خانه / نوشته ها / افعال ربطی

افعال ربطی

در زبان انگلیسی هنگامیکه از افعال ربطی استفاده میشود صفت و یا اسمی در جملات دیده میشود که درباره فاعل و انجام دهنده کار در عبارات توضیح تکمیلی میدهند و چون حالت اتصال را برقرار میکنند به آنها افعال ربطی گفته میشود و بسیار هم پرکاربرد بوده و تقریبا در همه کتابهائی که به نوعی به قواعد گرامری اشاره داند به آنها پرداخته میشود. تعداد نسبتا زیادی از انواع افعال ربطی را میتوان نام برد که در مکالمات و متون نوشتاری از آنها زیاد استفاد میگردد ولی در این قسمت قصد داریم تا به تعدادی از پرکاربرتربن آنها اشاره داشته باشیم. امید است تا با همراهی شما بتوانیم کمک کوچکی در افزایش معلومات گرامری شما برداریم. برخی مواقع فعل ربطی بودن را میتوان در جملات استفاده و در موارد دیگر کاملا حذف کرد.

In a sentence, when an adjective or noun phrase is used after a verb to describe the subject or say what or who the subject is, the adjective or noun phrase takes the role of a complement and the verb is known as a linking verb در یک جمله, هنگامیکه یک صفت و با عبارت اسمی پس از یک فعل ظاهر میشود تا به توصیف فاعل پرداخته و درباره چه چیزی بودن و یا چه کسی بودن توضیح دهد, آن به عنوان متمم شناخته و فعل به عنوان ربطی شناخته میشود Mansour is a doctor منصور یک پزشک میباشد Yesterday was very busy and