خانه / نوشته ها / انتظارات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی

انتظارات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی

داشتن برداشت صحصح از بازار کار در هر مقطع میتواند بسیار حادز اهمیت باشد و این مطلب بخصوص در رابطه با فارغ التخصیلان دانشگاهی در مقاطعی همچون کارشناسی, کارشناسی ارشد و همچنین دکترا پررنگ تر جلوه مینماید. شاید بسیاری از افرادی که پس از اتمام تحصیلات در مفظطع متوسطه و پیش دانشگاهی و با اخذ مدرک دیپلم دبیرستان و یا هنرستان فنی و حرفه ای خود وارد دانشگاه شده اند و از پس آزمون کنکور بر|آمده اند این انتظار را داشته باشند که میتوانند پس از فارغ التحصیلی شغل مناسب و با درآمد بالائی برای خود پیدا کنند. این طرز فکر حتی در بسیاری دیگر از کش.رها وجود دارد و خیلی از افرادی که در مقطع لیسانس درس میخوانند شاید در این اندیشه هستند که کارشناسی برای آنها مرحله آموزشی کافی میباشد.

According to a new study, access to a job requiring college-level skills is crucial in the labor market but there is another angle to this research which reveals for many college graduates higher-income jobs might be elusive especially at BA level بر اساس یک پژوهش جدید, دسترسی به برخی مشاغل ارتباط مستقیمی با میزان تحصیلات آکادمیک در رده لیسانس دارد ولی جنبه دیگری از این تحقیق نمایانگر این مطلب است که برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی یافتن مشاغل با درآمد بالا ممکن است دشوار بنظر برسد, به ویژه در مقطع کارشناسی Naturally, completing a four-year college education is like the first goal for many high school students but while holding their BA, landing the dream job might be difficult

طبیعتا, به پایان رساندن دوران آموزشی چهار ساله اولین هدف برای خیلی از دانش آموزان دبیرستانی میباشد ولی یافتن شغل ایده آل با مدرک کارشناسی ممکن است کمی دشوار بنظر برسد It seems that many undergraduate students might not be able to demonstrate the skills required in terms of literacy and numeracy for the job market and convince the entrepreneurs to hire them immediately after graduation بنظر میرسد که بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی از آموزش و تجربه و دانش فنی مورد نیاز برای قانع ساختن کارآفرینان جهت استخدام فوری آنها پس از فارغ التحصیلی برخوردار نیستند Therefore, for some people, finding their top-paying job might seem like a mirage sometimes

از اینرو این امکان وجود دارد تا برای برخی افراد, یافتن شغل پردرآمد برایشان مانند سراب جلوه گر شود On the one hand, in many countries the number of college graduates is increasing and on the other hand, one out of five graduates might fail to demonstrate skills expected from BA graduates از یکطرف در بسیاری از کشورها بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اضافه شده است و از آنطرف از هر پنج دانشجو, یک نفر ممکن است تا قادر نباشد میزان مهارتهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان مقطع لیسانس را عرضه نماید High earnings might not be necessarily equal to the college degrees held by the candidates or for how long they have been studying درآمد بالا ممکن است الزاما به مدارک دانشگاهی افراد و یا مدت زمان تحصیلاتشان وابسته نباشد.

Although having years of hands-on experience is a key, possessing strong literacy and numeracy skills matter as well گرچه بهره مندی از سالها تجربه عملی حائز اهمیت میباشد, برخورداری از معلومات و آموزش مناسب و همچنین توانائی تفسیر آمار و داده ها و قدرت تحلیلی هم مهم هستند Being equipped with these two seems paramount in order to thrive in the labor market, as credentials alone will not be that workable these days مجهز بودن با این دو مولفه بسیار مهم هستند جهت پیشرفت در بازار کار چون صرفا داشتن مدرک ممکن است امروزه چندان به کار نیاید Policymakers in the area of education should encourage college graduates to better prepare themselves for the job market

مسئولین در حوزه آموزش بایستی فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای هر چه بهتر آماده سازی خود جهت بازار کار ترغیب نمایند Unless college graduates earn the skills required for top-paying jobs, there is a risk of malemployment for them چنانچه فارغ التحصیلان آکادمیک از مهارتهای لازم برخوردار نباشند, این ریسک برای آنها وجود دارد تا در مشاغلی به کار مشغول شوند که به تحصیلات به مراتب پائین تری نیاز دارند So, better skills and finer wages fall on the same continuum از اینرو, مهارتهای بهتر و درآمد بیشتر در یک طیف قرار دارند In some cases, mal-employed college graduates might even earn about the same as high school graduates در برخی موارد, فارغ التحصیلان دانشگاهی که در مشاغل غیر مرتبط و یا با مدارک بالاتر از حد مورد نیاز استخدام میشوند ممکن است نسبت به فارغ التحصیلان دبیرستان به یک میزان حقوق دریافت کنند Therefore, it is preferable for the college graduates with bachelor’s degree to work in college-level positions از اینرو ترجیحا فارغ التحصیلان دانشگاهی بهتر است تا در مشاغلی استخدام شوند که برای موقعیتها و سطوح دانشگاهی تعریف شده اند.

درباره ی admin

همچنین ببینید

چند توصیه برای درخشش در دانشگاه

کلماتی مانند دانشکده و دانشگاه و فارغ التحصیلی و انتخاب رشته را میتوان از زبان دهها هزار نفر از افرادی شنید که پس از اخذ دیپلم دبیرستان و اتمام آموزش و پرورش در مقطع متوسطه قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارند. گرچه در اکثر دانشکده ها رئوس مطالب و برنامه های تحصیلی بصورت مدون برای دانشجویان تهیه و در معرض دید و توجه آنها قرار میگیرند, ولی مهم است تا با روشها و نصایحی آشنا شویم که میتوانند به ما در ادامه تحصیل با نمرات ممتاز و همچنین درخشش در کلاسها یاری رسانند. برخی از پروژه های آموزشی از قبیل تهیه و نگارش تز یا پایان نامه و همچنین انجام سخنرانی در کلاسها و شرکت فعال در جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید دانشگاه میتوانند همگی در توفیق نهائی دانشجویان تاثیر گذار باشند.

As you may already know, in many admission systems worldwide, it is vital to write a professional application which highlights your skills همانگونه که احتمالا میدانید, در بسیاری از سیستمهای پذیرش دانشگاهی در جهان, شما نیاز به تهیه و نگارش تقاضا نامه جهت پذیرش خود میباشید که در آن به همه مهارتها و توانائیهای شما اشاره میشودIf you are keen to hear some advice from college admissions professionals on how to stand out in universities, please keep reading this article لطفا با ما در مطالعه این مقاله همراه باشید چنانچه شما هم مایل به شنیدن نصایحی از افراد حرفه ای در زمینه پذیرش در دانشگاهها جهت توفیق و درخشش آموزشی هستید Such letters will absolutely assist you stand out among other applicants

چنین نامه هائی میتوانند قطعا به شما در درخشیدن در بین دیگر داوطلبین کمک کنند When it comes to preparing a recommendation, application letter or resume, some applicants might have their own website or a profile which contains information about their interests and community work and they can be beneficial هنگامیکه نوبت به تهیه یک تقاضانامه و یا معرفینامه میرسد, برخی از داوطلبین به امکاناتی همچون صفحات فضای مجازی و وبسایتها دسترسی دارند که میتوانند حاوی اطلاعاتی درباره علایق و فعالیتهای اجتماعی آنها بوده و مفید واقع شوند Being at college, having flying grades, being an avid student, as well as being friends with regional admission representatives is also recommended

دیگر مواردی که میتوان به آنها اشاره کرد هنگام دانشجو بودن مطالعه و پشتکار داشتن, و همچنین داشتن رابطه دوستانه با مسئولین پدیرش و کارکنان دانشکده میباشد The point is that you are going to avail yourself and demonstrate your capabilities through being active at college, participate in social and cultural events, take part in team works and an active presence can greatly assist you compose your curriculum vitae نکته در اینجاست که شما جهت درخشش در دانشکده و اظهار مهارتها و قابلیتهای خود بهتر است حضوری فعالانه در برنامه های کار گروهی, همچنین شرکت در فعالیتهای فرهنگی داشته باشید که همه اینها به شما در نگارش یک رزومه و خلاصه فعالیتها بسیار کمک میکنند.

Try to familiarize yourself with the universities’ events as well as different educational departments there سعی در آشنا ساختن خود با برنامه های دانشکده ها و همچنین بخشها و دپارتمانهای مختلف آموزشی آنها نمائید Taking standardized tests and earning points can help you enter the university of your choice شرکت در آزمونهای استاندارد و دریافت نمرات عالی میتوانند به شما در راهیابی به دانشگاه منتخب تان مفید باشند Most colleges would like to admit students who have excelled well in high school and got their diploma with flying scores since they will succeed in the advanced placement courses as well اگثر دانشکده ها مایل به پذیرش دانشجویانی هستند که در دبیرستان موفق بوده و دیپلم خود را با نمرات عالی گرفتند.

طبیعتا چنین دانشجویانی در دوره های پیشرفته تعیین سطح آموزشی نیز موفق خواهند بود Great college students are the ones who are not afraid to tackle hard work and that they can choose fields in which they will strive and excel دانشجویان درخشان در دانشگاهها آنهائی هستند که از کار سخت نمی هراسند و رشته هائی زا انتخاب میکنند که در آنها کوشا بوده و توفیق خواهند داشت If you are writing an application letter and contemplate sending it in to a college, make sure it contains credentials and certificates to prove you are the fit candidate چنانچه شما مشغول نگارش نامه پذیرش هستید و در تفکر ارسال آن به دانشگاه میباشید, دقت کنید که حاوی نقاط قوت و اعتبار و معرفینامه و مجوز باشد.

Detailed documentation display your strengths and make a big impression on the college admission staff مدارک مستند و با جزئیات شما بایستی حاوی نقاط قوت برنامه تان جهت تاثیر گذاری بر روی مسئولین پذیرش دانشکده باشد Students who are talented in writing are encouraged to send in their articles for assessment to various colleges and admission representatives plus departments دانشجویانی که در زمینه نگارش دارای استعداد میباشند بهتر است تا مقالات خود را به چندین مسئول پذیرش و همچنین ادارات مربوطه برای ارزشیابی ارسال کنند Last but not least, please ensure the recommendations are carefully and thoughtfully selected نکته آخر که بسیار مهم است درباره انتخاب و ارسال با دقت معرفینامه ها میباشد.

It is suggested to prepare the attached recommendation letter in a positive way that do not reflect a bad image of the applicants پیشنهاد میگردد تا اقدام به تهیه و الصاق معرفینامه به نحوی نمود که حاوی مطالب منفی در ارتباط با داوطلبین نباشد In doing so, conducting research is recommended and considered critical در این رابطه, انجام تحقیق حیاتی بوده و پیشنهاد میگردد Focusing on extracurricular activities when applying to colleges can also raise your success chances تمرکز بر روی نکات و فعالیتهای خارج از محیط تحصیلی هم میتواند در بهبود شانس موفقیت شما تاثیر گذار باشد Try to communicate with your university of choice in a unique style as well همچنین سعی در نامه نگاری با دانشگاه مورد علاقه خود با قلم منحصر بفرد نمائید.