خانه / نوشته ها / شعر و تجلی آن در ادبیات

شعر و تجلی آن در ادبیات

در ادبیات هر قوم و ملتی میتوان به جلوه های بسیار زیبائی از ادبیات و مخصوصا در حالت شعر و نظم برخورد که گاه از واقعیتهای تاریخی حکایت دارد و گاه داستانهائی درباره رشادتهای افراد هر قوم و کشور روایت میکند. چنانچه به خواندن و مطالعه ادبیات علاقه دارید, به شما توصیه میشود تا سری به کتابفروشیها زده و ار قفسه شعر و ادبیات دیدن کنید. در حقیقت آثار نثر که به گونه های زیبای غیر شعری نگاشته میشوند از یکسو و دیگر مطالب نظم از سوی دیگر به وزن و زیبائی کارهای ادبی می افزایند. حتی در برنامه های شعر و شاعری میتوان به ظرایف ادبی هر کشور و ناحیه پی برد چون با توجه به سرعت عمل شرکت کنندگان و مطالب و موضوعات انتخاب شده, به همان موازات از غنای ادبی ارائه شده میتوان لذت برد.

In fact, poetry can be considered the reflections of beautiful literary aspects when written and read در حقیقت میتوان شعر را به تجلیات و جلوه های زیبای ادبی منسوب دانست که به صورت مکتوب و یا خوانده شده یافت میشوند Literary sections of almost all bookstores and libraries are being constantly accessed by avid readers who are interested in learning more of what happens when poets put pens down to paper sheets قسمتهای ادبی بیشتر کتابفروشیها و کتابخانه ها اکثرا توسط افراد علاقمندی مورد دسترسی و بازدید قرا میگیرند که خواهان دانستن بیشتر در زمینه استفاده شاعران از قلم و صفحات کاغذ میباشند Sometimes a poem can be as simple and short as a text line that tells stories even more than a book

برخی اوقات شعرهای خیلی کوچک و تک جمله میتوانند بیش از یک کتاب بزرگ داستان در خود نهفته داشته باشند If you are currently studying literature at your college and are keen to write and publish your works, becoming a poet can be one option چنانچه در حال حاضر در دانشکده خود در رشته ادبیات مشغول تحصیل هستید و علاقمند به نشر آثار خود میباشید, شاعری را میتوان یکی از گزینه ها دانست But please note that these days making a living only through publishing poem books can be rather difficult اما لطفا به این موضوع توجه کنید که امروزه ممکن است که امرار معاش صرفا از طریق نشر کتابهای شعر قدری دشوار باشد.

But you can pursue several careers relevant to the area of poetry like acting as an expert poem and at the same time working as a top-notch literary critic at a well-known magazine which has a good circulation among university colleges or you could get a job as a university professor اما شما میتوانید به یافتن شغل مورد علاقه خود در حوزه ای مرتبط با شعر و شاعری ادامه دهید و مثلا در کنار ایفای نقش به عنوان یک شاعر حرفه ای, به عنوان یک منتقد ادبی در مجله ای پر تیراژ در بین دانشجویان هم کار کنید و همچنین به فکر تصدی منصبی به عنوان استاد دانشگاه باشید Is poetry limited to any time and age and geographical location آیا میتوان شعر را به زمان و عصر و مکان خاصی محدود کرد؟

Actually some poems tell beautiful stories and actually historical aspects and narrations of the happenings in cultures, whereas there are others with a global audience درواقع برخی از شعرها برای بیان داستانهای تاریخی مختص روایتهای خاص و تاریخی سروده میشوند درحالیکه برخی دیگر از آثار دارای مخاطبان جهانی میباشند For instance, in our country, Saadi and Hefez are being considered two world-renowned poets whose works are appreciated worldwide by scholars in many universities in several continents به عنوان مثال در کشور ما دو شاعر بزرگ و مشهور در سطح بین المللی هستند به نامهای سعدی و حافظ و آثار آنها توسط تحصیلکردگان در خیلی از دانشگاههای چندین قاره مورد تشویق و تمجید قرار گرفته اند.

درباره ی admin

همچنین ببینید

متد فراگیری شنیداری گفتاری

یکی از روشهای آموزشی مورد استفاده در تدریس زبانهای خارجه به متد شنیداری گفتاری معروف بوده و هنوز هم در کشورها مورد استفاده مدرسین خصوصی و همچنین تدوین و تمرین شده در انستیتوها و آموزشگاهها قرار میگرد. در یکی از مباحثی که به این متد مربوط میباشد از رفتارگرائی سخن به میان می آید و این نکته که با استفاده از روش تمرین و تکرار و همچنین بهره گیری از وسایل کمک آموزشی همچون رسانه های صوتی و تصویری میتوان به فراگیری گرامر و همچنین تقویت مکالمه اقدام نمود. در چنین دوره هائی, هنگامیکه دانشجویان و فراگیران به درستی به سوالات مطروحه پاسخ میدهند, از طرف مربیان خود در کلاسها مورد تشویق و تمجید قرار گرفته و هنگام اشتباه مرتکب شدن, به آنها تذکر و یادآوری میگردد تا پاسخ ها را اصلاح کنند.

When it comes to teaching English as a second language, there are similarities between audio-lingual and direct methods since in both, the students are taught and encouraged to learn the target language directly هنگامیکه سخن از تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به میان می آید, شباهتهائی بین دو روش مستقیم و شنیداری گفتاری وجود دارد چون در هردوی آنها تمرکز بر روی آموزش و فراگیری مستقیم زبان مقصد دانشجویان وجود دارد Therefore, the native languages are rarely used to teach grammar or improve communicative skills of the learners از اینرو, از زبان اول فراگیران به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد به منظور آموزش گرامر و یا بهبود و تقویت مهارتهای مکالمه و گفتاری آنها.

In audio-lingual method, drills are used a lot to master the techniques and in private classes as well as groups, this proves to be successful in many cases در روش شنیداری گفتاری, از تمرینات بسیاری مورد استفاده قرار میگیرند و در کلاسهای خصوصی و عمومی و گروهی, به عنوان روش موفقی شناخته میشود There is an idea behind using this method that through a lot of practices in classes, the students will eventually learn to speak a foreign language like native speakers and spontaneously تفکری که در پشت این روش آموزشی وجود دارد این است که از طریق تمرینات زیاد, دانشجویان در نهایت خواهند آموخت تا زبان خارجه را مانند گویشوران بومی و بلافاصله و به صورت بداهه تکلم نمایند.

In classes administered using audio-lingual method, the students are provided with plenty of oral static drills and through repetition of the phrases mentioned by the trainers and making slight adjustments to them, they will be praised and given credit or they might receive negative feedback and be requested to apply adjustment to them if they make mistakes در کلاسهائی که توسط روش آموزشی گفتاری شنیداری اداره میشوند, زبان آموزان با تمرینات شفاهی زیادی مواجه میشوند که توسط مربیان مطرح شده و با ارائه پاسخ صحیح از طریق اعمال تغییرات جزئی در عبارات مورد تشویق و تمجید قرار گرفته و در صورت پاسخ اشتباه, به آنها تدکر داده شده و از آنها درخواست میشود تا به تغییر و تصحیح آنها بپردازند.

Repetition of the utterances and the sentences the language learners hear is the central stage in this method تکرار عبارات مطرح شده توسط زبان آموزان به عنوان نکته ای کلیدی در این روش محسوب میگردد On the other hand, two further steps including replacement and restatement are also considered critical and practiced by the students همچنین دو مرحله دیگری که مورد تمرین زبان آموزان در این متد محسوب میگردند بازگوئی و همچنین جایگزینی میباشند For instance, they are supposed to replace one word with another term or rephrase and elaborate on the utterances mentioned مثلا آنها اقدام به جایگزینی برخی کلمات و همچنین توصیف کردن و بازگوئی عبارات شنیده شده مینمایند.

In the early twentieth century, the method was practiced to teach indigenous languages در اوائل قرن بیستم, از این روش برای آموزش زبانهای بومی استفاده میگردید Since its inception, a kind of emphasis was placed upon oral skills از زمان پیدایش این روش, نوعی تاکید بر روی مهارتهای شفاهی و کلامی وجود داشت In fact, correct imitation of the teachers in classes upon uttering sentences is the core of audio-lingual style در حقیقت, تقلید صحیح معلمین در کلاسها در هنگام ارائه و گفتن جملات را میتوان به عنوان یکی از موارد مهم در ارتباط با متد گفتاری شنیداری در نظر گرفت But like many other styles in the area of pedagogy, this method too has seen a fall in its popularity and there are many theories about the decline

اما همانند بسیاری از دیگر روشهای آموزشی, این متد نیز از کاهش محبوبیت و مقبولیت در امان نمانده و برای این مساله تئوریهای زیادی مطرح شده اند Some criticisms were posed by linguists برخی از انتقادها توسط زبانشناسان مطرح شدند In recent decades, the audio-lingual method has been gradually deprived of its credibility در دهه های اخیر به مرور از درجه اعتبار روش گفتاری شنیداری کاسته شده است One of the criticisms raised on its weaknesses is the notion that this style is considered to be teacher centered یکی از ایرادهائی که به این روش گرفته میشود معلم محور بودن آن است Also the input and output perspectives of the lessons are limited همچنین در کلاسها, چشم انداز ورودی و خروجی دروس محدود میباشند.