و یا درک مطلب شنیداری و کتبی از انجام ترجمه در ذهن خود اجتناب کنید As the famous saying goes, in order to speak a foreign language well, you need to think in the target language به قول معروف, به منظور صحبت کردن یک زبان خارجه, شما نیاز به فکر کردن در زبان مقصد دارید Thus, any type of mental translation which is outdated is rejected از اینرو, روش قدیمی ترجمه ذهنی مردود اعلام میشود.

But where is the catch even after a long participation at a top-notch language teaching institute, you still are not able to communicate well and express your ideas in speech اما سوالی که در اینجا مطرح است درباره گیر و ایراد کار به هنگام شرکت بلند مدت در یک آموزشگاه زبان مطرح میباشد که شما هنوز از میزان مهارت خود در صحبت کردن و انتقال مفاهیم راضی نیستید؟ Many experts believe that despite the affordable packages offered at institutes, people who are practicing with experienced English tutors seem to perform and progress better بسیاری از متخصصین بر این عقیده هستند که علیرغم بسته های آموزشی ارزانقیمت مورد ارائه توسط موسسات, داوطلبینی که با مدرسین خصوصی انگلیسی به تمرین میپردازند از درجه بالاتری از موفقیت و پیشرفت برخوردار هستند.

Not only will you be feeling more relaxed and comfortable when taking part in private classes, but also you will have plenty of time, far from any stress to engage in conversation and answering questions raised by your trainer درصورت شرکت در کلاسهای خصوصی, شما نه تنها از آرامش برخوردار بوده, بلکه بدور از هرگونه فشار و استرس, به راحتی و با آرامش قادر خواهید بود تا در مکالمات به نحوی فعالانه شرکت کرده و به سوالات مطروحه توسط مربی خود پاسخ دهید An ideal class is student centered, which means they feel confident to actively ask questions and answer them and do not feel shy to make mistakes کلاسی ایده آل در نظر گرفته میشود که دانشجو محور میباشد, بدین معنا که فراگیران از اشتباه کردن و پرسش و پاسخ ابا و خجالتی نداشته و با اعتماد به نفس در فعالیتهای آموزشی و برنامه ها شرکت فعال داشته باشند.

ادامه نوشته »

تستهای آزمایشی تافل و آیلتس

صرفنظر از مسائلی مانند پرداخت هزینه های مربوطه و همچنین صرف وقت برای آمادگی شرکت در امتحانات بین المللی تافل و آیلتس, اتفاق خوبی که در سالهای اخیر به مرور بیشتر و بیشتر مورد مقبولیت داوطلبین در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته اند, امتحانات آزمایشی هستند که توسط موسسات معتبر تهیه و تدوین و به انجام میرسند که از یکسو با مبالغ بسیار پائین تر در قیاس با امتحانات رسمی تافل و آیلتس و از سوی دیگر با سوالاتی که بسیار شبیه به نمونه های اوریجینال و اصلی میباشند مورد توجه شرکت کنندگان نیر قرار گرفته اند. به شما نیز بسیار توصیه میشود تا پس از طی یک دوره آمادگی جهت شرکت در یکی از این دو تست, با شرکت در آزمونهای مقرون به صرفه نمونه, میزان آمادگی خود را محک بزنید.

Even if you have been an avid reader who has been studying diligently for the past months and feel ready to pay the registration fees and take part in either or both of the IELTS and TOEFL English language competency tests, you are highly advised to make the use of the opportunity and try out the practice tests since such mock exams are very affordable compared with the original ones and are administered either by international bodies or local institutes, so they are easy to reach and saving you a lot of money and time and at the same time they can act like an eye-opener, giving you real-time perspectives on how well-prepared you are for the real exams and help you diagnose the weak points

حتی چنانچه شما فردی هستید که زیاد مطالعه میکنید و در ماههای اخیر بسیار درس خوانده اید و بر این عقیده هستید که از آمادگی بالائی جهت شرکت در آزمونهای تعیین توانائی مهارتهای زبان انگلیسی آیلتس و تافل برخوردار میباشید, از دو جهت صرفه جوئی در زمان و همچنین هزینه های ثبت نام, به شما اکیدا توصیه میشود تا در تستهای آزمایشی شرکت کنید که عموما توسط سازمانهای بین المللی و همچنین موسسات داخلی در کشورها برگزار میگردند تا به ارزیابی دقیقی از میزان آمادگی خود برسید و آنها در حقیقت چشمانتان را بر روی نقاط قوت و ضعف شما جهت شرکت در امتحانات حقیقی خواهند گشود Some of them are scored using computer systems whereas others are human scored and reviewed

برخی از آنها توسط رایانه تصحیح شده و دیگران مورد ارزیابی و مرور و نمره بندی مربیان قرار میگیرند Just imagine you have been trying to enhance your communicative skills and have been practicing with a few experienced tutors as well, but don’t you think there might be still some weaknesses which you can spot and then adjust and improve through enrolling in practice tests تصور کنید که شما مشغول تمرین برای بهبود مهارتهای مکالمه خود بوده اید و از تعدادی مدرس خصوصی هم بهره گرفته اید برای نیل به این منظور, با این حال بهتر نیست تا در آزمونهای آزمایشی شرکت کرده و با یافتن و تقویت نقاط ضعف خود پیش روید؟ This is a practice used by thousands of candidates worldwide and you too could try it out

این روشی است که مورد استفاده هزاران نفر از داوطلبین در سراسر جهان قرار میگیرند وشما نیز میتوانید آنرا امتحان کنید When taking the TOEFL exam, you are supposed to undertake two different, yet inter-related writing tasks, independent and integrated and believe it or not, they can be like a predicament for some candidates with limited writing experience به هنگام شرکت در آزمون تافل, شما نیاز به انجام دو قسمت نگارش دارید که ظاهرا از یکدیگر منفک و جدا هستند ولی درواقع به هم مربوط میباشند و آنها بخش نگارش مستقل و ادغام هستند و شاید باورتان نشود ولی برای آندسته از شرکت کنندگان که از تجربه اندکی در زمینه نگارش و انشاء برخوردار میباشند, این دو قسمت را میتوان به عنوان نوعی مخمصه نامید.

Until a few years ago, paper-based TOEFL exam was administered worldwide, but it gradually got replaced by the modern ibt option, in which candidates will sit behind desks, put on headphones and use computer keyboard to interact with the exam module تا چند سال قبل, آزمون تافل بصورت ورقه ای و کاغذی در سرتاسر جهان به انجام میرسید ولی به مرور جای خود را به امتحان مدرن اینترنتی داد که در آن داوطلبین پشت میزهائی نشسته و هدفون بر روی گوش خود قرار داده و از طریق رایانه با سیستم آزمون در تماس هستند Through taking the practice tests, achievement of success in the real exams will be very likely از طریق شرکت در آزمونهای آزمایشی, موفقیت در امتحانات حقیقی بسیار محتمل هستند.

You can also surf the net, looking for tips provided by the test makers شما همچنین میتوانید از طریق گشت و گذار در اینترنت, به نکاتی دست یابید که توسط برگزار کنندگان تستها تدوین شده اند Please note that it is telling to get completely familiar with the format of IELTS and TOEFL exams since not doing so will add to the possibility of losing scores لطفا توجه کنید که بسیار مهم است تا با نحوه برگزاری آزمونهای آیلتس و تافل کاملا آشنا بود چون در غیر اینصورت احتمال از دست دادن نمره وجود دارد Through practice tests, you will also learn how to earmark enough time for each phase of the exams از طریق آزمونهای آزمایشی, شما همچنین با نحوه وقت گذاری برای هر قسمت از آزمونها آشنائی خواهید داشت.

ادامه نوشته »

متد فراگیری شنیداری گفتاری

یکی از روشهای آموزشی مورد استفاده در تدریس زبانهای خارجه به متد شنیداری گفتاری معروف بوده و هنوز هم در کشورها مورد استفاده مدرسین خصوصی و همچنین تدوین و تمرین شده در انستیتوها و آموزشگاهها قرار میگرد. در یکی از مباحثی که به این متد مربوط میباشد از رفتارگرائی سخن به میان می آید و این نکته که با استفاده از روش تمرین و تکرار و همچنین بهره گیری از وسایل کمک آموزشی همچون رسانه های صوتی و تصویری میتوان به فراگیری گرامر و همچنین تقویت مکالمه اقدام نمود. در چنین دوره هائی, هنگامیکه دانشجویان و فراگیران به درستی به سوالات مطروحه پاسخ میدهند, از طرف مربیان خود در کلاسها مورد تشویق و تمجید قرار گرفته و هنگام اشتباه مرتکب شدن, به آنها تذکر و یادآوری میگردد تا پاسخ ها را اصلاح کنند.

When it comes to teaching English as a second language, there are similarities between audio-lingual and direct methods since in both, the students are taught and encouraged to learn the target language directly هنگامیکه سخن از تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به میان می آید, شباهتهائی بین دو روش مستقیم و شنیداری گفتاری وجود دارد چون در هردوی آنها تمرکز بر روی آموزش و فراگیری مستقیم زبان مقصد دانشجویان وجود دارد Therefore, the native languages are rarely used to teach grammar or improve communicative skills of the learners از اینرو, از زبان اول فراگیران به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد به منظور آموزش گرامر و یا بهبود و تقویت مهارتهای مکالمه و گفتاری آنها.

In audio-lingual method, drills are used a lot to master the techniques and in private classes as well as groups, this proves to be successful in many cases در روش شنیداری گفتاری, از تمرینات بسیاری مورد استفاده قرار میگیرند و در کلاسهای خصوصی و عمومی و گروهی, به عنوان روش موفقی شناخته میشود There is an idea behind using this method that through a lot of practices in classes, the students will eventually learn to speak a foreign language like native speakers and spontaneously تفکری که در پشت این روش آموزشی وجود دارد این است که از طریق تمرینات زیاد, دانشجویان در نهایت خواهند آموخت تا زبان خارجه را مانند گویشوران بومی و بلافاصله و به صورت بداهه تکلم نمایند.

In classes administered using audio-lingual method, the students are provided with plenty of oral static drills and through repetition of the phrases mentioned by the trainers and making slight adjustments to them, they will be praised and given credit or they might receive negative feedback and be requested to apply adjustment to them if they make mistakes در کلاسهائی که توسط روش آموزشی گفتاری شنیداری اداره میشوند, زبان آموزان با تمرینات شفاهی زیادی مواجه میشوند که توسط مربیان مطرح شده و با ارائه پاسخ صحیح از طریق اعمال تغییرات جزئی در عبارات مورد تشویق و تمجید قرار گرفته و در صورت پاسخ اشتباه, به آنها تدکر داده شده و از آنها درخواست میشود تا به تغییر و تصحیح آنها بپردازند.

Repetition of the utterances and the sentences the language learners hear is the central stage in this method تکرار عبارات مطرح شده توسط زبان آموزان به عنوان نکته ای کلیدی در این روش محسوب میگردد On the other hand, two further steps including replacement and restatement are also considered critical and practiced by the students همچنین دو مرحله دیگری که مورد تمرین زبان آموزان در این متد محسوب میگردند بازگوئی و همچنین جایگزینی میباشند For instance, they are supposed to replace one word with another term or rephrase and elaborate on the utterances mentioned مثلا آنها اقدام به جایگزینی برخی کلمات و همچنین توصیف کردن و بازگوئی عبارات شنیده شده مینمایند.

In the early twentieth century, the method was practiced to teach indigenous languages در اوائل قرن بیستم, از این روش برای آموزش زبانهای بومی استفاده میگردید Since its inception, a kind of emphasis was placed upon oral skills از زمان پیدایش این روش, نوعی تاکید بر روی مهارتهای شفاهی و کلامی وجود داشت In fact, correct imitation of the teachers in classes upon uttering sentences is the core of audio-lingual style در حقیقت, تقلید صحیح معلمین در کلاسها در هنگام ارائه و گفتن جملات را میتوان به عنوان یکی از موارد مهم در ارتباط با متد گفتاری شنیداری در نظر گرفت But like many other styles in the area of pedagogy, this method too has seen a fall in its popularity and there are many theories about the decline

اما همانند بسیاری از دیگر روشهای آموزشی, این متد نیز از کاهش محبوبیت و مقبولیت در امان نمانده و برای این مساله تئوریهای زیادی مطرح شده اند Some criticisms were posed by linguists برخی از انتقادها توسط زبانشناسان مطرح شدند In recent decades, the audio-lingual method has been gradually deprived of its credibility در دهه های اخیر به مرور از درجه اعتبار روش گفتاری شنیداری کاسته شده است One of the criticisms raised on its weaknesses is the notion that this style is considered to be teacher centered یکی از ایرادهائی که به این روش گرفته میشود معلم محور بودن آن است Also the input and output perspectives of the lessons are limited همچنین در کلاسها, چشم انداز ورودی و خروجی دروس محدود میباشند.

ادامه نوشته »

روش آموزشی سنتی ترجمه گرامر

یکی از قدیمیترین روشهای آموزشی مورد استفاده در قرنهای قبل که شاید بتوان آنرا مرتبط با آموزش لاتین و یونانی عهد کهن در نظر گرفت به یادگیری زبانهای خارجه با استفاده از ترجمه متون و کلمات و عبارات, نخست در ذهن و در زبان مادری و سپس برگردان کردن آنها به صورت زبان مقصد میباشد. تقریبا در قرن پانزدهم استفاده از این روش مرسوم بود و بعدها هم توسط مدرسین زبانهای خارجه در دیگر کشورها مورد تمرین و استفاده قرار گرفت. در این روش تاکید زیادی بر ترجمه همزمان و با فاصله زمانی اندک بین جملات شنیده و خوانده شده در یک زبان و پس از انجام ترجمه سریع ذهنی, برگرداندن آنها در زبان مقصد میباشد که طبیعتا نیازمند داشتن آمادگی ذهنی بالا توسط دانش آموزان و فراگیران میباشد ولی به مرور این روش از رونق افتاد.

One of the early criticisms towards grammar translation method is posed by some who claim there are no verifiable proofs that it was once used and practiced during the nineteenth century یکی از اولین انتقاداتی که نسبت به روش ترجمه گرامر وجود داشت توسط افرادی مطرح شد که معتقد بودند هیچ گونه مدرک قابل استنادی از استفاده از این روش در قرن نوزدهم وجود ندارد The early roots of this educational method can be traced to the teaching and learning of Latin نخستین ریشه های استفاده از این روش آموزشی به تدریس و یادگیری لاتین باز میگردد Latin was the primary foreign language studied by scholars in the government and academia and by those people who were active in business and commerce

لاتین به عنوان زبان خارجه مهم توسط افرادی که در دولت و در اقتصاد و بازرگانی و همچنین افراد تحصیل کرده دانشگاهی مورد استفاده قرار میگرفت The peak of using Latin in such circumstances was in the 1500s but gradually Latin was replaced by other foreign languages like English, French and Italian دوران اوج زبان لاتین به قرن پانزدهم بر میگردد ولی به مرور زمان زبانهای خارجه دیگر از قبیل انگلیسی و فرانسه و ایتالیائی جایگزین آن گردیدند At first, there were two main goals to classes set up based on grammar-translation method در ابتدای کار کلاسهائی که بر اساس سیستم ترجمه گرامر شکل میگرفتند بر پایه دو هدف بر پا میشدند The first one was to develop reading ability of the students to a certain advanced level

در ابتدا تمرکز بر روی بهبود مهارتهای مطالعاتی دانش آموزان تا سطح پیشرفته بود It was assumed that using this method, after a while the language learners would be able to study and understand literature in the target language این تصور وجود داشت که با استفاده از این متد, پس از مدتی زبان آموزان قادر خواهند بود تا به مطالعه و درک مطلب ادبیات در زبان مقصد نائل شوند The second one was to enhance the mental skills and discipline of the students مطلب دیگر سعی در بهبود و تقویت مهارتها و نظم ذهنی و فکری دانشجویان بود Therefore, since the teachers and the educational stuff mainly focused on reading and writing of the language learners, two other equally significant skills of speaking and listening were neglected

از اینرو, چون تاکید معلمین عمدتا بر روی استفاده از مطالب آموزشی بود, از اینرو تقویت خواندن و نگارش دانشجویان مورد توجه بوده و دیگر مهارتهای با همان درجه اهمیت شامل صحبت کردن و مکالمه و همچنین درک مطلب شنیداری مورد غفلت واقع میشدند Classes using grammar-translation method are conducted and administered primarily in the students native language در کلاسهائی که با استفاده از متد ترجمه گرامر اداره میشوند عمدتا از زبان مادری دانش آموزان استفاده میشود They learn and master grammar rules by doing plenty of drills and a lot of translation examples to and from the native language آنها از طریق انجام دادن تعداد زیادی از مثالها و تمرینات و ترجمه در زبان مبدا و مقصد به فراگیری آنها میپردازند.

In such classes, there actually is no stress on pronunciation, listening and speaking practice since all the attention is placed on reading and writing through practicing grammar در چنین کلاسهائی, تمرکزی بر روی تلفظ فراگیران و یا بهبود میزان مهارتهای کلامی آنها وجود نداشته و تاکید صرفا بر روی خواندن و نوشتن از طریق انجام تمرینات مبتنی بر ترجمه متون گرامری میباشد The mainstay the students use contain lots of drills which they are supposed to practice, learn and even memorize سنگ بنا در این دوره ها بر روی کتابهای درسی شامل نکات گرامری میباشد که دانش آموزان بایستی آنها را تمرین, فراگرفته و حتی به خاطر بسپارند In fact, using this method, the communicative aspect of learning is not the priority در واقع با استفاده از این روش, اولویت در مورد مهارتهای مکالماتی و محاوره ای نمیباشد.

When it comes to the reception of grammar translation method, it has a very limited scope هنگامیکه سخن از میزان مقبولیت و پذیرش روش ترجمه دستور زبان به میان می آید, از چشم انداز اندکی برخوردار میباشدNowadays it might rather seem odd if you find any English tutors or other reputable institutes using grammar translation method to teach a foreign language due to its shortcomings and the traditional pedagogy امروزه تقریبا عجیب بنظر میرسد که یک معلم خصوصی زبان انگلیسی و یا آموزشگاه معتبر را بتوان یافت که در برنامه آموزشی خود از متد ترجمه گرامر استفاده کند به دلیل عیبها و قدیمی بودن آن Maybe it was popular in the past centuries, but not anymore شاید در قرنهای گذشته از محبوبیت برخوردار بود, ولی امروزه دیگر نه.

ادامه نوشته »