خانه / نوشته ها / صنعت فوتبال و جام جهانی

صنعت فوتبال و جام جهانی

آیا میتوان به توجه به رشد روزافزون محبوبیت ورزش فوتبال در جهان آنرا به عنوان صنعتی نامید که در همه جای جهان و همه قاره ها نفوذ کرده و معروف و محبوبتر از همیشه شده است؟ شما هم قطعا جزو آندسته از افرادی هستید که اخبار فوتبالی را دنبال کرده و از تیمی خاص حمایت و طرفداری میکنید هم در بعد داخلی و هم بین المللی ولی نکته در اینجاست که ورزش فوتبال تقریبا با دیگر ورزشها کمی فرق دارد و آن بعد تجاری آن میباشد که آنرا به عنوان صنعتی قوی از لحاظ تجاری در جهان بدل ساخته است. جام جهانی را میتوان به عنوان ویترینی زیبا در نظر گرفت که در آن کشورها سعی دارند تا به مرحله فینال رسیده و رقابتهای جذابی را آغاز نمایند و به نمایش بگذارند و خوشبختانه در این دوره جام جهانی کشور ما هم حضور دارد.

Some people still call football or soccer a game while many others believe it is a global economy and industry which has affected the entire population of human beings on the entire earth but what is your take about its ever growing popularity برخی مردم هنوز بر این باور هستند که فوتبال هنوز هم یک بازی است درحالیکه برخی دیگر بر این عقیده هستند که آن یک اقتصاد و تجارت جهانی است که همه جمعیت مردم جهان را در تمام کره زمین تحت تاثی