0

تشخیص فاعل مفرد و جمع و مفاهیم مستتر

نوشته شده توسطadminدرآوریل 17, 2017درنوشته ها

در نگاه اول شاید فکر کردن درباره تشخیص فاعل در جملات ساده بنظر برسد ولی در برخی موارد ابهاماتی در عبارات وجود دارد. چنانچه به تازگی در دوره های آموزشی انگلیسی ثبت نام کرده و علاقه دارید تا به تقویت مکالمه و نوشتار خود بپردازید, توجه به چند نکته ریز ساختاری میتواند به شما کمک کند. البته لازم نیست تا به مرور تک تک قواعد پرداخت تا در ارتباطات کلامی موفق بود ولی مبحث فاعل و مفاهیم مستتر و پنهان و آشکار در جملات در برخی مواقع میتواند کمی مشکل باشد. چنین مواردی میتواند حتی سخت تر و زمانبر باشند وقتی که در امتحان هستید و بایستی به انجام گزینه های تستی چهار جوابی بپردازید. در اجزاء جملاتی که قصد مرور آنها را داریم, فاعل جمع و مفرد و حالت ترکیبی مورد بررسی قرار میگیرند.

It is a basic point to mention that all sentences contain at least one verb ذکر این نکته ساده است که همه جملات حداقل دارای یک فعل میباشند And as you remember from our previous discussion, verbs are words that express an action or a state of being in the statements و همانطور که از بحث قبلی مان به خاطر دارید, افعال کلماتی هستند که بر حالت و یا عملی در عبارات دلالت دارند But the point is that such actions cannot happen without a subject and merely in vacuum or imagination اما نکته در اینجاست که چنین کارهائی نمیتوانند در خلا و تصور و بدون فاعل صورت پذیرند Even a state of being or a simple action needs to be done or had by someone حالتی از بودن و یا کارها بایستی توسط افراد به انجام برسند.

Therefore, someone or something needs to be present in the sentences that we write بنابراین, چیزی و یا فردی بایستی در جملاتی که ما آنها را می نویسیم وجود داشته باشند They also can be used in relation to the action or state of being which has been mentioned آنها همچنین میتوانند در ارتباط با کار و یا حالت بودن که ذکر شد مورد استفاده قرار گیرند So the what or who in the statements are the subjects پس آنچه و یا آن فرد در جملات همان فاعل میباشند From a grammatical viewpoint, a subject is a noun which can refer to persons or things and places or ideas از نقطه نظر گرامری, یک فاعل اسم تلقی میشود که میتواند بر مکان, ایده, چیز و یا فرد دلالت داشته باشد.

But, sometimes pronouns which substitute for nouns can also act as subjects اما بعضی مواقع, ضمیرهائی که به عنوان جایگزین برای اسامی هستند هم میتوانند به عنوان فاعل استفاده شوند For example, He went to the park yesterday به عنوان مثال, او دیروز به پارک رفت We will further discuss pronouns and their roles in sentences structures in other articles ما در مقالات بعدی به نقش ضمائر در جملات اشاره خواهیم داشت But are subjects always very straightforward and easy to spot ولی آیا فاعلها همیشه آشکار و به سادگی قابل تشخیص هستند؟ Sometimes finding a subject in a sentence might seem difficult because it may appear missing or hidden, and we need to know how to detect them in the statements

ممکن است برخی مواقع پیداکردن یک فاعل در جمله ای دشوار بنظر برسد بدلیل اینکه شاید به نظر موجود نباشد و یا پنهان باشد و ما نیاز داریم تا آنها را در عبارات بیابیم It is possible to have compound subjects, two or more subjects that connect with one single verb این امکان وجود دارد تا فاعلهای ترکیبی داشت, درواقع دو و یا چند فاعل که در ارتباط با یک کار تک مورد استفاده قرار میگیرند As an example, Akbar and Ahmad went to the cinema together به عنوان مثال, اکبر و احمد با هم به سینما رفتند As you can see, this sample sentence features one verb or action which is going to the cinema but two subjects have been used that are doing the same thing which is going to the cinema and watching a movie

همانگونه که مشاهده میکنید, این جمله نمونه دارای یک فعل و کار میباشد و آن رفتن به سینما است ولی از دو فاعل استفاده شده است که مشغول انجام یک کار یکسان میباشند و آن رفتن به سینما و تماشای فیلم است The last point we are going to cover today is relevant to the impressions that we get after reading a short piece of news or passage آخرین نکته ای که امروز به آن میپردازیم درباره استنباطی است که پس از خواندن یک خبر و یا مطالعه یک متن کوتاه خواهیم داشت For instance what is your impression after reading this on expressways road signs به عنوان نمونه, برداشت شما پس از خواندن این جمله در تابلوهای راهنمائی در بزرگراهها چیست؟ Please move on your lane and do not weave between the lines

لطفا در خط خود حرکت کنید و از حرکت سریع در بین خطوط بپرهیزید Although no direct subject has been mentioned here, you is understood گرچه اشاره مستقیمی به هیچ فاعلی در اینجا نشده است, ولی شما مخاطب هستید It can be interpreted as a polite request or even a command این جمله میتواند به عنوان درخواستی مودبانه و یا حتی یک فرمان در نظر گرفته شود The verb is giving an order but the subject is hidden فعل حاوی یک فرمان میباشد ولی فاعل کجاست؟ Grammarians say that in such sentences the subject is you-understood since you are addressed متخصصین در حوزه گرامر بر این عقیده هستند که در چنین جملاتی, فاعل شما تفسیر میشود چون شما مخاطب این پیام هستید.

 
0

افعال ترکیبی و مصدرها

نوشته شده توسطadminدرآوریل 10, 2017درنوشته ها

درست است که روان و بدون اشتباه صحبت کردن الزاما به معنی و مفهوم حفظ کردن همه قوانین گرامری نیست, اما هر از چند گاهی نیاز است تا با مرور مواردی که برای مکالمه زبان در سطوح متوسط و پیشرفته تدوین شده اند آشنا شد و از آنها در صحبت و نوشتار استفاده نمود. افعال ترکیبی نیز در همین ارتباط میتوانند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند چون درواقع ورود به محدوده آنها عبور از سطوح ابتدائی و مقدماتی آموزشی میباشد. حتی در نگارش نیز میتوانند بسیار سودمند واقع گردند و نمره کلی شما را بالاتر ببرند. تصور کنید که شما مشغول انجام چند کار هم زمان در منزل و یا محل کارتان میباشید, در چنین مواقعی بهتر است تا با استفاده از افعال ترکیبی و یا مرکب, از وقفه های اضافه در عبارات بکاهید.

Today we are going to cover the subject of compound verbs which are used when two or more actions are being carried out in sentences and it is useful to know how and when to use them properly in speech and writing امروز قصد داریم تا به موضوع افعال ترکیبی بپردازیم که در زمانی استفاده میشوند که در جملات دو و یا چند کار در حال انجام شدن میباشند و سودمند است تا بدانیم چگونه و در کجا از آنها در گفتار و نوشتار استفاده نمائیم It is possible to pair one subject in our sentences with two or more verbs ممکن است تا فاعل در جمله خود را با دو یا چند کار مرتبط نمائید John’s friend shouted and laughed after hearing about the winning of his favorite team دوست جان پس از شنیدن خبر برد تیم محبوبش فریاد زد و خندید.

As you can see here, two actions, shouted and laughed, and one subject, John, are paired to each other همانطور که در اینجا ملاحظه میکنید, دو کار خندید و فریاد زد و یک فاعل, جان, به یکدیگر متصل شده اند In grammatical terms, these double verbs are technically known as compound verbs since more than one action has been mentioned از نقطه نظر گرامری, به چنین افعال دوتائی در اصطلاح فنی افعال ترکیبی اطلاق میشود از آنجائیکه بیشتر از یک کار ذکر شده است If you are thinking about some more examples, please have a look at the following sentence which sheds light on the issue چنانچه در اندیشه مثالهای بیشتری هستید, لطفا به جمله زیر نگاهی بیندازید که موضوع را روشن میسازد.

Akbar snatched the newspaper and quickly put it into his suitcase اکبر به سرعت روزنامه را گرفت و آن را در چمدان خود گذاشت When you speak and write, you are using a variety of compound verbs even without noticing به هنگام نوشتن و مکالمه, شما از انواع متنوعی از افعال ترکیبی استفاده میکنید حتی بدون اینکه متوجه آنها باشید Now let’s move on to the attractive discussion about infinitives حالا بیائید به اتفاق یکدیگر به بحث جذاب مصدرها بپردازیم From time to time when you are in class, you may hear your teacher saying the verb to go and you may want to learn more هر از چندگاهی هنگامیکه در کلاس هستید, ممکن است که بشنوید معلم شما بگوید فعل رفتن و ممکن است شما بخواهید بیشتر بدانید.

You may wonder why to has been used in the structure ممکن است این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چرا از to در این ساختار استفاده شده است Please note that to be or to go are not verbs actually, they are infinitives لطفا توجه کنید که رفتن و بودن, هنگامیکه to قبل از آنها استفاده شود, فعل نبوده و بلکه مصدر هستند If you would like to make an infinitive, put to before any verb like to be چنانچه بخواهید تا مصدر بسازید, قبل از هر فعلی یک to قرار دهید مانند to be بودن One point which is important is that when trying to pick verbs in sentence, forget about the to being used at the beginning of them, otherwise you will choose infinitives instead of verbs which is grammatically not right

نکته مهم در ارتباط با تشخیص افعال در جملات این است که آنها را با to انتخاب نکنید, چون در اینصورت اشتباها مصادرها مشخص میشوند The point is, infinitives and verbs might be mistaken sometimes نکته این است که افعال و مصدرها ممکن است بعضی مواقع با هم اشتباه گرفته شوند It might sound a bit weird but even some of the best journalists and newspaper column writers make the common mistake of splitting infinitives in their writings which is not correct شاید باور این مطلب کمی عجیب بنظر برسد ولی حتی برخی از بهترین روزنامه نگاران و ستون نویسان روزنامه ها هم این اشتباه رایج را مرتکب میسوند و مصدرها را بصورت جداگانه در نوشته هایشان استفاده میکنند که صحیح هم نمیباشد.

So when it comes to writing formally, do not split infinitives in half بنابراین هنگامیکه صحبت از نوشتن به گونه ای رسمی میشود, از نصف کردن مصدرها بپرهیزید For instance, all of us commonly observe such sentences a lot while reading daily newspapers به عنوان نمونه, همه ما هنگام مطالعه روزنامه ها به چنین مواردی برمی خوریم The member of parliament vowed to really pursue the problem of unemployment in the province نماینده مجلس تعهد کرد که به مشکل بیکاری در استان بپردازد As mentioned, the correct form would be to pursue and not splitting the infinitive in this sentence همانطور که عرض شد, حالت صحیح to pursue میباشد و نبایستی در این جمله مصدر را به دو نیم تقسیم کرد.

 
0

افعال کمکی و عملی

نوشته شده توسطadminدرآوریل 3, 2017درنوشته ها

آیا میتوان از برخی افعال در جهت کمک به دیگر فعلها در جمله سازی استفاده نمود؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا بهتر است به ساختن و نگارش و گفتن عباراتی پرداخت که به تنهائی استفاده میشوند و یا اینکه بین آنها حلقه هائی ایجاد نمود و در حالت ترکیبی در جملات بیان کرد؟ دانشجویانی که از آموزش آکادمیک و خصوصی در زمینه گرامر بهره مند هستند میتوانند در انجام مکالمات و محاورات و تبادل نظرهای روزانه با دوستان و دیگر دانشجویان از توفیق بهتر و بالاتری هم برخوردار باشند. آیا تاکنون در امتحانات ورود به دانشگاهها یا همان کنکور شرکت کرده اید؟ آیا بخاطر دارید که افعال کمکی در کجاها مورد استفاده قرار میگرفتند؟ آیا آنها بایستی با هماهنگی نسبت به دیگر اجزاء عبارات از قبیل صفات و ضمائر نوشته شوند؟

Helping verbs can be considered the do-gooders when it comes to making a logical connection between parts of sentences in writing or speech افعال کمکی را شاید بتوان به عنوان خیرخواه و یاری رساننده در عبارات و جملات حین نگارش و یا صحبت در نظر گرفت که بین دیگر اجزاء ارتباط منطقی ایجاد میکنند Some of the verbs we use every day consist of only one word and actually they are single words, whereas many others are made up of two or more words برخی از افعالی که ما همه روزه از آنها استفاده میکنیم تنها از یک کلمه تشکیل شده اند درحالیکه بسیاری دیگر از افعال از دو و یا چند کلمه ساخته شده اند In some cases, the extra words are called helping words and it is not difficult to guess their functions

در برخی موارد آن کلمات اضافه به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند و دشوار نیست تا حدس بزنیم که وظیفه آنها در عبارات چیست They cannot be used to do household chores nor will they be able to help you wash your car نمیتوان از آنها در انجام امور منزل استفاده کرد و همچنین آنها قادر نخواهند بود تا به شما در شستن خودروی خود کمک نمایند but their main function is to help the main verbs express their meanings in a clear and understandable manner and they do this through changing the time or tense of the action اما وظیفه اصلی آنها کمک به افعال اصلی در جهت ارائه مفاهیم به نحوی شفاف و قابل درک میباشد و آنها اینکار را از طریق تغییر زمان افعال انجام میدهند.

You should have refused the offer to work extra time without a raise at your office شما میبایست پیشنهاد اضافه کار در اداره تان را بدون پرداخت حقوق و مزایا رد میکردید As you can see here, the main verb is refuse but should and have are used to create a meaningful grammatical structure, and so they act as helping verbs همانطور که ملاحظه میکنید, فعل اصلی ما refuse میباشد ولی از should و have برای ایجاد ساختار با معنای گرامری استفاده شده است و بنابراین به عنوان افعال کمکی شناخته میشوند You may be wondering whether distinguishing between main verbs and the helping verbs is very important but fortunately you do not need to act like a grammar expert to read and speak well

شاید شما از خود این سوال را بپرسید که آیا ایجاد تمایز بین اقعال اصلی و کمکی مهم است ولی خوشبختانه نیازی نیست تا به مانند یک متخصص در زمینه گرامر عمل کنید برای خوب نوشتن و خوب صحبت کردن As long as you as the reader get the whole intended meaning when reading and writing a sentence, it means you are doing very good and the sentence is correct چنانچه شما در حین خواندن و نگارش جمله به ارائه و برداشت صحیح مورد نظر دست یابید, کارتان درست است و جمله شما نیز صحیح میباشد If only one part of a verb is used, the reader might mistake linking verbs with main verbs اگر تنها قسمتی از یک جمله مورد استفاده قرار گیرد, خواننده ممکن است افعال کمکی و اصلی را با هم اشتباه کند.

The other type of verbs which are being frequently used in writing is action type گونه ای دیگر از افعال که در نوشتار بسیار استفاده میشنود افعال عملی هستند As mentioned earlier, linking verbs are great but they might be limited to the state of being or having a feature and the action part of the sentences is still missing همانطور که قبلا عرض شد, افعال ربطی بسیار خوب هستند ولی آنها محدود به داشتن حالتی و یا ویژگی خاصی هستند و هنوز قسمت حرکتی و عملی در جمله ها خالی است We need to do something and this is exactly where action verbs begin playing their roles نیاز است تا کاری انجام دهیم و این دقیقا همان جائی است که افعال عملی به ایفای نقش خود می پردازند.

When it comes to explaining how something happens, action verbs are being used هنگامیکه نوبت به توضیح کاری که انجام میشود میرسد, از افعال حرکتی استفاده میشود He closed the door behind him when exiting او به هنگام خروج درب را پشت سر خود بست Over here, two action verbs have been used, exiting and closing در اینجا از دو فعل عملی exiting و closing استفاده شده است But please do not let the name confuse you since several verbs such as think and have or stay too are considered action verbs from grammatical perspective اما لطفا اجازه ندهید تا اسم افعال حرکتی موجب اشتباه شما گردد چون فکر کردن و داشتن نیز از نقطه نظر گرامری افعال عملی محسوب می شوند.

 
0

افعال ربطی

نوشته شده توسطadminدرآوریل 2, 2017درنوشته ها

برای اتصال دو و یا چند عبارت و فعل ناقص که نمیتوانند به تنهائی مورد استفاده قرار گیرند بایستی چه کرد؟ آیا بهترین راه نگارش چند جمله استفاده از کلماتی مانند و میباشد تا بقولی بین عبارات تجمیع حاصل گردد؟ آیا با استفاده از روشهای مدرن تدریس که در آموزشگاههای مطرح کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند و یا آنهائیکه توسط مربیان باسابقه تایید میشوند میتوان برای چنین سؤالاتی پاسخهای مناسب و قانع کننده یافت؟ آیا بیشتر افعال ربطی برای اتصال جملات کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرند و یا اینکه حتی در حین نگارش متنهای بزرگ و رسمی, از قبیل نوشتن خلاصه سوابق تحصیلی و رزومه کاری نیز کاربرد داشته و به نویسندگان در جهت نیل به اهداف آموزشی و تجربی و اقتصادی و شغلی کمک میکنند؟

We can primarily use linking verbs in order to create a bridge between various parts of sentences which when being used separately, will not seem complete and meaningful ما عمدتا از افعال ربطی جهت ساختن پلی بین اجزای مختلف جملات استفاده میکنیم که ممکن است اگر جداگانه مورد استفاده قرار گیرند, کامل و با مفهوم نباشند In many books, such verbs are also called being verbs since they express a sort of being or having a special feature inside sentences در بسیاری از کتابها, چنین افعالی به نام افعال بودن نیز شناخته میشوند از آنجائیکه با استفاده از آنها حالتی یا داشتن ویژپی خاصی معرفی میگردد Maybe when it comes to making use of linking verbs, we cam make a compromise between two things

شاید هنگامیکه صحبت از استفاده از افعال ربطی به میان می آید, ما بتوانیم تا بین دو چیز نوعی آشتی ایجاد کنیم Actually, here math intersects and joins with literature and grammar در حقیقت در اینجا بین ریاضیات و ادبیات و گرامر نوعی همکاری و اتصال برقرار میگردد Since linking verbs act like equal signs which are inserted into the middle of sentences از آنجائیکه افعال ربطی مانند نشان تساوی به میان جمله ها وارد میشوند If you are currently wondering what specific types of verbs can be used to link two or more unfinished phrases and sentences, please stop thinking because many times the scenarios are far simpler than you might assume, and the verbs be can act like a linking verb in many statements

چنانچه در حال حاضر مشغول پرسیدن این سوال از خود هستید که چه نوع افعالی را میتوان به عنوان ربطی برای اتصال دو و یا چند عبارت و جمله ناتمام بکار برد, لطفا کمی تامل کنید به این دلیل که در بسیاری از موارد, قضیه بسیار آسانتر از آنچیزی است که ممکن است تصور کنید و افعال در خیلی موارد در عبارات به عنوان ربطی عمل میکنند Do you remember we mentioned linking verbs act as an equal sign in the statements آیا بخاطر می آورید که ذکر کردیم افعال ربطی به مانند علامت تساوی در جملات عمل میکنند؟ Please have a look at the following statement لطفا به عبارت زیر نگاهی بیندازید Dr. Mahmoudi is a surgeon with a degree from a good university دکتر محمودی جراح بوده و از یک دانشگاه خوب مدرک دارد.

As you can see, the word is here links two sections or ideas همانطور که ملاحظه میکنید, کلمه is در اینجا دو قسمت و ایده را به یکدیگر متصل میکند You might have noticed that the sample linking verb we have used is a form of to be شاید متوجه این مطلب شده باشید که فعل ربطی که استفاده کرده ایم گونه ای از فعل to be یا بودن است That’s not always the case, though البته همیشه چنین نیست Please check out the following example of another linking verb لطفا به مثال ذیل در ارتباط با نوعی دیگر از فعل ربطی توجه کنید A cash reward for national champions winning medals seems very appropriate یک جایزه نقدی برای قهرمانان ملی که موفق به کسب مدال شده اند بسیار مناسب بنظر میرسد.

 
0

آموزشهای مقدماتی و یادآوری نکات

نوشته شده توسطadminدرآوریل 1, 2017درنوشته ها

در ادامه مبحث قبل در ارتباط با فاعل و فعل و دیگر اجزاء جملات و عبارات, شاید بد نباشد به یادآوری نکاتی بپردازیم که همه ما با آنها آشنا هستیم و به دوران تحصیلی مقدماتی در کودکی همه ما باز میگردند. شاید پیداکردن فعل و فاعل در جملات مبحث آنقدر پیچیده ای نباشد و شما به راحتی قادر به انجام اینکار باشید ولی حتی در مباحث سطوح پیشرفته ای از قبیل شرکت در امتحانات تافل و آیلتس نیز توجه به این موارد به ظاهر آسان و سهل میتواند راهگشا باشد. آیا تاکنون به مطالعه کتبی پرداخته اید که مملو از نکات ریز و درشت گرامری و حاوی معلومات برای استفاده مترجمان چیره دست باشند؟ در چنین ماخذی نیز میتوان مسائلی را پیدا کرد که از نقطه نظر جمله سازی و رفع اشکالات محاوره ای برای دانشجویان سودمند باشند.

Some educational tasks begin in elementary schools and do not disappear until you are holding your high school diploma, yes you guessed right. We are talking about grammatical points برخی تکالیف آموزشی با شما از زمان آموزشگاههای ابتدائی تا هنگامیکه دیپلم دبیرستان خود را دریافت کنید با شما خواهند بود. درست حدس زدید. درباره موارد گرامری صحبت میکنیم That is exactly why there is no need to go into great depth, explaining every bit of rule which is out there and many of the notes listed here are just rapid reminders به همین دلیل است که ما به طور مشروح به همه قوانینی که در این زمینه وجود دارند در اینجا اشاره نمیکنیم و صرفا به یادآوری مطالب و نکات خواهیم پرداخت.

After getting familiar with basic grammatical rules and tips, we should actually move on to further chapters such as making subjects and verbs agree with each other پس از آشنا شدن با مباحث مقدماتی گرامری, بایستی تا به فصلهای دیگر بپردازیم از قبیل جمله سازی به نحوی که منجر به ایجاد تعادل و هماهنگی بین فعل و فاعل گردد Based on experience, this task can prove to be a bit challenging and more complex than it appears بر اساس تجربه, این کار میتواند کمی چالش بر انگیز و پیچیده تر از آن باشد که بنظر میرسد We are going to cover some tricky subject / verb pairings which many times can cause confusion for even students with higher intermediate education and training levels

قصد داریم تا به توضیح مواردی که ممکن است مقداری دشوار بنظر برسند بپردازیم از قبیل ایجاد دوتائی های فعل و فاعل که بعضی مواقع حتی برای دانشجویانی که در سطوح آموزشی فوق متوسط هستند کمی گیج کننده هستند As a matter of fact, if your subjects and verbs disagreed in the past, please fear not because we are going to help you get them work in harmony در حقیقت, چنانچه افعال و فعلها در جملاتی که آنها را در گذشته میساختید چندان با یکدیگر هماهنگ نبودند, لطفا نگران نباشید چون قصد داریم تا به شما در ایجاد هماهنگی بین آنها یاری رسانیم Sometimes getting reacquainted with verbs when it comes to making meaningful sentences can be all there is to troubleshoot minor problems

برخی مواقع, از طریق آشنائی مجدد با افعال, به رفع مشکلات کوچک نائل خواهیم آمد All sentences contain verbs, both finished and half-finished در همه جمله ها, چه کامل و چه نیمه تمام فعل وجود دارد Verbs are words that express action or a state of being and verbs come in various forms and shapes and sizes افعال کلماتی هستند که بر بودن در حالتی و یا انجام کارها دلالت داشته و به گونه های متفاوتی نیز وجود دارند We are going to remind you how to distinguish between linking and action verbs and how to sort helping verbs from main ones قصد داریم تا به شما یادآوری نمائیم چطور بین افعال ربطی و کنشی تفاوت را را بیابید و اینکه چگونه بین افعال کمکی و اصلی تمایز قائل شوید.

 
0

افعال و فاعل و نقش کلیدی آنها

نوشته شده توسطadminدرمارس 31, 2017درنوشته ها

شاید هیچ جمله ای را نتوان به زبان جاری ساخت و یا درباره آن فکر کرد مگر به نقش کلیدی که افعال و فاعل در آنها ایفا میکنند اندیشید چون عبارات ناقص و ناتمام آنچنانکه مورد نظر است به انتقال مفاهیم کمک شایانی نمی نمایند و در مواقعی که مشغول فراگیری دانش انگلیسی هستید و مصمم به ارتقاء سطح کمی و کیفی مکالمه و نوشتار خود میباشید, توجه به نقش فعل و فاعل در عبارات را به شما توصیه میکنیم. لازم نیست تا با تهیه کتابی در زمینه گرامر به حفظ کردن جملات سخت و طولانی برای انجام خرید های روزمره و یا کارهای منزل پرداخت ولی توجه به نکات ظریفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین فاعل در جملات شما و همچنین افعالی که متناسب با ضمائر در حین محاوره مورد استفاده قرار میگیرند ضروری بنظر میرسد.

Let’s assume that there is a confrontation and conflict between various grammatical objects, and we are going to make peace between subjects and verbs and the rest of the particles of speech and writing بیائید تصور کنیم که نوعی نزاع و درگیری بین اجزاء مختلف گرامری وجود دارد و قصد داریم تا بین افعال و فاعل ها و دیگر عوامل در گفتار و نوشتار نوعی آشتی برقرار نمائیم There is a variety of verbs out there and we are going to sort them out انواع متفاوتی از افعال وجود دارند و قصد داریم تا به مرتب سازی آنها بپردازیم Finding the subject of a sentence when reading an article or a newspaper column is very important in order to extract the full meaning of the sentences and phrases present in the contents

مشخص نمودن فاعل در یک جمله به هنگام مطالعه یک مقاله و یا ستون روزنامه بسیار حائز اهمیت میباشد به منظور برداشت مفهوم جملات و عباراتی که در متون وجود دارند As mentioned earlier, getting subjects and verbs to agree with each other seems like the first rule of thumb in making good sentences همانطور که قبلا عرض شد, ایجاد نوعی هماهنگی و توافق بین فعل و فاعل میتواند به عنوان قانون اول عمومی و کلی جهت ساختن جملات خوب مورد نظر قرار گیرد When studying some advanced-level sentences and passages, you might come across tricky situations in which the verbs and subjects or pronouns used might sound a bit complex and incompatible to match at first glance but there might be a way around

به هنگام مطالعه متون و جملاتی که در سطح پیشرفته هستند, ممکن است شما با مواردی برخورد نمائید که به ظاهر دشوار هستند تا به تعیین فعل و فاعل و ضمائر مورد استفاده پرداخت و شاید هم در نگاه اول با یکدیگر چندان هماهنگی نداشته باشند ولی امکان دارد تا راه حلی هم وجود داشته باشد Please note that the whole grammar might be compared with a puzzle, once you get to know it well and discover the shortcuts and solutions, it will be like a piece of cake to solve لطفا به این نکته توجه نمائید که تمام گرامر را میتوان به یک چیستان یا پازل تشبیه کرد و هنگامیکه شما از آن شناخت کافی حاصل کردید و همه میانبرها و راه حل آنرا کشف نمودید, مانند آب خوردن برای شما سهل و آسان خواهد گشت.

As a matter of fact, in every sentence which you inspect, you need to spot two pieces of information, the first one being an action or a state of being while the second one refers to someone or something that is doing the action or experiencing the state of being در حقیقت, در هر جمله ای که شما به بررسی آن میپردازید, سعی در کشف دو مورد یا معلومات خواهید کرد, اولی کاری است که در حال انجام میباشد و یا حالتی که برقرار است و دومین فاعل آن کار و یا فرد و یا چیزی است که دارای حالتی است The action or the being part is the good old verb and that someone or something which we have just talked about is the subject آن کار و یا حالتو همان فعل آشنا بوده و کننده کار و یا دارای آن حالت که صحبت از آن شد فاعل است.

 
0

جلوگیری از تکرار در عبارات

نوشته شده توسطadminدرمارس 30, 2017درنوشته ها

یکی از مواردی که در مکالمه و همچنین نگارش متون میتواند منجر به افت نمره و کاهش مقبولیت و ارزش کلی عبارات و حملات مورد استفاده گردد مساله تکرار کلمات, عبارات و همچنین جملاتی میباشد که چندان ضروری بنظر نمیرسند و صرفا جهت پر کردن جاهای خالی مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامیکه صحبت از تسلط در زبانهای خارجه به میان می آید, اجتناب از تکرار غیر ضروری اجزاء عبارات میتواند عاملی تعیین کننده به شمار آید و به شما نیز توصیه میشود تا با استفاده از کلمات مناسب که ضروری هستند به تکمیل مکالمات و جملات خود بپردازید. لطفا به مطالبی که در ذیل به آنها اشاره میشود دقت نمائید که حاوی نکات ظریفی در همین ارتباط میباشند. به مثالهای ذکر شده نیز با دقت توجه کرده و جملات مشابه را حدس و بیان کنید.

When it comes to improving writing, lots of suggestions can be made including choosing attractive words as well as eliminating repetition which most of the time is considered a negative factor هنگامیکه صحبت از بهبود نوشتار به میان می آید, راهکارهای زیادی را میتوان توصیه نمود شامل استفاده از کلمات جذاب و همچنین اجتناب از تکرار که در اغلب مواقع به عنوان عاملی منفی تلقی میگردد But please note that in the end, the only way to improve your writing is to write اما لطفا به این نکته توجه کنید که در نهایت, تنها راهی که برای بهبود فن نویسندگی وجود دارد, نوشتن است Writing improvement is like a huge goal to achieve and a dream to come true, and the more you write the closer you get to obtaining it

ارتقاء نویسندگی مانند یک هدف عظیم است و یا یک رویای بزرگ و برای دستیابی و تحقق آن, هر چقدر بیشتر به نویسندگی روی بیاورید, به آن نزدیکتر خواهید شد Even grabbing an amazing book which consists of many chapters on how to become an expert author, will not make you a top-notch author, unless you take the time and do the real writing حتی بدست آوردن یک کتاب عالی در زمینه نویسندگی که حاوی بخشهای زیادی در زمینه نوشتار مانند یک مولف حرفه ای میباشد از شما یک نویسنده خوب نخواهد ساخت, مگر اینکه در عمل نویسندگی را تجربه نمائید Reading is something and practice is something else and it seems necessary مطالعه یک چیز است و تمرین چیز دیگر و ضروری بنظر میرسد.

You are advised to dedicate a small amount of your time every day or a few minutes a week to improving your speech and writing به شما توصیه میشود تا قسمت کوچکی از وقت روزانه خود و یا چند دقیقه در طول هفته را به بهبود صحبت و نوشتار اختصاص دهید As mentioned earlier, avoiding repetition is the key in speaking and writing fluently and well همانطور که قبلا ذکر شد, اجتناب از تکرار در گفتار و نوشتار با اهمیت میباشد Please take a look at the following example which sheds light on this issue لطفا به مثالی که در ذیل به آن اشاره میشود دقت نمائید که این مطلب را روشن میسازد I have purchased a new laptop computer for my office, so nowadays I own a brand-new computing machine

من یک کامپیوتر لپ تاپ برای اتاق اداری خود خریداری نموده ام, پس بنابراین این ایام من مالک یک دستگاه ماشین رایانه ای هستم As you would agree, the second part of this statement can be totally omitted, without hurting the overall meaning and comprehension همانطور که شما هم موافقت میکنید, قسمت دوم این عبارت را بدون آسیب به معنای کلی جمله و درک مطلب میتوان کلا حذف کرد It is interesting to mention that when you pay attention to many billboards, newspaper advertisements and even magazines, you can find plenty of errors جالب است که ذکر کنیم با دقت به روزنامه ها و مجلات و همچنین تابلوهای بزرگ تبلیغاتی, شما میتوانید تا اشتباهات زیادی را پیدا کنید.

 
0

توجه کافی به متون نوشتاری

نوشته شده توسطadminدرمارس 29, 2017درنوشته ها

در هنگام نوشتن متون برای اموری از قبیل ایمیل یا همان پست الکترونیکی چه به حالت رسمی و یا عامیانه, همه ما به اصول گرامر توجه میکنیم چون در واقع اهمیت نگارش به نحو صحیح استفاده از قواعد و قوانین به ظاهر ساده ولی در عین حال مهم میباشد. لطفا توجه کنید که در آموزشگاههای مکالمه چه بصورت کلاسهای چند نفره و یا خصوصی بر موضوع نوشتار صحیح تاکید ویژه ای وجود دارد چون در کنار روان و بدون اشتباه صحبت کردن, تاکید میشود تا از نگارش مناسبی نیز دانشجویان بهره مند گردند. این موضوع در موارد نوشتن متنهای رسمی و اداری مورد توجه خاص قرار میگیرد, به عنوان مثال هنگامیکه ادارات و بخشهای مختلف سازمانها مشغول نامه نگاری رسمی با یکدیگر بر سر موارد تجاری و فرهنگی میباشند.

When it comes to writing an email or sending your friend a text message via cell phone, you may get the initial impression to relax the grammatical rules and shift to informality هنگامیکه نوبت به نگارش یک ایمیل دوستانه به دوستتان و یا ارسال پیامک به وی از طریق تلفن همراه میرسد, ممکن است شما این برداشت را داشته باشید که به سمت استفاده از متون عامیانه و غیر رسمی روی بیاورید But please note that the means and medium which is used to convey and express the message over here is not the determining and deciding factor ولی لطفا به این نکته توجه کنید که وسیله ارتباطی مورد استفاده جهت انتقال مفاهیم در اینجا عامل تعیین کننده و تصمیم گیرنده ای به حساب نمی آید.

But the essential one is the audience that is going to be addressed بلکه مساله مهم مخاطب طرف شماست Have you ever wondered who is going to read your email or receive the text message you are right now composing آیا تابحال از خود پرسیده اید که چه شخصی قرار است تا به مطالعه ایمیل و یا پیامی که شما هم اکنون مشغول نوشتن آن هستید بپردازد؟ Is the person your close friend or president of the company in which you are working آیا آن شخص دوست نزدیک شماست و یا رئیس اداره تان که در آن شاغل هستید؟ In the first case, you are free to break as many grammatical rules as you like because you are going to shift to informality and pick only the intimate and friendly speech and writing type

چنانچه انتخاب شما حالت اول است, آزاد هستید تا اکثر قوانین گرامری را نادیده بگیرید چون در هنگام تماس با دوستتان از گفتار و نوشتار غیر رسمی و صمیمی استفاده خواهید کرد But what if the second option is chosen and you are composing a letter which is going to be read thoroughly by your boss or university professor اما تکلیف در هنگام انتخاب دوم چیست که شما مشغول نگارش نامه ای هستید که توسط رئیس و یا استاد دانشگاه شما قرار است تا به دقت مطالعه شود؟ If that’s the case, please make sure you will keep your writing in a formal way, to avoid any confusion and disrespect در چنین مواردی, لطفا اطمینان حاصل کنید تا به منظور اجتناب از بی حرمتی و گیج شدن, از نوشتار رسمی استفاده کنید.

Even if you believe the recipient of your letter won’t mind a conversational, informal tone, in order to avoid any risks of miscommunication, you probably will not forward an email which is grammatically relaxed and loose حتی اگر شما بر این اعتقاد هستید که پذیرنده نامه شما اهمیت چندانی به لحن غیر رسمی و عامیانه نمیدهد و برایش تفاوت ندارد, به منظور اجتناب از سوء تفاهم ارتباطاتی, شما نخواهید خواست تا به ارسال نامه ای بپردازید که از نظر گرامری بسیار سبک و بدون توجه به قوانین نگارش است So, attempt to save yourself any embarrassment or hassle and keep your writing in a formal style پس بهتر است تا با استفاده از سبک نگارش رسمی, خود را از دردسر های احتمالی به دور نگاهدارید.

 
0

چند راهکار برای تقویت گرامر

نوشته شده توسطadminدرمارس 28, 2017درنوشته ها

گرامر به عنوان بخش جدائی ناپذیر در انجام مکالمات و همچنین نگارش خوب و قوی به حساب می آید و در این زمینه کتب متعددی هر ساله به چاپ میرسند. مهم است تا از روشهای تقویت گرامر آگاه شویم حتی اگر شما خبره و صاحبنظر در زمینه تدریس میباشید و مدت طولانی به تعلیم و تربیت دانشجویان مستعد مشغول بوده اید. آیا بهترین راه تقویت نوشتار صرفا به خاطر سپردن قوانین آن مانند فرمولهای ریاضی و یا فیزیک و شیمی است و یا تکنیک بهتر استفاده از کتب آموزشی و استفاده از جدیدترین متدها میباشد که مبتنی بر تجربه و تمرین و ممارست طولانی و به گونه ای طبیعی میباشد؟ بیائید به اتفاق یکدیگر به مقوله بهبود راههای استفاده از موارد گرامری در نوشتار و گفتار که هر دو هم با اهمیت هستند بپردازیم.

Believe it or not, you can improve your overall grammatical skills every day in numerous ways باورتان بشود و یا نه, شما همه روزه میتوانید راههای گوناگونی برای بهبود مهارتهای گرامری خود بیابید When it comes to enhancing proper speech and writing, multiple solutions can be proposed, such as watching quality TV programs in which the guests use formal grammar, or studying daily newspapers with large publishing or reading award-winning books written by world-renowned authors plus top-selling magazines in a variety of subjects as well as listening to great audio programs, such as tuning into your popular and favorite radio shows and stations and the list of suggestions can continue

هنگامیکه صحبت از ارتقاء گفتار و نوشتار به میان می آید, میتوان از راههای متعددی نام برد از قبیل, مشاهده برنامه های با کیفیت تلویزیونی که در آنها میهمانان از گرامر رسمی استفاده میکنند و یا مطالعه روزنامه هائی که دارای تیراژ بالا میباشند و همچنین خواندن کتابهائی که برنده جوائز مطرح در سطح جهانی شده و توسط نویسندگان مطرح به نگارش در آمده اند و همچنین مجلات در موضوعات متنوع و یا گوش دادن به برنامه های رادیوئی مناسب از قبیل دریافت ایستگاههای مورد علاقه شما و مطرح و لیست چنین پیشنهاداتی میتواند ادامه پیدا کند Please note that watching informal comedy shows will not help improve your formal speech or writing very much since they are made to make people laugh and not intended to teach writing

لطفا دقت نمائید که تماشای برنامه های عامیانه کمدی کمک چندانی به بهبود گفتار و نوشتار رسمی شما نخواهد کرد چون چنین برنامه هائی صرفا جهت خنداندن مخاطبین ساخته شده اند و نه برای آموزش فن نویسندگی As the famous saying goes, practice makes perfect, and therefore the more you read and listen to quality programs, the easier you will be able to identify situations in which formal speech or writing is required and the ones in which you can relax and temporarily forget about grammatical standards and enjoy the informal tone and relax the rules a little bit. There is a sharp difference between conversational speech and writing and the formal, more appropriate ones for important occasions

به قول معروف, کار نیکو کردن از پر کردن است, و بنابر این هر چقدر شما بیشتر به خواندن و شنیدن برنامه های با کیفیت روی بیاورید, برای شما آسانتر خواهد بود تا در موقعیتها تشخیص دهید که آیا زبان و گفتار رسمی مورد نیاز میباشد و یا موارد غیر رسمی و عامیانه که در آنها خواهید توانست تا موقتا به استراحت پرداخته و به استانداردهای گرامری توجه نکرده و از محاورات خودمانی لذت ببرید و قوانین در این موارد کمی سهلتر خواهند شد. تفاوت آشکاری وجود دارد بین گفتار و نوشتار روزمره و حالت رسمی که برای موقعیتهای مهم مناسب هستند Read and write more, and never give up because a long journey begins with the first step به خواندن و نوشتن روی بیاورید و هرگز تسلیم نشوید چون راه طولانی با اولین گام آغاز میشود.

 
0

حروف کوچک و بزرگ در نوشتار

نوشته شده توسطadminدرمارس 27, 2017درنوشته ها

هنگامیکه صحبت از آغاز نوشتار به میان می آید, بایستی به نحوه گزینش و چیدمان حروف در جملات نیز دقت کرد. این مساله در ارتباط با آزمونهائی از قبیل آیلتس و تافل نیز صدق میکند چون همانطور که مستحضر هستید, در چنین امتحاناتی شما نیاز است تا به نگارش یک یا چند مقاله استاندارد بپردازید و مهم است تا جملات مورد نیاز و پاراگرافها را با حروف بزرگ آغاز کرده و همچنین از حروف کوچک در بقیه نقاط عبارات استفاده نمائید. حتی در مواردی مانند ترجمه متون به یکدیگر چنین مواردی مهم بوده ولی در نوشتار میتوانند تاثیر گذار تر باشند. به عنوان مثال در هنگام تایپ کلماتی که به نوعی برند و مارک تجاری محسوب میشوند و یا به موقع نامگذاری شهرها و کشورها, ابتدای چنین آیتمهائی در جملات با حروف بزرگ هستند.

Usually most paragraphs and the beginning sentences on each page begin with a capital letter, followed by lowercase letters in the body of the contents معمولا در اکثر مواقع, پاراگرافها و جملات آغازین در هر صفحه به صورت حروف بزرگ نوشته میشوند و بقیه متون از حروف کوچک تشکیل میشوند The same formula applies to adding brands or commercial trademarks to the contexts as well as cities and countries names چنین قانونی در زمینه مارکها و نشانهای تجاری و همچنین اسامی شهرها و کشورها نیز صدق میکند In effect, we need to put grammar to work in the real world to make the best use of it در حقیقت ما بایستی تا گرامر را به صورت کاربردی و در عمل به کار گیریم تا از آن حداکثر استفاده را نمائیم.

Please note that even if you study grammar clues for months and years but they fail to stick with you when you sit down to write, they will be merely impractical knowledge which is not going to be appreciated very much لطفا دقت نمائید که حتی اگر شما به مطالعه نکات گرامری به مدت ماهها و سالها بپردازید ولی قوانین آن هنگامیکه شما قصد نگارش را داشته باشید در ذهن شما آماده و حاضر نباشند, چندان به کار نیامده و مورد ارزشیابی قرار نخواهند گرفت If you find a good reference on how to write well, please keep it handy, when working on a project or report, just in case چنانچه ماخذ خوبی در زمینه نگارش مناسب یافتید و به هنگام کار بر روی گزارش و یک پروژه, لطفا آن را دم دست نگهدارید, شاید به کار آید.

Most writing assignments can prove to be tricky in practice, since you will need to use a variety of things such as capital letters, lowercase letters, punctuation marks and different types of speech اکثر پروژه های نوشتاری میتوانند در عمل مشکل ساز تلقی گردند, از آنجائیکه شما نیاز دارید تا از انواع متنوعی از چیزها از قبیل حروف کوچک و بزرگ, علائم نقطه گذاری و همچنین نقل قولها استفاده نمائید But please keep this point in mind that becoming an expert writer is not going to happen overnight, nor will you need to memorize rules اما لطفا این نکته را در ذهن خود داشته باشید که نویسنده خبره شدن یکشبه حاصل نخواهد شد و همچنین شما نیاز ندارید تا به حفظ کردن قوانین بپردازید.

When studying books on various educational subjects such as how to write well, we need to bring the lessons in them to life and this job is carried out by providing lots of real world examples به هنگام مطالعه کتبی که ماهیتی آموزشی دارند, از قبیل نحوه نگارش خوب, ما نیاز داریم تا با ارائه مثالهای فراوان و حقیقی, آنها را به نحوی کاربردی به نمایش بگذاریم The goal is for you to absorb the studied knowledge concerning writing well and develop part of your brain that decides whether your work is well written هدف برای شما این است تا به جذب معلومات مطالعه شده بپردازید و ذهن خود را پرورش دهید تا تشخیص دهد که آیا آنچه را که نگاشته اید به نحوی مطلوب انجام شده است.

Copyright © 2017تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com