0

اهمیت علائم نقطه گذاری

نوشته شده توسطadminدرمارس 26, 2017درنوشته ها

شاید تجربه جالبی نباشد که در حین نگارش متن, متوجه شوید که به دلیل چند اشتباه نقطه گذاری کوچک, نمره عمومی و کلی نگارش شما تنزل پیدا کرده باشد. این مطلب در مواقع نامه نگاریهای رسمی و اداری و تجاری میتواند مهم باشد, و همچنین هنگامیکه شما قصد فراگیری انگلیسی را دارید و تمایل به بهبود مهارتهای نوشتاری خود را نیز داشته باشید. یک جمله و یا عبارت زمانی ایده آل و با مفهوم است که عاری از هرگونه اشتباه تایپی و نوشتاری و واجد تمام علائم نقطه گذاری باشد. شاید یک ویرگول به ظاهر کم اهمیت چیزی باشد که جمله مورد نظر شما نیاز داشته باشد. گرچه از دیدگاه فنی و تکنیکی قوانین زیادی در رابطه با نگارش متون و علائم مورد نیاز وجود دارند, ولی توجه به موارد کلیدی مهم تر میباشد.

It is interesting to mention that many of us are neglectful and for us, presence of occasional reminders regarding use of correct punctuation marks is pretty a good assistance جالب است که ذکر کنیم بسیاری از ما افرادی فراموشکار هستیم و وجود برخی نکات صرفا جهت یادآوری موارد نشانه گذاری صحیح در جملات میتواند سودمند واقع گردد To be honest there are plenty of such rules and many of them simply do not make a lot of sense and so, there is no point memorizing every bit of rule which is out there in old encyclopedias راستش را بخواهید, از این دسته قوانین, تعداد خیلی زیادی در دائره المعارفهای قدیمی وجود دارند و برخی هم عجیب هستند و هیچ دلیل منطقی برای به خاطر سپردن همه آنها واقعا وجود ندارد.

Of course here we do not intend arguing the logic or questioning the reason to learn punctuation marks البته منظور ما در اینجا به زیر سؤال بردن دلیل فراگیری قواعد نقطه گذاری نیست They are required because they can be applied to every sentence you compose in every letter you write on or off the net in your everyday life چنین قواعدی ضروری هستند زیرا که آنها میتوانند کاربرد داشته باشند در ارتباط با هر نوع جمله که شما در هر نامه ای که در فضای اینترنتی و یا خارج از آن در زندگی روزمره به رشته تحریر در می آورید You might attempt to write and submit a great essay to your teacher or boss at office in order to demonstrate your writing skills and brilliance but what if your texts are full of punctuation errors

هدف شما از نگارش یک مقاله و یا نامه جهت ارائه آنها به معلم و یا رئیس خود می تواند در راستای نمایش مهارتهای نوشتاری و یا استعداد شما باشد ولی تکلیف آن موقعی که متن شما پر از غلطهای املائی باشد چیست؟ Naturally, those people will attempt to dismiss your writing and your overall score will go down since they won’t be able to look past the errors they discover while reviewing your works to focus on your genius and they might be right طبیعتا, این افراد به رد نمودن نوشته های شما ناچار خواهند بود و نمره کلی شما تنزل خواهد داشت از آنجائیکه آنها قادر نخواهند بود تا از اشتباهاتی که در حین مرور کار شما کشف میکنند بسادگی عبور کرده و بر روی نبوغ شما تمرکز کنند و ممکن است حق هم داشته باشند.

If you truly are determined to impress others with your piece of writing, you simply have to know the punctuation rules and apply the relevant marks appropriately چنانچه شما حقیقتا مصمم هستید تا دیگران را بواسطه نوشته های خود تحت تاثیر قرار دهید, به ناچار ملزم به فراگیری قوانین نقطه گذاری و استفاده از علائم مرتبط با آنها هستید It’s actually a bit unfortunate that many prolific authors and journalists write great articles and researches but they simply mess them up with improper punctuation باعث تاسف است که بسیاری از نویسندگان چیره دست و روزنامه نگاران به نوشتن مقالات و تحقیقاتی روی می آورند که به خاطر اشتباهات نشانه گذاری درهم و نامفهوم شده اند.

 
0

جملات و عبارات ترکیبی

نوشته شده توسطadminدرمارس 25, 2017درنوشته ها

در حین مکالمه همه ما از عبارات و جملات زیادی استفاده میکنیم و بسیاری از آنها حالت ترکیبی داشته و از ادغام دو و یا چند قطعه جمله کوچکتر تشکیل شده اند. با توجه به این نکته میتوان به انتقال مفاهیم و موضوعات به نحو بهتری اقدام نمود و این مطلب در حین فراگیری یک زبان خارجی میتواند تاثیر گذار و مهم تلقی شود چون اصولا بسیاری از موارد گرامری در فرهنگها و دوره های آموزشی ادبی شبیه به هم هستند و با در اختیار داشتن دانش بیشتری از آنها شما نیز قادر به انجام مکالمات روزمره و محاورات عامیانه و رسمی بهتری خواهید بود. سعی داریم در این قسمت به مطالبی بپردازیم که گرچه ممکن است همه ما با آنها به نوعی آشنا باشیم ولی تاکنون فرصت و وقت چندانی برای توضیح علمی و کاربردی آنها را نداشته ایم.

Typically, most combined sentences are OK, as long as they express concepts and meanings clearly عموما, اغلب جملات ترکیبی قابل قبول هستند, به شرطی که به بیان مفاهیم و معانی به نحوی واضح بپردازند The point is, when it comes to writing in a great way, we need to help reader understand what’s going on in the paragraphs and statements we are producing مطلب این است که به منظور نگارش به سبک عالی, نیاز داریم تا به خواننده یاری رسانیم که متوجه معانی و مفهوم مطالبی را که در قالب عبارات و جملات تهیه میکنیم شوند At some points, choosing the correct connecting words and prepositions will be all that is required to communicate with the readers in a nice and understandable manner

گاهی اوقات, انتخاب صحیح حروف ربط و اضافه تنها چیزی است که نیاز داریم تا با خوانندگان به نحوی قابل درک مرتبط شویم In fact, each and every part of the sentences we compose should clarify the events and happenings in our entire writing در حقیقت, هر بخشی از جملات که ما به رشته تحریر در می آوریم بایستی در جهت روشن ساختن وقایع و رخدادها در کل متنی که تهیه میکنیم گام بردارند Statements or phrases that we use to express our thoughts and meanings are expected to provide the readers with with an appropriate amount of information arranged in a helpful way that is far from unnecessary complexities of grammar and put together that will appeal to all readers from all walks of life and ages

از عبارات و جملاتی که از آنها به منظور بیان افکار و مفاهیم خود استفاده میکنیم این انتظار میرود تا برای خوانندگان مقدار مناسبی از معلومات در اختیار بگذارند و اینکار را به نحوی مطلوب, جذاب و همچنین به دور از پیچیدگیهای غیر ضروری گرامری انجام دهند Sometimes even the prolific and expert authors might find themselves tackling many issues pertaining to word arrangement, especially when it comes to preparing chapters of books or writing newspaper columns and one example can be working on parallel sentences which sometimes are tricky to build برخی اوقات حتی بهترین نویسندگان پرکار نیز در ترتیب کلمات دچار مشکل میشوند, مخصوصا هنگامیکه بر روی بخشهای کتاب مشغول کار هستند.

و یا زمانیکه در گیر نگارش ستونهای روزنامه میباشند. یکی از موارد قابل بحث مقوله جملات موازی هستند که در برخی مواقع نگارش آنها قدری پیچیده بنظر میرسد For the new year, I am going to make resolution to learn piano, geography and tennis too برای سال جدید من قصد دارم تا این تصمیمات را بگیرم, پیانو بیاموزم, جغرافی و همچنین تنیسas you can see, in order to make a good parallel sentence some items are missing, so the edited sentence would be, study geography and play tennis too همانطور که ملاحظه میکنید, به منظور ایجاد یک عبارت موازی مناسب, برخی موارد در اینجا کم هستند و جمله اصلاح شده به اینگونه خواهد بود, به مطالعه جغرافی بپردازم و همچنین به بازی تنیس روی بیاورم.

 
0

چینش کلمات برای درک عمیق

نوشته شده توسطadminدرمارس 24, 2017درنوشته ها

کنار هم قرار دادن کلمات و عبارات از اهمیت زیادی در حین مکالمه و همچنین نوشتن متنهای رسمی برخوردار است چون با کنار هم قرار دادن آیتمهای مختلف گرامری که در ادبیات هر فرهنگ و ملتی وجود دارند, مفاهیم منتقل شده و ارتباطات شکل خواهند گرفت. فرقی نمیکند که شما قصد بهره گیری از کلاسهای آموزشگاهی را دارید و یا در پی یافتن معلمان خصوصی جهت افزایش مهارتهای مکالماتی خود هستید چون در هر دو حالت توجه به چینش و ساختار عبارات با استفاده از کلمات به ظاهر ساده ولی کاربردی مهم میباشد. قصد دارید در این مقاله به چنین مقولاتی پرداخته و با ارائه چند مثال ظاهرا ساده ولی حاوی نکات ریز گرامری برخی موارد را روشن نمائیم چون شرط اصلی خطیب خوب بودن روشن بیان کردن مفاهیم است.

Today we are going to discuss arranging words for optimal understanding in both speech and writing امروز قصد داریم تا به مورد چینش کلمات جهت درک مطلب عمیق در هر دو حالت صحبت و نگارش بپردازیم Some minor errors might seem acceptable in grammar while the bigger ones might not برخی اشتباهات جزئی در گرامر میتوانند قابل قبول باشند ولی خطاهای بزرگتر مشکل ساز هستند One of the most frequent types of mistakes made by some people when they commence to write an article or when engaging in talk with someone is using fragments, which are unfinished and incomplete sentences like I went to the park yesterday and … or did you hear the news about …

یکی از شایعترین اشتباهاتی که توسط افراد به هنگام نگارش یک مقاله و یا در موقع آغاز مکالمه با دیگران رخ میدهد استفاده از قطعات که شامل جملات ناتمام و ناقص هستند میباشد, مانند این مثالها: من دیروز به پارک رفتم و … آیا این خبر را شنیده اید که … As you can see, the placement of words apparently is correct but the statements are fragments because something like an adjective or complement is missing همانطور که مشاهده میکنید, ظاهرا چینش کلمات و عبارات صحیح است ولی جای اقلامی از قبیل صفت و یا متمم در این جملات مفقود و خالی هستند The opposite of a fragment as you might have heard is a run-on sentence, one that keeps going on where it is supposed to have stopped already

در مقابل قطعات در گرامر, جملات اضافی هستند که در جائیکه قرار است تا متوقف شوند, همچنان ادامه داشته و حالت تکرار در جمله دارند As an example, yesterday I went running in the park along the river, and I was not home to pick up the phone since I was in the park به عنوان مثال, من دیروز برای دویدن در امتداد رودخانه به پارک رفتم و بنابراین در منزل نبودم تا به تلفن جواب بدهم چون در پارک بودم These two common types of problems, run-on sentences and fragments are two cliches and errors that writers grapple with when writing complete sentences, creating commercial catalogs and brochures for companies or preparing contents for people who would like to give a lecture

این دو مشکل عمومی که شامل قطعات و جملات ناقص هستند از انواع رایج کلیشه و خطاهائی هستند که نویسندگان با آنها دست به گریبان هستند هنگامیکه قصد نگارش جملات کامل را دارند و یا مشغول تهیه کاتالوگها و بروشورهای تجاری برای شرکتها میباشند و یا در مواقعی که سعی در نگارش متون برای افراد جهت ایراد سخنرانی دارند Other delicate combinations are required too, like combining ideas such as the following sentence: I picked up the phone and the line was dead, because I had not paid the utility bill for over a year دیگر موارد ظریف نیز ضروری بنظر میرسند از قبیل ترکیب ایده ها مانند این جمله, من تلفن را برداشتم ولی خط قطع بود چون برای بیش از یکسال قبض آنرا پرداخت نکرده بودم.

 
0

نگارش و مکالمات خوب و ترتیب مناسب

نوشته شده توسطadminدرمارس 23, 2017درنوشته ها

هنگامیکه صحبت از نگارش متون خوب و قوی به میان می آید, انتخاب کلمات, صفات و قیدها و افعال از اهمیت بالائی برخوردار هستند و مهم است تا به نقشی که چنین اقلام گرامری در عبارات ایفا میکنند توجه نمائیم. گاهی اوقات حتی ممکن است اشتباهاتی در زمینه استفاده از صفت و قید و ضمیر در جملات بروز نماید و در هنگام تدریس کتب آموزشی مکالمه بایستی به چنین موارد و نکات ظریفی دقت نمود. در هنگام شروع به نوشتن یک متن و در وقت آغاز یک مکالمه, بهتر است تا به چیدمان کلمات در کنار یکدیگر, نحوه ارائه مفاهیم و همچنین انتخاب زمانهای مناسب دقت نمود. برخی اوقات اشتباهات بسیار کوچک میتوانند منجر به بروز خطاهائی بزرگ در محاورات گردند که طبیعتا بر نحوه تبادل نظر تاثیر نامطلوب میگذارند.

The reason many of us commit to reading good and educational books is to write and read and speak good, right? But the correct structure would be to use well over here instead of good because in this statement we need to use an adverb instead of an adjective دلیلی که بسیاری از ما به مطالعه کتابهای آموزشی روی می آوریم این است تا خواندن, نوشتن و صحبت کردن خود را بهبود ببخشیم. صحیح است؟ خوب بایستی از Well که قید هست در اینجا بجای Good که صفت میباشد استفاده نمائیم The grammatical explanation and justification is that adjectives like good cannot be used as adverbs such as well in sentences but a further point can also be mentioned in this respect that sheds light on the whole issue

توضیح و توجیه گرامری این است که صفاتی مانند خوب نمیتوانند به جای قیدهائی از قبیل بهتر در جملات مورد استفاده قرار گیرند ولی نکته دیگری هم میتواند در اینجا ذکر گردد که کل مطلب را روشن و واضح میسازد From a technical and educational perspective, an adjective is a word that is used to describe a noun whereas an adverb is a word which describes a verb or modifies an adjective. Of course you do not need to just memorize rules and regulations to write and speak naturally از نقطه نظر آموزشی و فنی, صفت کلمه ای است که یک اسم را توصیف میکند در حالیکه قید کلمه ای است که توصیف کننده و مبدل و تغییر دهنده صفت میباشد. البته برای نگارش و صحبت طبیعی, نیازی به حفظ قوانین و مقررات نیست.

Likewise, we need to know how and when adjectives should be inserted into the sentences and when we need to shift to picking adverbs to make meaningful sentences به همین گونه, ما بایستی بدانیم چه وقت از صفات در جملاتمان استفاده نمائیم و اینکه در چه مواقعی نیاز است تا به قیدها رجوع کنیم تا عبارات با مفهوم صحیح بسازیم Something which is often neglected by many speakers and writers is paying attention to the word order they use because if you are going to write well, your word choices need to be correct اشتباه رایجی که اغلب توسط بسیاری از گویشوران مرتکب میشود عدم توجه به ساختار کلمات میباشد زیرا برای خوب نوشتن, شما نیاز دارید تا از منتخب صحیحی از کلمات استفاده نمائید.

As you know, there are formal and informal writing plus speech and it is vital to know when each is appropriate همانطور که میدانید, گونه های رسمی و عامیانه نوشتار و گفتار وجود دارند و ضروری است تا مناسب بودن هر یک را در هنگام لازم درک نمائیم It applies when you are texting someone, composing an email or writing with a good old pen این مساله در زمانی که به فردی مشغول ارسال پیام کوتاه هستید و یا در زمان نگارش یک نامه الکترونیکی و همچنین در موقع نوشتن با خودکار آشنا و قدیمی خود هستید صدق میکند Building blocks of sentences in an appropriate style matters very much ساختن قطعات و ساختارهای جملات به نحوی شایسته از اهمیت بالائی برخوردار است.

 
0

ترتیب و هماهنگی افعال و ضمائر در جملات

نوشته شده توسطadminدرمارس 22, 2017درنوشته ها

با توجه به برخی نکات به ظاهر ساده در حین مکالمه و جمله سازی میتوان از بسیاری از مشکلات محاوره ای اجتناب کرد. شاید ذکر این موارد به نظر شما ساده و تکراری بنظر برسد ولی در مواردی مانند شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل و یا حتی در مواقع ترجمه متون مهم است تا نیم نگاهی به مقوله گرامر داشت تا از ایرادات احتمالی جلوگیری کرد. شاید برخی مواقع نیاز باشد تا به مرور نکاتی پرداخت که در حین صحبت کردن و نگارش مبتوانند حائز اهمیت باشند. گاهی اوقات انتخاب ضمیر نامناسب میتواند به کلی در معنای جملات و عبارات تغییر ایجاد نماید و منجر به سوء تفاهم گردد. نکته در اینجاست که میتوان در کنار به روز بودن و استفاده از اصطلاحات جدید و مدرن, با استفاده از اسلوبهای استاندارد به صحبت و نگارش پرداخت.

Subject-verb agreement can get complicated sometimes and you may need to refresh your grammatical knowledge in order to avoid verbal mistakes when talking fast or writing a piece of art for a formal event بوجود آوردن هماهنگی و توافق بین فاعل و فعل در عبارات میتواند برخی اوقات قدری پیچیده به نظر برسد و شما ممکن است هر از چند گاهی نیاز داشته باشید تا به بازسازی و تجدید دانش گرامری خود اقدام نمائید تا از مشکلات گفتاری در هنگامیکه سریع صحبت میکنید و یا مشغول نگارش کاری هنری برای یک رخداد رسمی هستید اجتناب نمائید You can find chapters of books in literature dedicated to the matter of identifying the correct verb and subject when it comes to making new sentences

میتوانید تا فصلهائی را در کتبی که در زمینه ادبیات به رشته تحریر در آمده اند بیابید که به موضوع تشخیص و انتخاب صحیح فعل و ضمیر به هنگام ساختن جملات جدید اختصاص داده شده اند Do you have a few seconds of time to check the following sentence and spot the error in it? Yesterday, my brother and me went to the park in our neighborhood آیا چند ثانیه وقت دارید تا به عبارت زیر دقت کرده و اشتباهی را که در آن وجود دارد بیابید؟ دیروز من به اتفاق برادرم به پارکی که در محله ما وجود دارد رفتیم Can you figure out what’s wrong with this story and which part of the sentence needs revision آیا میتوانید تشخیص دهید که کجای داستان اشتباه بوده و چه قسمتی از این جمله به تغییر نیاز دارد؟

The problem here is related to pronoun selection مشکلی که در اینجا وجود دارد به مقوله انتخاب ضمیر برمیگردد How can you define pronoun in an easy to understand way چگونه میتوانید به توصیف ضمیر به حالتی ساده برای درک اقدام نمائید؟ A pronoun is actually a word which substitutes for a noun in certain cases but the point is choosing the right pronoun is sometimes a bit challenging ضمیر کلمه ای است که در مواقع خاصی جایگزین اسم میگردد ولی نکته در اینجاست که گاهی اوقات انتخاب ضمیر صحیح کمی چالش بر انگیز است Choosing the pronouns in an incorrect way will often lead to confusion in speech or when writing a letter. Now, can you provide the correct version of the sample sentence above

انتخاب اشتباه ضمائر منجر به گیج شدن در صحبت و یا هنگام نگارش یک نامه میگردد . حال, آیا میتوانید نوع صحیح عبارت نمونه در بالا را تهیه کنید؟ In order to correct the sentence, a small change needs to be done as follows: My brother and I … به منظور اصلاح این جمله, تغییر کوچکی بایستی اعمال شود مطابق زیر … These minute things might seem very trivial but when it comes to speaking beautifully and fluently, even delicate things can matter and they will make a big impression on the people you communicate with چنین موارد ظریفی ممکن است جزئی به نظر برسند ولی هنگام صحبت با افراد, همین نکات ریز میتوانند بر روی مخاطب شما تاثیری بزرگ بر جا گذارند.

 
0

توجه به نکات کلیدی

نوشته شده توسطadminدرمارس 21, 2017درنوشته ها

با توجه به نکات کلیدی و در عین حال ساده ولی کاربردی, قادر خواهید بود تا به انتقال مفاهیم به نحوی مؤثر اقدام نموده و از هرگونه سوء تفاهم جلوگیری نمائید. این مساله در هنگام شروع و ادامه مکالمه انگلیسی میتواند حائز اهمیت باشد چون بر اساس میزان مهارتهای محاوره ای, افراد و مخاطبان و گویشوران اقدام به انتخاب و گلچین نمودن عبارات و جملات گرامری مینمایند و بر زبان جاری میسازند. شاید استفاده از این عبارت ادبی آشنا و قدیمی در اینجا صحیح و مناسب به نظر برسد که به محض صحبت کردن اشخاص میتوان به میزان مهارت و آگاهی آنها از نکات گرامری و ادبیاتی پی برد. البته انجام مکالمات روزمره به آنچنان علم و دانش ادبی پیشرفته ای نیاز ندارد و بعضی اوقات توجه به سادگی کارساز تر میباشد.

When it comes to speaking and writing fluently, paying attention to some issues can matter so much هنگامیکه صحبت از انجام مکالمه ای روان به میان می آید, توجه به برخی نکات از اهمیت بالائی برخوردار است As a matter of fact, at the end of the day, making the right word choices will lead to differences in how people communicate with each other all over the world در حقیقت, سرانجام مساله به انتخاب کلمات صحیح منجر خواهد شد که منجر به تغییراتی در نحوه گویش مردم در سرتاسر جهان خواهد گشت This matter can be interpreted as an umbrella which will cover a variety of grammatical aspects such as how educated people are, their backgrounds, their accents, word selection and fluency in speech

این مساله میتواند به عنوان چتری تفسیر و توجیه گردد که عوامل متعددی را در زیر خود پوشش میدهد از قبیل میران تحصیلات افراد و پیشینه آموزشی آنها, لهجه گویشوران و نحوه انتخاب کلمات و درجه روان بودن در صحبت As the first point to name over here, we can begin our list by selection of the verb forms that match subjects in your statements به عنوان اولین نکته که در این مجال به آن اشاره داریم میتوان از انتخاب گونه های افعال در ارتباط با فاعل در عبارات شما نام برد Using the right pronouns can also matter because frequently people make minor mistakes, especially in writing انتخاب ضمائر صحیح هم حائز اهمیت میباشد چون خیلی از افراد, مخصوصا در هنگام نگارش در این زمینه دچار اشتباهات جزئی میگردند.

Another common problem encountered by people as they initiate speech is the matter of picking adjectives and adverbs مشکل عمومی دیگری که توسط مردم به هنگام آغاز مکالمه مواجه میشود مساله انتخاب صفات و قیدها میباشد If you would like your sentences to sound natural and well-made, you need to pay attention to the matter of subject-verb harmony چنانچه تمایل دارید تا جملاتی که میسازید طبیعی جلوه کنند و خوب ادا گردند, نیاز است تا به مقوله هماهنگی بین فاعل و فعل توجه نمائید Let’s say you are going to write a sentence which describes an activity or an event به عنوان مثال, تصور کنید که قصد نوشتن جمله ای را دارید که به توصیف یک فعالیت و یا رویداد میپردازد.

Joe, Michael and Brian is walking across the street جو, مایکل و برایان مشغول عبور از عرض خیابان است Have you detected any problem after reading this sentence بعد از خواندن این جمله, آیا به اشکالی برخورده اید؟ Maybe you can’t put your finger on the problem quickly but you just have a sense that this statement is not correct شاید نتوانید تا انگشت خود را بر روی اشکال قرار دهید ولی حس میکنید که یک جای کار ایراد دارد Something about this sentence is not right and needs revision یک چیزی در ارتباط با این جمله جور در نمی آید و نیاز به تغییر دارد The verb is singular while the subjects need a plural verb to sound meaningful فعل مفرد است درحالیکه فاعلها در جمله به فعل جمع نیاز دارند تا عبارت صحیح شود.

 
0

اصطلاحات عامیانه در مکالمات روزمره

نوشته شده توسطadminدرمارس 20, 2017درنوشته ها

بسیاری از انواع جملات و عباراتی که در محاورات روزمره مورد استفاده افراد قرار میگیرند به حالت غیر رسمی و دوستانه بیان میشوند و از نوع رسمی و خشک فاصله زیادی دارند. این مساله تقریبا در تمام زبانهای بین المللی صادق بوده و همه ما نیز همه روزه از عبارات غیر رسمی و به دور از ملاحظات رسمی و توجه به قوانین سفت و سخت گرامری استفاده مینمائیم. ضرب المثلها, اشعار و عبارات پند آموز روزمره به بخشی جدائی ناپذیر از مکالمات همه ما بدل شده اند و ما بدون فکر کردن درباره نقش افعال و یا صفات, از آنها در صحبتهای روزمره خود استفاده میکنیم. آیا تاکنون علاقمند به تهیه و مطالعه کتبی در زمینه عبارات و اصطلاحات روزمره و عامیانه شده اید؟ چه مقدار دانش در زمینه تاریخچه چنین اصطلاحاتی دارید؟

Some people might be speaking very well, but defining good speech and writing can prove to be pretty tough and difficult برخی افراد در هنگام صحبت کردن چیره دست هستند ولی توصیف صحبت خوب کاری است قدری دشوار The point is, based on the situation, people will attempt to make a choice of sentences and phrases which in their opinion are suitable to those circumstances نکته در اینجاست که بر اساس موقعیتی که در آن هستیم, افراد مبادرت به انتخاب جملات و عباراتی مینمایند که به عقیده آنها برای چنان مواردی مناسب هستند When it comes to defining slang in everyday speech, it is solely the decision to be made by people who engage in daily conversations with each other

هنگامیکه صحبت از استفاده از عبارات عامیانه به میان می آید, در واقع آن تصمیمی است که توسط مردمی که با یکدیگر مشغول مکالمه هستند اتخاذ خواهد شد Please take a brief look at the following two statements which clearly define and illustrate usage of slang in everyday speech لطفا به دو عبارت ذیل نگاهی مختصر بیندازید که به طور شفاف به بیان و روشن نمودن استفاده از اصطلاحات عامیانه در محاورات روزمره دلالت دارند Wanna get something for you to eat this afternoon آیا دوست دارید تا برای شما در امروز بعد از ظهر چیزی برای غذاخوردن فراهم نمایم؟ Do you feel like having a meal this afternoon with me آیا مایل هستید که امروز بعد از ظهر به اتفاق هم غذائی میل نمائیم؟

The above-mentioned statements both shed light on one aspect of everyday life and that is having a meal but each of them has been mentioned in a different, yet relevant way with the same meaning and concept عباراتی که در بالا به آنها اشاره شده, در واقع به جنبه ای از زندگی روزمره اشاره دارند که همانا صرف غذا میباشد ولی هر یک از آنها به گونه ای متفاوت, و در عین حال مرتبط با یکدیگر و با بیان معنا و مفهوم یکسان ارائه شده اند Before uttering sentences and words, we evaluate the situations and then based on them, our minds will then quickly make a selection of the most appropriate phrases and sentences and then very fast and within a few seconds, expressions are made verbally

قبل از بیان کلمات و جملات, ما به بررسی موقعیتها می پردازیم و سپس بر اساس آنها, ذهنهای ما به سرعت به انتخاب مناسبترین عبارات پرداخته و ظرف چند ثانیه, مفاهیم به صورت شفاهی بیان میگردند Some slang types or informal speech are just created or manufactured very quickly and naturally, in local neighborhoods of societies worldwide برخی از گونه های عبارات عامیانه و گفتار غیر رسمی در جوامع و مناطق شهری به طور طبیعی و به سرعت پدید می آیند و این مطلب در سطح جهانی صدق میکند They are special communicative mechanisms nurtured to get in touch with friends آنها در واقع مکانیزمهای ارتباطی هستند که به منظور ایجاد تماس با دوستان بوجود می آیند و پرورش می یابند.

 
0

گرامر کاربردی و ساختارهای صحیح

نوشته شده توسطadminدرمارس 19, 2017درنوشته ها

با توجه به ساختارهای صحیح جملات و عبارات و همچنین استفاده از گرامر استاندارد که مورد تایید کارشناسان و افراد خبره در زمینه ادبیات هستند قادر خواهید بود تا به مکالمه ای روان و صحیح مبادرت نموده و همچنین شبیه به افراد حرفه ای به نگارش اقدام نمائید. شاید در نگاه اول و به هنگام ثبت نام در کلاسهای آموزشگاهی و یا دوره های خصوصی تقویت مکالمه چندان به نکاتی از قبیل انواع جملات حال و گذشته و آینده و یا نقل قولها توجه نکنید ولی مطمئن باشید که آنها از درجه بالائی از اهمیت برخوردار بوده و میتوانند به راحتی فرق بین افراد را که در حال مصاحبه میباشند از نقطه نظر دانش گرامری مشخص نمایند. امید است نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره میگردد مورد رضایت شما و سودمند واقع گردند.

In the area of functional grammar and sentence structure, we are going to deal with what bulks most areas of speech and writing because we pay attention to the functions of words, nouns, pronouns and adjectives plus adverbs and so many other delicate things در حوزه گرامر کاربردی و ساختار جمله, ما در واقع به مواردی میپردازیم که تشکیل دهنده اکثر انواع گفتار و نگارش و همچنین مورد توجه قرار میدهیم کاربردهای کلمات, اسامی و صفتها و همچنین قیدها و ضمائر و دیگر نکات ظریف When it comes to speaking fluently, each o these materials need to do their jobs i sentences properly هنگامیکه سخن از مکالمه روان به میان می آید, هر کدام از این عوامل بایستی وظیفه خود را به خوبی ایفا نمایند.

It is correct to state that functional grammar leads you in the right direction towards good and accurate speech and writing and assists you in expression of your verbal ideas صحیح است که اظهار بداریم گرامر کاربردی شما را در جهت صحیح به منظور صحبت و نوشتار صحیح هدایت میکند و همچنین برای بیان مفاهیم خود از طریق کلامی کمک میرساند Good expressions and sentence structures are the ones which fit into your speech and writing and help you say what you mean بیان مقاصد مناسب و ساختارهای صحیح عبارات به شما در ابراز نمودن مفاهیم کمک مینمایند In other words, vocabularies and sentences need to be put into each other in a natural, meaningful and beautiful style to meet expectations

به عبارت دیگر, واژگان و جملات نیاز است تا به گونه ای طبیعی و زیبا در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به انتظارات پاسخ دهند When you pay attention to the speaking style of someone who is struggling to choose between I and Me in speech, you are actually focusing on functional grammar type which that individual is going to pick در هنگام توجه به نحوه صحبت کردن فردی که در تلاش است تا از بین I و Me در مکالمه خود یکی را انتخاب نماید, شما درواقع مشغول تمرکز بر روی جنبه کاربردی گرامری هستید که آن فرد انتخاب خواهد نمود So here’s a shortcut and good formula for you to succeed in your speech and writing, try to pick some golden yet brief rules from descriptive and functional grammar

بگذارید برای شما راه حلی مناسب و میانبر ارائه دهیم, چنانچه خواهان موفقیت در گفتار و نوشتار هستید, سعی نمائید تا چند تا از بین قواعد طلائی و همچنین مختصر و مفید گرامر توصیفی و کاربردی انتخاب نمائید Many people who walk past you are speaking over the phone but are all of them speaking in a correct and recommended fashion بسیاری از افرادی که از کنار شما عبور میکنند در حال مکالمه با تلفن خود هستند ولی آیا همه آنها به نحوی توصیه شده و صحیح در حال صحبت هستند؟ Good grammar is something many people are looking for but it is at the same time a bit difficult to define گرامر خوب چیزی است که بسیاری در جستجوی آن هستند ولی توصیف کردن آن کمی دشوار بنظر میرسد.

 
0

بازخوانی و تصحیح ایرادات جزئی متون

نوشته شده توسطadminدرمارس 18, 2017درنوشته ها

در مشاغل علمی و ادبی که به روزنامه نگاری مربوط میشوند, مانند انجام تصحیح اشتباهات تایپی و لغوی که در هنگام نگارش متون رخ میدهند, افرادی که دارای سرعت خواندن بالا و همچنین پیشینه آموزشی مناسبی هستند موفق تر خواهند بود. لطفا توجه کنید که راههای پیداکردن اشتباهات لغوی و گرامری در لابلای متن کتابها به چندان آموزش و تدریس پیشرفته ای نباز ندارد و بیشتر امری است که به درجه مهارت علمی و آگاهی ادبی افراد و در عین حال مقدار مهارت ایشان در هنگام مطالعه متون و کتب و مجلات قبل از نشر باز میگردد. در ارتباط با بازخوانی متون علمی و آموزشی, نکاتی وجود دارند از قبیل مشخص نمودن اشتباهات, یافتن معادلهای متداول و مرسوم و همچنین بررسی متنها از نظر ساختاری.

Professional proofreaders who work at newspapers, publications and online journals know how to put words together in order to express meanings افراد حرفه ای در زمینه تصحیح اشتباهات تایپی و مصححین که در انتشارات, روزنامه ها و مجلات آنلاین به کار مشغول هستند میدانند که چگونه کلمات را در کنار یکدیگر قرار دهند تا منجر به بیان و ابراز معنا و مفهوم گردد There is no need to act in an obsessive manner when it comes to preparing an error-free article or a lecture for someone or review an informative products catalog لازم نیست تا وسواس گونه به تهیه مقاله ای بدون غلط و یا متنی برای سخنرانی افراد اختصاص داد و یا به مرور کاتالوگی حاوی اطلاعات سودمند برای یک کالای بخصوص پرداخت.

Natural writing, speaking and expression of concepts needs to be done in a natural style نگارش, صحبت و بیان مفاهیم بایستی به صورتی طبیعی صورت پذیرد Have you ever examined famous global newspapers and compared them with local ones in terms of the number of typos and grammatical mistakes they contained آیا تاکنون به ارزیابی روزنامه های مشهور در سطح جهان پرداخته و آنها را با روزنامه های محلی از نظر تعداد اشتباهات تایپی و غلطهای گرامری مقایسه نموده اید؟ In order to speak and write in a finer manner, you need to follow some rules and sets of standards شما به منظور نگارش و مکالمه بهتر نیاز دارید تا به پیمودن و انجام یک سری قوانین و نکات بپردازید.

A good writing should meet a requirement or a purpose and seem appealing to the audience یک نوشته خوب بایستی برای رفع یک نیاز و یا هدف و جهت رضایتمندی مخاطب تهیه شده باشد Via searching the net, you will be able to gather a lot of tips on becoming a better writer از طریق جستجو در فضای مجازی, قادر خواهید بود تا نکات زیادی در ارتباط با نویسنده بهتری شدن جمع آوری نمائید For example, by speaking with experts in the field of literature, you will realize that generally speaking, there are two types of grammar to discuss when it comes to writing like a professional, the first one is historical type while the second and more important and practical version is labeled as comparative type

به عنوان نمونه, از طریق صحبت با کارشناسان در حوزه ادبیات, درخواهید یافت که بطور کلی دو نوع گرامر وجود دارد هنگامیکه صحبت از نویسندگی مانند یک فرد حرفه ای به میان می آید, نوع اول به مقوله تاریخی آن برمیگردد و دومی که مهم هم هست به موضوع عملی و تطبیقی دلالت دارد The first kind deals with the happenings since Latin and how history shaped writing and speech نوع اول در ارتباط با رخدادهای تاریخی از زمان لاتین میباشد و اینکه چگونه تاریخ در نوشتار و گفتار تغییر ایجاد کرد The second option is pretty modern and deals with comparing writing and speech types or finding resemblances and differences among them نوع دوم که مدرن هم هست به اشتراکات و اختلافات بین انواع نوشتار و گفتار می پردازد.

 
0

بایدها و نبایدهای ترجمه مطلوب

نوشته شده توسطadminدرمارس 17, 2017درنوشته ها

آیا شما تاکنون برای مقاصد تجاری, آموزشی, علمی و یا موارد دیگر از خدمات موسسات ترجمه در شهر و محله سکونت خود استفاده نموده اید و یا در این زمینه صاحبنظر هستید و تا بحال مقالات و کتب و مجلات متعددی در زمینه برگردان متون به یکدیگر و استفاده از آنها در فضای اینترنتی و یا در تهیه و تدوین کتب استفاده نموده اید؟ چه نکاتی به ذهن شما خطور میکنند هنگامیکه قصد دارید تا جملات را از گونه ای به گونه ای دیگر تغییر داد؟ آیا استفاده از سیستمهای رایانه ای میتواند به شما کمک کنند تا به متونی عالی دست یابید؟ چنانچه شرکتی که در آن مشغول به کار هستید در جستجوی متن میباشد و شما را برای تهیه محتوای سایت اینترنتی مامور نموده اند, از چه منابعی به مقالات و متنهای خوب دست خواهید یافت؟

Have you ever attempted to translate one text or have used services of a reputable agency در عالم امروزی مهم است تا از بهترین متون و خدمات نگارش استفاده نمود و به اصطلاح کپی نویسی کرد, البته این مساله نیاز به توضیح دارد چون درواقع مولفان کپی نمی کنند و پس از مطالعه عمیق متنهای متعدد مجلات و مقالات, اقدام به نوشتن صفحات جدید برای سایتهای اینترنتی و موارد اداری مینمایند In today’s world, it is significant to make use of the best contents and do copy writing, which of course needs a bit of explanation, since copy writers are not merely making copies of contexts, as they thoroughly study a lot of texts and magazines and articles and then attempt to prepare contents for websites or official purposes

Do you believe converting one context to another one is an easy task or on the contrary, a lot of do’s and don’ts should be carefully examined به عقیده شما, برگرداندن متنی به صورت دیگر کاری سهل و آسان است و یا بالعکس, بسیاری از بایدها و نبایدها بایستی بررسی شوند؟ Please note that being a good author for a company’s website or providing publications with excellent materials is different from working in the assembly line of a car manufacturing plant since words are literary assets لطفا دقت نمائید که مسؤل تهیه متون خوی بودن برای یک وبسایت و یا فراهم آوردن آنها برای مؤسسات انتشاراتی با کار کردن در قسمت خط تولید کارخانه تولید اتومبیل فرق میکند چونکه کلمات سرمایه های ادبی هستند.

You need to look at contexts like an artist and try to respect all writing rules, punctuation, know a lot of proverbs and other points شما بایستی به متون مانند یک هنرمند بنگرید و سعی در احترام به همه قوانین نگارش, نکات نویسندگی و دیکته صحیح نمائید و همچنین از مواردی مانند ضرب المثلها آگاهی زیادی داشته باشید It is a good idea to use content writing services which are inexpensive but do not always focus on cheaper items since you will end up using commercial and we copy writing services which are far from perfect به دنبال متون و خدمات متنی ارزانقیمت بودن خوب است ولی تمرکز بیش از حد بر روی محصولات ارزان قیمت منجر به استفاده از متن نویسی بی کیفیت برای وبسایتها و دیگر کاربردها خواهد شد.

Opt for literary agencies and products which are prepared by a team of expert authors and copy writers سعی در استفاده از خدمات شرکتها و محصولاتی ادبی نمائید که توسط گروهی از مؤلفان خبره تهیه شده اند A great copy of content is prepared in a way to appeal to people from all walks of life, both young and old will appreciate it too یک متن خوب و عالی به گونه ای تهیه و تدوین شده است تا به ذائقه اکثر مردم خوش بیاید و همچنین همه از هر نوع طبقه اجتماعی و سن آنرا تحسین نمایند Nowadays webmasters and content writers make use of content management systems a lot امروزه, صاحبان و مدیران وبسایتها و همچنین نویسندگان محتوای سایت از برنامه های مدیریت و تولید متن بسیار استفاده میکنند.

Copyright © 2017تمام حقوق محفوظ است.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com